× "

bektaşilik mezhebi

" arama sonuçları
islam anlamı...4

islam anlamı...4

eşariyye veya eşarilik ise ismini kurucusu olan ebu hasan eş'ari'den almaktadır[98] ve özellikle mutezileye karşıt bir tepki olarak doğmuştur. nitekim bu tepki daha sonraları, islam filozoflarına da kaymış, eşari kelamcıları ile islam filozofları arasında önemli tartışmalar yaşanmıştır[98]. her ne kadar eşarilik ile matüridilik birbirlerine benzeseler ve çok yakın olsalar da, özellikle ayrıntılarda ve çeşitli hususlarda birbirlerinden ayrılmıştırlar. amelde maliki ve şafii olanların çoğunluğu eşariyken hanbeli ve hanefi olanların küçük bir kısmı eşaridir[98]. fıkıh mezhepleri [değiştir] fıkıh mezhepleri, islam hukuku olan fıkhın farklı yorumlanması nedeniyle oluşmuş mezheplerdir. bunlar temelde itikadî konul...

ramazandayız ya...

son zamanlarda özellikle teravi namazı kılınmalı mı kılınmamalı mı diye bir tartışma var…   ben bu duruma teravi namazını veya diğer namazları kılan veya kılmayı redden biri olarak değil de asgari düzeyde bir müslüman olarak olaya kendi mantığı açısından yaklaşan bri olarak değerlendireceğim…   öncelikle teravi namazının bir farz olmadığı ve bir sünnet olduğu tüm din adamlarının ortak kabulü…   peygamberimizin tek başına teravi namazı kılarken onu namaz kılarken gören sahabilerin de namaza durdukları yine din adamlarının ortak kabulü…   ama ortadaki soru peygamberimiz sahabilerine teravi namazı kılın diye bir şey dememiş ve peygamberimiz teravi namaz...

alevilik nedir aleviler hakında bilgiler aleviler ehlibeyt cem m

alevilik nedir alevilik nedir 2 ?anadolu aleviliği ehlibeyt kırklar cem musahiplik dört kapı kırk makam buyruk semah nusayrilik caferilik bektaşilik şiilik tahtacılar ismailiye safevi fatımiler devleti kızılbaş kimdir ve kızılbaşlık dedelik kurumu ve işlevi alevilik nedir sözlük anlamına göre alevi, hz. aliye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. alevilik ise genel olarak hz. ali´yi sevmek ve onun soyunun yani ehli beyt´in yolundan gitmek olarak tanımlanabilir. ancak bugün için dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan farklı alevi grupların herbiri için alevi ve alevilik sözcüklerinin ifade ettiği anlamlar da farklı olmaktadır. biz konuya anadolu alevileri a...

alevi kime denir? bektaşilik nerelerde yaygındır.

  müslümanların dördüncü halife ali'ye aşırı bağlılık gösteren bölümü. başlangıcı ali ile muaviye arasındaki çekişmedir. sıffın savaşı sonunda alı halifelikten çekilince, ondan yana olanlara şii ya da alevi dendi. daha sonra şiilik iranlıların resmi mezhebi haline geldi, belli kurallara bağlandı. ama alevilik yayıldıkça, yerel inançlara karışarak değişik tarikatlar halini aldı. bunlar arasında ali'yi muhammed peygamber'den daha üstün tutanlar bile türedi. yakındoğu'da aleviler, genellikle doğu anadolu, kuzey suriye ve ırak kesiminde bulunur. ama trakya'ya kadar anadolu'nun hemen her tarafında alevi toplulukları vardır..bekta-şiler de alevi olmakla birlikte, asıl alevi...

bektaşilik mezhebi

 haci bektas velî tarafindan kuruldugu kabul edilen tarikatin adi. bu tarikatin kurulusu her ne kadar haci bektas velî'ye nisbet ediliyorsa da esas tesekkülü daha sonraki dönemlere rastlar. bektasî tarikatinin silsilesini bektasîler su sekilde naklederler: "hz. ali, hasan-i basri, habib el-acemi, davud et-tai, ma'ruf el-kerhi, seyh sirri es-sakatî, cüneyd-i bagdâdî, ebû ali merâgî, seyh ebû ali hasan, seyh ebu osman magribî, seyh ebu kasim gürganî, seyh ebû hasan harkânî, seyh ebû farmidî, fazl ıbn-i muhammed et-tusi hoca ahmed yesevî, hoca yusuf hemedâni, seyh lokmanü'l-horasanî, pir-i tarikat es-seyyid muhammed bektas-i velî...

alevilik ve bektaşilik alevilik meshebi hakında bilgiler

alevilik mezhebi hakkında bilgilerhz. muhammed’in amcasının oğlu ve damadı dördüncü halife ali’yi öbür sahabelerden ve diğer üç halifeden üstün tutan mezhep “alevilik”,bu mezhebe bağlı olanlar da aleviler diye adlandırılır. kelime sözlük anlamıyla “ali’ye mensup” demektir. hz. ali’yi daha sağlığındayken en üstün sahabe olarak kabul edenlere de alevi denmiştir. kufeli komutan maliki ester bunlardan biridir. alevilere iran’da “göranlar” denir.imamlığın ali’ye doğrudan doğruya allah ve peygamber tarafından verildiğini kabul edip buna inananlara “şia-i aleviye” adı verilmiştir. mezhep sonradan birçok kollara ayrılmıştır. yemen’...

türkiye'de 25 milyon alevi var

alevilik mezhep değil islam'ın özü..alevi bektaşilerin “çelebi”lerinden, postnişin veliyettin ulusoy milliyet gazetesinden devrim sevimay'a alevilik ve bektaşilik konusunda çarpıcı iddialarda bulundu. ulusoy, türkiye'de '25 milyon alevi' olduğunu ancak mahalle baskısı nedeniyle bir çok kişinin kimliğini ifade edemediğini savunurken, "alevilik mezhep değil, islam'ın özüdür" diyor.  alevilikte iftar olmazsiz “muharrem ayı geldi, hoş geldi” demiyorsunuz galiba? demiyoruz; ramazan bir sevinç ayıdır, ama muharrem’de keder vardır. biz bu 12 gün boyunca kerbela’nın, hz. hüseyin’in, bu yolda yitirdiklerimizin yasını tutarız. o yüzden mi mesela siz “iftar&rdqu...

safevi-bektaşi ilişkileri ve azerbaycan'da baba samit tekkel

(uluslar arası türk dünyası inanç önderleri kongresi bildirileri, ankara, 2002,)a. girişkaynaklarda doksandokuzbin türkistan erenleri, yetmişyedibin horasan erenleri, elliyedibin rum erenleri adı ile anılan türk sûfileri ve onların kurdukları tarikatlardan bazıları siyasi-ideolojik nedenlerden dolayı ya öğrenilmemiş, ya da az, yüzeysel şekilde öğrenilmiştir. kuruluşundan 16. yüzyıla kadar zorlu bir dönem geçiren ve tasavvufi anlayışı değişen, tarikattan devlete kadar bir yapılanma sergileyen safeviyye tarikatı bu tip sufi yollarındandır. artı safevi-bektaşi ilişkisi, safeviyye'nin anadolu'daki tekkeleri, bektaşiyye'nin azerbaycan'daki ocakları da araştırılmamış konulardandır. oysa heterodoks tarikatlara ve akınlara ö...

alevilik hakında prof. mehmet özezenle söyleşi(kaçırmayın)

nusayrilik2003 yılında adana da nusayri önderlerinden prof. dr. mehmet tevfik özezen’le ezeli doğanay’ın yaptıgı söyleşi.hocam söyleşimize adınızla başlayalım. nusayrilik ne anlama geliyor ve nusayriler kimlerdir? ben bu adı kabul etmiyorum. bunlar bizlere yakıştırmadır, daha önceleri fellah denildiği gibi.fellah çiftçi anlamına mı geliyor? evet çiftçi anlamına geliyor. bilmem arap uşağı denildiği gibi. şimdiye kadar bu şekilde kullanıldı bu isim. uzun zaman benim alevim benim insanım bu isimi üzerinden silmesi için mücadele etti. muvaffak oldu da ancak birileri tarafından kasıtlı bir şekilde bu yeniden gündeme getirildi. biz kesinlikle bunu kabul etmiyoruzkimsiniz siz? biz aleviyiz müslüman&rs...

enine boyuna alevilik

alevîlik'te ibâdet                                                                                               ana madde: cem cem, alevîlerin toplu halde ettikleri ibâdetin adıdır. bu amaç için toplu olarak kullanılan yere de cemevi denilir. kavram olarak cem, arapça kökenli bir sözcük olup toplama, bir araya getirme...

namık kemal zeybek: osmanlı alevi idi

namık kemal zeybek: osmanlı alevi idi "diyorum ki osmanlı devletinin resmi din yolu alevi-bektaşilik idi... ne zamana kadar mı?" ülkücülüğüyle öne çıkan eski kültür bakanı'ndan flaş iddia.   #haberımage { float: right; margin: 0 0 4px 8px; } #haberımage img { border: solid 1px #900; width: 272px; height: 204px; } #nealsak { border: solid 1px #990; width: 272px; height: 204px; background: url(http://image.haber7.com/ads/nealsak/market-bg.jpg) no-repeat; cursor: pointer; }   #bannercorp { width: 272px; height:260px; border: solid 1px #909; text-align: center; padding: 10px 0 0 0; } namık kemal zeybek'in köşe yazısıosmanlı mı? sünni mi? otmanlı mı? alevi mi? hacı bektaş veli'nin bindiği cansız duva...

zeybek'ten şok iddia: osmanlı alevi idi

"diyorum ki osmanlı devletinin resmi din yolu alevi-bektaşilik idi... ne zamana kadar mı?" ülkücülüğüyle öne çıkan eski kültür bakanı'ndan flaş iddia. osmanlı mı? sünni mi? otmanlı mı? alevi mi? hacı bektaş veli'nin bindiği cansız duvar. mazharı nur-i ali'dendir ona ol yadigar. nare-i düldül ederdi arşı âla da karar. şad hazare bin kâfiri bir narada etti şikar. dedi: arslanım ali'dir, kudretine girdikar. lâ fetâ illa ali lâ seyfe illa zülfikar koydular başın ol şahın kerbela meydanına. bastılar parmakların şah hüseyin kanına urdular miskin pelitle kıymadan gerdanına bu hakaretler yaraşmazdı o şahın şanına düşmeden kanı yere, ol demde çağırdı gübar la fetâ illa ali le seyfe illa zülfikar padişahım çok yaşa devletinle bin yaşa değerli dostlar yukarıdaki sözler yeniçerileri...

mezhepler tarihi ile ilgili eserler makaleler:

a. bülent ünal http://www.angelfire.com/wv/bulentunal/mezhep02.htm   mezhepler tarihi ile ilgili eserler   makaleler:  william thomson, the sects and ıslam, the muslim world, 39(1949),ss.208-222  muhammed Õmar memon. -ıbn taimiya's struggle against ğopular religion. mouton=hungary.1976/t.d.ö. ktb. 922.97  ann k.s. lambton. -state & government ın medieval ıslam. oxford Õ.press g.b. 1985/t.d.ö.ktb.297.09  harry austryn wolfson. -the ğhilosophy of the kalam. harvard. m.ğ. Õ.s.a.1976 / t.d.ö.ktb.297.49  nejla m. abu izzeddin. -the druzes (a new study of their history. faith & society) leiden.1984 /(library research center for islamic history art & culture-ist. ref.no 10409(956.5)  jassi...

mezhepler tarihi ile ilgili eserler devam....

a. bülent ünal http://www.angelfire.com/wv/bulentunal/mezhep02.htm   mezhepler tarihi ile ilgili eserler   devam.......... mirza beşiruddin mahmud ahmed rabvan, islamiyette ahmediyye cereyanı, pakistan.1974 çev.şinasi siver  m.ali demirbaş, başlangıcından günümüze mezhepsizler, m.ali demirbaş, milli fikir yayınları,ist-1978  hayreddin karaman, islam hukukunda mezhepler, irfan yayınevi, ist-1971  mahmud şükrü el-alusi (1301/1883), muhtasaru't-tuhfeti'l-isna-aşeriyye  a.davudoğlu, din tahripçileri, bidatlarla mücadele yayınları,1974  ali bayram, m.sadi çöğenli, erzurum-1977  h.h.ışık, dinde reformcular, ist-1976  dr.muh.said ramazan el-buti,çev.dr.ali kayapınar, mezhepsizlik, konya-197...

mezhepler tarihi ile ilgili eserler telif eserler

a. bülent ünal http://www.angelfire.com/wv/bulentunal/mezhep02.htm   mezhepler tarihi ile ilgili eserler   telif eserler:  el-akidetü'l-islamiyye, izmir mil.küt., dol.no:19, sira no:481, depo no:5803  €fp3:ma9; ibn teymiyye, kitabu'l-mearic el öusul ila marifeti enne Õsuleddin ve furuaha kad beyyenehe'r-resul, kahire-1323  ismail hakkı izmirli, muhassalu'l-kelam ve'l-hikme, ist  şeyh baba süreyya, bektaşilik ve bektaşiler, ist-1330 a. gölpınarlı, tarih boyunca islam mezhepleri ve şiilik, ist-1979  a.a.kudsi-zade, sayyid jamal al-din al-afgani, an annotated bibliography, with a foreword by j.m.lanbau, 1970(xxiii,118p), ısbn 90 04 02161 3 gld.51  abdulbaki gölpınarlı, 100...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !