× "

benzerliğin anlamı

" arama sonuçları

türk denetim sistemine yeni bir soluk: denetim koordinasyon üst

türk idare dergisi yıl : 84 haziran 2012 içişleri bakanlığı ıssn 1300-3216 sayı: 474 sayfa 9-33   türk denetim sistemine yeni bir soluk: denetim koordinasyon üst kurulu*   özet   bir (kamu/özel) örgütte yapılan işlerin amaçlarına uygunluğu, yerindeliği ve etkililiği ancak denetim sayesinde sağlanabilir. denetim sadece bürokrasinin iyi ve etkili işleyişini değil aynı zamanda bireylerin haklarını korumayı da amaçlar. türk denetim sisteminin sorunları hep gündemde olmasına karşın bir türlü çözüm getirilememiştir. türkiye’de yolsuzluk algılamasının halen çok yüksek olması türk kamu denetim sisteminin reform ihtiyac...

türkçe-sümerce ortak kelimeler

türkçe ve sümerce’de ortak olduğunu tespit ettiğimiz kelimelerle baş başa bırakıyoruz. ada- baba, ata adda- yemek için kesilmiş hayvan ölüsü –adak- adda-gönderme, yollama türkçe’de –atta- olarak yaşar..adda ve adak “ayak" ilişkisi ilginçtir ida- su yolu, dere aga- taç, mükemmellik, kusursuzluk, en üst (ağa ile benzerlik var) udu- toslamak uga-kuzgun igi-gö(z) igi- iki taraflı, karşılıklı ugu- onung, onların, öbürü, kafatası, çalışkan öğrenci, ugu-ayı uku-kişi, insanlar, ah-ek ak- yapmak, yerleşmek il-el (taşıyıcı) il-ülke ama-ana, aba il...

ölçek ve ölçek çeşitleri kpss ders notları

ölçek ve ölçek çeşitleri ölçek :ölçme işleminde kullanılan araçtır. birimleri, verileri ve yapılan işlemlerinin farklılığından dolayı değişik kategoriler altında incelemektedir. nesnelere verilen sayıların anlamlarını ya da nesnelere sayı vermede ve nesnelere verilen sayıların kullanılmasında uyulması gereken kurallar ve kısaltmaları belirtmek için kullanılır.                        birim bir ölçme aracının en küçük parçasına birim denir. metrenin santimetreleri, kilogram içindeki gramlar bu araçların birimidir. ölçülecek değişkenl...

kpss ölçme ve değerlendirme eğitim bilimleri

eğitimde ölçme ve degerlendirme niçin “ölçme ve değerlendirme?”                                                                                                                   ...

al-i imran suresi ayetlerinin tefsiri

  kuran'ı kerim tefsiri (elmalılı muhammed hamdi yazır)     3-al-i imran: 1-2-ya muhammed! yine elif, lâm, mîm. bunu iyi belle, iyi anlat! o yüce allah, öyle bir hak mabuddur ki, ondan başka tapınılmaya değer, tapınılmayı hak etmiş, ilâh denilecek, kulluk edilecek hiçbir şey yoktur. çünkü o, hayy ve kayyûmdur. yok olmaktan, zeval bulmaktan münezzehtir, ölmez. ezelde ve ebedde hazır ve nazır, vacibulvücûd (varlığı zarurî) olan ve herşeyi yöneten, yönlendiren, yarattıklarını koruyan, kayıran ve doyurandır. her şeyi ayakta tutan o, besleyen ve büyüten o'dur. bununla beraber kendisinden hi&...

en'am suresi tefsiri 151-152-153

151- de ki; "geliniz, rabbinizin neleri yasakladığını size söyleyeyim: o'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. ana-babaya karşı iyi davranınız. yoksulluk kaygısı ile evlâtlarınızı öldürmeyiniz. sizin de onların da rızkını biz veririz. kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayınız. haklı bir gerekçe yokken allah'ın dokunulmaz saydığı cana kıymayınız. işte allah, ola ki düşünürsünüz diye size bu direktifleri veriyor. 152- erginlik çağına erinceye kadar yetimin malına sadece niyetlerin en iyisi ile yaklaşınız. ölçüde ve tartıda dürüst olunuz. biz hiç kimseye kapasitesini aşan bir yük yüklemeyiz. bir söz söylerken, söz konus...

nur suresi mevdudi tefsiri 2.sayfa

bununla birlikte hz. isa'nın gelişinden uzun zaman önce yahudi hukukçu ve bilginleri, zenginler ve yoksullar bu kanunların uygulanmasını bırakmış durumdaydılar. ahdi atik'te yazılı da olsa, ilâhî bir hüküm olarak da görülse, kimse bunu uygulama eğilimi göstermemiştir. tüm yahudi tarihinde bu hükmün uygulandığını gösteren tek bir olay yoktu. hz. isa risalet görevine başlayıp da, halkı ölümsüz gerçeğe çağırmaya koyulunca, akıntıyı durdurmanın hiçbir yolu olmadığını gören yahudi bilginleri, hz. isa'ya zina suçlusu bir kadını getirerek, durumu bir karara bağlamasını istediler. (yuhanna, 8: 1-11). amaçları hz. isa'yı bir çıkmaza sokmak ve tah...

“aramızda kızılderililer mi var?”

“aramızda kızılderililer mi var?”“kızılderililer ve türkler arasındaki benzerlikler, göçebe yaşamın getirdiği benzerliktir”nin rengi  hediye yıldırım(  bu çalışma aydın doğan 20. genç iletişimciler yarışmasında araştırma inceleme dalında birincilik ödülü almıştır)yeryüzünde insanlar çeşitli kültürler oluştururlar. kültür insanın yaşama verdiği tepkidir, yaşama biçimidir. yemek yeme biçiminden üretim, tüketim, giyim, ev yapma biçimine kadar her şey kültürdür. örf, adet, hukuk; bunlar da kültürün içindedir. bunların yanı sıra kültürü önemli derecede etkileyen şeylerden birisi...

hızlı okuma teknikleri hızlı okuma metot ve yöntemlerı hakkına b

belleme çerçevesitanımı: belleme okuma esnasında edinilen bilginin istenildiğinde çağrılabilecek şekilde hafızaya yerleştirilmesi sürecidir. genel hafıza konusu son bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.bu güne kadar yüzlerce kitap okuduğumuzu biliyoruz. eğer bu kitapların içeriklerini hafızamızda tutabilseydik şimdi profesyonel bilgi uzmanları olurduk. oysa belki de yüzlerce kitap okuduk ve metinleri okurken kavramıştık, öğrendiğimizi sanmıştık. hala kitap okumaya devam ediyoruz. ama kitap okuduktan 48 saat sonra hafızamızı yokladığımızda kitaptan aldığımız bilginin en az % 80’inin kaybolduğunu görüyoruz. neden?nedeni: bu sorunun temel nedeni belleme yeteneğimizi, bellemenin çalışma kurallarına u...

hızlı okuma teknikleri hızlı okuma metot ve yöntemlerı hakkına b

belleme çerçevesitanımı: belleme okuma esnasında edinilen bilginin istenildiğinde çağrılabilecek şekilde hafızaya yerleştirilmesi sürecidir. genel hafıza konusu son bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.bu güne kadar yüzlerce kitap okuduğumuzu biliyoruz. eğer bu kitapların içeriklerini hafızamızda tutabilseydik şimdi profesyonel bilgi uzmanları olurduk. oysa belki de yüzlerce kitap okuduk ve metinleri okurken kavramıştık, öğrendiğimizi sanmıştık. hala kitap okumaya devam ediyoruz. ama kitap okuduktan 48 saat sonra hafızamızı yokladığımızda kitaptan aldığımız bilginin en az % 80’inin kaybolduğunu görüyoruz. neden?nedeni: bu sorunun temel nedeni belleme yeteneğimizi, bellemenin çalışma kurallarına u...

dil oyunlarından dilin bozumuna (dil felsefesi)

                                        dil oyunlarından dilin  bozumuna     "dil, yolların bir labirentidir. bir taraftan yaklaşır ve yolunu aşağı yukarı bilirsin; aynı yere bir başka taraftan yaklaşır ve artık yolunu takriben bilemezsin". l. wittgenstein "labirent .... bir uçurumdur; dolambaçtan dolambaca geçerken kendi kendini temsil eden saf bir yüzeyin yataylığına dalarız. " j. derrida 1. wittgenstein üzerine yapılan son dönem çalışmalarda, onun felsefe tarzı ile derrida 'nın felsefesi arasında bir yakınlığın bulunduğu görüşü giderek daha çok kabul gören bir eğilim haline gelm...

çingene mitolojisi 3

  loholico nedir?   “loholičolar kötü insanlar olup, şeytanla bir anlaşma imzalamışlardır. anlaşmadaki sürenin dolmasının ardından ise iğrenç, şehvetli, vücutlarının her yeri kıllarla kaplı, uzun kulakları ve çöp bacakları olan yaratıklara dönüştürülüyorlardı. kolları, bir insanın kolundan iki kat daha uzundur. bütün güçleri topuklarındadır. eğer bir loholičo’nun topuğundaki kıllar (saç) alevden geçirilecek olursa, onu bütün gücü terk eder ve ölür.   daha sonra şeytanlar onu yakar ve külünü, şeytanla bir anlaşma imzalamış olan daha başka adamların üzerine serper ve böylece onları birer loholičo’ya dönüştürürler. loholičoların karıları yoktur, kaçırmış oldukları  genç bakirelerin idrarlarıyla birer kısrağa dönüştürür ve s...

hızlı okuma

belleme çerçevesitanımı: belleme okuma esnasında edinilen bilginin istenildiğinde çağrılabilecek şekilde hafızaya yerleştirilmesi sürecidir. genel hafıza konusu son bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.bu güne kadar yüzlerce kitap okuduğumuzu biliyoruz. eğer bu kitapların içeriklerini hafızamızda tutabilseydik şimdi profesyonel bilgi uzmanları olurduk. oysa belki de yüzlerce kitap okuduk ve metinleri okurken kavramıştık, öğrendiğimizi sanmıştık. hala kitap okumaya devam ediyoruz. ama kitap okuduktan 48 saat sonra hafızamızı yokladığımızda kitaptan aldığımız bilginin en az % 80’inin kaybolduğunu görüyoruz. neden?nedeni: bu sorunun temel nedeni belleme yeteneğimizi, bellemenin çalışma kurallarına uygun olarak kullanmıyor olmamızdır. zihnimizde herhangi bir hastalığın tedavisin...

hûd

ürpetici sahneler 100- ya muhammed, sana anlattığımız bu olaylar, bu şehirlerin hikâyeleridir. bu şehirlerin kimisi halâ duruyor, kimisi de biçilmiş ekin tarlasına dönüşmüştür. " 101- o şehirlerin halklarına biz zulmetmedik, tersine onlar kendilerine zalimlik ettiler. allah'ın azaba ilişkin emri geldiğinde allah dışında imdada çağırdıkları düzmece ilahları, hiçbir dertlerine deva olmadılar, yıkımlarını arttırmaktan başka hiçbir işlerine yaramadılar. " 102- işte rabbin, zalim halkların şehirlerinin yakasından tutunca böyle tutar. hiç kuşkusuz o'nun yakaya yapışması pek sert ve acıklıdır. bu kavimlerin gözler önüne serilen acıklı akıbetleri ve sahneleri insanın ruhuna, hayaline sıkıntı vermektedir. kimisi her tarafı kaplayan tufanın dalgaları arasında boğulmuş, kimisi he...

sosyolojı nedir?

sosyoloji nedir?sosyoloji insan toplumlarını bilimsel,sistematik ve eleştirel olarak inceleyen sosyal bir bilimdir. bu sosyolojinin en genel düzeyde tanımlanmasıdır. sosyolojinin araştırma konusu toplum ve toplumsal yaşamla ilgili olgu ve olaylardır. toplumun yapısı, organizasyonu, değişimi, işleyişi, ... sosyolojinin ilgi alanı içine girer. toplumun yapısını keşfetme, toplumdaki grupları bir arada tutan veya onları birbirinden ayıran, uzaklaştıran güçlerin neler olduğunu ortaya koymak, toplumsal yaşamı değiştiren ve dönüştüren koşulları belirlemek, insanlar arası ilişki ve etkileşimlerin yapısı ve işleyişi ile ilgili kural ve ilkeleri ortaya koymak, sosyal davranışı toplumsal bağlam içerisinde açıklamak,.... sosyolojinin en temel amaçları arasında yer alır. yukarıda da ifade edildiği ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !