× "

barok dönemi

" arama sonuçları

barock dönemi ve rococo

mini bilgi:barok dönemi, 1600 ile 1750 yılları italya'daki opera denemeleriyle başlamış, j.s.bach'ın ölümüyle sona ermiş.. barok portekizce barroco (düzgün olmayan inci) kelimesinden gelmektedir. barok döneminde rokoko giyim:rokoko döneminin giyim tarzı (1730-1789). acayipliği, asimetrisi, detayların inceliği ve hafifliği ile göze çarpar; süslü güzelliği daha fazla kumaş kullanımıyla vurgulanırdı. kadın ve erkek giyiminde kullanılan en yaygın kumaşlar, satenler , atlaslar , brokarlar ve tipik olarak pastel gölgelerde dantellerdir . kadın giysileri, taşmış dantelli ve şeritli dar kollu bedene sahipti. konik etek, dönemin çok çarpıcı giysilerinden biriydi; krinolin etek olara...

barok dönemi tarihi çalgıları

barok, avrupa'da yaygınlaşan sanatta bir anlatım biçimidir. barok kelimesi, portekizce düzensiz inci anlamına gelen barroco sözcüğünden türemiştir. barok sözcüğü, birbirinden ayrı iki şeyi tanımlar; sanat tarihinde, rönesans ile klasikçilik arasında kalan bir dönemi ve bütün çağlarda verilmiş bazı eserlerin tarzı. başlangıcı ve bitişi için kesin bir tarih verilememekle birlikte 16. ve 18. yüzyıllar arasında oluşup şeklini almış bir dönemdir. mimarlık, müzik, resim ve heykelin etkileyici temalar altında birleştirilmesi amacını güder. abartılı hareket duygusu ve net gözüken detayları ile dönemin müzik ve edebiyatında da kendini gösterir. yoğun bir e...

barok sanatı nedir nerede gelişti

barok sanatı nedir   barok, avrupa'da yaygınlaşan sanatta bir anlatım biçimidir. başlangıcı ve bitişi için kesin bir tarih verilememekle birlikte 16. ve 18. yüzyıllar arasında oluşup şeklini almış bir dönemdir. mimarlık, müzik, resim ve heykelin etkileyici temalar altında birleştirilmesi amacını güder. abartılı hareket duygusu ve net gözüken detayları ile dönemin müzik ve edebiyatında da kendini gösterir. yoğun bir etki bırakan bu anlatım biçimi kendi alanında fazla eser verildiğinden bir dönem adı olarak anılmaya başlanmıştır. 1600'lerde roma'da kilise etkisinde doğmuşsa da tüm avrupa'ya yayılmıştır. mimaride mimar louis le vau ve bahçeci andré le n&oci...

barok müzik(1600-1750)

barok dönemde müzik kontrast (karşıtlık) kavramı içinde gelişir. bu dönemin müzik eserlerinde aynı tınıdaki çalgılar adeta birbirleriyle savaşırcasına ve karşıtlık oluşturarak kendilerini gösterirler. karşıtlıklar üzerine kurulan barok müzikte ritmik yapıda da büyük gelişmeler olur. vurgular rönesans devrinden farklı olarak abartılmıştır. bu dönemde doğan opera ve kantatlar günümüzde de olduğu gibi abartılı bir tarzda seslendirilmiştir.     barok döneminin en gözde klavyeli çalgıları (kendisinden sonra gelecek çağın gözdesi olacak piyanodakinin aksine nüans olanağı olmayan) klavsen (cembalo, harpsichord) ve (piyanonun bir önceki basamağı o...

barok nedir gelişim süreci ve tarihçesi

barok nedir gelişim süreci ve tarihçesi

barok     barok, avrupa'da yaygınlaşan sanatta bir anlatım biçimidir. başlangıcı ve bitişi için kesin bir tarih verilememekle birlikte 16. ve 18. yüzyıllar arasında oluşup şeklini almış bir dönemdir. mimarlık, müzik, resim ve heykelin etkileyici temalar altında birleştirilmesi amacını güder. abartılı hareket duygusu ve net gözüken detayları ile dönemin müzik ve edebiyatında da kendini gösterir. yoğun bir etki bırakan bu anlatım biçimi kendi alanında fazla eser verildiğinden bir dönem adı olarak anılmaya başlanmıştır. 1600'lerde roma'da kilise etkisinde doğmuşsa da tüm avrupa'ya yayılmıştır. mimaride mimar louis le vau ve bahçe...

osmanlılar dönemi türk sanatı

osmanlılar dönemi türk sanatı oğuz boylarının kayı boyuna mensup olan türkler, 12299'da söğüt'te osmanlı devletini kurdular. zamanla, çağının en kudretli imparatorluğu haline gelen bu siyasi teşekkül zamanında, türk sanatı da evrensel bir sanat olarak dünya sanat tarihi'ndeki seçkin yerini aldı. 1. mimarî osmanlı mimarları, geçmiş devirlerdeki türk mimari ekollerinden farklı olarak mimaride, sadeliği ve mimarinin kendisinden doğan güzelliği tercih ettiler. yapıların üstünü örtme konusunda özellikle kubbeyi uyguladılar. düğer örtü sistemleri ikinci plânda kaldı. osmanlı mimarisinde son derece çeşitlilik arz eden mimari tipler, o zamana kadar ulaşan mimari form ve...

ingiliz mobilyaları tarihi -rönesans dönemi mobilyası - barok dö

ıı. george dönemi, kırmızı-japon, resimli, ender bulunur, giles grendey tarzı bir kitaplık. rönesans mobilyası (1570-1660) kraliçe ı. elizabeth dönemi'nde (tudor ailesi 1568-1603) ingiliz rönesans üslubu ortaya çıkmış ve ı. jakob (stuart ailesi 1603-1625) dönemini de kapsayarak gelişme göstermiş. ingiliz mobilyasının belli başlı özelliği, karmaşık ve ince çizgili bir süsleme yönteminin bütün yüzeylere uygulanması. geometrik motiflere ağırlık verilir. mobilya ayaklarına spiral oymalar ve yivler uygulanır. ilk önceleri meşe ağacı kullanılmışsa da, 17. yüzyıl ortalarında ceviz ağacı kullanılmaya başlanmış. ı. jacob ve ı. charles dönemlerinde amerika'ya göç edenler beraberlerinde stuart devri burjuva mobilyasını da götürmüşler. jacobean stili olarak tanımlanan bu üslup,...

klasik batı müziği - müzikte rönesans dönemi - rönesans dönemi

rönesans müziğirönesans müziği daha büyük bir akıcılık ve çok geçmeden bütün seslere yayılarak, doruk noktasını roland de lassus ve palestrina�nın eserlerinin oluşturduğu, dengesi güçlü çoksesli parçalar doğuracak olan benzetime neredeyse sistemli biçimde başvurulmasıyla ayırt edilir. başlıca türler gene ortaçağ türleridir (missa, motet, şarkı); bu da ispanyol tomas luis de victoria�yı son derece zengin anlatımlı motetler bestelemekten alıkoymaz (vor omnes, magnum mysterium). bununla birlikte lutherci ve calvinci reform�a bağlı müzikler (koraller, mezmurlar), artık sadece iyi çalışmış kilise şarkıcıları tarafından değil, cemaat tarafından da söylenmek üzere oluşturulmuş repertuvarlar aracılığıyla, yeni bir yalınlaşma arzusunu gündeme getir...

barok müzik

barok dönem, 1600 ile 1750 yılları italya'daki opera denemeleriyle başlamış, johann sebastian bach'ın ölümüyle sona ermiş, ve tüm müzik türlerinde günümüze kadar kalıcı olan değişikliklerin oluşmasına neden olmuştur.   barok müzik, bir döneme adını vermekle birlikte mimari başta olmak üzere diğer pek çok kategoride de değerlendirilebilmektedir. barok portekizce barroco (düzgün olmayan inci) kelimesinden gelmektedir. mimarlıkta, deniz kabuklarına benzer eğmeçli bezemelerden meydana gelen, 17. yüzyılda kısmen de 18. yüzyılda avrupa'nın özellikle katolik ülkelerine (italya, ispanya, portekiz, avusturya, güney almanya, belçika) ve latin amerika'ya yayılmış olan üslup olarak göze çarpar. barok sözcüğü yalnızca 17. yüzyıldaki genel tutumu nitelendirmekle kalmamış, helenizm...

müzikte barok dönemi

voices of music grubunun “concerto barocco” adlı çalışması  barok dönemin en büyük bestecileri bach, corelli ve vivaldi’nin seçilmiş  eserlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş başarılı bir koleksiyon. albüme alınan eserler yendiden kayıt altına alınırken günümüzün gelişkin kayıt imkanlarından faydalanmakla beraber eserin aslına ve yapısına dikkat ediliyor. fakat çalışmanın sonunda d major joan pachelbel’s canon ve gigue ile farklı bir  performansla son veriliyor. koleksiyonda, vivaldi’nin keman konçertosu ağırlıklı yer alsa da genel olarak seçilen eserler tarihsel açıdan o dönemin  en iyi müzisyenlerin en iyi es...

barok dönemi bestecileri - george frideric haendel

georg friedrich händel (d. 1685 - ö. 1759 ), müzik tarihine opera, oratoryo, kantata, düet gibi vokal eserleriyle geçen alman klasik batı müziği bestecisi. 42 yaşından sonra ingiliz vatandaşı olmuş, georg friedrich händel olan adını george frideric handel olarak değiştirmişti. hiç bir ülkenin ulusal biçemini simgelemeyen uluslararası nitelikte bir besteci olan handel, yaşamında büyük üne kavuşmuş ve ününü ölümünden sonra da sürdürmüştür. johann sebastian bach ile aynı yıl, almanya’nın halle kentinde (bach’ın doğduğu eisenach kentinden 50 mil uzaklıkta) doğan handel, bir berber-cerrahın oğludur. müziğe büyük ilgi duyan haendel, babasının karşı çıkmasına rağmen geceleri tavanarasında bulduğu bir klavikord ile gizli gizli müzik çalışmaya başlamıştı. babası, çevrenin tavsiyeleri...

barok dönemi bestecileri - johann sebastian bach

   (1685-1750) alman besteci (21 mart 1685 yılında eisenach’da doğmuş, 25 temmuz 1750 yılında leipzig’de ölmüştür).   nesillerce kesilmeden devam eden bach’lar gibi çok kollu bir müzisyenler sülalesi dünyada ender görülmüş hayret verici bir fenomendir. bu ailenin tarihi, orta almanya’nın thüringen eyaletinde bir değirmenci olarak işi başında kitara çalmayı seven vitus bach ve çalgıcı adıyla anılan oğlu hans bach’tan (1626 da ölmüştür), mozart’ın üslubunu hazırlayanlar arasında bulunan christoph bach (1782 de londra’da ölmüştür)’a kadar devam eder. thüringen halkı, o zaman muhtelif şehir ve kasabalarda belediye hizmetinde çalışarak bir loncada birleşmiş olan müzisyenlerden kısaca bach’lar diye bahsederdi. bu müzisyen...

barok dönemi bestecileri - antonio vıvaldı

          (1678-1741) italyan besteci barok müziğin bir diğer popüler ismi ise antonio vivaldi’dir. j.s. bach’ta çok popüler bir isimdir ancak barok dönemin simge ismidir. antonio vivaldi ondan farklı olarak barok müziği hiç sevmeyen kişiler tarafından bile yoğun beğeniye mazhar olmuş bir besteci ve keman sanatçısıdır. bazı insanlar için vivaldi denince akan sular durur, bazıları ise kendini sürekli bir tartışmanın içinde bulur. bu genellikle klasik batı müziğiyle ilgilenen ve ilgilenmeyen kişileri ortaya çıkarır. klasik batı müziğiyle yakından ilgilenen, bu konuda entellektüel bir birikime sahip kişiler genelde vivaldi’ye tapınmazlar. bu diğer “her türü dinleyen” insanların tarzıdır. bu tapınmamanın ve tartışman...

barok dönemi bestecileri - heinrich schütz

(8 ekim 1585 de köstritz’de doğmuş, 6 kasım 1678 de dresden’de ölmüştür).   bestekarın hayatı ve çalışmaları, korkunç bir harbin geriye yanmış şehirler ve köyler bıraktığı devreye rastlar. alman ülkelerine kundak sokan ve 30 sene devam eden bir katliama, genç evlatlarını vakitsiz yok eden akılsızlığın amansız neticesi açlık, perişanlık, sefalet ve viraneler olmuştu. hayatı bu zamanlara tesadüf eden schütz’ün önemini belirtmek için, vaktiyle o bach’a yol açan bir müzisyen olarak gösterilirdi. fakat varlığının ve çalışmalarının derinliğine varıldıktan sonra, şimdi karşımızda bütün büyüklüğü ile bambaşka olarak durmaktadır. üstadların üstadı schütz, başarıları hiç de az olmayan muhitinden ne kadar üstün görünmektedir. schütz’ün katettiği sanat yolunun i...

barok dönemi bestecileri - claudio monteverdi

claudio monteverdi (d. 15 mayıs 1567 – ö. 29 kasım 1643), geç rönesans döneminin italyan bestecisi. yaşamında üne kavuşan sanatçı uzun hayatı boyunca hem rönesans, hem barok dönemi eseri sayılabilecek eserler verdi ve zamanının müzik döneminde değişiklikler yarattı. italyan kenti cremona’da 1567’de doğdu. 16 yaşındayken cremona katedrali’nde ıngegneri ile çalışmaya başladı. yirmi yaşına girmeden yenilikçi olmasa bile çağdaş üslupta dini ve dindışı eserler içeren müzik kitapları yayımladı. 1591 yılında dük vincenzo gonzaga’ya yaylı sazlar icracısı olarak hizmet verdi. 1599’da şarkıcı claudio de catteneis ile evlendi. bu evliliğinden üç çocuğu oldu. monteverdi, floransa operalarından etkilenmişti. ilk operası olan "la favola d'orfeo"’yu (or...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !