× "

bergamalı hasan baba

" arama sonuçları

osmanlı – türkiye döneminde kurulmuş siyasi partiler

  fedailer cemiyeti* - 1859, istanbul - genel başkan süleymaniyeli şeyh ahmet - genel sekreter: didon arif bey, - üyeler: hüseyin daim paşa, binbaşı rasim bey, cafer dem paşa, tophane müftüsü bekir efendi, kütahyalı şeyh ismail, hoca nasuh efendi, tophane mızıka başçavuşu erzurumlu mehmed, hezergradlı şeyh feyzullah efendi, kütahyalı şeyh ismail   yeni osmanlılar cemiyeti* - 1865, istanbul - genel başkan mustafa fazıl paşa - kurucular: namık kemal, kayazade reşat, menapirzade nuri, sagır ahmet beyzade mehmet, mir’at mecmuası sahibi refik, suphi paşazade ayetullah - diğer üyeler: ziya paşa, ali suavi, agah efendi, ebüzziya tevfik...   ali suavi (üskü...

siyasi partiler

fedailer cemiyeti*- 1859, istanbul- genel başkan süleymaniyeli şeyh ahmet- genel sekreter: didon arif bey,- üyeler: hüseyin daim paşa, binbaşı rasim bey, cafer dem paşa, tophane müftüsü bekir efendi, kütahyalı şeyh ismail, hoca nasuh efendi, tophane mızıka başçavuşu erzurumlu mehmed, hezergradlı şeyh feyzullah efendi, kütahyalı şeyh ismailyeni osmanlılar cemiyeti*- 1865, istanbul- genel başkan mustafa fazıl paşa- kurucular: namık kemal, kayazade reşat, menapirzade nuri, sagır ahmet beyzade mehmet, mir�at mecmuası sahibi refik, suphi paşazade ayetullah- diğer üyeler: ziya paşa, ali suavi, agah efendi, ebüzziya tevfik...ali suavi (üsküdar) komitesi*- 1878, istanbul- kurucular: ali suavi, süleyman asaf sopasalan, h...

türkiye evliyâları

adana: abdülgafûr dede (seyyid)abdürrezzâk dedearpacı dedecabbâr dede (misis)adıyaman: abdülhakim hüseynî (kahta)afyon: abapûş-i velîabdurrahman sultan (başmakçı)ahmed dede (başmakçı)çelebi Ârif küçükdestine hâtunfürûrî mehmed dedehacım sultan (sandıklı)karahisârî abdürrahîm efendisultan dîvânîşâhidî ibrâhim dedeağrı: abdürrahîm arvâsî (doğubâyezîd)ahmed hânî (doğubâyezîd)hânî baba (doğubâyezîd)ibrâhim arvâsî (doğubâyezîd)mehmed emîn efendi (doğubâyezîd)seyyid abdülazîz (doğubâyezîd)aksaray: hamîd-i aksarâyîpîr ali aksarâyîsomuncu babayûsuf hakîkî babaamasya: abdürrahîm-i merzifonî (merzifon)ali hâfızamasyalı seydi halîfebahşî halîfegani baba (suluova)garib hâfız (gümüşhacıköy)habîb ömer karamânîhalkalı evliyâiğneci babaismâil sirâceddîn şirvânîkılıç dede (merzifon)kırklar dede (merzifon)k...

evliyalar ansiklopedisi a-b-c-ç-d

evliyalar ansiklopedisi     a • abapÛş-i velΕ abbÂdΕ abbÂs bin hamza en-nişÂbÛrΕ abbas mehdi• abdil dede• abdullah bin abdülazÎz• abdullah bin abdülazÎz (osman) el-yuneynΕ abdullah bin abdülganÎ el-makdisΕ abdullah el-acemΕ abdullah bin avn• abdullah ayderÛsΕ abdullah-ı dehlevΕ abdullah bin dÎnar• abdullah bin ebÛ bekr el-ayderÛs• abdullah bin ebÛ huzeyl el-anezΕ abdullah efendi• abdullah efendi (himmetzâde)• abdullah-ı ensÂrΕ abdullah fahri baba• abdullah bin gÂlib• abdullah-ı gürcistÂnΕ abdullah haddÂdΕ abdullah harrÂz• abdullah hasÎb yardımcı• abdullah hayderΕ abdullah bin hÂzır• abdullah herÂtÎ&...

evliyalar ansiklopedisi a-b-c-ç-d

evliyalar ansiklopedisi     a • abapÛş-i velΕ abbÂdΕ abbÂs bin hamza en-nişÂbÛrΕ abbas mehdi• abdil dede• abdullah bin abdülazÎz• abdullah bin abdülazÎz (osman) el-yuneynΕ abdullah bin abdülganÎ el-makdisΕ abdullah el-acemΕ abdullah bin avn• abdullah ayderÛsΕ abdullah-ı dehlevΕ abdullah bin dÎnar• abdullah bin ebÛ bekr el-ayderÛs• abdullah bin ebÛ huzeyl el-anezΕ abdullah efendi• abdullah efendi (himmetzâde)• abdullah-ı ensÂrΕ abdullah fahri baba• abdullah bin gÂlib• abdullah-ı gürcistÂnΕ abdullah haddÂdΕ abdullah harrÂz• abdullah hasÎb yardımcı• abdullah hayderΕ abdullah bin hÂzır• abdullah herÂtÎ...

türkiye'de evliyÂların kabirlerininbulunduğu şehirler

türkiye'de evliyÂların kabirlerininbulunduğu şehirler adana abdülgafûr dede (seyyid) abdürrezzâk dede arpacı dede cabbâr dede (misis) adıyaman abdülhakim hüseynî afyon abapûş-i velî abdurrahmansultan ahmed dede çelebiÂrif küçük destine hâtun fürûrî mehmed dede hacımsultan karahisârîabdürrahîm efendi sultan dîvânî şâhidî ibrâhim dede ağrı abdürrahîmarvâsî hânî baba ibrâhim arvâsî mehmed emîn efendi seyyid abdülazîz aksaray pîr ali aksarâyî somuncu baba (hamîd-i aksarâyî) yûsuf hakîkîbaba amasya abdürrahîm-imerzifonî alihâfız amasyalı se...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !