× "

bdö nedir

" arama sonuçları

uzaktan eğitim

uzaktan eğitim nedir?         uzaktan eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir. yine uzaktan eğitimi şu şekilde tanımlayabiliriz; farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. uzaktan eğitimin tarihçesi uzaktan eğ...

uzaktan eğitim nedir?

uzaktan eğitim;                        geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir.yine uzaktan eğitimi şu şekilde tanımlayabiliriz; farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim f...

ders yazılımı tasarımları, yazılımların geliştirilmesi

tasarım nedir?             bir ürünün tamamının veya bir parçasını çizgi,şekil,renk,biçim,doku,malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturduğu görünümdür.             bir bakıma ders notu gibi görünen bu tanım tasarımı en iyi anlatan paragraftır.tasarım bizim hayatımızdır.belki de bir çok insan bunun ya farkına varamaz yada hayat temposu içerisini dikkatini çekememektedir.ama tasarımı ne olduğunu ve hayatımıza ne kadar etkisi olduğunu görmek aslında o kadar da zor değildir.sadece etrafınıza bakman...

eğitsel yazılım geliştirme

1) eğitsel yazılım geliştirme nedir? amacı ve faydaları nelerdir?   eğitsel yazılım nedir?          çocukların bilgisayar başında kalma süreleri gün geçtikçe artmakta bu da onların zihinsel, sosyal özelliklerini yeterince geliştirememelerine neden olmaktadır. onlara bu konuda yol göstermek için geliştirilmiş bazı programlar vardır, bunlara eğitsel yazılımlar denir. yazılım geliştirilme nedir?          yazılım sistemleri bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, iletişim sistemlerinden hava taşımacılığına kadar çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin çok &ou...

ders yazılımlarının geliştirilmesi

tasarım nedir? bir ürünün tamamının veya bir parçasını çizgi,şekil,renk,biçim,doku,malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturduğu görünümdür. bir bakıma ders notu gibi görünen bu tanım tasarımı en iyi anlatan paragraftır.tasarım bizim hayatımızdır.belki de bir çok insan bunun ya farkına varamaz yada hayat temposu içerisini dikkatini çekememektedir.ama tasarımı ne olduğunu ve hayatımıza ne kadar etkisi olduğunu görmek aslında o kadar da zor değildir.sadece etrafınıza bakmanız yeterlidir.tutuğunuz bardaktan,kullandığınız bilgisayara,yazmak için kullandığınız kalemden,oturduğunuz sandalyeye,yür&...

bilgisayar destekli eğitim nedir?

   bde öğretimsel içerik veya faaaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır.bde li eğitim eğitimde bilgisayar kullanımı için kullanılan en eski kavramlardan biridir.bu yüzden, farklı amaçlarla dahi olsa eğitim ortamında bilgisayar kullanımı genellikle bde olarak adlandırılır.  bdö:bilgisayar destekli öğretim  bde:bilgisayara dayalı eğitim  bdö: bilgisayar destekli öğrenme  böu: bilgisayarın öğretsel uygulamaları  bdö: bilgisayar tabanlı öğretim bilgisayar destekli eğitimin faydaları; bilgisayarı öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, -öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren -öğr...

ders yazılımlarının geliştirilmesi

ders yazılımlarının geliştirilmesi   1.tasarım nedir?                             dilimize tasarlama sözcüğü, ingilizce ve fransızca da ki “desing” kelimesi karşılığı olarak kullanılmaktadır. desing kelimesi de latince kökenlidir. tasarımın birçok tanımı yapılabilir. bunlardan birkaçını verelim:                             tasarım, algı ile kavram arasında bir bağlama aracıdır. nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmaz. bu nedenle önemsiz a...

eğitsel yazılım geliştirme

1) eğitsel yazılım geliştirme nedir? amacı ve faydaları nelerdir?   eğitsel yazılım nedir?          çocukların bilgisayar başında kalma süreleri gün geçtikçe artmakta bu da onların zihinsel, sosyal özelliklerini yeterince geliştirememelerine neden olmaktadır. onlara bu konuda yol göstermek için geliştirilmiş bazı programlar vardır, bunlara eğitsel yazılımlar denir. yazılım geliştirilme nedir?          yazılım sistemleri bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, iletişim sistemlerinden hava taşımacılığına kadar çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin çok &ou...

eğitsel yazılım geliştirme 1

yazılım geliştirme nedir?     günümüzde yazılım sistemleri bankacılıktan otomotiv sanayisine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, iletişim sistemlerinden hava taşımacılığına kadar çok geniş alanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinin çok önemli ve kritikbir parçasını oluşturmaktadır.     yazılım geliştirme, yazılım sistemlerinin mühendislik prensipleri çerçevesinde tasarımın yapılmasını, geliştirilmesini ve ürün haline getirilmesini hedefler.     bilgisayar sistemleri günlük hayatın her alanında yoğun ve etkin bir şekilde kullanılmakta olduğundan, tüm disiplinlerde yazılım geliştirme uygulamaları geliştirilmektedir.   ...

tasarım; ders yazılımları (önemi,avantajları,geliştirme süreci)

tasarım nedir? bir ürünün tamamının veya bir parçasını çizgi,şekil,renk,biçim,doku,malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur ve özelliklerin oluşturduğu görünümdür. bir bakıma ders notu gibi görünen bu tanım tasarımı en iyi anlatan paragraftır.tasarım bizim hayatımızdır.belki de bir çok insan bunun ya farkına varamaz yada hayat temposu içerisini dikkatini çekememektedir.ama tasarımı ne olduğunu ve hayatımıza ne kadar etkisi olduğunu görmek aslında o kadar da zor değildir.sadece etrafınıza bakmanız yeterlidir.tutuğunuz bardaktan,kullandığınız bilgisayara,yazmak için kullandığınız kalemden,oturduğunuz sandalyeye,yür&...

bilgisayar destekli eğitim

                           teknoloji nedir? teknoloji, bilimin üretim, hizmet, ulaşım vb. alanlardaki sorunlara uygulamasıdır. başka bir ifade ile teknoloji, hem insandan hem de eşyadan kaynaklanan sorunlara, sorunların zorluğuna ve ekonomik değerlerine uygun çözüm üretebilme anlayışıdır. kısaca, teknoloji, bilimsel çalışmaların ürünleri ile gerçek hayattaki sorunların çözülmesi şeklinde ifade edilir. eğitim teknolojisi nedir? eğitim teknolojisi, öğretmene yardımcı teknolojik cihazların öğretim ortamlarında etkili olarak kullanılması olarak algılanırken, bazılar...

bilgisayar destekli eğitim

       teknoloji nedir?        insan hayatını kolaylaştırmak, edinilen bilgileri pratiğe dökmek adına ve bazı sorunlara çözüm bulmak için oluşturulan,yeni bilgiler ve sistemler üretme sürecidir.yani teknoloji;bilimle uygulama arasında bir köprü oluşturur. eğitim teknolojisi nedir? öğretmene yardımcı teknolojik cihazların öğretim ortamlarında etkili olarak kullanılmasıdır.  alkan(1997), eğitim teknolojisini; “genelde eğitime özelde öğrenme durumuna egemen olabilmek için ilgili bilgi ve becerilerin işe koşulmasıyla öğrenme ya da eğitim süreçlerinin işlevsel olarak yapısallaştırması”...

teknoloji nedir?

                                                          teknoloji nedir? teknoloji,sürekli değişen ve gelişen bir alandır.insan hayatını kolaylaştırır.daha rahat bir hayat sağlar. insanın bilimi kullanarak doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir. eğitim teknolojisi nedir? eğitim teknolojisinin sürekli gelişen ve değişimler gösteren bir alandır. kısa sayılabilecek bir süreç içerisinde, eğitim teknolojisi kendis...

bilişim teknolojisinin sosyal yapı üzerindeki etkileri eğitimdek

     değişen dünya ve bilgi toplumubilgi toplumunun özellikleribilgi toplumunda eğitim sistemi ve öğretmeneğitimde bilgi teknolojileriprogramlandırılmış bilgisayarlı öğretimeğitim ortamının düzenlenmesistrateji, yöntem ve teknikbilgi çağında insan modeli  ve öğretmen  nitelikleribilgi okuryazarlığının boyutları bilgi okuryazarlığı bilgi okuryazarlığı “bilgi okur-yazarıyım” diyebilmek için şunlara sahip olmanız gerekiyor :bilgisayar okur yazarlığı (computer literacy)bilgisayar destekli öğretim(bdö) [computer-assisted learning]:ders yazılımı (courseware)web destekli öğretimweb destekli öğretimmobil öğrenmebdö’in ilkeleribdö’in sınırlılıklarıbdö’...

bilgisayar destekli öğretim nedir? bukonuda bilgiye sahip misini

bdö'in ilkeleriküçük adımlar ilkesiöğrenmeye etkin katılım ilkesianında bilgi alma ilkesi bireysel hıza göre ilerleme ilkesidoğru cevaplar ilkesi...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !