× "

betimleme ile ilgili örnekler

" arama sonuçları
resim-doku ile ilgili bilgiler.

resim-doku ile ilgili bilgiler.

  doku nedir - resimde doku nedir - doku hakkında tekstür ( dış yapı ) ; yüzeyde objelerin iç yapıları ( strüktür ) da bir dereceye kadar kendini belli eder, böyle bir yüz plastik bakımından daha ilginç bir görünüme sahiptir.  strüktür ( iç yapı ) ; eş ya da birbirleriyle sık bağlantılı, benzer formların iki ya da üç boyut üzerinde yinelenmesinden strüktür doğar. bir strüktürün başlıca karakteristiği bir mekan yaratmasıdır. bu mekana form yönünden birlik vermesidir.  doku  tüm görsel nesnelerin karakteristik birer dış yapıları vardır. nesne ve varlıkların dış yapı özellikleri ve bunların objektif etkil...

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgi

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgili konu anlatım paragraf, aynı amaca yönelen cümle topluluğudur.biçimce ve anlamca bir bütündür.ilk cümle, istenilen cümlenin bir nedeni ise, bir sonraki cümle de, bir sonucu, bir devamıdır. 1. konusu (hammaddesi):her yazı bir konu üzerine konur.konu, demircinin işlediği demir, marangozun işlediği  ağaçtır.yazarın üstünde çalıştığı hammadde, sosyal ya da doğal her durum, her ilişkidir. 2. anadüşüncesi:yazarın konuya bakış açısı, konuyu değerlendirişidir.konuyu yazarın yorumlayışıdır.konuyla ilgili düşüncesini kesin yargıyla belirtmesidir. 3. yardımcı düşüncesi:    ...

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgi

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgili konu anlatım paragraf, aynı amaca yönelen cümle topluluğudur.biçimce ve anlamca bir bütündür.ilk cümle, istenilen cümlenin bir nedeni ise, bir sonraki cümle de, bir sonucu, bir devamıdır. 1. konusu (hammaddesi):her yazı bir konu üzerine konur.konu, demircinin işlediği demir, marangozun işlediği  ağaçtır.yazarın üstünde çalıştığı hammadde, sosyal ya da doğal her durum, her ilişkidir. 2. anadüşüncesi:yazarın konuya bakış açısı, konuyu değerlendirişidir.konuyu yazarın yorumlayışıdır.konuyla ilgili düşüncesini kesin yargıyla belirtmesidir. 3. yardımcı düşüncesi:    ...

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgi

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgili konu anlatım paragraf, aynı amaca yönelen cümle topluluğudur.biçimce ve anlamca bir bütündür.ilk cümle, istenilen cümlenin bir nedeni ise, bir sonraki cümle de, bir sonucu, bir devamıdır. 1. konusu (hammaddesi):her yazı bir konu üzerine konur.konu, demircinin işlediği demir, marangozun işlediği  ağaçtır.yazarın üstünde çalıştığı hammadde, sosyal ya da doğal her durum, her ilişkidir. 2. anadüşüncesi:yazarın konuya bakış açısı, konuyu değerlendirişidir.konuyu yazarın yorumlayışıdır.konuyla ilgili düşüncesini kesin yargıyla belirtmesidir. 3. yardımcı düşüncesi:    ...

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgi

 paragraf, aynı amaca yönelen cümle topluluğudur.biçimce ve anlamca bir bütündür.ilk cümle, istenilen cümlenin bir nedeni ise, bir sonraki cümle de, bir sonucu, bir devamıdır. 1. konusu (hammaddesi):her yazı bir konu üzerine konur.konu, demircinin işlediği demir, marangozun işlediği  ağaçtır.yazarın üstünde çalıştığı hammadde, sosyal ya da doğal her durum, her ilişkidir. 2. anadüşüncesi:yazarın konuya bakış açısı, konuyu değerlendirişidir.konuyu yazarın yorumlayışıdır.konuyla ilgili düşüncesini kesin yargıyla belirtmesidir. 3. yardımcı düşüncesi:             ana düşünceyi inandırıcı kı...

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgi

 paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgili konu anlatım paragraf, aynı amaca yönelen cümle topluluğudur.biçimce ve anlamca bir bütündür.ilk cümle, istenilen cümlenin bir nedeni ise, bir sonraki cümle de, bir sonucu, bir devamıdır. 1. konusu (hammaddesi):her yazı bir konu üzerine konur.konu, demircinin işlediği demir, marangozun işlediği  ağaçtır.yazarın üstünde çalıştığı hammadde, sosyal ya da doğal her durum, her ilişkidir. 2. anadüşüncesi:yazarın konuya bakış açısı, konuyu değerlendirişidir.konuyu yazarın yorumlayışıdır.konuyla ilgili düşüncesini kesin yargıyla belirtmesidir. 3. yardımcı düşüncesi:   ...

öss paragraf

bir düşünce etrafında bir araya gelmiş cümleler topluluğudur paragraf.   anlatım özellikleri 1.duruluk:parçada gereksiz sözcük kullanılmamasıdır. ör: öğrenmeye yoğun bir istek duyduğu için ödevlerini her gün günü gününe yapardı.     2.yalınlık (sadelik-süslü,ağdalı): sanatlı söyleyişlerden, süsten uzak durmaktır.gereksiz ayrıntılara, sanatsal söylemlere girilmez. ör:yüreğini bıçak gibi dilim dilim kesen bir çaresizlik içindeydi artık.   →artık çaresizdi.  ...

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgi

  paragraf, aynı amaca yönelen cümle topluluğudur.biçimce ve anlamca bir bütündür.ilk cümle, istenilen cümlenin bir nedeni ise, bir sonraki cümle de, bir sonucu, bir devamıdır. 1. konusu (hammaddesi):her yazı bir konu üzerine konur.konu, demircinin işlediği demir, marangozun işlediği  ağaçtır.yazarın üstünde çalıştığı hammadde, sosyal ya da doğal her durum, her ilişkidir. 2. anadüşüncesi:yazarın konuya bakış açısı, konuyu değerlendirişidir.konuyu yazarın yorumlayışıdır.konuyla ilgili düşüncesini kesin yargıyla belirtmesidir. 3. yardımcı düşüncesi:             ana düşünceyi inandır...

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgi

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgili konu anlatım   paragraf, aynı amaca yönelen cümle topluluğudur. biçimce ve anlamca bir bütündür. ilk cümle, istenilen cümlenin bir nedeni ise, bir sonraki cümle de, bir sonucu, bir devamıdır.   1. konusu (hammaddesi): her yazı bir konu üzerine konur. konu, demircinin işlediği demir, marangozun işlediği  ağaçtır. yazarın üstünde çalıştığı hammadde, sosyal ya da doğal her durum, her ilişkidir.   2. anadüşüncesi: yazarın konuya bakış açısı, konuyu değerlendirişidir. konuyu yazarın yorumlayışıdır. konuyla ilgili düşüncesini kesin yargıyla belirtmesidir.   3. yardımcı düş&uu...

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgi

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgili konu anlatım paragraf, aynı amaca yönelen cümle topluluğudur.biçimce ve anlamca bir bütündür.ilk cümle, istenilen cümlenin bir nedeni ise, bir sonraki cümle de, bir sonucu, bir devamıdır. 1. konusu (hammaddesi):her yazı bir konu üzerine konur.konu, demircinin işlediği demir, marangozun işlediği  ağaçtır.yazarın üstünde çalıştığı hammadde, sosyal ya da doğal her durum, her ilişkidir. 2. anadüşüncesi:yazarın konuya bakış açısı, konuyu değerlendirişidir.konuyu yazarın yorumlayışıdır.konuyla ilgili düşüncesini kesin yargıyla belirtmesidir. 3. yardımcı düşüncesi:    ...

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgi

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgili konu anlatımparagrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgili konu anlatım paragraf, aynı amaca yönelen cümle topluluğudur.biçimce ve anlamca bir bütündür.ilk cümle, istenilen cümlenin bir nedeni ise, bir sonraki cümle de, bir sonucu, bir devamıdır. 1. konusu (hammaddesi):her yazı bir konu üzerine konur.konu, demircinin işlediği demir, marangozun işlediği  ağaçtır.yazarın üstünde çalıştığı hammadde, sosyal ya da doğal her durum, her ilişkidir. 2. anadüşüncesi:yazarın konuya bakış açısı, konuyu değerlendirişidir.konuyu yazarın yorumlayışıdır.konuyla ilgili düşüncesini kesin...

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgi

paragrafta anlam, paragraf çeşitleri, paragrafın yapısı ile ilgili konu anlatım paragraf, aynı amaca yönelen cümle topluluğudur.biçimce ve anlamca bir bütündür.ilk cümle, istenilen cümlenin bir nedeni ise, bir sonraki cümle de, bir sonucu, bir devamıdır. 1. konusu (hammaddesi):her yazı bir konu üzerine konur.konu, demircinin işlediği demir, marangozun işlediği  ağaçtır.yazarın üstünde çalıştığı hammadde, sosyal ya da doğal her durum, her ilişkidir. 2. anadüşüncesi:yazarın konuya bakış açısı, konuyu değerlendirişidir.konuyu yazarın yorumlayışıdır.konuyla ilgili düşüncesini kesin yargıyla belirtmesidir. 3. yardımcı düşüncesi:    ...

anlatım biçimleri

anlatım türleri1.betimleyici anlatım2.öyküleyici anlatım3.coşku ve heyecana bağlı (lirik) anlatım4.destansı(epik)anlatım5.emredici anlatım6.öğretici anlatım7.tartışmacı anlatım8.kanıtlayıcı anlatım9.düşsel (fantastik) anlatım10.gelecekten söz eden anlatım11.söyleşmeye bağlı anlatım (diyalog)12.mizahi anlatım1-betimleyici anlatımözellikleri:1.betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2.kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir.3.kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4.roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, şiir gibi türlerde kullanılır.5.kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.sanatsal betimlem...

anlatım biçimleri karışık örnekler

 örnek:memduh şevket esendal öykülerini sade ve temiz bir türkçe’yle yazmış,öykücülükte çehov tarzını benimsemiştir.onun öykülerini okuyanlar eserin içinde kendilerini,çevrelerini ve hayatta karşılaştıkları kişileri bulur gibi olurlar.esendal,günlük hayatı iyimser bir hava içinde verir.öykülerindeki olaylar son derece basittir.  örnek:edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden bütün bütüne ayrıymış gibi görülegelmiştir bizde.istiareli, aktarmalı, doğallıktan uzak bir dil olarak düşünülmüştür hep.edebiyat sözcüğü;süslü püslü, özentili, abartmalı ve boş s...

paragraf//paragrafla ilgili tüm konular

                paragraf, bir ana düşünce etrafında kurulan cümlelerin oluşturduğu topluluktur. bir satır başından diğer satış başına kadar devam eder.  tanımdan da anlaşılacağı gibi paragrafın iki özelliği vardır; cümlelerden oluşması ve konu bütünlüğünün bulunması               paragraf konusunu üç başlık altında işleyebiliriz: a)    paragrafın anlam yönü b)     paragrafın yapı yönü c)     paragrafın anlatım yönü   bu konuları incelemeden önce, bütün paragraf sorularının çözümünde yararlı olabilecek birkaç hususu bilmek gerekir:   1.   ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !