× "

bergamalı hasan hoca

" arama sonuçları
izmir camileri

izmir camileri

alsancak hocazade camii (alsancak) alsancak semtinde şair eşref bulvarı ile ali çetinkaya bulvarı'nın kesiştiği köşede bulunan cami 1948-50 yılları arasında inşa edilmiştir. hocazade ahmet ragıp üzümcü vakfı tarafından yaptırıldığından dolayı hocazade camii olarakta bilinir. adres: alsancak - izmir tel: 0 (232) 464 05 25  başdurak camii (konak) hacı hüseyin camisi diyede anılan camii anafartalar çarşısındadır. evliya çelebi'ye göre 1652 yılında inşa edilen cami 1774 yılında onarım görmüştür.tek kubbenin örttüğü camiinin altında dükkan ve depoların bulunduğu bir alt yapı üzerin...

osmanlı – türkiye döneminde kurulmuş siyasi partiler

  fedailer cemiyeti* - 1859, istanbul - genel başkan süleymaniyeli şeyh ahmet - genel sekreter: didon arif bey, - üyeler: hüseyin daim paşa, binbaşı rasim bey, cafer dem paşa, tophane müftüsü bekir efendi, kütahyalı şeyh ismail, hoca nasuh efendi, tophane mızıka başçavuşu erzurumlu mehmed, hezergradlı şeyh feyzullah efendi, kütahyalı şeyh ismail   yeni osmanlılar cemiyeti* - 1865, istanbul - genel başkan mustafa fazıl paşa - kurucular: namık kemal, kayazade reşat, menapirzade nuri, sagır ahmet beyzade mehmet, mir’at mecmuası sahibi refik, suphi paşazade ayetullah - diğer üyeler: ziya paşa, ali suavi, agah efendi, ebüzziya tevfik...   ali suavi (üskü...

osmanlı'da sanat hayatı

  osmanlı'da sanat hayatı   osmanlı’da ilim, kültür ve sanat hayâtı dr. necdet yılmaz osmanlı devleti’nin en yüksek ilmî müessesesi olan medrese ile ilmiye mesleği, kuruluşundan kanûnî devrine kadar devamlı gelişme kaydetmiştir. medrese tahsilini tamamlayan ve kendisine ulemâ denilen ilim erbâbı, icazet aldıktan sonra, hukuk, eğitim, başlıca dinî hizmetler ve zaman zaman da b&u...

islâm'ın siyasallaşma sürecinde cemiyet-i müderrisin'den

  cemiyet-i müderrisin'den teâli-i islâm'a yazar kemal kurukan    islâm'ın siyasallaşma sürecinde cemiyet-i müderrisin'den teâli-i islâm'a islâmcılık, xlx-xx. yüzyılda, islâm’ı inanç, ibadet, ahlâk, felsefe, siyaset, eğitim vb. açılardan bir bütün olarak yeniden hayata hakim kılmak ve akılcı bir metotla, islâm dünyasını batı sömürüsünden, zalim ve müstebit yöneticilerden, esaretten, taklitten, hurafelerden kurtarmak; medenileştirmek, birleştirmek ve kalkındırmak uğruna yapılan aktivist ve ekl...

osmalı da ilim

osmanlı devleti’nin en yüksek ilmî müessesesi olan medrese ile ilmiye mesleği, kuruluşundan kanûnî devrine kadar devamlı gelişme kaydetmiştir. medrese tahsilini tamamlayan ve kendisine ulemâ denilen ilim erbâbı, icazet aldıktan sonra, hukuk, eğitim, başlıca dinî hizmetler ve zaman zaman da bürokraside sorumluluk üstlenmekte ya da kendisini tamamen toplumun hizmetine vermekteydi.[1] xv-xvı. yüzyıllar, osmanlı medreselerinin ikbâl devri, xvı. yüzyılın sonları inhitât devrinin başlangıcı olmuştur.[2] ilk devir osmanlı medreselerinin düşünce sisteminin temelinde fahreddin râzî mektebi vardır.[3] bu mektebin temel özelliği aklî ve naklî ilimlerin beraber okutulmasıd...

osmanlı tarihçileri ve eserleri

osmanlı tarihçileri ve eserleri osmanlılarda tarih yazıcılığı, osmanlı beyliği'nin kuruluşundan 100-150 yıl sonra başlamıştır. osmanlı tarih yazıcılığının geç başlaması, anadolu’da osmanlılardan önce tarih yazıcılığının gelişmemesi ile bağlantılıdır. beylikler dönemi (1243 - 1318) anadolu’da 13. ve 14. yüzyılda yazılmış olan eserlerde anadolu selçukluları ve anadolu beyliklerinin tarihi anlatılmış, olaylar osmanlı devletinin kuruluşuna kadar getirilmiştir. anadolu selçukluları ve beylikler döneminde (1075-1318) anadolu’da daha çok arapça ve farsça eserlerin yazıldığı görülmektedir. bu dönemde arap dili “din ve hukuk” alanında, fars dili “sanat ve e...

osmanlı’da ilim, kültür ve sanat hayÂtı

osmanlı’da ilim, kültür ve sanat hayâtı                                   dr. necdet yılmazosmanlı devleti’nin en yüksek ilmî müessesesi olan medrese ile ilmiye mesleği, kuruluşundan kanûnî devrine kadar devamlı gelişme kaydetmiştir. medrese tahsilini tamamlayan ve kendisine ulemâ denilen ilim erbâbı, icazet aldıktan sonra, hukuk, eğitim, başlıca dinî hizmetler ve zaman zaman da bürokraside sorumluluk üstlenmekte ya da kendisini tamamen toplumun hizmetine vermekteydi.[1]xv-xvı. yüzyıllar, osmanlı medreselerinin ikbâl devri, xvı. y&uum...

siyasi partiler

fedailer cemiyeti*- 1859, istanbul- genel başkan süleymaniyeli şeyh ahmet- genel sekreter: didon arif bey,- üyeler: hüseyin daim paşa, binbaşı rasim bey, cafer dem paşa, tophane müftüsü bekir efendi, kütahyalı şeyh ismail, hoca nasuh efendi, tophane mızıka başçavuşu erzurumlu mehmed, hezergradlı şeyh feyzullah efendi, kütahyalı şeyh ismailyeni osmanlılar cemiyeti*- 1865, istanbul- genel başkan mustafa fazıl paşa- kurucular: namık kemal, kayazade reşat, menapirzade nuri, sagır ahmet beyzade mehmet, mir�at mecmuası sahibi refik, suphi paşazade ayetullah- diğer üyeler: ziya paşa, ali suavi, agah efendi, ebüzziya tevfik...ali suavi (üsküdar) komitesi*- 1878, istanbul- kurucular: ali suavi, süleyman asaf sopasalan, h...

osmanlı’da ilim, kültür ve sanat hayÂtı

 dr. necdet yılmazosmanlı devleti’nin en yüksek ilmî müessesesi olan medrese ile ilmiye mesleği, kuruluşundan kanûnî devrine kadar devamlı gelişme kaydetmiştir. medrese tahsilini tamamlayan ve kendisine ulemâ denilen ilim erbâbı, icazet aldıktan sonra, hukuk, eğitim, başlıca dinî hizmetler ve zaman zaman da bürokraside sorumluluk üstlenmekte ya da kendisini tamamen toplumun hizmetine vermekteydi.[1]xv-xvı. yüzyıllar, osmanlı medreselerinin ikbâl devri, xvı. yüzyılın sonları inhitât devrinin başlangıcı olmuştur.[2] ilk devir osmanlı medreselerinin düşünce sisteminin temelinde fahreddin râzî mektebi vardır.[3] bu mektebin temel özelliği aklî ve naklî ilimlerin berab...

türkiye evliyâları

adana: abdülgafûr dede (seyyid)abdürrezzâk dedearpacı dedecabbâr dede (misis)adıyaman: abdülhakim hüseynî (kahta)afyon: abapûş-i velîabdurrahman sultan (başmakçı)ahmed dede (başmakçı)çelebi Ârif küçükdestine hâtunfürûrî mehmed dedehacım sultan (sandıklı)karahisârî abdürrahîm efendisultan dîvânîşâhidî ibrâhim dedeağrı: abdürrahîm arvâsî (doğubâyezîd)ahmed hânî (doğubâyezîd)hânî baba (doğubâyezîd)ibrâhim arvâsî (doğubâyezîd)mehmed emîn efendi (doğubâyezîd)seyyid abdülazîz (doğubâyezîd)aksaray: hamîd-i aksarâyîpîr ali aksarâyîsomuncu babayûsuf hakîkî babaamasya: abdürrahîm-i merzifonî (merzifon)ali hâfızamasyalı seydi halîfebahşî halîfegani baba (suluova)garib hâfız (gümüşhacıköy)habîb ömer karamânîhalkalı evliyâiğneci babaismâil sirâceddîn şirvânîkılıç dede (merzifon)kırklar dede (merzifon)k...

ali birinci ( 25.08.1947)

ali birinci ( 25.08.1947) prof. dr. ali birinci25 ağustos 1947'de hendek'te (sakarya) balıklı şeyh köyünde doğdu. babası şeker(1925- 1993), annesi müzeyyen hanım(1924- 1977) tütün ziraatiyle geçiniyordu.ali birinci ilk mektebin ilk üç senesini köyünde, son iki senesini hendek'te okudu. cumhuriyet ilkokulunu (1960), hendek orta okulunu (1963), ankara polis kolejini(1966) bitirdi. polis enstitüsü 1. sınıfından ayrılarak a.ü. siyasal bilgiler fakültesi, iktisat ve maliye bölümünden mezun oldu (1973), emniyet genel müdürlüğünde (1973 - 1976), cumhuriyet üniversitesi fen-edebiyat fakültesi (sivas) tarih bölümünde çalıştı (1976 - 1988). 30 haziran 1988'de polis akademisinde vazifeye başladı. türk siyasi tarihi ve inkılâp tarihi dersleri veriyor. 18 haziran1986&...

h a s a n b a s r i ç a n t a y

    karesi toprağının  yiğit evlÂdı     h a s a n   b a s r i   ç a n t a y      (1887 balıkesir – 1964 istanbul)                                                 yusuf akgül                          büyük fikir ve  aksiyon adamı, mutasavvıf, din âlimi, türk- islam düşünürü, yazar, şâir, tercümeci, araştırmacı, gazeteci, türk dili ve edebiyatı sevdâlısı, millî mücâdele kahramanı, kuvâ-yi milliyeci, teşkilatçı, halk önderi, 1. dönem milletvekili, bilge insan, m. akif ersoy’un gönül dostu, çağımızın alp erenlerinden...

ali birinci

ali birinci ( 25.08.1947)   25/08/1947' de hendek' te (sakarya) balıklı şeyh köyünde doğdu. babası şeker(1925-1993), annesi müzeyyen hanım(1924-1977) tütün ziraatiyle geçiniyordu.ali birinci ilk mektebin ilk üç senesini köyünde, son iki senesini hendek'te okudu. cumhuriyet ilkokulunu (1960), hendek orta okulunu (1963), ankara polis kolejini(1966) bitirdi. polis enstitüsü 1. sınıfından ayrılarak a.ü. siyasal bilgiler fakültesi, iktisat ve maliye bölümünden mezun oldu (1973).emniyet genel müdürlüğünde (1973 - 1976), cumhuriyet üniversitesi fen-edebiyat fakültesi (sivas) tarih bölümünde çalıştı (1976 - 1988) . 30 haziran 1988'de polis akademisinde vazifeye başladı. türk siyasi tarihi ve inkılap tarihi dersleri veriyor. 1986' da doktorasını verdi, 1993' de ...

evliyalar ansiklopedisi a-b-c-ç-d

evliyalar ansiklopedisi     a • abapÛş-i velΕ abbÂdΕ abbÂs bin hamza en-nişÂbÛrΕ abbas mehdi• abdil dede• abdullah bin abdülazÎz• abdullah bin abdülazÎz (osman) el-yuneynΕ abdullah bin abdülganÎ el-makdisΕ abdullah el-acemΕ abdullah bin avn• abdullah ayderÛsΕ abdullah-ı dehlevΕ abdullah bin dÎnar• abdullah bin ebÛ bekr el-ayderÛs• abdullah bin ebÛ huzeyl el-anezΕ abdullah efendi• abdullah efendi (himmetzâde)• abdullah-ı ensÂrΕ abdullah fahri baba• abdullah bin gÂlib• abdullah-ı gürcistÂnΕ abdullah haddÂdΕ abdullah harrÂz• abdullah hasÎb yardımcı• abdullah hayderΕ abdullah bin hÂzır• abdullah herÂtÎ...

türkiye'de evliyÂların kabirlerininbulunduğu şehirler

türkiye'de evliyÂların kabirlerininbulunduğu şehirler adana abdülgafûr dede (seyyid) abdürrezzâk dede arpacı dede cabbâr dede (misis) adıyaman abdülhakim hüseynî afyon abapûş-i velî abdurrahmansultan ahmed dede çelebiÂrif küçük destine hâtun fürûrî mehmed dede hacımsultan karahisârîabdürrahîm efendi sultan dîvânî şâhidî ibrâhim dede ağrı abdürrahîmarvâsî hânî baba ibrâhim arvâsî mehmed emîn efendi seyyid abdülazîz aksaray pîr ali aksarâyî somuncu baba (hamîd-i aksarâyî) yûsuf hakîkîbaba amasya abdürrahîm-imerzifonî alihâfız amasyalı se...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !