× "

batı cephesi tablosu

" arama sonuçları

2013-2014 8.sınıf inkılap tarihi performans konuları

1.dönem atatürk ve dört şehir afişi atatürk’ün kişisel özelliklerini örneklerle gösteren pano hazırlama mondros ateşkes anlaşmasından sonra yapılan işgalleri gösteren harita çizme sevr anlaşmasındaki paylaşmayı gösteren harita çizme yararlı ve zararlı cemiyetleri gösteren tablo çizme m. kemal’in kurtuluş savaşında anadolu’daki hareketlerini gösteren harita çizme tbmm’ye karşı çıkan isyanların haritasını çizme milli mücadeleye davet afişi batı cephesi tablosu atatürk ilkelerini tanıtan afiş atatürk ...

osmanlı'da ordu ve savaş 1500-1700, rhoads murphey

  kitap tanıtımı osmanlı’da ordu ve savaş 1500-1700, rhoads murphey, homer kitabevi, istanbul, 2007, çev. m. tanju akad, 288 sayfa.   tanıtımı yapılan kitabın başında resim ve tablo listeleri, haritalar, türkçe baskıya önsöz, ingilizce baskıya önsöz ve teşekkürler bölümü bulunmaktadır. kitabın sonunda ise ekler, notlar, seçilmiş kaynakça ve dizin yer almaktadır. kitabın haritalar bölümünde verdiği osmanlı sefer güzergahlarının istanbul’a uzaklıklarını gösteren harita seferlerin zorluğunu anlatmak açısından önemlidir. ayrıca ekler başlığı altında verilen 16. ve 17. yüzyılda askeri kronoloji, yine bu yüzyılda tahta geçen h...

eğitim öğretim konularım genel 5

  tarih ne demektir tarih ne demektir kısaca tarihin konusu nedir tarihin konusu nedir kısaca olgu ne demektir olgu nedir olgu ne demektir kısaca olay ne demektir olay ne demektir sözlük anlamı tarihte sebep sonuç yer ve zaman ilişkisi tarihte sebep sonuç yer ve zaman ilişkisinin önemi yöntem ne demektir yöntem nedir yalnızlık ile ilgili kompozisyon yalnızlık ile ilgili yazılar yalnızlık duygusunun etkileri yalnızlığımızın sorumluluğunu almaktan nasıl kaçarız yalnızlık duygumuzu azaltmak için ne yapmalıyız yalnızlık duygusunun azaltılması için neler yapılmalı hayatımızdaki değişikliklere, ayrılıklara tekbaşınalığa bakış a&cce...

istanbul kiliseleri

istanbul kiliseleri 1 kilise grekçede toplantı anlamındaki “eclesia” sözcüğünden gelen kilise kavramı hıristiyanlığın doğuşu ile başlamıştır. ilk zamanlarda cemaat anlamında kullanıldığını yeni ahit’de paulus’un mektuplarında adı geçen “yedi kilise” teriminden anlıyoruz. burada bina değil cemaat anlamında olup bunların hepsi anadolu topraklarındadır: ephesos,philadelphia, thytira,laodicae,sardes,smyrna ve bergama’dır. filistin’de yahudi toplumunun içinden doğan hıristiyanlık,isa’nın kutsal yaşamını ve tanrısal görevini esas alan bir din haline gelmeye başladığında bizans pagan inancında idi istanbul’da hıristiyanlık ıv üncü yy. dan itibaren yerleşmeye başlar. ilk inşa ...

orhun (göktürk) abideleri hakkında

  orhun (göktürk) yazısı (prof. dr. muharrem ergin) üç kıtada tarih boyunca geniş sahalara yayılan türkler, gittikleri yerlerde bir çok kültür merkezleri meydana getirmişler, temas ettikleri çevrelere göre çeşitli yazılar, çeşitli alfabeler kullanmışlardır. nitekim türklerin göktürk, soğd, uygur, mani, brahmi, arap, süryani, ermeni, rum, lâtin, islav vs alfabelerini kullanmış olduklarını görüyoruz. fakat az veya çok kullanılan bu alfabelerin içinde dört tanesi geniş ölçüde kullanılarak türklerin umumî millî alfabeleri hâline gelmiştir. bunlar göktürk, uygur, arap ve...

türkiye deki müzeler

afyon - bolvadin müzesi kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğü afyon bolvadin müzesi afyon ili'nin 60 km. doğusunda yer alan bolvadin ilçe merkezinde yer almaktadır. belediye sineması olarak yapılan ve daha sonra belediye kültür merkezi olarak kullanılan bina, 1987 yılında bolvadin belediye meclisi'nin aldığı bir kararla belediye müzesi şeklinde düzenlenerek hizmete açılmıştır. daha önceleri afyon müze müdürlüğü denetiminde bolvadin lise müdürü muharrem bayer tarafından lise bahçesinde toplanan arkeolojik eserler, müzenin nüvesini oluşturmuştur. daha sonra çevreden toplanan arkeolojik ve etnografik eserlerle ve afyon müze müd...

yazı

 yeryüzündeki önemli akarsular, açıköğretim soruları, kavram haritası örneği, çoklu regresyon hata tahmini, telefonun faydaları, ünlü spor markaları, grafik çeşitleri, www.show tv.com.tr, belediye başkanının görevleri, film analizi, adb, çizgi film karakter, toplumsal dayanışmanın ne olduğu, sosyal ve ekonomik haklar, basit icatlar, mehmet önder aldısözü, steteskopu kim icat etti, ahsap ceviz, elektronik ticaretin sorunlar, haber yazıları, voleybol sahası, steteskop, mehmet önder, veri toplama yntemleri, eski ve yeni ölçme araçları, peygamberimizin aile hayatı, kısa mesafe koşuları, zamanla ilgili atasozleri, bilim, ingilizce dilekçe, iktisat tarihi, zamanla ilgili atasozl...

13

 yeryüzündeki önemli akarsular, açıköğretim soruları, kavram haritası örneği, çoklu regresyon hata tahmini, telefonun faydaları, ünlü spor markaları, grafik çeşitleri, www.show tv.com.tr, belediye başkanının görevleri, film analizi, adb, çizgi film karakter, toplumsal dayanışmanın ne olduğu, sosyal ve ekonomik haklar, basit icatlar, mehmet önder aldısözü, steteskopu kim icat etti, ahsap ceviz, elektronik ticaretin sorunlar, haber yazıları, voleybol sahası, steteskop, mehmet önder, veri toplama yntemleri, eski ve yeni ölçme araçları, peygamberimizin aile hayatı, kısa mesafe koşuları, zamanla ilgili atasozleri, bilim, ingilizce dilekçe, iktisat tarihi, zamanla ilgili atasozl...

çanakkale'de almanların niyeti

 çanakkale'de almanların niyetidoç. dr. ismet görgülü     liman von sanders çanakkale'de büyük bir zafer kazandık ama çanakkale'de kaybettiğimizin 10'da biri ile türk neslinin hayatını, vatanını ve bağımsızlığını kurtardık. dolayısıyla çanakkale'deki kaybımız normal değildir, normal üstüdür, aşırıdır.   ankara, 17 mart 2007 cumartesi   çanakkale zaferi ile övünürüz. hakkımızdır. bu zafer için verdiğimiz normal üstü insan kaybımızla da üzülürüz. üzülürüz ama genelde bunu savaşın bir gereği gibi görür ve kabulleniriz. acaba bu savaş, verdiğimizden daha az i...

17-12

                                                                                                                          17.12.2007 tarihinde  aranan milletvekilleri , style , metre , a)yanıcı ve patlayıcı ortamlarda bölgeler nasıl belirlenir? , yanıcı ve patlayıcı ortamlarda bölgeler nasıl belirlenir , yanycy , litre,kg,metre nerelerde kullanılır , metre kilogram litre kullanılan meslekler , paskal prensibi çalışan araçlar ...

orhun (göktürk) abideleri

orhun (göktürk) abideleri yazıtlar hakkında bilgi (1. bölüm) (prof. dr. muharrem ergin'in "orhun abideleri" adlı kitabının ön sözünden...) türk adının, türk milletinin isminin geçtiği ilk türkçe metin. ilk türk tarihi. taşlar üzerine yazılmış tarih. türk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması. devlet ve milletin karşılıklı vazifeleri. türk nizamının, türk töresinin, türk medeniyetinin, yüksek türk kültürünün büyük vesikası. türk askeri dehasının, türk askerlik san'a-tının esasları. türk gururun ilâhi yüksekliği. türk feragat ve faziletinin büyük örneği. türk içtimai hayatının ulvi tablosu. türk edebiyatının ilk şaheseri. türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri. hükümdarâne eda ve ihtişamlı hitap tarzı. yalın ve keskin üslûbun ...

orhun abideleri

türk medeniyetinin, yüksek türk kültürünün büyük vesikası.. türk askerî dehasının, türk askerlik sanatının esasları.. türk gururunun ilâhî yüksekliği.. türk feragat ve faziletinin büyük örneği... türk içtimaî hayatının ulvî tablosu.. türk edebiyatının ilk şaheseri... türk hitabet sanatının erişilmez şaheseri.. hükümdarâne eda ve ihtişamlı hitap tarzı.. yalın ve keskin üslûbun şaşırtıcı numunesi.. türk milliyetçiliğinin temel kitabı.. bir kavmi bir millet yapabilecek eser.. asırlar içinden millî istikameti aydınlatan ışık.. türk dilinin mübarek kaynağı.. türk yazı dilinin ilk, fakat harikulade işlek örneği.. türk yazı dilinin başlangıcını milâdın ilk asırlarına çıkartan delil.. türk ordusunun kuruluşunu en az 1250 sene öteye götüren vesika.. türklüğün en büyük iftihar vesilesi olan eser, in...

atatürk'ün müzeleri -1-

adana - atatürk müzesi müze binası, seyhan caddesi üzerinde 19.yy. da yapılmış geleneksel adana evlerindendir. iki katlı, çıkmalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. bu özellikleri nedeniyle yapı bakanlıkça "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. 15 mart 1923'te atatürk eşi ile birlikte adana'ya geldiğinde, ramazanoğulları'ndan suphi paşa'ya ait olan bu binada ağırlanmışlardır. bina atatürk bilim ve kültür müzesi koruma ve yaşatma derneği'nce zamanın kolordu komutanı bedrettin demirel'in önderliği ve halkın yardımıyla kamulaştırılıp restorasyonu yapılmış ve 1981 yılında müze müdürlüğü'ne bağlı bir müze olarak hizmete açılmıştır. atatürk'ün adana'ya gelişi her yılın 15 martında resmî törenle bu binad...

çanakkalede almanların niyeti

"çanakkale" de almanların niyeti yrd. doç. dr. ismet görgülübaşkent üniversitesi  giriş   çanakkale zaferi ile övünürüz. hakkımızdır. bu zafer için verdiğimiz normal üstü insan kaybımızla da üzülürüz. üzülürüz ama genelde bunu savaşın bir gereği gibi görür ve kabulleniriz. acaba bu savaş, verdiğimizden daha az insan kaybı ile sonuçlandırılamaz mıydı veya neden bu kadar fazla insan kaybettik, gibi soruların üzerinde durmayız. bunun hesabını sormayız. 8,5 ay süren çanakkale muharebeleri'nde, yaklaşık 4 yıl süren kurtuluş savaşında kaybettiğimiz insanın 10 katını kaybettik. çanakkale'de büy&u...

orhun kitabeleri

orhun kitabeleri   göktürk devletinden kalma, 7 ve 8. asra âit en eski taş kitâbeler. üzerinde, türk edebiyâtının ilk örnekleri bulunan “bengü taşları”dır. moğalistan’ın kuzey-doğusunda, eski orhun nehri yatağına dikilmiş oldukları için bu kitâbelere orhun Âbideleri, göktürk devletine âit oldukları için de göktürk kitâbeleri denmiştir. Âbidelerde adı geçen ötüken ormanı, türklerin birinci istiklâl savaşını kazanan kutluk kağan tarafından, yeni türk devletine idâre merkezi olarak seçilen yerdir. orhun civârında orhun yazısı ile yazılı daha başka kitâbeler de bulunmuştur. belli başlıları altı tânedir. fakat bunların en büyükleri ve mühimleri üç tânesidir. birincisi olan kül tigin Âbidesini, ağabeyi bilge kağan, 732’de diktirmiş, ikincisi olan bilge kağan ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !