× "

bohr atom modelinin özellikleri

" arama sonuçları
atom modellerinin tarihsel gelişimi

atom modellerinin tarihsel gelişimi

                             şekil-1   thomson atom modeline göre       atom, yarıçapı 10-10  m olan içi dolu, nötr, küreciklerdir.negatif yükleri dengeleyen pozitif yükler bulunur ve atomun gövdesini oluşturmaktadır. elektronlar, bu pozitif yük içnde yüzmektedir. bu dağılım, üzümün kek içinde dağılımına benzetilmiştir.üzümler (-) yüklü elektronları, kekin hamur kısmı da (+) yükü temsil etmektedir.atomlarda pozitif yük ...

atom

atom (yunanca atomos, bölünemez anlamına gelir.) bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. atomdaki proton sayısı elektron sayısınına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandı...

atom (kapsamlı)

atom (yunanca atomos, bölünemez anlamına gelir.) bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. atomdaki proton sayısı elektron sayısınına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. iyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yü...

atomun yapı ve özellikleri

  niels bohr'un modeli ise modern atom teorisine en yakın modellerinden biridir.bohr'a göre elektronlar çekirdeğin çevresin de rastgele yerlerde değil,çekirdekten belirli uzaklıklarda bulunan katmanlarda döner.bohr da tasarladığı bu modelle nobel ödülüne de layık görülmüştür. atomun yapısını açıklayan ve bugün için kabul edilen son teori kuantum atom teorisi'dir.kuantum atom teorisi'ne göre atom modeli bohr atom modelinden farklıdır.bohr atom modeli'ne göre atomun merkezindeki çekirdeğin etrafında elektronlar çember şeklindeki yörüngelerde dolanmaktadırlar. herbir çember yörünge belli enerji seviyesine sahiptir. yör...

atom

  atom atom yunanca atomos, bölünemez anlamına gelir. bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. bir atomda, a yapılı çekirdeği saran negatif yüklü bir (elektron) bulutu vardır. çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. atomdaki proton sayısı elektron sayısınına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. iyonlar oldukça k...

atom

atom not: kaynak 1'deki veriler, 1994 yılının bilinen verileridir. atom, (alm. atom, fr. atome, ing. atom, yunanca atomos), (kuark'ın keşfine kadar. akhenaton notu.) maddenin en küçük ve temel yapı taşı (olarak kabul ediliyordu. akhenaton notu). atom, içinde organize tanecikler bulunan ve bunlara bölünebilen yine de maddenin temel yapı taşı olarak bilinen bir birimdir. bütün maddeleri meydana getiren (madde, boşlukta yer kaplayan ve ağırlığı olan varlık demektir.) 105 çeşit element bilinmektedir. element, kendisinden başka özellikte maddeler çıkarılmayan saf madde demektir. işte bu elementlerin her birini meydana getiren en küçük yapı taşları atomlardır. aynı cins atomlar elementi mey...

atom

atom yunanca atomos, bölünemez anlamına gelir. bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. bir atomda, a yapılı çekirdeği saran negatif yüklü bir (elektron) bulutu vardır. çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. atomdaki proton sayısı elektron sayısınına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. iyonlar oldukça kararsız yapılar...

atom

atom yunanca atomos, bölünemez anlamına gelir. bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. bir atomda, a yapılı çekirdeği saran negatif yüklü bir (elektron) bulutu vardır. çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. atomdaki proton sayısı elektron sayısınına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. iyonlar oldukça kararsız yapılardır v...

bohr atom modelinin özellikleri - atom model çeşitleri

bohr yaptığı çalışmalarda rutherford atom modeline göre, elektronların çekirdek etrafında dönmeleri ile enerji yaymaları sonucunda enerjilerinin azalacağını ve çekirdek üzerine düşeceklerini hesapladı, fakat böyle bir elektron düşmesi gerçekleşmediği için rutherford atom teorisinin bazı yanlışlıklarının olması gerektiğini fark etti ve bu teoriye bazı eklemeler yaptığı yeni bir atom modeli ortaya attı. bohr atom modeline göre; 1. elektronlar çekirdek çevresinde rasgele dairesel bir yörüngede değil, belli enerjiye sahip olan dairesel yörüngelerde bulunabilirler. bu yörüngelere enerji seviyesi adı verilir. 2. elektronlar bulundukları enerji seviyesinin enerjisi...

maddeyi oluşturan tanecikli yapı - atom teorileri - bileşik ve e

a) saf madde :kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir.elementler ve bileşikler saf maddelerdir. karışımlar ise (homojen ya da heterojen) saf madde değillerdir.örnek : saf su bileşik, tuzlu su karışımdır. saf suyun kaynama sıcaklığı sabit, tuzlu suyun kaynama sıcaklığı ise sabit değildir, karışımda bulunan tuz miktarına göre değişir.b) karışım :iki ya da daha fazla farklı maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden istenilen her oranda (miktarda) bir araya gelmesiyle oluşan maddeye karışım denir.örnek : su – tebeşir tozu, su – yağ, su – talaş, su – şeker, su – asit, hava, su – tuz2- maddelerin katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırılması :madde, doğada fiziksel özelliklerine gö...

atom modlleri - atom modellerinin özellikleri

thomson atom modeli :(1902) üzümlü kek şeklindeki atom modeli;thomson atom altı parçacıklar üzerinde çalışmalar yaparken icat ettiği katot tüpü yardımıyla 1887 yılında elektronu keşfinden sonra kendi atom modelini ortaya attı. thomson'a göre atom dışı tamamen pozitif yüklü bir küre olup ve negatif yüklü olan elektronlar ise kek içerisindeki gömülü üzümler gibi bu küre içerisine gömülmüş hâldedir. rutherford atom modeli: (1911) güneş sistemine benzeyen atom modeli;thomson'm modeline pek inanmayan rutherford ünlü alfa saçılması deneyi ile kimya tarihine nükleer atom kavramım sokarak yeni çığır açmıştır. ince altın ...

atom'la ilgili bilgi

atom yunanca atomos, bölünemez anlamına gelir. bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. bir atomda, yoğun yapılı çekirdeği saran negatif yüklü bir (elektron) bulutu vardır. çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. atomdaki proton sayısı elektron sayısınına eşit olduğunda (-ki bileşik yapmamış elementlerde böyledir) atom elektriksel olarak yüksüzdür. elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık (iyon) ol...

maddeyi oluşturan tanecikli yapı - atom teorileri - bileşik ve e

  a) saf madde :kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir.elementler ve bileşikler saf maddelerdir. karışımlar ise (homojen ya da heterojen) saf madde değillerdir.örnek : saf su bileşik, tuzlu su karışımdır. saf suyun kaynama sıcaklığı sabit, tuzlu suyun kaynama sıcaklığı ise sabit değildir, karışımda bulunan tuz miktarına göre değişir.b) karışım :iki ya da daha fazla farklı maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden istenilen her oranda (miktarda) bir araya gelmesiyle oluşan maddeye karışım denir.örnek : su – tebeşir tozu, su – yağ, su – talaş, su – şeker, su – asit, hava, su – tuz2- maddelerin kat...

atom

atom (yunanca ατομος veya atomostan gelir, 'bölünemez' demektir), bir kimyasal elementintaramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. bir atomda, yoğun yapılı çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. atomdaki proton sayısı elektron sayısınına eşit olduğunda (-ki bileşik yapmamış elementlerde böyledir) atom elektriksel olarak yüksüzdür. elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. iyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve/veya atomlarla etkileşime ...

atom nedir?

atom(yunanca ατομος veya atomostan gelir, 'bölünemez' demektir), bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. gözle görülmesi imkansız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. bir atomda, yoğun yapılı çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. atomun kütlesinin %99.9’u çekirdeğindedir zira bir proton veya nötronun kütlesi, bir elektronun kütlesinin yaklaşık 1839 katıdır. atomdaki proton sayısı ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !