× "

batlamyus kimdir

" arama sonuçları
<b>batlamyus kimdir</b>, hayatı ve çalışmaları

batlamyus kimdir, hayatı ve çalışmaları

  batlamyus ms. 2. yy'da, o dönemin bilim merkezi olan iskenderiye'de yaşamış bir bilim adamı ve düşünürdü. içinde bulunduğu evreni tanımak ve dünya'nın evrendeki konumunu keşfetmek isteyen batlamyusevrenin merkezinde dünya vardı. onun düşüncelerine göre, dünya hareketsiz olarak duruyor; güneş, ay, gezegenler ve tüm yıldızlar ise onun çevresinde dönüyorlardı.batlamyus'un büyük ilgi gören bu çalışmaları çeşitli dillere çevrildi ve özellikle avrupa kültürü üzerinde büyük etki meydana getirdi. katolik kilisesi, batlamyus'un dünya merkezli evren modeli ile hıristiyan ilahiyatını bir...

<b>batlamyus kimdir</b> hayatı ve çalışmaları

batlamyus kimdir hayatı ve çalışmaları

  geç iskenderiye dönemi'nde yaşamış (m.s. ikinci yüzyılın birinci yarısı) ünlü bilim adamlarından birisi de batlamyus'tur. hayatı hakkında hemen hemen hiç bir bilgiye sahip değiliz. müslüman astronomlar 78 yaşına kadar yaşadığını söylerler. belki yunan asıllı bir mısırlı, belki de mısır asıllı bir yunanlıdır. yunanca adı ptolemaios'tur, ama harf uyuşmazlığı nedeniyle ortaçağ islâm dünyası'nda batlamyus diye tanınmıştır.  batlamyus astronomi, matematik, coğrafya ve optik alanlarına katkılar yapmıştır; ancak en çok astronomideki çalışmalarıyla tanınır. zamanına kadar ulaşan astronomi bilgilerinin sentezini yapmış ve bunları mathematike syntaxis (matematik sentezi) adlı ya...

katip çelebi - (biyografi, hayatı, kim kimdir?)

katip çelebi (hayatı - biyografisi) şubat 1609′da istanbul’da doğdu. asıl adı mustafa’dır. doğu’da hacı halife, batı’da ise hacı kalfa adıyla da tanınır. babası abdullah enderun’da yetişmiş, silahdarlık göreviyle saraydan ayrılmıştı. 14 yaşına kadar özel eğitim gören kâtib çelebi, 1623′te anadolu muhasebesi kalemi’ne girdi. ıv. murad döneminde (1624-1640) girişilen doğu seferlerinde kâtib olarak katıldı. 1635′te istanbul’a dönerek kendisini tümüyle okuyup yazmaya verdi. dönemin ünlü bilginlerinin derslerine katılarak medrese öğrenimindeki eksikliklerini giderdi. tarihten tıbba, coğrafyadan astronomiye kadar geniş bir ilgi alanı olan kâtib çelebi’nin aynı zamanda zengin bir kitaplığı da vardı. 1645′te sırası...

katip çelebi - (biyografi, hayatı, kim kimdir?)

katip çelebi (hayatı - biyografisi) şubat 1609′da istanbul’da doğdu. asıl adı mustafa’dır. doğu’da hacı halife, batı’da ise hacı kalfa adıyla da tanınır. babası abdullah enderun’da yetişmiş, silahdarlık göreviyle saraydan ayrılmıştı. 14 yaşına kadar özel eğitim gören kâtib çelebi, 1623′te anadolu muhasebesi kalemi’ne girdi. ıv. murad döneminde (1624-1640) girişilen doğu seferlerinde kâtib olarak katıldı. 1635′te istanbul’a dönerek kendisini tümüyle okuyup yazmaya verdi. dönemin ünlü bilginlerinin derslerine katılarak medrese öğrenimindeki eksikliklerini giderdi. tarihten tıbba, coğrafyadan astronomiye kadar geniş bir ilgi alanı olan kâtib çelebi’nin aynı zamanda zengin bir kitaplığı da vardı. 1645′te sırası...

el-birûni kimdir hayatı vikipedi

el-birûni kimdir hayatı vikipedi     el-birûni   el-birûni el-birûni anısına basılan ve 1973 yılına ait afgan posta pulu. doğum 5 eylül 973   ölüm 13 aralık 1048   milliyeti fars etkilendikleri aristo, batlamyus, aryabhata, muhammed, brahmagupta, el-razi, el-sizi, ebu nasr mansur, ibn sina etkiledikleri el-sizi, ibn sina, ömer hayyam, el-hazen, zekeriya el-kazvini, islami felsefe, islam bilimi ...

copernicus (kopernik) (kopernik kimdir? - kopernik hakkında)

(1473 - 1543) düşünce tarihinde etkisi yönünden copernicus devrimiyle boy ölçüşebilecek pek az dönüşüm vardır. son dörtyüz yılda tanık olduğumuz bilimsel gelişmenin astronomide yer alan bu devrimle başladığı söylenebilir. dinsel bağnazlıkla özgür düşünce hemen her dönemde çatışma içinde olmuştur. ortaçağ düşünce geleneğini kıran ilk bilimsel atılımın astronomide ortaya çıkması bir bakıma doğaldı. birkez, astronomide hiç bir alanda olmayan bir bilgi birikimi vardı. babillilerin göksel nesnelerin devinimlerine ilişkin gözlemlerini, kuramsal düzeyde işleyen eski yunanlıların astronomide büyük ilerleme kaydettikleri bilinmekte...

batlamyus (batlamyus kimdir? - batlamyus hakkında)

 batlamyus ( .... - .... ) geç iskenderiye dönemi'nde yaşamış (m.s. ikinci yüzyılın birinci yarısı) ünlü bilim adamlarından birisi de batlamyus'tur. hayatı hakkında hemen hemen hiç bir bilgiye sahip değiliz. müslüman astronomlar 78 yaşına kadar yaşadığını söylerler. belki yunan asıllı bir mısırlı, belki de mısır asıllı bir yunanlıdır. yunanca adı ptolemaios'tur, ama harf uyuşmazlığı nedeniyle ortaçağ islâm dünyası'nda batlamyus diye tanınmıştır. batlamyus astronomi, matematik, coğrafya ve optik alanlarına katkılar yapmıştır; ancak en çok astronomideki çalışmalarıyla tanınır. zamanına kadar ulaşan astronomi bilgilerinin sentezini yapmış ve bunları mathematike syntaxis (matem...

el-birûni kimdir hayatı vikipedi

el-birûni kimdir hayatı vikipedi

el-birûni kimdir hayatı vikipedi el-birûni   el-birûni el-birûni anısına basılan ve 1973 yılına ait afgan posta pulu. doğum 5 eylül 973   ölüm 13 aralık 1048   milliyeti fars etkilendikleri aristo, batlamyus, aryabhata, muhammed, brahmagupta, el-razi, el-sizi, ebu nasr mansur, ibn sina etkiledikleri el-sizi, ibn sina, ömer hayyam, el-hazen, zekeriya el-kazvini, islami felsefe, islam bilimi biruni...

batlamyus

batlamyus , batlamyus kimdir , batlamyus hayatı , batlamyus eserleri , batlamyus un hayatı   batlamyus ( .... - .... ) geç iskenderiye dönemi'nde yaşamış (m.s. ikinci yüzyılın birinci yarısı) ünlü bilim adamlarından birisi de batlamyus'tur. hayatı hakkında hemen hemen hiç bir bilgiye sahip değiliz. müslüman astronomlar 78 yaşına kadar yaşadığını söylerler. belki yunan asıllı bir mısırlı, belki de mısır asıllı bir yunanlıdır. yunanca adı ptolemaios'tur, ama harf uyuşmazlığı nedeniyle ortaçağ islâm dünyası'nda batlamyus diye tanınmıştır. batlamyus astronomi, matematik, coğrafya ve optik alanlarına katkılar yapmıştır; ancak en çok astronomideki çalışmalarıyla tanınır. zam...

el-birûni kimdir hayatı vikipedi

el-birûni kimdir hayatı vikipedi el-birûni   el-birûni el-birûni anısına basılan ve 1973 yılına ait afgan posta pulu. doğum 5 eylül 973   ölüm 13 aralık 1048   milliyeti fars etkilendikleri aristo, batlamyus, aryabhata, muhammed, brahmagupta, el-razi, el-sizi, ebu nasr mansur, ibn sina etkiledikleri el-sizi, ibn sina, ömer hayyam, el-hazen, zekeriya el-kazvini, islami felsefe, islam bilimi biruni...

el-birûni kimdir hayatı vikipedi

el-birûni el-birûni el-birûni anısına basılan ve 1973 yılına ait afgan posta pulu. doğum 5 eylül 973   ölüm 13 aralık 1048   milliyeti fars etkilendikleri aristo, batlamyus, aryabhata, muhammed, brahmagupta, el-razi, el-sizi, ebu nasr mansur, ibn sina etkiledikleri el-sizi, ibn sina, ömer hayyam, el-hazen, zekeriya el-kazvini, islami felsefe, islam bilimi biruni (4 eylül 973 - 13 aralık 1048[kaynak belirtilmeli], 1061?[1], fars[2][3][4] kökenli islam bilgin...

biruni kimdir?

biruni (973 - 1051), islam bilgini. fars [1][2][3]i arap[kaynak belirtilmeli] veya türk[kaynak belirtilmeli] kökenli olduğu yönünde iddialar mevcuttur. tam adı ebu reyhan muhammed bin ahmed el-birûnî (arapça: ابو الريحان محمد بن احمد البيروني) dir. batı dillerinde adı alberuni veya aliboron olarak geçer. gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınır. yaşamı üstüne ayrıntılı bilgi yoktur. yaşamı [değiştir] 4 eylül 973'te harezm'de doğdu. birûnî, harezm sarayında astronomi ve matematik öğrendi. harezm’deki kargaşalıklar yüzünden bir süre iran'da kaldı. ardından z...

galileo galilei kimdir?

adı 17. yüzyıl bilimsel devrimi ile birlikte anılan en önemli bilim adamlarından birisi olan galileo (1564-1642), fizik, matematik ve astronomi gibi konularda çığır açan çalışmalar yapmış ve ilgisi daha çok hareket üzerinde yoğunlaşmıştı. bu alandaki çalışmalarının sonucunda klasik mekaniğin temellerini kurmuş, güneş merkezli astronomi sisteminin fiziğini geliştirmiştir. aristoteles'e göre, her hareket onu hareket ettiren bir kuvvet sonucu meydana gelirdi; cisim bu kuvvet kendisini hareket ettirdiği sürece hareket ederdi. galilei, günlük gözlemlere uyan bu aristotelesçi yaklaşımı eylemsizlik prensibi ile yıkmıştır. eylemsizlik prensibine göre, kendi haline bırakılan cisim, herhangi bir kuvvet etkisinde kalmadığı sürece, durumunu korur, yani hareket halinde ise hareketine, s...

ali kuşçu kimdir?

15. yüzyıl türk-islâm âleminin en önemli astronomi ve matematik âlimlerinden olan ali kuşçu bugün özbekistan sınırları içerisinde bulunan semerkand’da doğdu. daha küçük yaşlardan itibaren matematik ve astronomi alanında devrin büyük âlimlerinden dersler almaya başladı. daha sonra bilgisini artırmak için kirman şehrine gitti. semerkand ve kirman’da yoğun bir eğitim alan ali kuşçu, eğitimini tamamladıktan sonra devrin büyük âlimlerinden uluğ bey’in himayesine girdi. uluğ bey, çok değer verdiği bu öğrencisini genç yaşına rağmen rasathanesine müdür yaptı. ali kuşçu da genç yaşta rasathanenin müdürü olmasına vesile olan hocasının kendisine layık gördüğü bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmek için gece gündüz çalışarak önemli bilimsel araştırmalarda bulundu, es...

bettani kimdir?

bettani kimdir? bettani ( 858 - 929 ) müslüman astronomların en büyüklerinden, dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri ve trigonometrenin mucidi. tam adı ebu abdullah muhammed b. cabir b. sinan er-rakki el-harrani’dir. ismi, batı’da albetanuis, albategnus veya albategni şeklinde anılır. aslen sabii bir ailenin çocuğu olup, harran civarındaki bettan’da doğdu. nitekim bettani ve harrani nisbetleri de bunu göstermektedir. sadece ibnü’n-nedim’in el-fihrist’inde rastlanan rakkı nisbeti ise hayatının büyük kısmını geçirdiği ve ünlü rasatlarını yaptıgı fırat’ın sol sahilindeki rakka şehrinden gelmektedir. doğum tarihi ve çocukluğu hakkında bilgi yoktur. ilk rasatlarını 877 yılında yaptığı bilinmektedir; o tarihte yirmi yaşında olduğu kabul edilirse, y...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !