× "

bilinmeyenin tarihini

" arama sonuçları

tarihimizin kronolojisi yeniden yazılmalı

tarihimizin hep devlet merkezli ele alındığını ve halkın tarihinin yazılmamış olduğunu söyleyen araştırmacı yazar mustafa armağan, “tarihimizin kronolojisinin tamamen değişmesi lazım” diyor. emeti saruhan    tarih üzerine yaptığı araştırmaları ve yazdığı kitapları ile tanıdığımız mustafa armağan kendisinin tarihçi olmadığının altını çiziyor ve “ben tarihle birlikte düşünmeye çalışıyorum” diyor. sonbaharda çıkaracağı bir aylık tarih dergisinin müjdesini ilk defa okurlarımızla paylaşan armağan’ın yazmakta olduğu birkaç kitap projesini de söyleyelim. tezgahında kazım karabekir gözüyle yakın tarihimiz serisinin 1922-33 yıllarını anlatan 2. kitabı var. asıl yazmayı d...

temel demirer:“tiyatro sanatı”[*]

    resim:alfonso sabariego   “şeyler sahiplikten arındırıldıklarında, aynı anda hem renkli hem de yararlı olacaktır.”[1]   tiyatro sanatı üzerine, kısa bir sürede ne diyebilirim? önce bir belirleme: gerçek dünyayı dile getirmek zorunda olan sanatçı, bir bilinç işçisidir. sonra da bir soru: sanatçı çağının ve topraklarının tanığı değil midir? o her türlü haksızlığın, zulmün olanın, kötülüğün ve sömürü düzeninin karşısında yer alarak, vicdani duyarlılığıyla yaşamı savunurken… sanattan söz ederken, sık sık, “efkâr” kelimesini kullanması da bundandır… &cce...

felsefe

ce: felsefe..!! ıslami felsefekındi ve yeni-eflatuncu aristoculuk (796 – 866 )islâm’da esas felsefe hareketinin, filozof denmeye, ca’fer sadık ve câbir’den daha layık görülen kindi ile başladığı tartışmasız kabul edilmektedir. kindi, felsefeyle birlikte birçok ilimlere vukufu olan müstesna bir bilim adamı ve akılcı bir filozoftur. fakat akılcılığı, asla din ile çatışma göstermez, bil’akis uygunluk gösterir. din ile akıl çatışırsa, dini öğretiyi tercih eder; çünkü din ilâhi menşeyli olduğu için, hikmetini akıl bir an anlamasa bile, dini bilgi her zaman doğrudur. akıl ise, insani menşeyli olduğu için her zaman yanılmaya ve hata yapmaya müsaittir. kindi’nin bu itidal akılcılığı felsefenin her sahasında görülür.kindi’nin kozmoloji ve metafizik...

türk müzik tarihine genel bakış

insan düşüncesinin ürünü olduğu kadar duygusal bir deşarj yolu da olan müzik, yaratıldığı ortamla, çağın dünya görüşü ile, kısaca insan yaşamı ve toplumla, bütün diğer sanatlar gibi sıkıca bağlıdır. müzik yoluyla bir yandan günlük yaşamın üstüne çıkıp güç kazanırken, bir yandan da birlikte yaşamanın kurallarını öğreniriz.          insana, bütün sanatlardan daha büyük bir kolaylık ve etkileme gücüyle ulaşan müziği “seslerle düşünme, sesler aracılığı ile yaşamı duyumsama ve geliştirme yolunda insan gerçeğinin, bütün ilişkileri içinde, araştırılması ve aktarılması sanatı” olarak tanımlayabiliriz. bu arayışta en çarpıcı amaç, insanı korumaktır. bu koruma işlevi bugün artık somut olarak görülen ve hemen kavranabilen bir özellik değildir. &...

türk müzik tarihine genel bakış

insan düşüncesinin ürünü olduğu kadar duygusal bir deşarj yolu da olan müzik, yaratıldığı ortamla, çağın dünya görüşü ile, kısaca insan yaşamı ve toplumla, bütün diğer sanatlar gibi sıkıca bağlıdır. müzik yoluyla bir yandan günlük yaşamın üstüne çıkıp güç kazanırken, bir yandan da birlikte yaşamanın kurallarını öğreniriz.          insana, bütün sanatlardan daha büyük bir kolaylık ve etkileme gücüyle ulaşan müziği “seslerle düşünme, sesler aracılığı ile yaşamı duyumsama ve geliştirme yolunda insan gerçeğinin, bütün ilişkileri içinde, araştırılması ve aktarılması sanatı” olarak tanımlayabiliriz. bu arayışta en çarpıcı amaç, insanı korumaktır. bu koruma işlevi bugün artık somut olarak görülen ve hemen kavranabilen bir özellik değildir. &...

a space odyssey, a space odyssey film, a space odyssey hakkında,

insanoğlunun evrimini darvinci bir bakış açısıyla karikatürize eden 2001: a space odyssey (1968, 2001: uzay macerası), sık sık söylendiği gibi bilimkurgu sinemasının şimdilik en yetkin örneği. stanley kubrick’in fazlasıyla titiz ve saplantılı çalışma tarzının en belirgin dışavurumu olmasının yanında (stanley kubrick ve ingiliz yönetmen david lean belli aralıklarla film çeken yönetmenlerin başında geliyor.)  bilimkurgu sinemasının tarihini yeniden yazan, türü yenileyen orijinal bir seyirlik. sözden çok görüntüye sırtını yaslayan,  izleyicinin yorumuna fazlasıyla ihtiyaç duyan, hemen her izleyenin farklı açılardan okuyabileceği çok katmanlı, benzersiz bir yapıt 2001: a space odyssey. bu kısa denemede friedrich nietzsche’nin temel kuramlarından hareketle –...

vampir gerçeği

“vampir gerçeğine hoş geldiniz, öyle bir gerçek ki orada vampirler var ve yaşıyorlar; bu bir düşünce alanı ve alternatif bir realite; öyle bir realite ki günlük yaşamın içine tamamen nüfuz etmiş durumda; zamanınızı rutin işlerle uğraşarak geçiriyorsunuz yani yemek, içmek ve rahatlamak gibi ve komşu dairenizde, yândaki apartmanda ya da evde veya yakın bir kasabada veya kentte çok farklı bir yaşam sürdüren biri olabilir; bu yaşam gizli bir yaşamdır çünkü bir ‘vampir realitesi’dir. kimler bu realitenin içindeler? öncelikle onlar vampir olarak yaşıyorlar; tamamen gerçekler; sizin gibi etten ve kemikten oluşmuşlar ama ölümsüzler, bazıları ölümden geri dönmüş; ruhları vampir; bazıları fantastik, bazıları ise vampiri; aralarında gruplaşıyorlar; kurbanları var; vampir avcıları ve...

türk edebiyatı’nda fantastik kurgu ve bilim kurgunun yeri

fantazi deyince türkiye’de birkaç yıl öncesine kadar sokakta karşılaştığınız her hangi birine fantezi dediğinizde aklına hangi isimler gelirdi? büyük bir ihtimalle müslüm gürses, ferdi tayfur ya da diğer arabesk şarkıcıları. durum bu birkaç yıl içinde hızla değişti. yüzüklerin efendisi’nin kitaplarından sonra filmleri de türkiye’ye geldi. özellikle fantastik kurgunun en iyi eserleri türkçe’ye çevrildi. yayınevleri tutulmamasından korktukları için fantastik kurgunun yalnızca dünyada en beğenilen ve en çok satılan kitaplarını yayınlayarak türkiye‘de fantastik kurgunun sevilmesini ve yayılmasını sağladı. türkiye’de çocuk...

vampirler

rosemary ellen guiley, 'dünyanın belki de tek vampir araştırmacısı; neredeyse dünyanın yarısını dolaşarak, yaklaşık bin sayfalık bir dosya oluşturdu. çeşitli ülkelerdeki yüzden fazla vampir derneği ile görüştü, sayısız insanla görüştü. elde ettiği sonuçlar öylesine ilginçti ki, öğrenim kurumları tarafından kullanılmak üzere ciddi ödemeler yapılarak satın alındı. neyse, sözü fazla uzatmadan araştırmasının önsözünü okuyalım; “vampir gerçeğine hoş geldiniz, öyle bir gerçek ki orada vampirler var ve yaşıyorlar; bu bir düşünce alanı ve alternatif bir realite; öyle bir realite ki günlük yaşamın içine tamamen nüfuz etmiş durumda; zamanınızı rutin işlerle uğraşarak geçiriyorsunuz yani yemek, içmek ve rahatlamak gibi ve komşu dairenizde, yândaki apartmanda ya da evde veya yakın bir kas...

dünyada wampir varmıdır

vampir gerçektir. vampirler var ve yaşıyorlar; bu bir düşünce alanı ve alternatif bir realite; öyle bir realite ki günlük yaşamın içine tamamen nüfuz etmiş durumda; zamanınızı rutin işlerle uğraşarak geçiriyorsunuz yani yemek, içmek ve rahatlamak gibi ve komşu dairenizde, yândaki apartmanda ya da evde veya yakın bir kasabada veya kentte çok farklı bir yaşam sürdüren biri olabilir; bu yaşam gizli bir yaşamdır çünkü bir ‘vampir realitesi’dir. kimler bu realitenin içindeler? öncelikle onlar vampir olarak yaşıyorlar; tamamen gerçekler; sizin gibi etten ve kemikten oluşmuşlar ama ölümsüzler, bazıları ölümden geri dönmüş; ruhları vampir; bazıları fantastik, bazıları ise vampiri; aralarında gruplaşıyorlar; kurbanları var; vampir avcıları ve araştırmacıları var. vampir reali...

vampirlerin varlığına dair araştırma

  rosemary ellen guiley, 'dünyanın belki de tek vampir araştırmacısı; neredeyse dünyanın yarısını dolaşarak, yaklaşık bin sayfalık bir dosya oluşturdu. çeşitli ülkelerdeki yüzden fazla vampir derneği ile görüştü, sayısız insanla görüştü. elde ettiği sonuçlar öylesine ilginçti ki, öğrenim kurumları tarafından kullanılmak üzere ciddi ödemeler yapılarak satın alındı. neyse, sözü fazla uzatmadan araştırmasının önsözünü okuyalım; ;vampir gerçeğine hoş geldiniz, öyle bir gerçek ki orada vampirler var ve yaşıyorlar; bu bir düşünce alanı ve alternatif bir realite; öyle bir realite ki günlük yaşamın içine tamamen nüfuz etmiş durumda; zamanınızı rutin işlerle uğraşarak geçiriyorsunuz yani yemek, içmek ve rahatlamak gibi ve komşu dairenizde, yândaki apartmanda ya da evde veya yakın bir ka...

vampirler dünyada varmıdır???

vampir gerçektir. vampirler var ve yaşıyorlar; bu bir düşünce alanı ve alternatif bir realite; öyle bir realite ki günlük yaşamın içine tamamen nüfuz etmiş durumda; zamanınızı rutin işlerle uğraşarak geçiriyorsunuz yani yemek, içmek ve rahatlamak gibi ve komşu dairenizde, yândaki apartmanda ya da evde veya yakın bir kasabada veya kentte çok farklı bir yaşam sürdüren biri olabilir; bu yaşam gizli bir yaşamdır çünkü bir ‘vampir realitesi’dir. kimler bu realitenin içindeler? öncelikle onlar vampir olarak yaşıyorlar; tamamen gerçekler; sizin gibi etten ve kemikten oluşmuşlar ama ölümsüzler, bazıları ölümden geri dönmüş; ruhları vampir; bazıları fantastik, bazıları ise vampiri; aralarında gruplaşıyorlar; kurbanları var; vampir avcıları ve araştırmacıları var. vampir realitesi bir ka...

vampir dosyası

vampir dosyası özel dosyalar vampirler var mı? webster sözlüğü´nü açtığınızda vampir sözcüğünün karşısında şu yazar;" ölü bir insanın canlanmasına veya geceleri mezardan çıkmasına inanmak; vampirler uyuyan insanların kanlarını emerler." vampirolog rosemary guiley, sondaki uyuyan insanların kanlarının emilmesi bölümünün saçma olduğunu söylüyor ve ekliyor; "aslında tümü saçma, herkes vampir tanımını aynen yapamaz, genelde filmlerden ve kitaplardan etkilenilir. ortada hep ölümsüz, fiziksel ve seksüel yönden çok güçlü, yapmacık, geceleri yaşayan ve doğaüstü güçlere sahip bir yaratığın olduğu sanılır. bu saçma inançlara göre bir vampir, kötülük doludur çünkü yaşayan insanların kanlarını emerek yaşamını sürdürür, oysa bu doğaüstülük ve ölümsüzlük için işe yaramaz. sonuç olarak bütün bunlar v...

1993-2000 yılları arasında yazdığı şiirlerin toplamı 'divane

993-2000 yılları arasında yazdığı şiirlerin toplamı 'divane'de yer alıyor enver topaloğlu'nun yeni şiir kitabı çıktı kültür servisi - enver topaloğlu 'nun digraf/şiirden yayınları'ndan çıkan yeni şiir kitabı 'divane' okuyucusuyla buluştu. şairin 1993-2000 yılları arasında yazdığı şiirlerin toplamı olan kitapta üç dosyası bir araya geliyor. kitapta yer alan ilk dosya '2002 orhon murat arıburnu birincilik ödülü' nü alan ve daha önce yayımlanmayan 'pervaneler kadar' adını taşıyor ve beş bölümden oluşuyor. kitapta yer alan diğer dosya başlıkları ise 'güle dönüş' ve 'kıyıya inen yol'. enver topaloğlu, şiir okurlarının metis defter dergisi başta olmak üzere varlık, gösteri, göçebe, no, uç, ıslık, dize, yasak meyve gibi sanat edebiyat de...

gotik akım üzerine...

şimdi , gotik akım denen bi şey var.bu akım , yanılmıyorsam 16. yy. da ingiltere'de başladı.horace walpole abimiz , otranto şatosu(bordo siyah yayınları/2005) isimli uzun öyküsüyle akımın öncüsü oldu.daha sonra adını hatırlayamadığım(kusura bakmayın , araştırmamın üzerinden çok zaman geçti) bissürü yazar bu edebiyatı geliştirdi(şimdi hatırladım ikisini ; sheridan le fanu ve saki[bkz. ithaki yayınları / karanlıkta 33 yazar]).bu edebiyat akımında(ki daha sonra müziğe , sinemaya sıçramıştır) iki ana unsur vardır.birincisi , dehlizimsi , karanlık mekanlar.italya'da bir ortaçağ şatosunun içinde gece vakti elinizde bir mumla tüm şatoyu dolaştığınızı hayal edin.olay budur :)ikincisi , bu tür öykülerin/romanların olmazsa olmazlarından bir korku objesi.hayal ürünü yaratılar olabilir , bilin...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !