× "

benzamit eldesi

" arama sonuçları

benzamit eldesi raporu

  teori   amitler hakkında bilgi a lm. amiden (f), fr. amides, ing. amides genel formülü: olan bileşikler sınıfı. asitlerdeki (oh) yerine bir nh2 (amin) grubunun girmesiyle meydana gelirler. açil grubuna: amin grubunun girmesiyle organik amitler elde edilir. grubuna amido denir.                                                  . karboksilli asitlerin amonyum tuzlarının kurukuruya ısıtılması ile, nitrillerin kısmi hidrolizi ile, asid klorür veya asid anhidritlere amonyak veya amonyum karb...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !