× "

batıl inanç nedir

" arama sonuçları

batıl inançlar

batıl inanç nedir ilk çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği genellikle doğa üstü olan olaylara inanırlar. bu inançlar batıl inançlar olarak isimlendirilir. çoğu psikolojik olarak bu tür inanışların negatif etkisine maruz kaldığı için doğruluğuna ve bu tür batıl inançlara daha içten bir şekilde inanırlar. bana soracak olursanız batıl inançların özünde yatan; topluma, bireylere bazı bilinmesi gereken şeyleri öğretmeyi korkutarak sağlamaktır. aşağıdaki çoğu batıl inançlarda bunu görebilirsiniz. örneğin hıristiyanlıkta olan siyah kedi, süpürge, 13. cuma gibi batıl ina...

batıl inançlar

batıl inanç nedir ilk çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği genellikle doğa üstü olan olaylara inanırlar. bu inançlar batıl inançlar olarak isimlendirilir. çoğu psikolojik olarak bu tür inanışların negatif etkisine maruz kaldığı için doğruluğuna ve bu tür batıl inançlara daha içten bir şekilde inanırlar. bana soracak olursanız batıl inançların özünde yatan; topluma, bireylere bazı bilinmesi gereken şeyleri öğretmeyi korkutarak sağlamaktır. aşağıdaki çoğu batıl inançlarda bunu görebilirsiniz. örneğin hıristiyanlıkta olan siyah kedi, süpürge, 13. cuma gibi batıl ina...

batıl inaçlar ilginç batıl inançlar

batıl inanç nedir ilk çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği genellikle doğa üstü olan olaylara inanırlar. bu inançlar batıl inançlar olarak isimlendirilir. çoğu psikolojik olarak bu tür inanışların negatif etkisine maruz kaldığı için doğruluğuna ve bu tür batıl inançlara daha içten bir şekilde inanırlar. bana soracak olursanız batıl inançların özünde yatan; topluma, bireylere bazı bilinmesi gereken şeyleri öğretmeyi korkutarak sağlamaktır. aşağıdaki çoğu batıl inançlarda bunu görebilirsiniz. örneğin hıristiyanlıkta olan siyah kedi, süpürge, 13. cuma gibi batıl ina...

batıl inançların zararları

dinin aslında bulunmayan, birtakım yollarla sincice dine ilave edilen ve dini inançmış gibi telakki olunan söz ve fiillerin tümü hurafe ve batıl inanç kapsamı içine girmektedir. zihinlerde oluşan her yanlış ve inanış, insanları çarpık mantık ve ilişkiler ağı içine sokar. bu ilişkiler sadece ferdin zihnini bulandırmakla kalmaz, topluma zarar veren bir yapıya dönüşür. batıl inanç ve hurafelerin ortak karakteri, aşırı tutuculuktur. bu hastalığa müptela olmuş toplumlar, her türlü değişim ve gelişme karşısında tavır alırlar. en tutucu insanlar ve toplumlar, batıl inanışlara ve hurafelere en çok bağlı olanlardır. dinler tarihi incelendiği zaman görülecektir ki; her devird...

batıl inançların zararları

dinin aslında bulunmayan, birtakım yollarla sincice dine ilave edilen ve dini inançmış gibi telakki olunan söz ve fiillerin tümü hurafe ve batıl inanç kapsamı içine girmektedir. zihinlerde oluşan her yanlış ve inanış, insanları çarpık mantık ve ilişkiler ağı içine sokar. bu ilişkiler sadece ferdin zihnini bulandırmakla kalmaz, topluma zarar veren bir yapıya dönüşür. batıl inanç ve hurafelerin ortak karakteri, aşırı tutuculuktur. bu hastalığa müptela olmuş toplumlar, her türlü değişim ve gelişme karşısında tavır alırlar. en tutucu insanlar ve toplumlar, batıl inanışlara ve hurafelere en çok bağlı olanlardır. dinler tarihi incelendiği zaman görülecektir ki; her devird...

din kültürü-batıl inançlar

hurafe:dinde olmadığı halde,ibadet ve inançlar arasına girmiş inanışlardır.halk arasında yaygın bir kaç hurafe ve batıl inanç; o hamile kadının oturacağı yere makas ve bıçak koyup makasa oturursa kız ,bıçağa oturursa erkek çocuk doğuracağına inanmak o ruh çağırma o nazar boncuğu takmak o bazı günleri uğursuz saymak o birinin üstünden atlarsan boyu kısalacağına inanmak o boyu ölçülen çocuğun boyunun kısa kalacağına inanmak o pazar günü çalışmayı uğursuzluk saymak o elden ele bıçak veya makas verilirse o kişilerin arasının bozulacağına inanmak o yılbaşı kutlamak o bebeğinin dişinin çıktığını ilk görene hediye almak   alıntıdır:www....

falcılık, batıl inanç ve hurafeler

sual: fal günah mıdır? falcılık ve büyücülük aynı şey midir? cevap yıldız falı, kahve falı, el falı gibi her çeşit fal hurafedir. hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (falcının, büyücünün söylediklerine inanan, kur'an-ı kerime inanmamış olur.) [taberani] (fal baktıran, falcıya inanmasa bile, kırk gün namazı kabul olmaz.) [müslim] cinci hocanın cinden kurtardığına inanarak, ona ücret vermek caiz değildir. çalınanları, kaybolanları bilirim diyen ve buna inanan da kafir olur. “bana cin haber veriyor, onun için biliyorum” derse, yine kafir olur. çünkü cin de gaybı bilmez. gaybı yalnız allahü teala, bir de onun vahy ve ilham ettikleri bilir. cin, bu iki yoldan öğrendiğini haber verirse, “bana falanca evliya bildirdi” derse küfür olmaz. cinden arkadaş edinip, olmuş şeyleri ona sorup, ondan ...

batıl kelime tanımı batıl inanç nedir

batıl   arapça bir kelime olup boşa gitmek, hüküm­süz olmak, ifade etmemek anlamlarında kulla­nılır. kelimenin etimolojik yapısı ile semantik anlamı arasında bir tür paradoksal bir ilişki var. çünkü varolan, görülen, elle tutulan mad­di bir nesne, canlı bir varlık veya soyut bir kav­ram reci varlığına rağmen hakikatte değildir. bir sözün özel harf diziminden teşekkül eden varlığının maddi olarak varolmasına rağmen, geçerlilik düzleminde gerçeklik ifade etmeme­si, bundan dolayı kaale alınmaya değer bulun­maması gibi. eylem (fiil) düzleminde de ben­zer bir durumdan söz edilebilir. örneğin ku­rallarına uygun vukubulmamış bir alışveriş, hukuk ...

batıl inançlar nedir? dünya’da ve türkiye’de batıl i

ilk çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği genellikle doğa üstü olan olaylara inanırlar. bu inançlar batıl inançlar olarak isimlendirilir. aşağıda bu batıl inançlardan dünya çapında ve ülkemizde olanların bazılarını görebilirsiniz… dünya’da batıl inançlar :♣13. cuma : iskandinav mitolojisinde 12 tanrıya 13. kötü tanrının katılmasının insanlara kötü talih getirdiğine inanılır.♣2 ayaklı merdiven açıkken bir üçgen oluşturur. altından geçmek bazı hıristiyanlarca kutsal üçlemenin bozulmasına neden olduğuna inanılır. kutsal üçleme kırılarak şeytanla bir anlaşma içerisine girildiği söylenir ve kötü şans getirir.♣antik mısır’da tanrıça bast siyah bir kedi olarak tasvir edilirdi. ...

inanç nedir?

inanç, insana,insan olma özelliğini kazandıran temel yapı taşlarından bir tanesidir. inanç sadece insana özgü bir olgudur.yeryüzünde inanca sahip tek canlı türü insandır. hayvanların veya diğer canlıların bir inancı yoktur.   inanç,bazı çevrelerin dile getirdiği gibi korkularımızın ve yok olmama arzularımızın ortaya çıkardığı bir olgu değildir.yani inanç,korku,arzu ve bilinmezliğin ortaya çıkardığı bir olgu değildir.ancak bu unsurlar inancımızı tetikleyen unsurlardır.   her çeşit korku inancımızı tetikler. yok olmama arzusu,hayatta kalma güdüsü inancımızı tetikler. hayatta kontrol edemediğimiz (kontrolümüz dışında gelişen) olaylar inancımızı tetikler.   inancın belirgin bir şekilde görünebilmesindeki diğer bir etken,"fikir"dir. insanlar fikir üretebilen canl...

batıl inanç nedir?

batıl inanç, çoğunlukla gerçekle bir ilgisi olmadığı halde bir şeyi yapmamız sonucunda başımıza bir olay geleceğine inanmaktır. örneğin camın kırılmasının 7 yıl uğursuzluk getireceğine ınanılması. ya da merdiven altından geçmek, ya da kara kedi görmek...   trabzon - bazı inanışlara göre: baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları ters çevrilmez. ilk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar. ateşin çıkardığı ses ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir. kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekar kalır...    ...

batıl inançlar

ilk olarak batıl inanç nedir?karadeniz teknik üniversitesi (ktü) tıp fakültesi fiziksel tıp ve rehabilitasyon anabilim dalı başkanı prof. dr. mustafa güler, birlikte yaşayan insanlar arasında kimizaman korkudan, kimi zaman çaresizlikten, kimi zaman da rastlantılardan doğan bir takım inanışlar olduğunu belirtti.prof. dr. güler, bu tür inanışların, ilk insanın var oluşundan günümüze kadar sürüp geldiğini ifade ederek, “bu tür inanışların çoğunun bilimsellikle, akılla, çağdaşlıkla bir ilgisi yoktur. inanışlar kişiden kişiye değişmekle birlikte ortak yanları vardır. bu tür inanışların insan üzerinde negatif etkisi de bulunmaktadır” dedi. ruh, mezarlık, türbe ve ziyaret yerleri ile ilgili bazı halk inançları: ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır. türbeden ...

batıl inanışlar ve adetler

1 kibritle 3 sigara şimdilerde sigarayı kibritle yakan pek görülmüyor. herkeste çakmak var. ancak kibritin yoğun olarak kullanıldığı zamanlarda, bir kibritle üç sigara yakmanın uğursuzluk getireceğine olan inanç yaygındı. bazı batıl inançlarda olduğu gibi bu inanışın kökeninde de mantıklı bir sebep yatıyor. yakın zamanlara kadar savaşlar göğüs göğse yapılıyor, her iki tarafın askerleri de zamanlarının çoğunu siperlerde geçiriyorlardı. aylarca süren savaşlarda siperlerde günlerini geçirmek askerler için bir yaşam biçimiydi. burada uyuyorlar, yiyip içiyorlar, sigara içip dinleniyorlardı. karanlıkta parlayan bir sigara veya kibrit ateşi düşmana yerini belli edecek yeterli bir ışık kaynağıydı. bir kibritin ateşlenerek, üç sigarayı art arda yakacak kadar uzun süre yanık kalması, karşı siper...

batıl inanç nedir?

batıl inanç, çoğunlukla gerçekle bir ilgisi olmadığı halde bir şeyi yapmamız sonucunda başımıza bir olay geleceğine inanmaktır. örneğin camın kırılmasının 7 yıl uğursuzluk getireceğine ınanılması. ya da merdiven altından geçmek, ya da kara kedi görmek... ...

fal, batıl inanç ve hurafeler

falcılık, bâtıl inanç ve hurafeler   sual: fal günah mıdır? falcılık ve büyücülük aynı şey midir? cevapyıldız falı, kahve falı, el falı gibi her çeşit fal hurafedir. hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:(falcının, büyücünün söylediklerine inanan, kur'an-ı kerime inanmamış olur.) [taberani](fal baktıran, falcıya inanmasa bile, kırk gün namazı kabul olmaz.) [müslim] cinci hocanın cinden kurtardığına inanarak, ona ücret vermek caiz değildir. çalınanları, kaybolanları bilirim diyen ve buna inanan da kâfir olur. “bana cin haber veriyor, onun için biliyorum” derse, yine kâfir olur. çünkü cin de gaybı bilmez. gaybı yalnız allahü teâlâ, bir de onun vahy ve ilham ettikleri bilir. cin, bu iki yoldan öğrendiğini haber verirse, “bana falanca evliya bildirdi” derse k...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !