× "

bch faiz hesaplama

" arama sonuçları

muhasebe uygulamaları (bütün üniteler) ders notları

muhasebe uygulamalarıünite 1- envanter işlemlerienvanter: saymak,ölçmek,tartmak,değerlemek suretiyle bilanço gününde tüm mevcutları, alacakları ve borçları kesin bir şekilde tesbit etme işlemine envanter denir.envanter türleri şunlardır:1- kuruluş envanteri :işletmeler kurulduklarında ilk yapacağı kuruluş envanteridir.2- dönemsonu envanteri : 31.12.- itibariyle çıkarılması zorunlu olan envanterdir.3- devir envanteri: işletmeler devredildiklerinde devir envanteri çıkartmak zorundadır.4- tasfiye envanteri : işletmeler tasfiye edildiğinde tasfiye envanteri çıkartacaklardır.envanter 2’ye ayrılır :1- muhasebe dışı envanter2- muhasebe içi envanter1- muhasebe dışı envanter : muhasebe kayıtları dikkate alınmadan çıkarılan envantere muhasebe dışı envanter denir.envanterin tanımını içerir.t.t.k.’ca ...

ticari alacaklar

ticari alacaklar 120 alıcılar hesabının işleyişi: veresiye olarak mal veya hizmet satışlarından dolayı senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç kaydedilir, alacakların tahsil edilmesi halinde ise hesaba alacak kaydedilir.  borç120 alıcılar hesabıalacak artışlar(+) azalışlar(-)   örnek: işletme 25.02.2009 tarihinde 10.000 tl tutarındaki malı veresiye olarak müşterisi elif a. ya satıyor. 05.03.2009 tarihinde elif a. işletmeye olan borcunun yarısını peşin, kalan yarısınıda çek ile ödüyor.mad. noaçıklamaborçalacak1....................................25.02.2009......................................120 alıcılar hesabı120.01 elif a. 10.000600 y.i. satışlar hesabıveresiye mal satımı 10.000  &nbs...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !