× "

besyospor

" arama sonuçları

kayseri erciyes üniversitesi besyo özel yetenek sınav parkuru

kayseri erciyes üniversitesi besyo özel yetenek sınav parkuru koordinasyon testi koordinasyon testi sınavına girecek tüm adaylardan, aşağıda belirtilen testleri usulüne uygun, en çabuk ve en kısa süre içinde tamamlamaları istenecektir. set 1: minder üzerinde öne takla hareketi yaparak seti geçer. set 2: bir metre (1m) aralıklarla dizili 5 adet engelden, yüksek olan üçünün (1. 3. ve 5. engellerin) altından, alçak olan ikisinin (2. ve 4. engellerin) üstünden geçerek, yani sırasıyla (alttan+üstten+alttan+üstten+alttan) geçerek seti tamamlar. eğer aday, engel çıtasını veya çıtalarını düşürmüş ise, &cced...

regreasyon bölümü

    rekreasyon ve spor çağımızın tekdüze günlük yaşamı içerisinde insanların yaşam zorunlulukları dışında kalan zamanlarını değerlendirmeleri sağlıklı kalabilmeleri için çok önemlidir. teknolojik gelişmelere bağlı olarak çalışma saatleri giderek azalmakta ve insanların kendilerini gerçekleştirmek için sahip oldukları zaman artmaktadır. yabancı terminolojide bir hastalıktan sonra eski haline gelmek, tazelenmek, yorgunluğu giderek eski iş ve başarısını kazanmak anlamlarına gelen rekreasyon, zamanla eğitime de girmiş ve bir anlamda insanların boş zamanlarının değerlendirilmesini ifade etmeye başlamıştır. rekreasyon insanın öz benliğine uygun ve yapmaktan zevk aldığı bir faaliyete katılması ile monoton modern hayat ve yaşam kavgasının sıkıcı havasından sıyrılarak kendisini bulmas...

kayseri erciyes üniversitesi besyo özel yetenek sınav parkuru

kayseri erciyes üniversitesi besyo özel yetenek sınav parkurukoordinasyon testikoordinasyon testi sınavına girecek tüm adaylardan, aşağıda belirtilen testleriusulüne uygun, en çabuk ve en kısa süre içinde tamamlamaları istenecektir.set 1: minder üzerinde öne takla hareketi yaparak seti geçer.set 2: bir metre (1m) aralıklarla dizili 5 adet engelden, yüksek olan üçünün(1. 3. ve 5. engellerin) altından, alçak olan ikisinin (2. ve 4. engellerin) üstündengeçerek, yani sırasıyla (alttan+üstten+alttan+üstten+alttan) geçerek setitamamlar. eğer aday, engel çıtasını veya çıtalarını düşürmüş ise, çıtaları düzeltip,seti tekrarlar. aks...

besyo hazılrık kayseri ( beden eğitimi ve spor yüksek okulları,

beden eğitimi ve spor yüksek okulları, askeri okullar ve polis okullarına hazırlık kursları                                                                                                     kayseri      hazırlık kursları  *beden eğitimi ve spor yü...

beden eğitimi ve spor yüksekokulları bölüm açıklamaları

beden eğitimi ve spor yüksekokulları bölüm açıklamalarıantrenörlük eğitimi bölümü antrenörlük eğitimi bölümü ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan spor eğitimcileri yetiştirmektedir. bölüm mezunları, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, gençlik ve spor genel müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında, milli eğitim bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör ve yardımcı antrenör olarak çalışırlar. ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektöründeki sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler. programda hareket ve antrenman, spor sağlık ve sporda psiko-sosyal alanlar ile spor y&ou...

polis kolejleri - polis akademisi giriş koşulları

polis kolejleripolis akademisi giriş koşulları01) sosyal durum ile ilgili koşullar1- t.c. vatandaşı olmak,2- evli veya nikahsız yaşamakta olmamak,3- herhangi bir suçtan sabıkası olmamak,4- herhangi bir okuldan ahlak ve disiplin sebebi ile çıkarılmış olmamak,5- hakkında herhangi bir suçtan kanuni kovuşturma bulunmamak,6- kendisi ve ailesi hakkında yaptırılan kovuşturmada emniyet teşkilatına girmeye engel hali bulunmamak,7- akademinin eğitime başladığı tarih itibari ile askerlikle ilişiği bulunmamak02) öğrenim, yaş ve boy ile ilgili koşullar1- ösys’de sayısal, sözel veya eşit ağırlık puanı olarak belirlenen puan kadar veya daha yukarı puan almak,2- sınavların yapılacağı yılın 01 ekim tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak,3- erkeklerde...

atatürk ve spor

 atatürk ve sporatatürk, her alanda olduğu gibi sporda da bilim yolundan ayrılmamayı öğütlerken sporun önemi üzerinde durmuş, gerekli yasaların düzenlenmesini ve uygulamaların doğru yapılmasını sağlamış, böylece türk sporuna yeni bir benlik kazandırmıştır. "tanıtılmış bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, düşünce eğitiminde olduğu kadar beden eğitiminde de yeteneklerini artırmış ve yükselmiş olan, erdemli ve güçlü bir kuşak yetiştirmek ana siyasetimizin açık dileğidir." sözleriyle de bunu kanıtlamıştır.ulu önderin türk sporundaki ilk imzasını izcilikte görmekteyiz. 1915 yılında "osmanlı gençlik dernekleri" genel müfettişliğine atanmasından kısa s&uu...

atatürk’ün spor politikası

atatürk’ün spor politikası  büyük atatürk'ün ölümünü takip eden günlerde, o zamanlar yalnız avrupa'nın değil, dünyanın en güçlü günlük spor gazetesi olan ve fransa'da yayınlanan "l'auto", yayınladığı geniş bir makalede atatürk'ün spora verdiği büyük önemi uzun uzun överken şu satırlara da yer verdi:"dünyada ilk defa beden eğitimini mecburi kılan devlet adamı o oldu. yalnız kağıt üzerinde ve nutuklarda değil, bunu bilfiil yerine getirdi. stadyumlar ve çeşitli spor merkezleri tesis ettirdi. halkevlerinin spor kollarını bizzat mürakabe etti ve milletin mukadderatına hakim olduğu günden itibaren türkiye'de spor, gittikçe art...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !