× "

been gone konu anlatımı

" arama sonuçları

ingilizce ders notları, ingilizce zamanlar konu anlatımı

  tenses (zamanlar)     a) simple: do + v1         1.) past    (-di)     2.) present    (-ir)     3.) future    (-ecek)     b) continuous: (-yor) be + v1......ing     1.) past    (-yordu)          2.) present    (-yor)         3.) future    (-yor olacak)      c) perfect: (-miş) have + v3 1.) past    (-mişti)          2.) present    (-miş)      &nb...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -10,tıme clause, until

tıme clause 1. tanım “time clause” yapılarda zaman uyumu kuralına dikkat etmek gerekir. bu cümlelerde, ana cümle ile yan cümlede kullanılan tense uyumlu olmalıdır. yani, present ı never present forget to pray before ı go to bed. future will you be there when ı present arrive at the airport. past when we got there, the film was past over. “time clause” yapılarda zaman uyumu kuralına bir tek since uymamaktadır. ı’ve known him since ı left school. present« past 2. tıme before 2.1.until/till kullanımı until/till + isim / cümle / -ing çevirisi yüklem + -e / -ınceye kadar [1] isim + -e kadar [2] - he worked patiently until he completed polishing. [1] cilalamayı bitirene/bitirinceye kadar sa...

ingilizce zamanlar konu anlatımı

ingilizce konu anlatımı , ingilizce zamanlar , ingilizce zaman konusu , ingilizce zamanlar konu anlatımı , ingilizce zamanlar konusu   tenses (zamanlar)     a) simple: do + v1       1.) past    (-di)     2.) present    (-ir)     3.) future    (-ecek)     b) continuous: (-yor) be + v1......ing   1.) past    (-yordu)         2.) present    (-yor)         3.) future    (-yor olacak)      c) perfect: (-miş) have + v3 1.) past    (-mişti)   &n...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -10,tıme clause, until

tıme clause 1. tanım "time clause" yapılarda zaman uyumu kuralına dikkat etmek gerekir. bu cümlelerde, ana cümle ile yan cümlede kullanılan tense uyumlu olmalıdır. yani,  present ı never present forget to pray before ı go to bed. future will you be there when ı present arrive at the airport. past when we got there, the film was past over."time clause" yapılarda zaman uyumu kuralına bir tek since uymamaktadır. ı've known him since ı left school. present« past 2. tıme before 2.1.until/till kullanımı until/till + isim / cümle / -ing çevirisi yüklem + -e / -ınceye kadar [1] isim + -e kadar [2] - he worked patiently until he completed polishing. [1] cilalamayı bitirene/bitirinceye kadar sabırla çal??tı. - until the war, they didn't know any poverty. [2] savaşa kadar, yoksulluk nedir bilme...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -10,tıme clause, until

tıme clause 1. tanım "time clause" yapılarda zaman uyumu kuralına dikkat etmek gerekir. bu cümlelerde, ana cümle ile yan cümlede kullanılan tense uyumlu olmalıdır. yani,  present ı never present forget to pray before ı go to bed. future will you be there when ı present arrive at the airport. past when we got there, the film was past over."time clause" yapılarda zaman uyumu kuralına bir tek since uymamaktadır. ı've known him since ı left school. present« past 2. tıme before 2.1.until/till kullanımı until/till + isim / cümle / -ing çevirisi yüklem + -e / -ınceye kadar [1] isim + -e kadar [2] - he worked patiently until he completed polishing. [1] cilalamayı bitirene/bitirinceye kadar sabırla çal??tı. - until the war, they didn't know any pove...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -10,tıme clause, until

tıme clause 1. tanım "time clause" yapılarda zaman uyumu kuralına dikkat etmek gerekir. bu cümlelerde, ana cümle ile yan cümlede kullanılan tense uyumlu olmalıdır. yani,  present ı never present forget to pray before ı go to bed. future will you be there when ı present arrive at the airport. past when we got there, the film was past over."time clause" yapılarda zaman uyumu kuralına bir tek since uymamaktadır. ı've known him since ı left school. present« past 2. tıme before 2.1.until/till kullanımı until/till + isim / cümle / -ing çevirisi yüklem + -e / -ınceye kadar [1] isim + -e kadar [2] - he worked patiently until he completed polishing. [1] cilalamayı bitirene/bitirinceye kadar sabırla çal??tı. - until the war, they didn't know any pove...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -10,tıme clause, until

tıme clause 1. tanım "time clause" yapılarda zaman uyumu kuralına dikkat etmek gerekir. bu cümlelerde, ana cümle ile yan cümlede kullanılan tense uyumlu olmalıdır. yani,  present ı never present forget to pray before ı go to bed. future will you be there when ı present arrive at the airport. past when we got there, the film was past over."time clause" yapılarda zaman uyumu kuralına bir tek since uymamaktadır. ı've known him since ı left school. present« past2. tıme before 2.1.until/till kullanımı until/till + isim / cümle / -ing çevirisi yüklem + -e / -ınceye kadar [1] isim + -e kadar [2] - he worked patiently until he completed polishing. [1] cilalamayı bitirene/bitirinceye kadar sabırla çal??tı. - until the war, they didn't know any pover...

ingilizce ders notları ve konu anlatımı 4 modals, can: ...e bilm

modals“modal”, “mod” dan gelir. mod, “kip” anlamına gelir. dolayısıyla modal, “kiplik” demektir. modal’lar yardımcı fiil sisteminden yararlanan ama farklı fonksiyona sahip ünitelerdir.ı don’t speak. (konuşmam.) ı can speak. (konuşabilirim.)görüldüğü gibi yardımcı fiiller, anlamlarını yükleme katmazlar. ama modal’lar anlamlarını yükleme katarlar.can: ...e bilmek: güç, yetenek-bilir may:. ..ebilmek: olası, tahminbe able to: ..e bilmek: can’ e eşittir.must: ...meli, ...malı: must’ta zorunluluk söyleyenden kaynaklanır,-meli, -malı have to: zorunda olmak. zorunluluk var: have to’da ise dışardan kaynaklanır.should: gerekir. her ikisi de “tavsiye öneri...

ingilizce ders notları, ingilizce zamanlar konu anlatımı, ücrets

tenses (zamanlar)    a) simple: do + v1        1.) past    (-di)    2.) present    (-ir)    3.) future    (-ecek)    b) continuous: (-yor) be + v1......ing    1.) past    (-yordu)         2.) present    (-yor)        3.) future    (-yor olacak)     c) perfect: (-miş) have + v31.) past    (-mişti)         2.) present    (-miş)        3.) future    (-miş olacak)    d) perfect continuous: (-mekte) have be...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları- condıtıon clause, şa

condıtıon clause 1. ıf 1.1. first conditional şu an ya da geleceğe ait gerçekleşmesi mümkün olasılık anlatır. kullanımı ıf + simple present, future/present tense çevirisi -ecek (eğer) ... -ı/er ise, ... -ı/er - ıf nothing is done about high rate of population growth, world population will have doubled by the year 2000. eğer hızlı nüfus artışı oranı konusunda birşeyler yapılmazsa dünya nüfusu 2000 yılına gelindiğinde iki katına çıkmış olacak. devrik yapı - should you see her, give her the message. onu görecek olursan mesajı ilet.1.2. second conditional şu an ya da geleceğe ait gerçekleşmesi pek mümkün olmayan olasılık anlatır. kullanımı would (be able to) ıf + simple past, could might çevirisi (eğer) ... -se(ydı), .....

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -10,tıme clause, unti

tıme clause 1. tanım "time clause" yapılarda zaman uyumu kuralına dikkat etmek gerekir. bu cümlelerde, ana cümle ile yan cümlede kullanılan tense uyumlu olmalıdır. yani,  present ı never present forget to pray before ı go to bed. future will you be there when ı present arrive at the airport. past when we got there, the film was past over."time clause" yapılarda zaman uyumu kuralına bir tek since uymamaktadır. ı've known him since ı left school. present« past 2. tıme before 2.1.until/till kullanımı until/till + isim / cümle / -ing çevirisi yüklem + -e / -ınceye kadar [1] isim + -e kadar [2] - he worked patiently until he completed polishing. [1] cilalamayı bitirene/bitirinceye kadar sabırla çal??tı. - until the war, they didn't know any pove...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları- condıtıon clause, şar

1. ıf1.1. first conditionalşu an ya da geleceğe ait gerçekleşmesi mümkün olasılık anlatır.kullanımııf + simple present, future/present tenseçevirisi-ecek(eğer) … -ı/er ise, …-ı/er- ıf nothing is done about high rate of population growth, world population will have doubled by the year 2000.eğer hızlı nüfus artışı oranı konusunda birşeyler yapılmazsa dünya nüfusu 2000 yılına gelindiğinde iki katınaçıkmış olacak.devrik yapı- should you see her, give her the message.onu görecek olursan mesajı ilet.1.2. second conditionalşu an ya da geleceğe ait gerçekleşmesi pek mümkün olmayan olasılık anlatır.kullanımıwould (be able to)ıf + simple past, couldmightçevirisi(eğer) … -se(ydı), … -ı/erdı- ıf you ...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları- condıtıon clause, şar

1. ıf1.1. first conditionalşu an ya da geleceğe ait gerçekleşmesi mümkün olasılık anlatır.kullanımııf + simple present, future/present tenseçevirisi-ecek(eğer) … -ı/er ise, …-ı/er- ıf nothing is done about high rate of population growth, world population will have doubled by the year 2000.eğer hızlı nüfus artışı oranı konusunda birşeyler yapılmazsa dünya nüfusu 2000 yılına gelindiğinde iki katınaçıkmış olacak.devrik yapı- should you see her, give her the message.onu görecek olursan mesajı ilet.1.2. second conditionalşu an ya da geleceğe ait gerçekleşmesi pek mümkün olmayan olasılık anlatır.kullanımıwould (be able to)ıf + simple past, couldmightçevirisi(eğer) … -se(ydı), … -ı/erdı- ıf you ...

ingilizce ders notları ve konu anlatımı 4 modals, can: ...e bilm

modals“modal”, “mod” dan gelir. mod, “kip” anlamına gelir. dolayısıyla modal, “kiplik” demektir. modal’lar yardımcı fiil sisteminden yararlanan ama farklı fonksiyona sahip ünitelerdir.ı don’t speak. (konuşmam.) ı can speak. (konuşabilirim.)görüldüğü gibi yardımcı fiiller, anlamlarını yükleme katmazlar. ama modal’lar anlamlarını yükleme katarlar.can: ...e bilmek: güç, yetenek-bilir may:. ..ebilmek: olası, tahminbe able to: ..e bilmek: can’ e eşittir.must: ...meli, ...malı: must’ta zorunluluk söyleyenden kaynaklanır,-meli, -malı have to: zorunda olmak. zorunluluk var: have to’da ise dışardan kaynaklanır.should: gerekir. her ikisi de “tavsiye öneri...

ingilizce konu anlatımı ve gramer notları -10,tıme clause, until

  tıme clause 1. tanım "time clause" yapılarda zaman uyumu kuralına dikkat etmek gerekir. bu cümlelerde, ana cümle ile yan cümlede kullanılan tense uyumlu olmalıdır. yani,  present ı never present forget to pray before ı go to bed. future will you be there when ı present arrive at the airport. past when we got there, the film was past over."time clause" yapılarda zaman uyumu kuralına bir tek since uymamaktadır. ı've known him since ı left school. present« past 2. tıme before 2.1.until/till kullanımı until/till + isim / cümle / -ing çevirisi yüklem + -e / -ınceye kadar [1] isim + -e kadar [2] - he worked patiently until he completed polishing. [1] cilalamayı bitirene/bitirinceye kadar sabırla çal??tı. - until the war, they didn't know any poverty. [2] savaşa kadar, yoksu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !