× "

bilinmeyenin tarihi

" arama sonuçları

cebirin tarihi gelişimi

matematikte cebirin tarihi cebirin hayatı cebirin tarihi nedir cebirin tarihi gelişimi nedir cebirin tarihi gelişimi büyük bir buluş yapmak öyle herkese nasip olmayan zor bir işti ama kimi za man o buluşun nerelerde kullanılacağını ya da ne boyutlara geleceğini kestirmek daha da zor bir iştir. içinde bulunduğu muz çağın değişim hızına bakacak olur sak, şimdilik 10 yıl sonrası hakkında az çok tahminler yapılsa bile 3040 yıl sonra sının neler getireceğinden bahsetmek ütopyalardan bahsetmekle eşdeğer sayılı yor. teknolojinin geldiği noktalardan hayranlıkla bahsedenlerin sıklıkla kullan dığı “insanoğlu artık aya çıkıyor” cümle si artık eskidi. teknolojinin katettiği yolu farketmek için şöy...

cebir/bilinmeyenin tarihi-7.sınıf matematik performans görevi

cebir nedir ? cebir,yapı, bağıntı ve nicelik üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. bilinmeyen değerlerin, simge ve harflerle betimlenerek kurulan denklemlerle bulunması (ya da bilinmeyenlerin arasındaki bağıntının bulunması) temeline dayanır. cebir ismi nereden gelir ? cebirismi arap kökenli islam alimi el cabir bin hayyam’ın isminden gelir. bu alim cebirsel ifadeleri, denklemleri bulan ve ilk kullanan bilgindir. daha sonra cebiri kullanan ve geliştirenler de islam bilginleridir. zaten ingilizce’de de cebirin karşılığı algebra’dır! algebra, el cabir’den gelen bir isimdir. cebir’e neden ihtiyaç duyulmuştur?  cebiryapı, bağlantı ve miktar üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. bilinmeyen değerlerin, işaret ve...

tarih içerisinde müzik sanatı

ilk zamanlar seslere birer malzeme olarak bakılırsa, gözlemleyebildiğimiz gibi doğa, gerçek bir sonsuz “sesli malzeme”dir . gök gürültüsü, yer kayması, yer sarsıntısı, suyun akışı ve çalkantısı, havanın dar boğazlardaki hareketi gibi olaylar, doğadaki sayısız seslerin bir bölümünü oluşturur. ilk-el hayat sürmekte olan, hatta henüz ilk-el yaşama bile geçmemiş insan, seslerle kuşatılmıştı. ilk insanlar, sesleri avcılıkta ya da bu tür çalışma sırasında ve haberleşmede vb. kullanmış olmalılar. sonra gök gürültüsünde doğa üstü güçlerin simgesini, fırtınanın uğultusunda kötü ruhların sesini, denizin sakin...

müzik tarihi

tarih içerisinde müzik sanatı ilk zamanlar seslere birer malzeme olarak bakılırsa, gözlemleyebildiğimiz gibi doğa, gerçek bir sonsuz “sesli malzeme”dir . gök gürültüsü, yer kayması, yer sarsıntısı, suyun akışı ve çalkantısı, havanın dar boğazlardaki hareketi gibi olaylar, doğadaki sayısız seslerin bir bölümünü oluşturur. ilk-el hayat sürmekte olan, hatta henüz ilk-el yaşama bile geçmemiş insan, seslerle kuşatılmıştı. ilk insanlar, sesleri avcılıkta ya da bu tür çalışma sırasında ve haberleşmede vb. kullanmış olmalılar. sonra gök gürültüsünde doğa üstü güçlerin simgesini, fırtınanın uğultusunda köt&...

cebir/bilinmeyenin tarihi-7.sınıf matematik dersi performans öde

  cebir nedir ? cebir, yapı, bağıntı ve nicelik üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. bilinmeyen değerlerin, simge ve harflerle betimlenerek kurulan denklemlerle bulunması (ya da bilinmeyenlerin arasındaki bağıntının bulunması) temeline dayanır.   cebir ismi nereden gelir ? cebir ismi arap kökenli islam alimi el cabir bin hayyam’ın isminden gelir. bu alim cebirsel ifadeleri, denklemleri bulan ve ilk kullanan bilgindir. daha sonra cebiri kullanan ve geliştirenler de islam bilginleridir. zaten ingilizce’de de cebirin karşılığı algebra’dır! algebra, el cabir’den gelen bir isimdir.   cebir’e neden ihtiyaç duyulmuştur?  cebir yapı, bağlantı ve miktar üzerine uğraşan bir matem...

cebir

cebir cebir, matematiğin en temel dalıdır; çünkü en basit aritmetik işlemlerden, en karmaşık diferansiyel ve integral hesaplarına kadar matematiğin bütün öteki dallarında uygula­nan genel kuralların belirlenmesinde cebir kullanılır. klasik cebir, aritmetik yöntemleri simgelerle gösterilen de­ğişik niceliklere uygulayarak genelleştirir ve genişletir. klasik cebrin yanı sıra, soyut mate­matiksel yapıları konu alan modern cebir vardır. klasik cebrin aksiyomlarından farklı aksiyomları temel alan yeni cebir türleri de oluşturulabilir. klasik cebir aritmetik yöntemlerden hare­ket eder; onları genelleştirir ve genişletir. örneğin iki sayının çarpımının, çarpanların yerleri değiştiğinde aynı kaldığını ...

müzik tarihi 1. bölüm

sn dr. lütfü erol'dan alıntıdır tarih içerisinde müzik sanatı ilk zamanlar seslere birer malzeme olarak bakılırsa gözlemleyebildiğimiz gibi doğa gerçek bir sonsuz “sesli malzeme”dir . gök gürültüsü yer kayması yer sarsıntısı suyun akışı ve çalkantısı havanın dar boğazlardaki hareketi gibi olaylar doğadaki sayısız seslerin bir bölümünü oluşturur. ilk-el hayat sürmekte olan hatta henüz ilk-el yaşama bile geçmemiş insan seslerle kuşatılmıştı... ilk insanlar sesleri avcılıkta ya da bu tür çalışma sırasında ve haberleşmede vb. kullanmış olmalılar. sonra gök gürültüsünde doğa üstü güçlerin simgesin...

kitle iletişim araçlarının etkileri, kitle iletişim etkisi üzeri

kitle iletişim araçlarının etkilerikitle iletişimi toplumsal araştırmalarda üzerinde ısrarla durulan ve belki de en az açıklığın sağlandığı konu değişik araçların etkileridir. birçok ülkede kitle iletişim araçları izlenirken sarf edilen zaman ve bu araçların üretim ve dağıtımı için ayrılan kaynakların miktarı düşünüldüğünde, böyle bir sorgulamanın nedeni yeterince anlaşılabilir. bir yanıt oluşturmak için çok şey yazılmış ve epeyce araştırma yapılmışsa da konunun hem kitle iletişim araçlarının genel önemi, hem de özelde kitle iletişiminin belirli düzeylerinin olası etkileri açısından yine de tartışmalı olduğu kabul edilmelidir. bu konuda bitmeyen zorluklardan birisi araçların etkilerini araştıranlarla kitle, kitle iletişim araçları üreticileri ve alanda kamu politikalarını oluşturanlar aras...

bilim tarihi 3

günümüze doğru  20. yüzyılın en önemli araştırma alanlarından kuantum mekaniği konulu solvay konferansı'ndan bir fotoğraf. fotoğraftaki şahıslar dönemin önemli bilim adamlarıdır ve büyük bir kısmı nobel ödülü de almış isimlerdir. soldan sağa: 20. yüzyılın başlarından itibaren bilimdeki ilerlemeler büyük hız kazanmış ve akademik çevrenin, daha elverişli bir araştırma ortamına kavuşması bu ilerlemeyi tetiklemiştir. bilimle uğraşmak bir prestij haline gelmeye başlamış ve etkilerini göstermeye başlamıştır. alfred nobel'in vasiyeti üzerine 1901'den itibaren verilen nobel ödülleri bilimin prestij yönünü sergiler.[77][78] bu tip öd&uu...

cebir/bilinmeyenin tarihi-7.sınıf matematik dersi performans öde

cebir nedir ? cebir, yapı, bağıntı ve nicelik üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. bilinmeyen değerlerin, simge ve harflerle betimlenerek kurulan denklemlerle bulunması (ya da bilinmeyenlerin arasındaki bağıntının bulunması) temeline dayanır. cebir ismi nereden gelir ? cebir ismi arap kökenli islam alimi el cabir bin hayyam’ın isminden gelir. bu alim cebirsel ifadeleri, denklemleri bulan ve ilk kullanan bilgindir. daha sonra cebiri kullanan ve geliştirenler de islam bilginleridir. zaten ingilizce’de de cebirin karşılığı algebra’dır! algebra, el cabir’den gelen bir isimdir.   cebir’e neden ihtiyaç duyulmuştur?  cebir yapı, bağlantı ve miktar üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. bilinmeyen değerlerin, işaret ve harflerle sem...

cebir/bilinmeyenin tarihi-7.sınıf matematik dersi proje ödevi

cebir nedir ? cebir, yapı, bağıntı ve nicelik üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. bilinmeyen değerlerin, simge ve harflerle betimlenerek kurulan denklemlerle bulunması (ya da bilinmeyenlerin arasındaki bağıntının bulunması) temeline dayanır.   cebir ismi nereden gelir ? cebir ismi arap kökenli islam alimi el cabir bin hayyam’ın isminden gelir. bu alim cebirsel ifadeleri, denklemleri bulan ve ilk kullanan bilgindir. daha sonra cebiri kullanan ve geliştirenler de islam bilginleridir. zaten ingilizce’de de cebirin karşılığı algebra’dır! algebra, el cabir’den gelen bir isimdir.     cebir’e neden ihtiyaç duyulmuştur?    cebir yapı, bağlantı ve miktar üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. bilinmeyen değerlerin, iş...

türk müziğinin genel tarihi

 türk müzik tarihine genel bakışahmet gümüştekin* yukarıda örneği sunulan notalar, ortaçağ türk müzikologlarının kullandıkları ebced notasıdır. ebced notasında her harf veya harf gurubu, bir sese karşılık gelmektedir. seslerin uzatılma kıymetleri ise harflerin altına konulan rakamlarla gösterilir.      16. yüzyılda bestecilik alanında gelişme gösteren klasik türk müziği, müzik bilim alanında herhangi bir varlık gösterememiştir. bu yüzyıldan elimize beste-i kadim denen düğah, hüseyni, pençgah makamlarından üç mevlevi ayin-i şerifi, en eski eserlerdir ve bestecileri bilinmemektedir[39].  ali ufkî'nin mecmua-ı sâz ü s...

7.sınıf matematik dersi proje ve performans konuları ödevleri

 7. sınıf proje konularışifreleme bilimi hakkında araştırma yapılması, yeni bir örnek şifre bulunması ve bu keşfedilen şifrenin uygulamasının yapılması. müzik ve matematiğin ilgisinin açıklanması, büyük bestecilerin çalışmalarındaki matematiğin araştırılması ve sunumu.  pi sayısının tarihçesinin incelenmesi, matematikte ve günlük hayatta kullanımının araştırılması ve sunumu. seçilen bir nesnenin farklı oranlarda çizimi. geometride kullanılan çizim araçlarının ne zaman, nasıl ve kim tarafından keşfedildiğinin araştırılması ve ilk hallerinin modellerinin yapılması ve kullanımlarına ilişkin sunumu. bilgisayarda; doğru ve düzlem çeşitlerinin çizilmesi, doğru ile düzlemin birbirlerin...

cebir nedir? - cebir problemleri

cebir alm. algebra (f), fr. algébre (f), ing. algebra. rakamlar ve semboller kullanarak ve denklemler kurmak sûretiyle aritmetik işlemlerini genelleştirmiş olan matematik kolu. aritmetikle cebir arasındaki fark, aritmetiğin müşahhas (somut) niceliklerle uğraştığı halde, cebirde kullanılan sembollerin değeri belli bir sayılar cisminin dışında kalabilir. cebir, en genel şekliyle elemanter cebir ve modern cebir olmak üzere ikiye ayrılır: elemanter cebi ... alm. algebra (f), fr. algébre (f), ing. algebra. rakamlar ve semboller kullanarak ve denklemler kurmak sûretiyle aritmetik işlemlerini genelleştirmiş olan matematik kolu. aritmetikle cebir arasındaki fark, aritmetiğin müşahhas (somut) niceliklerle uğraştığı halde, cebirde kullanılan sembollerin değeri belli bir sayılar cisminin...

bilinmeyen osmanlı

    (prof. dr. ahmed akgündüz-doç. dr. said öztürk) rahmetli adnan kahveci’nin maliye bakanı olduğu ilk günlerde prof. dr. ahmed akgündüz’le bir sohbet sırasında istirham mahiyetinde: “muhterem hocam! eğitim hayatımda osmanlı devleti ile ilgili doğru bilgileri öğrenememiş ve aleyhte öğrendiğim bilgilerin yanlışlığını ve tarihimizi toptan inkârın zararlarını ancak amerika’daki tahsil hayatımda anlamıştım. bizim osmanlı’yı batıran kurum diye gördüğümüz ‘iltizam’ usulünü amerika’nın vergi toplamada kullanmak istediği modern bir iktisat teorisi olarak mastır derslerimde görünce şaşırdım ve tekrar osmanlı’yı incelemeye başladım. ilk işim sizin osmanlı kanunnâmeleri adlı eserin 1. cildini okumak oldu. ancak bu tür eserleri herkesin...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !