× "

bireysel farklılıklar

" arama sonuçları
<b>bireysel farklılıklar</b>

bireysel farklılıklar

§öğretmenin öğrenciyi tanımasının eğitim-öğretimde başarıyı artırdığı yönünde genel bir kanı vardır. §eğitim ve öğretim müfredatları öğrenci boyutu vurgulanarak hazırlanır. §öğrencinin yaşı, çevresi, ilgi alanları bu sistemde önemlidir. §öğrenciye verilecek bilgiler, öğrencinin daha önceki eğitimine, nasıl yetiştiğine ve onun şartlarına uygun hazırlanır. §kısaca öğrenci merkezli bir eğitimde, öğrenci sistemin temelidir. §öğretmen, bireysel farklılıkların, içsel ve dışsal motivasyonun, çalışma ve öğrenme alışkanlıklarının, kalıcı ve anlamlı öğrenmede önemli olduğunu bilir. buna uygun öğrenme deneyimleri oluşturmak i&cce...

oku. öğrenme ve bireysel farklılıklar

oku... oku... oku... öğren. düşün. yorumla. geliştir. üret. başarılı ve mutlu ol. – 011 öğrenme ve bireysel farklılıklar             öğrenme oldukça karmaşık bir süreçtir. bireyin genel yeteneği, bilişsel süreçleri, duyuları, güdüsü, gelişimsel özellikleri, ön bilgileri, geçmiş yaşantıları, içinde bulunduğu toplumsal çevre, ailesi, yaşadığı toplumun kültürü vb. öğrenmeleri etkileyen değişkenlerdir. kuşkusuz bu kadar çok etkenden etkilenen bireylerin öğrenme süreçlerinde önemli farklılıklar vardır. öğrenme stilleri       &nb...

psikomotor gelişiminde bireysel farklılıklar ve önemi

çocuğun gelişimi, bireye ebeveynlerden geçen genlerin yani kalıtımın ve yaşadığı ortamın (çevresel faktörlerin) etkisi altındadır. tüm bireyler, kendi gelişim çizgilerinde belirli bir sırayı izleyerek ilerleme kaydederler. tüm gelişim dönemlerinde olduğu gibi motor gelişiminde de dönemlere ilişkin yaş belirlemeleri yalnızca genel sınırlardır. her bireyin kendine özgü düşünme, hareket etme, hissetme, konuşma ve anlama biçimi vardır. psikomotor gelişim becerileri, genelde gözlenebilir beceriler olduğu için çocukta gerçekleşen farklılıklar daha somut olarak fark edilir. örneğin çocuğun geç yürümesi ailelerde “acaba bir problem mi var?&rd...

bireysel farklılıklar

 bireysel farklılıklar çeşitli kişisel özellikleri ifade etmektedir. bireysel farklılık deyince akla gelen zeka, yetenekler, kişilik özellikleri, bilişsel sitiller gibi özelliklerdir. zeka  piaget, zihin gelişimi üzerine dururken, öncelikle zekanın tanımlanması gerektiğini düşünmüş ve bir zeka tanımı geliştirmiştir. zekanın tanımı psikologların uzun zamandır uğraştıkları konuların başında gelir. psikologlar henüz zekanın ne olduğunu konusunda uzlaşabilmiş değillerdir.  zeka çalışmaları spearman'm zekanın tek faktörden oluştuğu düşüncesine kadar geri götürülebilir. spearman 19201 i yıllarda zekanın g faktörü adını verdiği bir genel faktör ve bazı alt yetenekl...

zeka ve bireysel farklılıklar videolu anlatım

zeka ve bireysel farklılıklara dair iyi bir video öğretmenler ve öğretmen adayları için iyi bir kaynak 05- zeka ve bireysel farklılıklar @ yahoo! video ...

eğitimde bireysel farklılıklar

her öğrenci karakter olarak birbirinden farklıdır. bu nedenle öğrenme şekilleri de birbirinden farklı olacaktır. kimisi duyarak kimisi okuyarak kimisi de görerek öğrenebilir.öğretmen ise bu bireysel farklılıkları keşfedip her öğrenciye farklı muamelede bulunmalıdır. her öğrencisinin farklı yeteneklerini bulup onları geliştirmeye çalişmayan öğretmen başarılı değildir. öğretmen öğrencilerini tanıyıp avucunun içi gibi bilmek zorundadır. bu konuda ceyhun atuf kansuyu örnek verebiliriz. başarılı bir köy öğretmeni olan şair "dünyanın bütün çiçekleri" adlı şiirini öğrencilerine armağan etmiştir.her öğrencisini farklı bir çiçek olarak gö...

bireysel öğretim teknikleri

1-bireysel öğretim teknikleri bu teknikler daha çok öğrencilerin sınıf dışı öğrenmelerinde yararlı olacak tekniklerdir. sınıf içinde de kullanılan bu tekniklerle ilişkili açıklamalar aşağıda verilmiştir. bireysel öğretimi gerektiren nedenler : 1- çocuklarda bilgileri kazanma yeteneği çocuktan çocuğa değişir. eğitimin esaslı unsurlarını kazanmak için gereken süre çocuğa göre değişir. 2- alışılmış okul eleyicidir, disiplin sorununu çözemez, zaman savurganca harcanır, bilgiler ezbere öğretilir, sınıflar kalabalıktır. bu dezavantajlar, bireysel öğretimle büyük ölçüde ortadan kaldırılabilir. bireysel öğretim biçiminde eriş...

bireysel farklılıklar

bireysel farklılıklar çeşitli kişisel özellikleri ifade etmektedir. bireysel farklılık deyince akla gelen zeka, yetenekler, kişilik özellikleri, bilişsel sitiller gibi özelliklerdir.zekapiaget, zihin gelişimi üzerine dururken, öncelikle zekanın tanımlanması gerektiğini düşünmüş ve bir zeka tanımı geliştirmiştir. zekanın tanımı psikologların uzun zamandır uğraştıkları konuların başında gelir. psikologlar henüz zekanın ne olduğunu konusunda uzlaşabilmiş değillerdir. zeka çalışmaları spearman'm zekanın tek faktörden oluştuğu düşüncesine kadar geri götürülebilir. spearman 19201 i yıllarda zekanın g faktörü adını verdiği bir genel faktör ve bazı alt yeteneklerden oluştuğunu öne sürm...

bireysel farklılıklar

bireysel farklılıklar çeşitli kişisel özellikleri ifade etmektedir. bireysel farklılık deyince akla gelen zeka, yetenekler, kişilik özellikleri, bilişsel sitiller gibi özelliklerdir.zekapiaget, zihin gelişimi üzerine dururken, öncelikle zekanın tanımlanması gerektiğini düşünmüş ve bir zeka tanımı geliştirmiştir. zekanın tanımı psikologların uzun zamandır uğraştıkları konuların başında gelir. psikologlar henüz zekanın ne olduğunu konusunda uzlaşabilmiş değillerdir. zeka çalışmaları spearman'm zekanın tek faktörden oluştuğu düşüncesine kadar geri götürülebilir. spearman 19201 i yıllarda zekanın g faktörü adını verdiği bir genel faktör ve bazı alt yeteneklerden oluştuğunu öne sürm...

bireysel farklılıklar

bireysel farklılıklarbireysel farklılıklar çeşitli kişisel özellikleri ifade etmektedir. bireysel farklılık deyince akla gelen zeka, yetenekler, kişilik özellikleri, bilişsel sitiller gibi özelliklerdir.zekapiaget, zihin gelişimi üzerine dururken, öncelikle zekanın tanımlanması gerektiğini düşünmüş ve bir zeka tanımı geliştirmiştir. zekanın tanımı psikologların uzun zamandır uğraştıkları konuların başında gelir. psikologlar henüz zekanın ne olduğunu konusunda uzlaşabilmiş değillerdir. zeka çalışmaları spearman'm zekanın tek faktörden oluştuğu düşüncesine kadar geri götürülebilir. spearman 19201 i yıllarda zekanın g faktörü adını verdiği bir genel faktör ve bazı alt yeteneklerden oluştuğu...

bireysel farklılıklar

bireysel farklılıklarbireysel farklılıklar çeşitli kişisel özellikleri ifade etmektedir. bireysel farklılık deyince akla gelen zeka, yetenekler, kişilik özellikleri, bilişsel sitiller gibi özelliklerdir.zekapiaget, zihin gelişimi üzerine dururken, öncelikle zekanın tanımlanması gerektiğini düşünmüş ve bir zeka tanımı geliştirmiştir. zekanın tanımı psikologların uzun zamandır uğraştıkları konuların başında gelir. psikologlar henüz zekanın ne olduğunu konusunda uzlaşabilmiş değillerdir. zeka çalışmaları spearman'm zekanın tek faktörden oluştuğu düşüncesine kadar geri götürülebilir. spearman 19201 i yıllarda zekanın g faktörü adını verdiği bir genel faktör ve bazı alt yeteneklerden oluştuğu...

bireysel farklılıklar - pedagoji

bireysel farklılıklarbireysel farklılıklar çeşitli kişisel özellikleri ifade etmektedir. bireysel farklılık deyince akla gelen zeka, yetenekler, kişilik özellikleri, bilişsel sitiller gibi özelliklerdir.zekapiaget, zihin gelişimi üzerine dururken, öncelikle zekanın tanımlanması gerektiğini düşünmüş ve bir zeka tanımı geliştirmiştir. zekanın tanımı psikologların uzun zamandır uğraştıkları konuların başında gelir. psikologlar henüz zekanın ne olduğunu konusunda uzlaşabilmiş değillerdir. zeka çalışmaları spearman'm zekanın tek faktörden oluştuğu düşüncesine kadar geri götürülebilir. spearman 19201 i yıllarda zekanın g faktörü adını verdiği bir genel faktör ve bazı alt yeteneklerden oluştuğu...

bireysel farklılıklar - pedagoji

bireysel farklılıklarbireysel farklılıklar çeşitli kişisel özellikleri ifade etmektedir. bireysel farklılık deyince akla gelen zeka, yetenekler, kişilik özellikleri, bilişsel sitiller gibi özelliklerdir.zekapiaget, zihin gelişimi üzerine dururken, öncelikle zekanın tanımlanması gerektiğini düşünmüş ve bir zeka tanımı geliştirmiştir. zekanın tanımı psikologların uzun zamandır uğraştıkları konuların başında gelir. psikologlar henüz zekanın ne olduğunu konusunda uzlaşabilmiş değillerdir. zeka çalışmaları spearman'm zekanın tek faktörden oluştuğu düşüncesine kadar geri götürülebilir. spearman 19201 i yıllarda zekanın g faktörü adını verdiği bir genel faktör ve bazı alt yeteneklerden oluştuğunu öne sürmüştür. ancak onu eleşti.renler, birkaç zihinsel yetenek olduğu konusunda odaklanmış.lardı...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !