× "

basmacı hareketi ve enver paşa

" arama sonuçları

türkistan bağımsızlık hareketi(basmacı hareketi)

  türk dünyasının tarihsel azılı iki düşmanı vardır. biri rusya diğeri de doğu türkistani işgal altında tutan çin halk cumhuriyetidir. büyük türkçü ve düşünür nihal atsız oğlu yağmura yazdığı mektupta ruslar, çinlilerin… tarihsel düşmanımız olduğundan açıkça bash eder. ruslar bati türkistani işgal ettiklerinde ilminskiy'nin sistemini benimsediler ve her boyun şivesine dayalı yeni edebî diller yaratılarak halkı kazak, özbek, türkmen, tacik,kırgız diye bölerek türkistan birliğini parçaladılar. bugünkü ortaasya cumhuriyetleri’nin bağımsızlık savaşımı, esas biçimini yirminci yüzyılın başlarında alır. t&uu...

çağdaş türk ve dünya tarihi notları 1

ı.dünya savaşı 1914 yılında başlayan ı.dünya savaşı 1918'de sona erdi.bu savaşın sebepleri genel ve özel olmak üzere iki kısımda incelenmiştir.   genel sebeplerinfransız ihtilali sonucunda yayılan milliyetçilik anlayışı ve sanayi inkilabını gerçekleştiren avrupa devletleri arasındaki ekonomik rekabet olduğu belirtilmişti.      xıx.yüzyılın ikinci yarısında italya (1870) ve almanya'nın (1871) siyasi birliklerini geç kurmuş olmaları sanayilerini güçlendirecek ham madde ve pazar arayaışlarına girmeleri mevcut dengeleri bozdu.        almanya'nın bu girişimi o zamana kadar sömürgecilikte rakipsiz olan ingiltere,fransa ve rusya'nın yeni...

enver paşa ve basmacı ayaklanması

enver paşa ve basmacı ayaklanması

  enver paşa ve basmacı ayaklanması vikipedi, özgür ansiklopedi basmacı ayaklanması, (rusça: basmaçestvo-Басмачество), sovyet yönetimine karşı orta asya'da 1917'de başlayan ve aralıklı olarak 1931'e değin süren ayaklanma hareketi. ruslar basmak' ve baskın kelimesinden yola çıkarak ayaklanmaları basmacı ayaklanması olarak nitelendirildi. ancak, bu hareket türkistan'ın genelinde korbaşılar hareketi olarak milli bir direniş hareketi olarak kabul edilir. çarlık döneminde türkmenistan, başkırdistan ve kırım'da rus kolonizatörlere karşı saldırılar, soygunlar düzenleyen çeteler yaygındı. bu çetelere başkırtlar ayyar, türkmenler basmacı adını veriyordu. 1...

enver paşa

ismail enver enver paşa 22 kasım 1881 - 4 ağustos 1922 doğum yeri istanbul ölüm yeri çeğen köyü, tacikistan bağlılığı osmanlı imp. rütbesi mirliva birimleri üçüncü ordu, kafkas islam ordusu savaşları/çatışmaları trablusgarp savaşı, balkan savaşları, sarıkamış harekâtı, bakü muharebesi (1918), tacikistan - bolşevik savaşı enver paşa (ismail enver, اسماعيل انور, d. 22 kasım 1881, istanbul - ö. 4 ağustos 1922, tacikistan), osmanlı imparatorluğu'nun son yıllarında t&u...

enver paşa

enver paşa (ismail enver, اسماعيل انور, d. 22 kasım 1881, istanbul -ö. 4 ağustos 1922 tacikistan), osmanlı devleti'nin son yıllarında türk asker ve siyaset adamı. ittihat ve terakki cemiyeti'nin kurucu ve önderleri arasında bulunmuş, 1913'te babıali baskını adı verilen askeri darbeyle cemiyetin iktidara gelmesini sağlamış, 1914'te almanya ile askeri ittifaka önayak olarak osmanlı devleti'nin 1.dünya savaşı'na girmesine öncülük etmiş, savaş yıllarında "harbiye nazırı ve başkumandan vekili" sıfatıyla askeri politikayı yönetmiştir. 1.dünya savaşı'nın yenilgi ile sonuçlanması üzerine, almanya ve rusya türk halklarının biraraya getirme amaçlı pek çok mücad...

özbekistanın kuruluşu ve tarihi

------------- özbekistan cumhuriyeti1 eylül 1991 tarihihinde bağımsızlığına kavuşmuştur. yüzölçiimü :447.004km2nüfusu : 21.700.000 başkenti : taşkent tarihibugün özbek nüfusu 21 milyon yediyüzbine ulaşmaktadır. tarihi kaynaklara göre (ebül gazi bahadır han) altun orda beyi özbek'in adından gelmektedir. özbek han 1313-1340 de altun ordu devletinin başına geçer. böylece de bu birliğe özbekler denir. daha sonra da belli bir türk topluluğunun adı olarak kullanılır. özbekçe uygur türkçcsi ile çağatay bölümüne girer. yapılan bir araştırmada altun orda hanlığını kuran ünlü hükünıdar cengiz hanın torunu batıı handır. 1319 da tuna boy...

enver paşa ve turancılık hareketi

enver paşa'nın türkistanda turancılık hareketiağustos 1922 buhara 30 ekim 1918'de imzalanan mondros mütarekesi ile osmanlı imparatorluğu birinci dünya savaşı'nı kaybeden devletler arasında yer aldığını kabul ediyordu. imparatorluk parçalanıp tarih sahnesinden çekilecekti. ancak imparatorluğu bu savaşa sokan ve savaş sırasında da yönetimini ellerinde tutanların l kasımı 2 kasıma bağlayan gece bir alman denizaltısıyla kırım'a doğru yola çıkarken bu gerçeği kavradıkları pek söylenemez.daha sonra avrupa rusya kafkaslar ve orta asya bozkırlarında geçen yıllarına ve serüvenlerine bakıldığında bu durum görülebilir. evet bir dünya savaşını kaybettiklerini herhalde anlıyorlardı ama bunun aynı zamanda imparatorluğun da s...

enver paşa ve turancılık hareketi

enver paşa'nın türkistanda turancılık hareketiağustos 1922 buhara 30 ekim 1918'de imzalanan mondros mütarekesi ile osmanlı imparatorluğu birinci dünya savaşı'nı kaybeden devletler arasında yer aldığını kabul ediyordu. imparatorluk parçalanıp tarih sahnesinden çekilecekti. ancak imparatorluğu bu savaşa sokan ve savaş sırasında da yönetimini ellerinde tutanların l kasımı 2 kasıma bağlayan gece bir alman denizaltısıyla kırım'a doğru yola çıkarken bu gerçeği kavradıkları pek söylenemez.daha sonra avrupa rusya kafkaslar ve orta asya bozkırlarında geçen yıllarına ve serüvenlerine bakıldığında bu durum görülebilir. evet bir dünya savaşını kaybettiklerini herhalde anlıyorlardı ama bunun aynı zamanda imparatorluğun da s...

enver paşa ve turancılık hareketi

enver paşa'nın türkistanda turancılık hareketiağustos 1922 buhara 30 ekim 1918'de imzalanan mondros mütarekesi ile osmanlı imparatorluğu birinci dünya savaşı'nı kaybeden devletler arasında yer aldığını kabul ediyordu. imparatorluk parçalanıp tarih sahnesinden çekilecekti. ancak imparatorluğu bu savaşa sokan ve savaş sırasında da yönetimini ellerinde tutanların l kasımı 2 kasıma bağlayan gece bir alman denizaltısıyla kırım'a doğru yola çıkarken bu gerçeği kavradıkları pek söylenemez.daha sonra avrupa rusya kafkaslar ve orta asya bozkırlarında geçen yıllarına ve serüvenlerine bakıldığında bu durum görülebilir. evet bir dünya savaşını kaybettiklerini herhalde anlıyorlardı ama bunun aynı zamanda imparatorluğun da s...

çağdaş türk ve dünya tarihi değerlendirme soruları-1

birinci dünya savaşının nedenleri: 1-sömürgecilik ne demektir? avrupa’da sömürgecilik faaliyetlerinin başlamasının nedenleri ni yazınız. 2-sanayi inkılabının (endüstri devriminin) tanımını yaparak, sonuçlarını yazınız. 3- üçlü itilaf  ve üçlü ittifak devletlerinin adlarını yazarak, birinci dünya savaşı öncesi avrupa’da devletler arasında gruplaşmaların ortaya çıkmasının nedenlerini yazınz. 4-birinci dünya savaşı öncesi  almanya – ingiltere ve almanya – fransa arasında yaşanan rekabetin nedenlerini yazınız. 5-panislavizm politikası ne demektir ? açıklayınız. panislavizm politikası hangi ülkeleri ve neden rahatsız etmiştir...

enver paşa'nın türkistanda turancılık hareketi

enver paşa'nın türkistanda turancılık hareketiağustos 1922 buhara 30 ekim 1918'de imzalanan mondros mütarekesi ile osmanlı imparatorluğu birinci dünya savaşı'nı kaybeden devletler arasında yer aldığını kabul ediyordu. imparatorluk parçalanıp tarih sahnesinden çekilecekti. ancak imparatorluğu bu savaşa sokan ve savaş sırasında da yönetimini ellerinde tutanların l kasımı 2 kasıma bağlayan gece bir alman denizaltısıyla kırım'a doğru yola çıkarken bu gerçeği kavradıkları pek söylenemez.daha sonra avrupa rusya kafkaslar ve orta asya bozkırlarında geçen yıllarına ve serüvenlerine bakıldığında bu durum görülebilir. evet bir dünya savaşını kaybettiklerini herhalde anlıyorlardı ama bunun aynı zamanda imparatorluğun da s...

özbek türklerinin tarihi

özbek türklerinin ortaya çıkışı ve tarihlerialtın orda devleti’nin kuruluşu sırasında ural’ların doğusundaki irtiş ırmağının kaynağına doğru uzanan geniş bölge cengiz han’ın torunu şeyban’a verilmişti. bu sırada bu bölgede mengü timur’un torunu tuğrulcan’ın oğlu özbek han (1292 – 1342) kıpçakların hükümdarıydı. özbek han ve halkı islamiyet’i kabul edince, müslüman kıpçaklara “özbek” denmeye başlanmıştır. özbek adının “oğuz – beg” bileşik teriminin zamanla kısaltılarak özbek’e dönüştüğü söylenmektedir. özbekistan’ın bulunduğu topraklarda m. ö. 10. yy’da pers kralı darelos ...

basmacı hareketi

bugünkü ortaasya cumhuriyetleri’nin bağımsızlık savaşımı, esas biçimini yirminci yüzyılın başlarında alır. tüm ortaasya topluluklarında başlayan bu karşıt-bolşevik hareketin  adı basmacı hareketi’dir. bu hareket  yenilgiyle sonuçlanır. bağımsızlıklar yetmiş yıl ertelenir. ulusal özerklik girişimlerinin, sovyetler tarafından tıpkı domino taşları gibi yıkılması, türkistan bağımsızlık ateşini söndüremez. rus ve sovyet karşıtları silahlanıp bağımsızlık için dağlara çıkar. bu bağımsızlık hareketi, ruslar tarafından dünyaya önemsiz bir olay gibi; basmacılık / basan-haydutluk edenlerin hareketi olarak tanıtılmaya çalışılır. türkistan’daki bu ayaklanmanın esas gü...

ülkelerin tarihi ve kültürleri - özbekistanın kuruluşu

------------- özbekistan cumhuriyeti1 eylül 1991 tarihihinde bağımsızlığına kavuşmuştur. yüzölçiimü :447.004km2nüfusu : 21.700.000 başkenti : taşkent tarihibugün özbek nüfusu 21 milyon yediyüzbine ulaşmaktadır. tarihi kaynaklara göre (ebül gazi bahadır han) altun orda beyi özbek'in adından gelmektedir. özbek han 1313-1340 de altun ordu devletinin başına geçer. böylece de bu birliğe özbekler denir. daha sonra da belli bir türk topluluğunun adı olarak kullanılır. özbekçe uygur türkçcsi ile çağatay bölümüne girer. yapılan bir araştırmada altun orda hanlığını kuran ünlü hükünıdar cengiz hanın torunu batıı handır. 1319 da tuna boylarına ve edirne'ye kadar gelir. 1335 de ise azerbaycan seferine çıkar. ünlü gezgin ıbn batuta, özbek handan bahseder ve geniş ülkeleriyle, güçiü...

özbekistanın kuruluşu ve tarihi

------------- özbekistan cumhuriyeti1 eylül 1991 tarihihinde bağımsızlığına kavuşmuştur. yüzölçiimü :447.004km2nüfusu : 21.700.000 başkenti : taşkent tarihibugün özbek nüfusu 21 milyon yediyüzbine ulaşmaktadır. tarihi kaynaklara göre (ebül gazi bahadır han) altun orda beyi özbek'in adından gelmektedir. özbek han 1313-1340 de altun ordu devletinin başına geçer. böylece de bu birliğe özbekler denir. daha sonra da belli bir türk topluluğunun adı olarak kullanılır. özbekçe uygur türkçcsi ile çağatay bölümüne girer. yapılan bir araştırmada altun orda hanlığını kuran ünlü hükünıdar cengiz hanın torunu batıı handır. 1319 da tuna boylarına ve edirne'ye kadar gelir. 1335 de ise azerbaycan seferine çıkar. ünlü gezgin ıbn batuta, özbek handan bahseder ve geniş ülkeleriyle, güçiü ordusunun...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !