× "

bdö

" arama sonuçları

bdö ile ilgili örnek sorular

1-aşağıdakilerden hangisi bilgisayar destekli öğretimin özelliklerinden biri değildir ? a)öğrencinin kendi hızına bağlı olarak öğrenmesini sağlar b)bireyin etkileşimini ve toplumsallaşmasını sağlar c)ünitelerin küçük birimler halinde öğrenilmesini sağlar d)öğrencinin öğretimde etkin katılımını sağlar e)öğretimde insancıl yaklaşımı ortaya çıkarır 2-insan hakları konusuyla ilgili dünya üzerinde işlenilen insanlık suçlarını araştırmaları için öğrencilerini araştırmaya yöneltmek için bir öğretmenin kullanabileceği en uygun teknik aşağıdakilerden hangisidir? a)grup tartışması b)beyin fırtınası c)bilgisayar destekli öğretim d)soru...

bdö’ de kullanılan formatlar(benzeşimler, oyunlar, testler)

bdö’ de kullanılan formatlar(benzeşimler, oyunlar, testler) eğitsel oyunlar:price (1992), eğitsel oyunları aşağıdakileri içeren bir karar verme etkinliği olarak tanımlamıştır; a) bir ya da daha fazla oyuncu, b)oyunun kuralları, c) ulaşılmak istenen bir ya da daha fazla amaç, d)oyun içindeki koşullar, e)yarışma ruhu, f)oyuncuların tercih ettiği stratejiler, g)oyunun durumunu gösteren geri bildirim sistemi, h)kazanan taraf. eğitsel oyunlar, iki ana başlık altında toplanabilir: 1)gerçek hayat benzeşim oyunları 2)akademik oyunlar gerçek hayat benzeşim oyunları,günlük hayatla doğrudan ilintili senaryolar verirler. bu tür oyunlarda, kullanıcı, gerçek hayatta görebi...

bdö soruları

  1-)aşağıdakilerden hangisi  bilgisayar destekli eğitimde genel değerlendirme kriterlerdinden biri değildir?   a)amaca uygunluk b)hedef kitleye uygunluk c)maliyet d)güncellik e)hazırlanış (e)   2-)aşagıdakilerden habgisi bdö’de  amaca uygunlukla ilgili değildir?   a) bdö, öğretim hedefleri ile uyumlu olmalıdır b) hedefler yazılımın konu alanına göre belirlenmiş olmalıdır c) yazılımı kullanacak olan öğrencilerin seviyesine uygun olmalıdır d) gerekli önkoşullar bildirilmelidir e)   hiçbiri                         &...

bdö de kullanılan formatlar

      benzeşim programları gerçek bir durumun, olayın veya sürecin basite indirgenmiş olarak sunulmasını sağlayan bilgisayara dayalı öğretim modeli dir. gerçek ortamlarda oluşabilecek zaman, maliyet ve diğer riskler gibi olumsuzlukları ortadan kaldırarak öğrenciye bilgisini gerçek bir ortamda uygulama olanağı sağlar. bilgisayara dayalı eğitimi bilim alanında kullanmanın en iyi yollarında biridir. benzeşim, bilgisayarın iyi yapabildiğini istenilen durum çerçevesinde uygun bir biçimde kullanmaktır. en uygun kullanım alanları bilginin, problem çözme nin düşünme yetelilerinin uygulanmasıdır. seçilen konuya göre benzeşim programlarının...

bdö de kullanılan yaygın formatlar(benzeşimler,oyunlar,testler)

eğitsel oyunlar: price (1992), eğitsel oyunları aşağıdakileri içeren bir karar verme etkinliği olarak tanımlamıştır; a) bir ya da daha fazla oyuncu, b) oyunun kuralları, c) ulaşılmak istenen bir ya da daha fazla amaç, d) oyun içindeki koşullar, e) yarışma ruhu, f) oyuncuların tercih ettiği stratejiler, g) oyunun durumunu gösteren geri bildirim sistemi, h) kazanan taraf. eğitsel oyunlar, iki ana başlık altında toplanabilir: 1) gerçek hayat benzeşim oyunları 2) akademik oyunlar gerçek hayat benzeşim oyunları, günlük hayatla doğrudan ilintili senaryolar verirler. bu tür oyunlarda, kullanıcı, gerçek hayatta görebileceğimiz güncel roller üstlenir. örneğin, bazı oy...

<b>bdö</b>'de kullanılan yaygın formatlar(özel öğretici programlar,

bdö'de kullanılan yaygın formatlar(özel öğretici programlar,

bilgisayarın eğitim alanına verdiği destek değişik biçimlerde ifade edilebilmektedir. bdö: bilgisayar destekli öğretim bde: bilgisayara dayalı eğitim bdö: bilgisayar destekli öğrenme böu: bilgisayarların öğretsel uygulamaları btö: bilgisayar tabanlı öğretim   eğitimde kullanılan bir çok yararlı bilgisayar uygulaması bde uygulaması olarak değerlendirilmez. öğretmenlere ve öğrencilere rapor veya ödev hazırlamaya yarayan kelime işlem programları değildir.kayıtları düzenlemek ve saklamak için bir veritabanı programının kullanılması değildir.hesap tablolarının sayısal bilgileri tutmakta, hesaplama yapmakta veya grafik oluşturmada kullanılması değildir.sunum programlar...

bdö avantaj ve dezavantajları

bilgisayar destekli eğitimin avantajları 1.bilgisayarlar, öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenme sürecine girmelerini sağlar. 2.bilgisayarlar, öğretime çeşitlilik ve canlılık getirir. 3.bilgisayarlar, hızlı ve yavaş öğrencilerin kendi hızları doğrultusunda öğrenmesine olanak sağlar. 4.bilgisayarlar her öğrenciye istediği kadar tekrar olanağı verir. 5.bilgisayarlar esnektir. 6.bilgisayarların tepki hızı yüksektir. 7.bilgisayar programları kullanıcının bildiği konuları atlamasına olanak sağlar. 8.bilgisayarlar daima kullanıma hazırdır. bilgisayar destekli eğitimin dezavantajları 1.bilgisayarlar öğrencinin sosyal gelişimini ve insanlarla ilişkisini olumsuz etkileyebilir. 2.bilgisayar ekranı bir ...

bdö avantaj ve dezavantajları

bilgisayar destekli eğitimin avantajları 1.bilgisayarlar, öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenme sürecine girmelerini sağlar. 2.bilgisayarlar, öğretime çeşitlilik ve canlılık getirir. 3.bilgisayarlar, hızlı ve yavaş öğrencilerin kendi hızları doğrultusunda öğrenmesine olanak sağlar. 4.bilgisayarlar her öğrenciye istediği kadar tekrar olanağı verir. 5.bilgisayarlar esnektir. 6.bilgisayarların tepki hızı yüksektir. 7.bilgisayar programları kullanıcının bildiği konuları atlamasına olanak sağlar. 8.bilgisayarlar daima kullanıma hazırdır. bilgisayar destekli eğitimin dezavantajları 1.bilgisayarlar öğrencinin sosyal gelişimini ve insanlarla ilişkisini olumsuz etkileyebilir. 2.bilgisayar ekranı bir ...

bdö nün avantajları ve dezavantajları

bilgisayar destekli eğitim  yararları 1-tamamlayıcı ve destekleyicidir. 2-öğrenciler öğretime aktif katılır. 3-genel öğretim yöntemlerini ve ilkelerini daha etkili yapar. 4-öğrenci kendisine ait bir kişisel öğrenme ortamında daha rahatlıkla çalışabilir. 5-öğrenciye göre kendi öğrenme hızında öğrenim imkânı sağlar. 6-katılarak öğrenme. 7-verileri rahatça kaydetme. 8-kullanımda esneklik ve değişik seçenekler. 9-öğretici oyunlar ile akılda kalıcı öğrenme olanakları sunar. 10-sınıfın kalabalık olması, zamanın sınırlı olması ve bireysel farklılıklar nedeniyle öğrencilere soru sorulmayabilir. 11-bilgisayar destekli eğitimde öğrenci bilgisayarla etkileşim kurarak, is...

bdö nün avantajları ve dezavantajları

bilgisayar destekli eğitim  yararları 1-tamamlayıcı ve destekleyicidir. 2-öğrenciler öğretime aktif katılır. 3-genel öğretim yöntemlerini ve ilkelerini daha etkili yapar. 4-öğrenci kendisine ait bir kişisel öğrenme ortamında daha rahatlıkla çalışabilir. 5-öğrenciye göre kendi öğrenme hızında öğrenim imkânı sağlar. 6-katılarak öğrenme. 7-verileri rahatça kaydetme. 8-kullanımda esneklik ve değişik seçenekler. 9-öğretici oyunlar ile akılda kalıcı öğrenme olanakları sunar. 10-sınıfın kalabalık olması, zamanın sınırlı olması ve bireysel farklılıklar nedeniyle öğrencilere soru sorulmayabilir. 11-bilgisayar destekli eğitimde öğrenci bilgisayarla etkileşim kurarak, is...

öğrenme kuramları açısından bdö

davranışçı kuram ve bdö programlı öğretim bilişsel kuram ve bdö bilişsel şemaların oluşturulmasına katkı yapısalcı kuram ve bdö bilginin inşasında malzeme ve ortam sağlama bilgi örüntüsüne temel olacak bilginin anlamlı ve somut olarak algılanması önbilgilerin ve hazırbulunuşluluk düzeyinin belirlenmesi öğrenciye öğretim ortamında uygulama, deneme ve keşfetme fırsatları yaratma   bilgisayar destekli öğretime (bdö) ilişkin ilk çalışmalar 1900’lü yılların ortasında sidney presley ve b.f. skinnerin çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. skinner ve presley birbirlerine çok yakın tarihlerde davranışcı kuramın ilkelerini de ...

bdö

1. özel ders 2. alıştırma 3. benzetişim özel ders yazılımları: öğrencinin dikkatini çeken ve ders hakkında genel bilgi veren bir giriş bölümü ile başlar. her bir adımda, öğrenciye bilgi sunma, bu bilgiye yönelik soru sorma, öğrencinin cevabını alma, cevabı değerlendirme ve uygun bir geribildirim verme etkinlikleri yer alır. alıştırma yazılımları: alıştırma yazılımları, özel ders yazılımlarından farklı olarak belirli bir konu ya da kavramı öğretmek yerine önceden sınıf veya başka bir öğretim ortamında öğretilen konu ya da kavramı pekiştirmek amacıyla geliştirilen programdır. benzetişim yazılımları: birtakım olay ve durumları modelleyerek öğrenciye bu olay ve durumlar hakkında bilgi ve be...

bdö destekliögretim uygulamalarının yararları ve sınırlılıkları

öğrencilerin düşünme kabiliyetlerini geliştirir. işbirlikli öğrenmeyi artırır. anlaşılmayan konular için sürekli tekrar olanağı vardır. geleneksel eğitime göre daha çok kaynak sunar. bireysel öğrenmeyi etkin kılar. öğrencilere kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleye bilme olanagı sunar. zamanın etkin kullanılmasını saglar. bedensel ve zihinsel engelli ögrenciler için fırsat eşitliği saglar.  bunlar yararları sınırlılıkları ise şöyle; ögrencilerin sosya psikolojik gelişmelerini engellemesi. özel donanım ve becerileri gerektirmesi. eğitim programını desteklememesi. bdö uygulamalarının pahalı olması. ö...

bdö ve zeki öğretim sistemleri

bilgisayar destekli öğretim ve zeki öğretim sistemleri                        bu bildiride, insan hayatına girmesiyle her alanda vazgeçilmez hale gelen bilgisayarın eğitime olan katkısı incelenmiştir.            mikrobilgisayarlar, 1976 da hayatımıza girerek önemli değişikliklere sebep oldular. 25 yılı aşkın bir süredir de dersliklerin bir parçası haline geldiler. bu şekilde çeşitli öğretim etkinliklerinde bilgisayarın kullanılması giderek yaygınlaşmaktadır.bilgisayarlar bir eğitim unsuru olarak hayatımızdaki yerini almaktadırlar çünkü:·   &nbs...

bdö tarihsel gelişimi,yararları,olumsuzlukları

eğitimde bilgisayar kullanımının tarihsel gelişimieğitimde bilgisayar kullanımının, yani bilgisayar destekli eğitimin tarihçesini dünyadaki ve türkiye’deki gelişimiyle incelemek yerinde olacaktır.1950’li yılların sonlarında amerika birleşik devletleri’nde, stanford ve ıllinois gibi gelişmiş üniversitelerde, bilgisayar yönetsel amaçlarla kullanılmaktaydı. 1960’lı ve 1970’li yıllarda maliyeti daha düşük bilgisayarların devreye girmesiyle, eğitim uygulamaları ile ilgili projeler de geliştirilmeye başlanmıştır. bu projelerden en önemlileri ıbm 1500, plato ve tıccıt sistemleridir.florida eyalet üniversitesi’nce gerçekleştirilen ıbm 1500 projesi ile önceleri üniversite düzeyinde bilgis...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !