× "

benzerlik ve farklılık sözlük anlamı

" arama sonuçları

türkçe kelime anlamı konu anlatımı

kelime anlamı (türkçe dersi konu anlatımı)   genel bilgiler sözcük, çoğu zaman, dilin kendi başına anlamı olan en küçük parçası, diye tanımlanır. ağaç, hayal, dost gibi sözcükler buna örnektir. bazı sözcükler ise tek başına anlam taşımayıp diğer sözcüklerle bir araya geldiğinde belli bir anlam ifade eder: için, gibi, göre vs. öss’de sözcük anlamına dayalı sorular değişik soru biçimleriyle karşımıza çıkar. kimileri “aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?” gibi bilgiye dayalı olduğu halde, kimileri “aşağıdakilerden hangisinde “gün” sö...

johaltoun yamalar

john dalton'un yaptığı çalışmalar john daltonun atom hakkındaki düşünceleri peygamber efendimizin iyilik ile ilgili sözleri fiziksel ve kimyasal değisime örnekler çevre koruma ile ilgili anket soruları ortaçağda müzik alayışı bekerelin atom hakkındaki düşünceleri maketten ev nasıl yapılır türk kağanlarının görevleri nelerdir erkek için bere yapılışı atatürk ölçü aletlerindeki değişikliği yapmadan önce ölçü aletleri ne gibi sorunlara yol açıyordu vakit namazını kıldıktan sonra eski namazların kazasınıda kılmak olur mu? temiz çevre kirli çevre hakkında bilgi used to il...

uzam adaleri

uzayla uğraşan bilim adamlarının isimleri uzayla ilgilenen bilim adamlarının isimleri yabancı bilim adamlarının icatları yaşayan bilim adamlarının isimleri yabancı bilim adamlarının isimleri türk bilim adamlarının tıp alanındaki gelişmelere katkıları türk bilim adamlarının isimleri ve buluşları türk bilim adamlarının adları türk tarihinde liderlerin ve bilim adamlarının nasıl bir rolü vardır rus bilim adamlarının deprem araştırması rus bilim adamlarının kaydettiği sesler rus bilim adamlarının araştırması rus bilim adamlarının duyduğu sesler rus bilim adamlarının bulduğu cehennem sesleri dinle eski türk bilim adamlarının isimleri en güzel bilim adamlarının s&ou...

hınk deyicinin hakkı - 9.sınıf dil ve anlatım etkinlikleri

  hınk deyicinin hakkı 12. “her evladın ana babasına tıpı tıpına benzediği, her öğrencinin hocasının hınk deyicisi kesildiği bir toplumu göz önüne getirebiliyor musunuz?” a. hınk deyicinin hakkı metninde, yukarıda altı çizili verilen deyimin hikâyesi anlatılmıştır. bu deyimden ve deyimin hikâyesinden hareketle toplumsal kültürle deyim arasındaki ilişki hakkında neler söylenebilir? sözlü olarak ifade ediniz. a. bütün deyimlerin bir hikayesi vardır ve deyimler bu hikayelerden yola çıkarak günümüze gelmiştir. bu nedenle deyimlerimiz toplumsal kültürün bize bıraktığı bir hazinedir. b. yukarıdaki deyimi ve deyimin hikâyesini göz ö...

siyasi coğrafya

“siyasî coğrafya” terimi, “siyasî” ve “coğrafya” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. bu nedenle bu iki kelimenin ayrı ayrı anlamlarını açıklamak ve daha sonra siyasi coğrafya terimi üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmak gerekir. siyasî; arapça kökenli bir kelime olup, siyasetle ilgili, siyasal, politik demektir. siyasal; politika ile ilgili, siyasi, politik. siyaset; politika, siyasa, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış demektir. coğrafya ise; yeryüzünün tamamı ve bir parçası üzerinde, doğal, beşerî ve ekonomik olayların dağılışını, aralarındaki bağlantıları, sebep ve sonuçlarını ...

düşünceyi geliştirme yolları

    düşünceyi geliştirme yolları     hangi anlatım biçimiyle olursa olsun, amacı­mız fikirlerimizi, duygu veya kurgularımızı başka­larına aktarmaktır. bunu bazı tekniklerden yarar­lanarak yaparız. bunlara "düşünceyi geliştirme yolları" diyebiliriz.   bu yolların başlıcalan şu şekilde sıralanabilir: -tanımlama -örnekleme -karşılaştırma -tanık gösterme / alıntılama -sayısal verilerden yararlanma -somutlama -soyutlama -düşsel öğelerden yararlanma 1.   tanımlama kavramın ne olduğunu, nitelikleri veya nice-likleriyle açıklama yoludur. ele aldığımız konunun kavramlarını "tanımlama" yoluyla aydınla...

istişhÂd

  istişhâd   şahit gösterme, şahitliğine başvurma, delil sayma, bir iddianın ispatı için delil ileri sürme. şehit olma anlamında da kullanılır. "istişhad için beni de celbettiler" sözünde şahid gösterme anlamında; "hz. hüseyin'in kerbelâ'da istişhadı" sözünde de şehit olma anlamında kullanılmıştır. bir terim olarak "istişhâd", çeşitli ilimlere göre muhtelif şekillerde tanımlanmıştır. said el-efganî, istişhâdı; "arapça'da bir kelime veya cümlenin kullanılış ve okunuşunun sıhhatini, bir kaidenin doğruluğunu, hafızası sağlam, konuşması fasih...

12. ders ''have to'' fiili

12. ders ''have to'' fiili   have to : ingilizce’deki önem ve ağırlığı nedeniyle ayrı bir ders olarak incelenmeye değer bir konudur. ı- genel bilgiler 1- “have to” dilbilimcilerin bazılarına göre yardımcı fiildir = auxillary verb, bazılarına göre ise modal benzeridir = quasi-modal ve bazılarına göre yarım modaldir = semi modal. bu konuya hem yardımcı fiiller bahsinde, hem de bu derste yer vermemizin nedeni işte budur. 2- have to fiilini detaylı incelemeden önce bazı kavramları öğrenmemiz gerekir. a) epistemic : konuşmacının, cümlede saklı gerçekle ilgili önerisi veya görüşüyle ilgilidir. mesela ben, ahmet may go home ıdiyorsam. ahmet’in okula gittiğinden emin değilimdir. halbuki, must modal fiil...

siyasi coğrafya nedir?

siyasi coğrafya nedir? “siyasî coğrafya” terimi, “siyasî” ve “coğrafya” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. bu nedenle bu iki kelimenin ayrı ayrı anlamlarını açıklamak ve daha sonra siyasi coğrafya terimi üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmak gerekir. siyasî; arapça kökenli bir kelime olup, siyasetle ilgili, siyasal, politik demektir. siyasal; politika ile ilgili, siyasi, politik. siyaset; politika, siyasa, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış demektir.coğrafya ise; yeryüzünün tamamı ve bir parçası üzerinde, doğal, beşerî ve ekonomik olayların dağılışını, aralarındaki bağlantıları, sebep ve son...

divan edebiyatı

             divan edebiyatı      (klasik türk edebiyatı 13-19.yy)    x.yüzyılda türkler arasında hızla yayılan islamiyet türkler,araplar ve iranlılar arasında ortak bir kültür anlayışının doğmasına neden olmuştur.    türk aydınlarının türkçede yetersiz gördükleri kavramları arapça,farsça  sözcüklerle karşılamaya başlaması bilim dilinin arapça; edebiyat dilinin farsça olmasına neden olmuştur.    arapça ve farsçanın etkinliğinde gelişen bir edebi anlayış doğmuş ve adına da divan edebiyatı denmiştir.   bu dönem sanatçıları iy...

dil ve anlatım dersi çalışma kÂğıdı 1 anlatım türleri

panel nedir?sözlük anlamı olarak panel1. seçilmiş bir konuşmacı grubunun, bir konuyu dinleyiciler önünde tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı.-(dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, toplu görüşme olup dalında uzman olan kişi (panelist) tarafından yönetilir)toplu görüşme, açık oturum.paneltoplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir.açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. arada sade...

istişhÂd

istişhâd şahit gösterme, şahitliğine başvurma, delil sayma, bir iddianın ispatı için delil ileri sürme. şehit olma anlamında da kullanılır. "istişhad için beni de celbettiler" sözünde şahid gösterme anlamında; "hz. hüseyin'in kerbelâ'da istişhadı" sözünde de şehit olma anlamında kullanılmıştır.bir terim olarak "istişhâd", çeşitli ilimlere göre muhtelif şekillerde tanımlanmıştır. said el-efganî, istişhâdı; "arapça'da bir kelime veya cümlenin kullanılış ve okunuşunun sıhhatini, bir kaidenin doğruluğunu, hafızası sağlam, konuşması fasih olan bir araptan sağlam senetle gelen, naklî bir delille ispat etmektir" şeklinde tanımlamıştır (bk. cevherî, es-sıhah; i...

usenet manga terimleri sözlüğü

amecomi “american comics”in kısaltmasıdır. bu deyim, batı kaynaklı,20-40 sayfalık kitapçık şeklindeki çizgi romanlarını ve genelde onlarla ilişkilendirilen görsel özellikleri tanımlamak için kullanılır. “manga” sözcüğü ise batı kaynaklı yapıtları tanımlamak için hiç kullanılmaz. superman, spiderman ve peanuts gibi klasik amecomi’ler japonya’da da iyi tanınırlar. peanuts'un japonca baskıları 100 cildi geçmiştir. x-men ve ghost rider ın bazı bölümleri shougakakan productions ve take shobou tarafından japonca'ya çevrilmiş, ayrıca x-men kahramanlarının yer aldığı mangalar da basılmıştır. marshal law gibi az bilinen bazı amecomi’lerin ingilizce baskıları da küçük bir kesim tarafından taki...

cümlede anlam ve anlatım

                               cümlede anlam ve anlatım   cümlede anlam    insan, bir konuyu, bir olayı anlatırken, anlattığı şeyin, kendi içinde bir bütünlük taşımasına özen gösterir. konun önemli veya önemsiz oluşu o kadar önemli değildir. önemli olan, özen göstermenin, insanın diline getirdiği disiplindir. bu disiplin, yanlış anlatma ve yanlış anlaşılmayı önler. insan bir cümleyi kurarken iki temel duruma dikkat etmek zorundadır. birincisi; söylemek istediği şeyi en doğru ve en güzel şekilde anlatma; ikincisi de, karşısındaki tarafından doğru anlaşılmasıdır. bu bir bakıma iki tarafın, cümleler aracılığıyla kuracakları...

diyanet:temyiz dilekçesi-2

     mahkeme yukarıda ayrıntılı olarak belirttiğimiz açıklamaları değerlendirmemiş ve diyanet işleri başkanlığının  yazısını aynen tekrarlamıştır. aşağıda açıklayacağımız üzere,iptal talebimizde “677 sayılı yasanın 1.maddesinde cemevinin ibadet yeri “ olduğunu belirterek dava açmadık.ayrıca 633 sayılı yasanın 1.maddesine göre “cemevi ibadet yeridir” iddiamız da olmamıştır.dünyanın hiçbir yerinde kanunla ibadet yeri belirlenmez.hukuki ve fiili olarak bu konuda kanun çıkarılması ve  çıkarılan bir kanunun uygulanması mümkün değildir.yukarıda da belirttiğimiz gibi genel idare içerisinde demokratik bir toplumda bir din veya inancın olması veya tanımlanması mümkün değildir.        cami ve mescit alevil...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !