× "

bilimsel makale örnekleri

" arama sonuçları

makale özellikleri - makalede plan

  bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir. yani makaleler, herhangi bir konuda bilgi vermek, bir fikir veya bir konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre deliller göstererek, bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve ispatlamak gayesi ile yazılan ilmî gazete ve dergi yazılarıdır. bilim, , bilimsel araştırmaların gelişmesine paralel olarak ortaya çıkmış; gazete ve dergiler de güç kazanıp gelişmiştir. makaleleri ...

makale hakkında bilgi, makale nedir?

makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. gazete ve dergilerde yayınlanır. bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.batıda çok eski örnekleri bulunan bu tür bizde ilk örneklerini tanzimat döneminde vermiştir. şinasinin agah efendi ile birlikte çıkardığı ilk özel gazete tercüman-i ahvalin ilk sayısında yayınlanan mukaddime ( ön söz ) başlıklı yazı bizde ilk makale olarak kabul edilir. ancak bu makale bugünkü anlamda çağdaş makalenin tüm özelliklerine sahip değildir.gerek tanzimat döneminde, gerekse servet-i fünun ve fec...

lise1 edebi türler makale konu anlatımı

  herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel öğesi fikir olan yazılara “makale” denir. makalede temel unsur düşünce, “fikir”dir. yazar, herhangi bir konudaki görüşlerini, belli kanıtlar, belgeler, inandırıcı veriler kullanarak anlatmaya çalışır, böylece okuyucuyu bilgilendirmeyi amaçlar. makalenin amacı; açıklama, eleştiri, tanıtım, bilgilendirme de olabilir. ama genellikle eleştirel tutum ön plandadır. makaleler, yazıldıktan sonra bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayımlanabilir. makalede aç...

makale hakkında bilgi, makale nedir?

makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. gazete ve dergilerde yayınlanır. bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.batıda çok eski örnekleri bulunan bu tür bizde ilk örneklerini tanzimat döneminde vermiştir. şinasinin agah efendi ile birlikte çıkardığı ilk özel gazete tercüman-i ahvalin ilk sayısında yayınlanan mukaddime ( ön söz ) başlıklı yazı bizde ilk makale olarak kabul edilir. ancak bu makale bugünkü anlamda çağdaş makalenin tüm özelliklerine sahip değildir.gerek tanzimat döneminde, gerekse servet-i fünun ve fec...

makale hakkında bilgi, makale nedir?

makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. gazete ve dergilerde yayınlanır. bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.batıda çok eski örnekleri bulunan bu tür bizde ilk örneklerini tanzimat döneminde vermiştir. şinasinin agah efendi ile birlikte çıkardığı ilk özel gazete tercüman-i ahvalin ilk sayısında yayınlanan mukaddime ( ön söz ) başlıklı yazı bizde ilk makale olarak kabul edilir. ancak bu makale bugünkü anlamda çağdaş makalenin tüm özelliklerine sahip değildir.gerek tanzimat döneminde, gerekse servet-i fünun ve fec...

makale hakkında bilgi, makale nedir?

makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. gazete ve dergilerde yayınlanır. bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.batıda çok eski örnekleri bulunan bu tür bizde ilk örneklerini tanzimat döneminde vermiştir. şinasinin agah efendi ile birlikte çıkardığı ilk özel gazete tercüman-i ahvalin ilk sayısında yayınlanan mukaddime ( ön söz ) başlıklı yazı bizde ilk makale olarak kabul edilir. ancak bu makale bugünkü anlamda çağdaş makalenin tüm özelliklerine sahip değildir.gerek tanzimat döneminde, gerekse servet-i fünun ve fec...

makale hakkında bilgi, makale nedir?

makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. gazete ve dergilerde yayınlanır. bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.batıda çok eski örnekleri bulunan bu tür bizde ilk örneklerini tanzimat döneminde vermiştir. şinasinin agah efendi ile birlikte çıkardığı ilk özel gazete tercüman-i ahvalin ilk sayısında yayınlanan mukaddime ( ön söz ) başlıklı yazı bizde ilk makale olarak kabul edilir. ancak bu makale bugünkü anlamda çağdaş makalenin tüm özelliklerine sahip değildir.gerek tanzimat döneminde, gerekse servet-i fünun ve fec...

makale

makale vikipedi, özgür ansiklopedi kontrol edilmemiş git ve: kullan, ara makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. gazete ve dergilerde yayınlanır. bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır. batıda çok eski örnekleri bulunan bu tür bizde ilk örneklerini tanzimat döneminde vermiştir. şinasinin agah efendi ile birlikte çıkardığı ilk özel gazete terc...

deneme makale, sohbet ve köşe yazısı örnekleri

başak ergenekon dikkat kedi var uzun bir aradan sonra nihayet evime döndüm. belki erkekler değil; ama bayanlar dönüşlerin ardından evi düzene sokmak için neler yaşandığını gayet iyi bilir. dip bucak temizlik olayına girişilir, çamaşır yıkanır, ütü yapılır, akşama da pestil gibi yatılır. benim de tüm bu işlemlerim bittiğinde gece yarısını geçiyordu. bütün gün havalansın diye açık bıraktığım pencereleri tek tek kapatıp uyku pozisyonuna geçme halindeydim. hem çalışma hem de misafir odası olarak kullandığım odanın kapısını açıp da ışıkları yakınca yatağın üstüne gayet güzelce kurulmuş üç tane kedi yavrusu gördüm....

deneme örnekleri

 deneme türü tanımı deneme, bir yazarın herhangi bir konuda kendi özel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. denemeler, öznel (subjektif), kesin kuralları olmayan, iddiasız yazılardır. belgelere dayanan bilimsel açıklamalara yer verilmez. yazar, kesin yargı ve sonuçlardan kaçınır; kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi samimi bir şekilde düşündüklerini yazıya geçirir.   denemenin konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. genellikle edebiyat, sanat, bilim ve felsefe konularında yazılır. yazarın ele aldığı konuyu iyice kavramış olması ve derinliğine işlemesi gerekir. şiirimiz üzerine ‘de nurullah ataç’ın türk şiirini hem dönemler halinde birbirle...

deneme nedir - deneme örnekleri

deneme nedir , deneme örnekleri , deneme örnekleri nelerdir , denemeye örnek , deneme    deneme türü tanımı deneme, bir yazarın herhangi bir konuda kendi özel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. denemeler, öznel (subjektif), kesin kuralları olmayan, iddiasız yazılardır. belgelere dayanan bilimsel açıklamalara yer verilmez. yazar, kesin yargı ve sonuçlardan kaçınır; kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi samimi bir şekilde düşündüklerini yazıya geçirir. denemenin konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. genellikle edebiyat, sanat, bilim ve felsefe konularında yazılır. yazarın ele aldığı konuyu iyice kavramış olması ve derinliğine işlemesi gerekir. şiirim...

dil ve anlatım makale türü hakkında bilgi

makalebir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir .yani makaleler, herhangi bir konuda bilgi vermek, bir fikir veya bir konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre deliller göstererek, bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve ispatlamak gayesi ile yazılan ilmî gazete ve dergi yazılarıdırbilim, , bilimsel araştırmaların gelişmesine paralel olarak ortaya çıkmış ; gazete ve dergiler de güç kazanıp gelişmiştir.makaleleri “gazete makaleleri” ve “dergi makaleleri” olmak üzere iki kısımda değerlendirilmektedir. gazete makalelerinin konusunu sosyal, siyası ve toplumsal sorunlar gibi günlük olaylar oluşturduğu ...

makale türü ve tarihi gelişimi

bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir. yani makaleler, herhangi bir konuda bilgi vermek, bir fikir veya bir konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre deliller göstererek, bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve ispatlamak gayesi ile yazılan ilmî gazete ve dergi yazılarıdır makalede konu sınırlaması yoktur. bir düşünce, toplumsal bir olay, bilimsel bir gerçek, söz sanatları, plastik sanatlar, makalenin konusu olabilir. makaleler bir tezi savunm...

teknoloji ve tasarım dersi programı bilimsel mi?

alıntıdır. ihtisası teknoloji ve tasarım olmayan komisyonca geliştirilmiş ilköğretim teknoloji ve tasarım programı ne kadar bilimsel!      bu yazı iş eğitimi öğretmenleri tarafından yeni teknoloji ve tasarım dersi öğretim programını değerlendirmek amacıyla yazılmıştır. bilimi kafa üstü diken bir anlayışla hazırlanan bu programla ilgili, belirli çarpıcı bilgilere ulaşabileceğinizi umuyoruz.  ilköğretim okulu teknoloji ve tasarım dersi öğretim programının giriş bölümünde, bu programa niçin ihtiyaç duyulduğu ve içeriği kuramsal olarak tanımlanmıştır. bu tanımlama yapılırken teknoloji ve tasarım eğitiminin genel doğasına uygun olarak ihtiyaç ve koşulları tanımlama, bunlar için yaratıcı çözümler getirme, tasarlama ve üretme becerisi kazandırma bir süreç olarak veri...

deneysel roman örnekleri

deneysel roman nedir? temsilcileri kimdir? bu tarzda yazılmış romanlara hangilerini örnek verebiliriz     yapıtlarının en ünlülerinden olan deneysel roman'da (roman expérimental), "çoğalan insan gücü ve doğaya egemen olmak gibi büyük bir yapıt için tüm yüzyılla birlikte çalışıyoruz", demiştir. bu durumda romancının görevi toplumsal ve dirimbilimsel (biyolojik) gerekircilikleri (determinizm) kullanarak insan ruhunun gizlerini çözmektir. bu son derece önemli ve bilimsel çalışmayı yapabilmek için zola üç bilimsel kitabı hiç yanından ayırmaz charles darwin'in türlerin kökeni, proper lucas'nın doğal kalıtımın el kitabı ve claude bernard'ın deneysel tıbbın incelenmesine giriş. ayrıca daha çok olguculuk (pozitivizm) ve özellikle de değişik etmenlerin (fizyolojik, topl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !