× "

biyoçeşitliliği etkileyen faktörler nelerdir

" arama sonuçları

ekosistem ve madde döngüsü

    ekosistem ve madde döngüsü  ölçme ve değerlendirme (sayfa28) aşağıdaki soruları cevaplayınız 1. ekolojik denge nedir? ekolojik denge: insan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmesi için gerekli olan koşulların bütünüdür. 2. ekolojik döngü nedir? ekolojik döngü: doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bunun sonsuz devamıdır. 3.karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir? karbon döngüsü; litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer arasında gerçekleşir. 4. biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktö...

lise 3 coğrafya yazılı öncesi çalışma

lise 3 coğrafya yazılı öncesi çalışma  …biyoçeşitlilik,. bir bölgedeki genlerin, bu genleri taşıyan türlerin, bu türleri barındıran ekosistemlerin ve ekolojik olayların oluşturduğu bir bütündür.yeryüzündeki canlıların büyük bir bölümü toprak yüzeyinden …10m.. derinlik ile yine toprak yüzeyinden …120m.. yükseklik arasında kalan bir tabaka içinde yaşamaktadır. yerküresini çepeçevre kuşatan bu tabakaya ……biyosfer.. adı verilir.geçmiş çağlardaki coğrafya olaylarını açıklamaya çalışan bilim dalı …paleocoğrafya.. dır.…ekosistem. belli bir coğrafi bölgede yaşayan ve birbirleriyle sür...

lise 3 coğrafya (11. sınıf coğrafya ) konu anlatımı ve ders notl

1.doğal sistemlerekosistem ve madde döngüsübiyoçeşitlilikekosistemlerin işleyişienerji akışı ve madde döngüsühidroelektrik potansiyelkonulartemel kavramlarbiyoçeşitliliksu ekosistemibesin zinciriekolojik döngüenerji akişihidroelektrik potansiyeldünyada ve türkiye'de nesli yok olan hayvan ve bitki türlerini araştiriniz. araştirma sonuçlarinizdanoluşan bir pano hazirlayarak arkadaşlarinizla paylaşiniz.yapilan araştirmalar, canlilarin toprak yüzeyinden yaklaşik 10 m derinliğe ve 120 m yüksekliğekadar yaşayabildiklerini göstermiştir. daha yükseklerde ise geçici olarak yaşayan kuş, bakteri, virüs vb.canli ve canli kalintilarina rastlanabilir. deniz ve göllerde de canlilarin büy&...

coğrafya yazılısı

   1.      yeryüzünde biyomların dağılışını etkileyen fiziki faktörler nelerdir ? bu faktörlerden istediğiniz 1 tanesini açıklayınız.2.      ekvator ve çevresinde yayılmış olan biyomları, canlı çeşitliliği açısından açıklayınız.3.      küresel iklim değişimi biyoçeşitliliği nasıl etkilemektedir? açıklayınız.4.      ekosistem nedir ? ekosistemi oluşturan unsurları yazınız.5.      en büyük su ekosistemi olan okyanusların dünyamıza ve canlılara olan etkilerini açıklayınız.6.      dünyamızdaki su döngüsünü a&cced...

çoğrafya soruları

yeryüzünde biyomların dağılışını etkileyen fiziki faktörler nelerdir ? bu faktörlerden istediğiniz 1 tanesini açıklayınız.ekvator ve çevresinde yayılmış olan biyomları, canlı çeşitliliği açısından açıklayınız.küresel iklim değişimi biyoçeşitliliği nasıl etkilemektedir? açıklayınız.ekosistem nedir ? ekosistemi oluşturan unsurları yazınız.en büyük su ekosistemi olan okyanusların dünyamıza ve canlılara olan etkilerini açıklayınız.dünyamızdaki su döngüsünü açıklayınızazot döngüsünü açıklayınız.hidroelektrik santral yapımında dikkat edilmesi gereken faktörler nelerdir? maddeler halinde belirtiniz.çin’de uygulanan nüfus ...

ekosistem ve madde döngüsü

ekosistem ve madde döngüsüölçme ve değerlendirme (sayfa28)aşağıdaki soruları cevaplayınız1. ekolojik denge nedir?ekolojik denge: insan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmesi için gerekli olan koşulların bütünüdür.2. ekolojik döngü nedir?ekolojik döngü: doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bunun sonsuz devamıdır.3.karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir?karbon döngüsü; litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer arasında gerçekleşir.4. biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir?nüfus artışına bağlı olarak şehirlerin yayılım alanının genişlemesi, ç...

ekosistem ve madde döngüsü

ekosistem ve madde döngüsü ölçme ve değerlendirme (sayfa28)aşağıdaki soruları cevaplayınız1. ekolojik denge nedir?ekolojik denge: insan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmesi için gerekli olan koşulların bütünüdür.2. ekolojik döngü nedir?ekolojik döngü: doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bunun sonsuz devamıdır.3.karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir?karbon döngüsü; litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer arasında gerçekleşir.4. biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir?nüfus artışına bağlı olarak şehirlerin yayılım alanının genişlemesi, &c...

lise 3 coğrafya (11. sınıf coğrafya ) konu anlatımı ve ders notl

1.doğal sistemlerekosistem ve madde döngüsübiyoçeşitlilikekosistemlerin işleyişienerji akışı ve madde döngüsühidroelektrik potansiyelkonulartemel kavramlarbiyoçeşitliliksu ekosistemibesin zinciriekolojik döngüenerji akişihidroelektrik potansiyeldünyada ve türkiye'de nesli yok olan hayvan ve bitki türlerini araştiriniz. araştirma sonuçlarinizdanoluşan bir pano hazirlayarak arkadaşlarinizla paylaşiniz.yapilan araştirmalar, canlilarin toprak yüzeyinden yaklaşik 10 m derinliğe ve 120 m yüksekliğekadar yaşayabildiklerini göstermiştir. daha yükseklerde ise geçici olarak yaşayan kuş, bakteri, virüs vb.canli ve canli kalintilarina rastlanabilir. deniz ve göllerde de canlilarin büy&...

ekosistem ve madde döngüsü

ekosistem ve madde döngüsü ölçme ve değerlendirme (sayfa28)aşağıdaki soruları cevaplayınız1. ekolojik denge nedir?ekolojik denge: insan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmesi için gerekli olan koşulların bütünüdür.2. ekolojik döngü nedir?ekolojik döngü: doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bunun sonsuz devamıdır.3.karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir?karbon döngüsü; litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer arasında gerçekleşir.4. biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir?nüfus artışına bağlı olarak şehirlerin yayılım alanının genişlemesi, &c...

ekosistem ve madde döngüsü

aşağıdaki soruları cevaplayınız1. ekolojik denge nedir?ekolojik denge: insan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürebilmesi için gerekli olan koşulların bütünüdür.2. ekolojik döngü nedir?ekolojik döngü: doğadan çıkarılan maddelerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi ve bunun sonsuz devamıdır.3.karbon döngüsü hangi ortamlar arasında gerçekleşir?karbon döngüsü; litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer arasında gerçekleşir.4. biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı faktörler nelerdir?nüfus artışına bağlı olarak şehirlerin yayılım alanının genişlemesi, çayır ve meraların aşırı otlatılması, erozyon, heyelan, fabrikalardan çevreye b...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !