× "

bekarlar camii arnavutluk

" arama sonuçları

türkiye dışındaki osmanlı eserleri ( resimli )

arnavutluk - belgrad bekarlar camii mangalem mahallesi halvetiye tekkesi mangalem mahallesi   arnavutluk- ergiri palorto mahallesi arnavutluk - iskodra kir nehri üzerinde köprü arnavutluk - tiran ethem bey camii   bosna - hersek (bosnia- herzegovina) bosna hersek- banya luka yeni camii bosna hersek - mostar köprü evler   saray bosna (sarajevo) gaz...

balkanlar'da osmanlı izleri

sultan murad türbesi - kosova -sinan paşa camii - prizren -muradiye camii - avlonya - arnavutlukbekarlar camii - arnavutluk -kir nehri üzerinde köprü - işkodra - arnavutlukethem bey camii - tiran - arnavutlukyeni camii - banya luka - bosna hersekmostar köprüsü - bosna hersek -gazi hüsrev bey camii - sarajevo - saray bosnahacı veysel camii - buinovitsa - bulgaristancebel camii - cebel - bulgaristanmustafa paşa köprüsü - bulgaristan -eski camii - yanbolu - bulgaristan -pirlepe camii - makedonya - osmanlı yapılarıyla bezenmiş bir semt - yunanistan -   sultan murad türbesibosna-hersek'teki konyiç köprüsü'camiler ve mescitler 4620-2536-1660 adetmadereseler 142- 4 adetmektepler 1500 imiş şimdi hiç yok karma bulgar okulu3200 adet tekke ve zaviyeler 365 – 174 -72 adet imaretler aşevleri 42...

türkiye dışındaki osmanlı mimari yapıları

   arkadaşlar sezai bey osmanlı mimarisi hakkında sorduğu soruya mimkün olduğunca resimlerle yanıtlamaya çalıştık..türkiye dışındaki osmanlı mimari yapıları türkiye dışındaki osmanlı mimari yapıtları gerek zaman gerek mekân içinde çok geniş bir tarihsel sürece ve coğrafi alana yayılır. osmanlı mimari eylemi osmanlı hakimiyetinin yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde karşımıza çıkar. yapı faaliyeti değişik bölgelerin osmanlı imparatorluğu'ndan koptukları farklı tarihlere kadar devam eder. böylece, osmanlı hakimiyetinin bulunduğu bölgelerde inşa edilen yapılar, mimari uslûplarına bakılmadan tarihsel bir olgu olarak osmanlı yapısı kabul edilir. ancak, bu yapılarda osmanlı öncesi geleneklerin devam e...

dünyada osmanlı izleri

arnavutluk - akçahisarkale mahallesinde bir ev  arnavutluk - belgradbekarlar camii mangalem mahallesi  arnavutluk - iskodrakir nehri üzerinde köprü  arnavutluk - tiranethem bey camii    yugoslavya - banya lukayeni camii  yugoslavya - bılagaytekke ...

türkiye dışındaki osmanlı mimari yapıları

türkiye dışındaki osmanlı mimari yapıları türkiye dışındaki osmanlı mimari yapıtları gerek zaman gerek mekân içinde çok geniş bir tarihsel sürece ve coğrafi alana yayılır. osmanlı mimari eylemi osmanlı hakimiyetinin yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde karşımıza çıkar. yapı faaliyeti değişik bölgelerin osmanlı imparatorluğu'ndan koptukları farklı tarihlere kadar devam eder. böylece, osmanlı hakimiyetinin bulunduğu bölgelerde inşa edilen yapılar, mimari uslûplarına bakılmadan tarihsel bir olgu olarak osmanlı yapısı kabul edilir. ancak, bu yapılarda osmanlı öncesi geleneklerin devam ettiği tislûp özellikleri (orta doğu ülkelerinde olduğu gibi), osmanlı uslûbu veya ilk ikisinin bileşiminden ortaya çıkan uslûp özellikleri ile xvııı yüzyıldan sonra görülmeğe başlayan avrupa sana...

yazı

türkiye dışındaki osmanlı mimari yapıları türkiye dışındaki osmanlı mimari yapıtları gerek zaman gerek mekân içinde çok geniş bir tarihsel sürece ve coğrafi alana yayılır. osmanlı mimari eylemi osmanlı hakimiyetinin yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde karşımıza çıkar. yapı faaliyeti değişik bölgelerin osmanlı imparatorluğu'ndan koptukları farklı tarihlere kadar devam eder. böylece, osmanlı hakimiyetinin bulunduğu bölgelerde inşa edilen yapılar, mimari uslûplarına bakılmadan tarihsel bir olgu olarak osmanlı yapısı kabul edilir. ancak, bu yapılarda osmanlı öncesi geleneklerin devam ettiği tislûp özellikleri (orta doğu ülkelerinde olduğu gibi), osmanlı uslûbu veya ilk ikisinin bileşiminden ortaya çıkan uslûp özellikleri ile xvııı yüzyıldan sonra görülmeğe başlayan avru...

türkiye dışındaki osmanlı mimari yapıları

türkiye dışındaki osmanlı mimari yapıtları gerek zaman gerek mekân içinde çok geniş bir tarihsel sürece ve coğrafi alana yayılır. osmanlı mimari eylemi osmanlı hakimiyetinin yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde karşımıza çıkar. yapı faaliyeti değişik bölgelerin osmanlı imparatorluğu'ndan koptukları farklı tarihlere kadar devam eder. böylece, osmanlı hakimiyetinin bulunduğu bölgelerde inşa edilen yapılar, mimari uslûplarına bakılmadan tarihsel bir olgu olarak osmanlı yapısı kabul edilir. ancak, bu yapılarda osmanlı öncesi geleneklerin devam ettiği tislûp özellikleri (orta doğu ülkelerinde olduğu gibi), osmanlı uslûbu veya ilk ikisinin bileşiminden ortaya çıkan uslûp özellikleri ile xvııı yüzyıldan sonra görülmeğe başlayan avrupa sanatı uslûpları, beraberce görülebilir.dış işleri bakanlığı&#...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !