× "

bilateral fibrokistik değişiklikler

" arama sonuçları

göğüs ucu akıntıları kadın hastalıkları

göğüs ucu akıntıları meme başı akıntısı , memede kitle ve ağrı şikayetinden sonra karşımıza çıkan bir sorundur. meme ile ilgili nedenlerle polikliniğe başvuran hastalarda bu oran %3-5 olup, bu sebeple meme ameliyatı geçirenlerin oranı ise %7-8’i oluşturmaktadır.yaş olarak da en sık 25-45 yaşları arasında görülür. meme başı akıntısı daha çok iyi huylu hastalıklarla birlikte olmasına karşın akıntının bir memeden ya da her iki memeden olması, kendiliğinden veya uyarımla olması, sürekli ya da aralıklı olması, tek bir kanaldan ya da birçok kanaldan akıntının gelmesi, akıntının kanlı veya kansız olması altta yatan olası kötü hastalığı ortaya çıkarmak açısından önemli noktalardır. adet d&...

ultrason raporu açıklama

elinizde var olan ultrason raporlarını değerlendirmemi istiyorsanız , bu sayfaya yorum olarak raporu ve mail adresinizi yazın size elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım.   ferhat zengin 07 aralık 2011, saat: 10:49 ultrason raporu açıklama için yazmış merhaba hocam eşimin sag memesinde ve sag koltuk altında beze dedikleri şey çıktı ve büyüdü bizde hekime gittik hekim bunlar zararlı kitleler değil isterseniz alalım dedi bizde karar verip aldırdık 8 ay önce tekrar kitleler çıkmaya başlayabilir demişti ve başladı eşim bu arada gebe kaldı 3 haftalık genel cerrahi hekimine gittik hekim ultrason çekti ve gebeliği sonlandırın dedi 3 ay sonra emar isteyebilirim dedi ne yapalım şaşırdık ce...

meme başı akıntıları meme başı

meme başı akıntısı meme başı akıntıları memede kitle ve ağrı şikayetinden sonra karşımıza çıkan bir sorundur.meme ile ilgili nedenlerle polikliniğe başvuran hastalarda bu oran %3-5 olupmeme başı akıntıları bu sebeple meme ameliyatı geçirenlerin oranı ise %7-8’i oluşturmaktadır.yaş olarak da en sık 25-45 yaşları arasında görülür.  - meme başı akıntıları meme başı akıntısı daha çok iyi huylu hastalıklarla birlikte olmasına karşın akıntının bir memeden ya da her iki memeden olmasımeme başı akıntıları kendiliğinden veya uyarımla olmasımeme başı akıntıları sürekli ya da aralıklı olmasımeme başı akıntıları tek bir kanaldan ya da birçok kanaldan akıntının gelmesimeme başı akıntıları akıntının kanlı veya kansız olması altta yatan ol...

göğüs-göğüsler

göğüs kanseri   meme kanserinin en yaygın belirtisi memede ağrısız bir kitlenin hissedilmesidir. ancak, hastaların %10 kadarı, kitle olmaksızın ağrı hissetmektedir. meme kanserinin daha seyrek görülen belirtileri arasında, göğüste oluşan geçici olmayan değişimler, (örneğin kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar, ve akıntılar, aşınma, göğüs ucunun hassaslaşması yada içe dönmesi de dahil olmak üzere göğüs ucu belirtileri yer almaktadır. tedavisi en kolay olan erken evredaki meme kanserleri tipik olarak hiç bir belirti göstermezler. bu nedenle, kadınların meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamaları çok ön...

meme hastalıkları (memenin benign ve malign tüm hastalıkları)

memede görülen hastalıklar yerleşim ve tutulum lokalizasyonlarına göre gruplandırılırsa ; meme derisinde; epidermal ve sebase kistler, nörofibromatozis, mondor hastalığı, steatositoma multipleks, inflamatuar karsinoma, deri nekrozu, piyoderma gangrenozum, candidal intertrigo, herpes zoster enfeksiyonu (zona), sifiliz ve melanom görülen hastalıklardır. meme başı-areola kompleksinde görülen hastalıklar; dermatit, meme başı adenomu, hidradenitis süpürativa, leomyom, paget hastalığı. majör subareoler duktuslarda; duktal ektazi, soliter papillomlar, papiller karsinom. terminal duktuslarda; duktal hiperplaziler, multiple periferal papillomlar, radiyal skar ve kompleks sklerozan lezyonlar, duktal adenom, duktal insitu karsinom, invaziv duktal karsinom, tubüler karsinom, müsinöz kar...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !