× "

beyinin özellikleri

" arama sonuçları

dede korkut hikayelerinin ortak özellikleri

türk dili ve edebiyatının kültür mirası olan, on iki hikâye ve bir ön sözden oluşan dede korkut destanlarında her bir hikâye, ayrı bir boy beyinin öyküsünü ele aldığı hâlde bunları bir bütünün parçaları olarak görüyor, hikâyelerin her birinemetin, tümüne de makro metindiyoruz. muharrem ergin, hikâyelerin bir bütünün parçaları oluşunu şöyle dile getirir: “hikâyeleri bir bütün teşkil edecek şekilde birbirine bağlayan asıl nesne, hikâyelere dağıtılmak suretiyle bütün esere yerleştirilmiş olan içtimaî tablodur. kitabın, hikâyelerin bütünü ile çizmiş olduğu bu tablo a...

dede korkut hikayesinin ortak özellikleri

12 dede korkut hikayesinin ortak özellikleri   türk dili ve edebiyatının kültür mirası olan, on iki hikâye ve bir ön sözden oluşan dede korkut destanlarında her bir hikâye, ayrı bir boy beyinin öyküsünü ele aldığı hâlde bunları bir bütünün parçaları olarak görüyor, hikâyelerin her birine metin, tümüne de makro metin diyoruz. muharrem ergin, hikâyelerin bir bütünün parçaları oluşunu şöyle dile getirir: “hikâyeleri bir bütün teşkil edecek şekilde birbirine bağlayan asıl nesne, hikâyelere dağıtılmak suretiyle bütün esere yerleştirilmiş olan içtimaî tablodur. ...

uzaylılar:(otopsi sonucu özellikleri yetenekleri)

cevap: meksika'da düşen ufo ve bulunan 'uzaylı'nın otopsi sonuçları... meksika'da düşen ufo ve bulunan 'uzaylı'nın otopsi sonuçları... roswell'e düşen ufo new mexico'nun, roswell bölgesindeki kaza ve sonrasında meydana gelen gelişmeler... 2 temmuz 1947: roswell'de yaşayan bir çift, evlerinin yakınında ufo gördüklerini bildiriyorlar. bölgedeki ilk işaret böylece verilmiş oluyor. 4 temmuz 1947: gece saat 23.30'da roswell yakınlarında bir ufo yere çakılıyor. ufo'dan etrafa yayılan parçalar, william mac brazel adlı çiftçinin arazisinde bulunuyor. aralarında "fransisken tarikatı"ndan rahiplerin de bulunduğu çok sayıda tanık, ufo...

destan nedir? destanların ortak özellikleri, destanlarımız

destanların ortak özellikleri destan ; kahramanlarının olağanüstü eylemlerini coşkulu, törensel bir üslupla anlatan ve genellikle birkaç bölümden oluşan manzum yapıtlardır. destanların ortak özellikleri hepsinde yarı tanrısal nitelikler taşıyan bir ya da birçok kahramandan söz edilir. destan bu kahramanın eylemleri üzerine kurulmuştur. olaylar çok geniş bir kozmik coğrafya üzerinde geçer. bir destanın dünyası ortaya çıktığı zaman içinde düşünebilecek her şeyi barındıran bütünsel, çok yönlü bir dünyadır. hemen bütün destanlarda uzun yolculuklar anlatılır. çoğu destanda olaylara doğaüstü yaratıklar da katılır. ki...

türk destanları, destan nedir, destanların özellikleri nelerdir,

bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve ne...

türk ordusunun özellikleri - türk ordusunun önemi

türk milleti gibi, türk ordusunun da şanlı, şerefli bir tarihi vardır. türklerde siyasî hayat, orduyla birlikte doğmuş ve gelişmiştir. ordu-millet bütünlüğü, tarihin her devrinde değişmeyen bir gelenektir. türk tarihinin bu geleneği, orta asya’daki ana yurtlarında ve göçlerden sonra dünya tarihinde önemli roller oynamıştır. orta asya’da kurulan hun imparatorluğu, ilk türk devleti kabul edilir. bunu, göktürk ve uygur devletleri takip etmektedir. orta asya’da hüküm süren türk devletlerinin düzenli orduları vardı. süvari birlikleri, ordunun esasını teşkil ediyordu. cesur ve cengâver askerlere sahip bu ordular, asya’ya hakim oldukları gibi, avrupa&...

köroğlu destanı (destanlar, destanların tüm özellikleri)

 bolu beyi, güvendiği seyislerinden biri olan yusuf’a : ” çok hünerli ve değerli bir at bul .” emrini verir. seyis yusuf, uzun süre bolu beyinin isteğine uygun bir at arar. büyüdüklerinde istenen niteliklere sahip olacağına inandığı iki tay bulur ve bunları satın alır. bolu beyi bu zayıf tayları görünce çok kızar ve seyis yusuf’un gözlerine mil çekilmesini emreder. gözleri kör edilen ve işinden kovulan yusuf, sıska taylarla birlikte evine döner. oğlu ruşen ali’ye verdiği talimatlarla tayları büyütür. babası kör olduğu için köroğlu takma adıyla anılan ruşen ali, babasının isteğine göre atları yetiştirir. taylardan biri olağanüst&u...

canlının özellikleri ve geleceğinden sorumlu yapı

canlının özellikleri ve geleceğinden sorumlu yapı: canlının ortak özelliklerinden biri de çoğalmadır. canlılar nesillerini sürdürebilmek için çoğalırlar. çoğalma olayına, üreme de denir. üreme, canlıların kendilerine benzer yeni bir canlı oluşturmasıdır.çoğalma (üreme) olayının temel amacı türün sürmesini sağlamaktır. canlıların kendilerine benzer canlılar oluşturması: eşeyli üreme: eşeyli üreme, üreme hücreleri olan dişi ve erkek gametlerin birleşmesiyle olur. bu üremede erkeklerdeki sperm hücresi, dişilerdeki yumurta hücresini döller. döllenmiş yumurta hücresi (zigot) gelişmesini tamamlayarak yeni bir birey oluşturur. iki değişik gametin birleşmesiyl...

köroğlu destanının özellikleri nelerdir?

köroğlu destanı bolu beyi, güvendiği seyislerinden biri olan yusuf'a : " çok hünerli ve değerli bir at bul ." emrini verir. seyis yusuf, uzun süre bolu beyinin isteğine uygun bir at arar. büyüdüklerinde istenen niteliklere sahip olacağına inandığı iki tay bulur ve bunları satın alır. bolu beyi bu zayıf tayları görünce çok kızar ve seyis yusuf'un gözlerine mil çekilmesini emreder. gözleri kör edilen ve işinden kovulan yusuf, sıska taylarla birlikte evine döner. oğlu ruşen ali'ye verdiği talimatlarla tayları büyütür. babası kör olduğu için köroğlu takma adıyla anılan ruşen ali, babasının isteğine göre atları yetiştirir. taylardan biri olağanüstü bir at halin...

oğuz kağan destanının özellikleri - türk mitolojisi - destadanki

türk mitolojisioğuz - kağan destanı1. oğuz destanının özelliklerieski türk tarihinde hükümdarların doğuşu, efsanelere büründürülmüş ve kutsal bir olay gibi anlatılmışlardı. hükümdarlar böyle kutsallaştırılıp, gökten indirilir iken; elbette ki oğuz-kağan gibi, bütün türk kavminin atası olan kutsal bir kişinin menşeleri de, tanrıya ve göğe bağlanacaktı. eski türklere göre her şeyi yaratan ve her varlığın sahibi olan tek kutsal şey, gökteki biricik tanrı idi. aslında göğün kendisi olan tanrı değildi. çünkü gök de, yer gibi, maddî birer varlık ve yüce tanrı tarafından yaratılmış, dünyanın birer parçası idiler. gök, bir tane idi ve ...

amino asit nedir - aminoasitlerin özellikleri nelerdir?

amino asitler kimyasal olarak popüler isimlendirilmeleriyle yapı blokları olup,vücutta protein üretirler. bütün yaşayan canlıların yapılarını oluşturan proteinlerdir. proteinler,insan vücudunda adale, bağlar, tendonlar, organlar, bezler, tırnaklar, saç, safra ve idrar hariç tüm vücut sıvılarının üretiminden direkt sorumludur. proteinler kemiklerin büyüme ve gelişmesinde esas rol oynarlar. enzimler,hormonlar ve genler işlevleri için proteinlere ihtiyaç duyarlar. bunun neticesinde de protein eksikliği oluşur bu da zamanla daha ciddi bozukluklara yol açar.bunların eksiklikleri nasıl oluşur. yani özetle denilebilir ki amino asitler olmaksızın vitamin ve mineraller vücutta görev yapamazlar. ...

köroğlu destanı nedir? , özellikleri | türk edebiyatı

köroğlu destanı nedir? , özellikleri | türk edebiyatıbolu beyi, güvendiği seyislerinden biri olan yusuf’a : ” çok hünerli ve değerli bir at bul .” emrini verir. seyis yusuf, uzun süre bolu beyinin isteğine uygun bir at arar. büyüdüklerinde istenen niteliklere sahip olacağına inandığı iki tay bulur ve bunları satın alır. bolu beyi bu zayıf tayları görünce çok kızar ve seyis yusuf’un gözlerine mil çekilmesini emreder. gözleri kör edilen ve işinden kovulan yusuf, sıska taylarla birlikte evine döner. oğlu ruşen ali’ye verdiği talimatlarla tayları büyütür. babası kör olduğu için köroğlu takma adıyla anılan ruşen ali, babasının isteğine göre atları yetiştirir. taylardan biri olağanüstü bir at haline gelir ve kırat adı verilir. kırat da destan kahramanı köroğlu k...

beyinin şifreleri

duyguların dili  adıyla kitap yazan psikiyatri uzmanı prof. dr. nevzat tarhan çarpıcı görüşlere yer veriyor. sol beyin "eğer" ve "fakat" der bugün artık biliyoruz ki,  kelime ve sayılarla ilgilenen, sağ beyne nazaran geçmişin üzerinde daha çok duran beyin alanıdır. bu alanın özellikleri, soğuk, keskin, köşeli, mesafeli ve sert olması, katı kurallarının bulunmasıdır.benmerkezci, yeni fikirlere açık değil, koruyucu-savunucu ve tutucu?), iradeyi mantıksal olarak kullanır. sağ beyin farklılıklara gebedir. deneme yanılmayla karar verir. duygusal alanlarla ilgili olduğu için istekleri hemen olsun ister. stratejik düşünmek yerine, taktik bulur. arzularını ertelemekten hoşlanmaz. hızlı karar verip harekete geçmek eğilimindedir(görseldir), acelecidir.bir insanla iş yaparken ya da on...

köroğlu destanı -destanlar ve özellikleri

köroğlu destanı bolu beyi, güvendiği seyislerinden biri olan yusuf'a : " çok hünerli ve değerli bir at bul ." emrini verir. seyis yusuf, uzun süre bolu beyinin isteğine uygun bir at arar. büyüdüklerinde istenen niteliklere sahip olacağına inandığı iki tay bulur ve bunları satın alır. bolu beyi bu zayıf tayları görünce çok kızar ve seyis yusuf'un gözlerine mil çekilmesini emreder. gözleri kör edilen ve işinden kovulan yusuf, sıska taylarla birlikte evine döner. oğlu ruşen ali'ye verdiği talimatlarla tayları büyütür. babası kör olduğu için köroğlu takma adıyla anılan ruşen ali, babasının isteğine göre atları yetiştirir. taylardan biri olağanüstü bir at haline gelir ve kırat adı verilir. kırat da destan kahramanı köroğlu kadar ünlenir. seyis yusuf, bolu beyind...

giresun ve tarihi özellikleri

  tarihi       giresun, doğu karadeniz bölgesinin sahil şeridinde, mavi ile yeşilin buluştuğu yerde bir yarım ada üzerinde kurulmuştur. karadenizin tek adası olan giresun adası(aretias) adeta kentin simgesi durumuna gelmiştir. şehrin adı, eski adı olan "kerasus" kelimesinden gelmektedir. bu ismin kaynağında iki rivayet vardır. birincisi yetişen bol miktardaki kirazdan geldiği, ikincisi de şehrin üzerine kurulu olduğu yarımadanın denize doğru bir boynuz gibi uzanmasındandır. eski yunanca'da "boynoz" kerastan anlamında idi.       şehrin kimler tarafından nerede kurulduğu hala tartışmalıdır.  şehir hakkında roma ve bizans ve rum pontus imparatorluğu dönemine ait tatminkar bilgiler olmasada, romalı idareci  a...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !