× "

bolşevik ihtilali ve sonuçları

" arama sonuçları

bolşevik devrimi nedir - devrimin osmanlıya etkileri

  içinde bulunduğumuz yıl, "kuzey komşu"daki büyük dağdağanın, yani 1917 şubat ve ekim ihtilalleri'nin, 80. yıldönümü. aradan geçen 80 yıl sonunda osmanlı kamuoyunun söz konusu olayları nasıl izlediğine, daha doğrusu dönemin matbuatının bu "hesapta olmayan"; önce sevindirici, sonra düşündürücü, daha da sonra "ürkütücü" gelişmeyi nasıl yansıttığına bir göz atmak yararlı olabilir. ancak daha önce, osmanlı erkân ve intelligentsiasının sosyalizm-bolşevizm heyülasını nasıl algıladığına bakmakta yarar vardır. osmanlı erkân ve intelligentsiası, 1789 fransız ihtilali'ni olduğu gibi, 1848 ihtilalleri'ni, enternasyonel k...

ı. dünya savaşı (1914-1918) nedenleri ve sonuçları

ı. dünya savaşı (1914-1918) nedenleri ve sonuçları nedenleri : ** sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında pazar ve hammadde arayışından doğan sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabet ** ekonomik yarışın devletler arası bloklaşmalara sebep olması ** almanya ile fransa arasında alsac-e lorainne (alsas loren) bölgesinden doğan çekişme ** rusya ile avusturya -macaristan imparatorluğu arasında ruslar�ın panislavizm politikasından doğan gerginlik ** rusların osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme politikası ** avusturya-macaristan imparatorluğunun bosna hersek'i ilhalkının sırbistan ile arasında meydana getirdiği gerginlik ** avusturya - macaristan imparatorluğu veliahtının bosna hersek'i ziyar...

1.dünya savaşı ve osmanlı

1. dünya savaşı ve osmanlı google_protectandrun("ads_core.google_render_ad", google_handleerror, google_render_ad); allowtransparency="" frameborder="0" height="280" id="google_ads_frame3" marginheight="0" marginwidth="0" name="google_ads_frame" scrolling="no" src="http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9448868849954056&output=html&h=280&slotname=9813636726&w=336&lmt=1271010702&flash=10.0.32.18&url=http%3a%2f%2fwww.yorumla.net%2fturk-tarihi%2f3292-1-dunya-savasi-ve-osmanli.html&dt=1271010702500&shv=r20100331&prev_slotnames=8159451718%2c8159451718&correlator=1271010702187&frm=0&ga_vid=1717968986.1271010702&ga_sid=1271010702&ga_hid=789833177&ga_fc=0&u_tz=180&u_his=4&u_java...

tarih dersi öss soru ve cevaplı test, tüm tarih konuları testler

karma test ı1. 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı’nın getirdiği hangi yenilik diğerlerinden daha önemlidir?a) kanun üstünlüğünün kabul edilmesib) yabancıların okul açmasıc) askerlik meselesid) rüşvetin kaldırılmasıe) mahkemelerin tarafsızlaştırılması2. osmanlı devleti mısır sorununu çözmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?a) avrupa ile bağlaşık avrupa bloğu oluşturmab) kavalalı isyanının çözümlenmesi amacıyla tüm avrupa’dan yardım istemec) 1838 baltalimanı ticaret antlaşmasını imzalamakd) ıslahat fermanı’nın ilanıe) teşkilat-ı esasiye kanunu'nu yürürlüğe koyma3. aşağıdakilerden hangisi dağılma döneminde diğerlerinden daha köklü ıslahat...

tarih dersi öss soru ve cevaplı test, tüm tarih konuları testler

karma test ı1. 1839'da ilan edilen tanzimat fermanı’nın getirdiği hangi yenilik diğerlerinden daha önemlidir?a) kanun üstünlüğünün kabul edilmesib) yabancıların okul açmasıc) askerlik meselesid) rüşvetin kaldırılmasıe) mahkemelerin tarafsızlaştırılması2. osmanlı devleti mısır sorununu çözmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?a) avrupa ile bağlaşık avrupa bloğu oluşturmab) kavalalı isyanının çözümlenmesi amacıyla tüm avrupa’dan yardım istemec) 1838 baltalimanı ticaret antlaşmasını imzalamakd) ıslahat fermanı’nın ilanıe) teşkilat-ı esasiye kanunu'nu yürürlüğe koyma3. aşağıdakilerden hangisi dağılma döneminde diğerlerinden daha köklü ıslahat...

bolşevik ihtilali ve sonuçları

rusya'da çara karşı bolşevik ihtillali1917 moskova "yüzlerin ve hatta hükümet sisteminin bir bütün olarak değişmesi zorunludur... ekselansları sonuçlarım göremeyeceğimiz olayların arifesindeyiz... her şey öyle gösteriyor ki en tehlikeli yolu seçtiniz: duma'yı dağıtmak... şuna eminim ki üç haftadan daha kısa bir süre içinde bir devrim gerçekleşecek ve her şey yerle bir olacak. siz de yönetimi kaybedeceksiniz." rusya'da devrim zamanı geldiğinde ülke savaş ve ekonomik zorluklar yüzünden oldukça umutsuzdu. çar ıı. nikola'nın danışmanlarına göre yönetimi duma'ya bırakmalıydı. eğer "diktatör çar" (bolşevikler böyle görüyordu) yöne...

rusyada çarlığı sona erdiren "bolşevik ihtilali"

rusyada çarlığı sona erdiren "bolşevik ihtilali"1917 moskova "yüzlerin ve hatta hükümet sisteminin bir bütün olarak değişmesi zorunludur... ekselansları sonuçlarım göremeyeceğimiz olayların arifesindeyiz... her şey öyle gösteriyor ki en tehlikeli yolu seçtiniz: duma'yı dağıtmak... şuna eminim ki üç haftadan daha kısa bir süre içinde bir devrim gerçekleşecek ve her şey yerle bir olacak. siz de yönetimi kaybedeceksiniz." rusya'da devrim zamanı geldiğinde ülke savaş ve ekonomik zorluklar yüzünden oldukça umutsuzdu. çar ıı. nikola'nın danışmanlarına göre yönetimi duma'ya bırakmalıydı. eğer "diktatör çar" (bolşevikler böyle görüyordu)...

çanakkale savaşları ve siyasi, ekonomik,kültürel sonuçları

çanakkale savaşları ve siyasi, ekonomik,kültürel sonuçlarıçanakkale savaşları, birinci dünya savaşı içinde, tarihin en kanlı bölümü olarak bilinir. türk'ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. ı.dünya savaşı'ndan kısa bir süre önce, 1911-1942 yıllarında osmanlı devleti son afrika topraklarını italya'ya kaptırmış, 1912-1913 balkan hezimeti ise, rumeli'deki son türk hakimiyetini silip süpürmüştür. bulgar ordularının istanbul kapılarını zorlaması, 500 yıldır türk olan rumeli'nin kaybı, istanbul ve boğazların güvenliğinin tehlikeye girmesi, o zamanın devlet adamlarında siyasi yalnızlığımızın tabii bir sonucu olarak değerlendirilmiştir. dolayısıyla ...

ı.dünya savaşı ve sonuçları

ı.dünya savaşının genel sonuçları 1-avrupa’daki mevcut dengeler değişti 2-rakiplerini etkisiz hale getiren ingiltere ve fransa en kazançlı devletler olurken; galipler safında yer alan italya ve rusya hedefledikleri amaçlarına ula-şamamışlardır. 3-osmanlı ve avusturya-macaristan imparatorluğu parçalanmış; çarlık rusya’sı yıkılmıştır. 4-türkiye, macaristan, polonya, çekoslovakya, yugoslavya, letonya, litvanya ve ukrayna gibi ye-ni devletler kurulmuştur. açıklama: yugoslavya, sırbistan, karadağ, bosna hersek, makedonya ve slovenya’nın birleşmesi sonucunda kurulmuştur. 5-cemiyet-i akvam kurulmuştur(1920) 6-sömürgecilik yerini manda ve himayeye bırak-mıştır. 7-barış antlaşmalarında milliyetçilik prensi...

bolşevik devrimi nedir - lenin kimdir - devrimin osmanlıya etkil

içinde bulunduğumuz yıl, "kuzey komşu"daki büyük dağdağanın, yani 1917 şubat ve ekim ihtilalleri'nin, 80. yıldönümü. aradan geçen 80 yıl sonunda osmanlı kamuoyunun söz konusu olayları nasıl izlediğine, daha doğrusu dönemin matbuatının bu "hesapta olmayan"; önce sevindirici, sonra düşündürücü, daha da sonra "ürkütücü" gelişmeyi nasıl yansıttığına bir göz atmak yararlı olabilir. ancak daha önce, osmanlı erkân ve intelligentsiasının sosyalizm-bolşevizm heyülasını nasıl algıladığına bakmakta yarar vardır. osmanlı erkân ve intelligentsiası, 1789 fransız ihtilali'ni olduğu gibi, 1848 ihtilalleri'ni, enternasyonel kongreleri'ni, paris komünü'nü de kendince i...

bolşevik devrimi nedir - lenin kimdir - devrimin osmanlıya etkil

içinde bulunduğumuz yıl, "kuzey komşu"daki büyük dağdağanın, yani 1917 şubat ve ekim ihtilalleri'nin, 80. yıldönümü. aradan geçen 80 yıl sonunda osmanlı kamuoyunun söz konusu olayları nasıl izlediğine, daha doğrusu dönemin matbuatının bu "hesapta olmayan"; önce sevindirici, sonra düşündürücü, daha da sonra "ürkütücü" gelişmeyi nasıl yansıttığına bir göz atmak yararlı olabilir. ancak daha önce, osmanlı erkân ve intelligentsiasının sosyalizm-bolşevizm heyülasını nasıl algıladığına bakmakta yarar vardır.osmanlı erkân ve intelligentsiası, 1789 fransız ihtilali'ni olduğu gibi, 1848 ihtilalleri'ni, enternasyonel kongreleri'ni, paris komünü'nü de kendince iz...

bolşevik devrimi nedir - lenin kimdir - devrimin osmanlıya etkil

içinde bulunduğumuz yıl, "kuzey komşu"daki büyük dağdağanın, yani 1917 şubat ve ekim ihtilalleri'nin, 80. yıldönümü. aradan geçen 80 yıl sonunda osmanlı kamuoyunun söz konusu olayları nasıl izlediğine, daha doğrusu dönemin matbuatının bu "hesapta olmayan"; önce sevindirici, sonra düşündürücü, daha da sonra "ürkütücü" gelişmeyi nasıl yansıttığına bir göz atmak yararlı olabilir. ancak daha önce, osmanlı erkân ve intelligentsiasının sosyalizm-bolşevizm heyülasını nasıl algıladığına bakmakta yarar vardır. osmanlı erkân ve intelligentsiası, 1789 fransız ihtilali'ni olduğu gibi, 1848 ihtilalleri'ni, enternasyonel kongreleri'ni, paris komünü'nü de ke...

1. dünya savaşı neden ve sonuçları

nedenleri :** sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında pazar ve hammadde arayışından doğan sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabet** ekonomik yarışın devletler arası bloklaşmalara sebep olması** almanya ile fransa arasında alsac-e lorainne (alsas loren) bölgesinden doğan çekişme** rusya ile avusturya -macaristan imparatorluğu arasında ruslar�ın panislavizm politikasından doğan gerginlik** rusların osmanlı toprakları üzerindeki emelleri ve sıcak denizlere inme politikası** avusturya-macaristan imparatorluğunun bosna hersek'i ilhalkının sırbistan ile arasında meydana getirdiği gerginlik** avusturya - macaristan imparatorluğu veliahtının bosna hersek'i ziyaretinde bir sırp tarafından öldürülmesisavaşın başlaması ve gelişmesi :avusturya ile sırbistan arasında başlayan savaş,...

1. dünya savaşı ve osmanlı « osmanlı tarihi

dünyanın büyük devletlerinin avrupa’da, ortadoğu’da, afrika’da ve uzakdoğu’da geniş bir alanda ve açık denizlerde, o zamana kadar görülmemiş büyüklükte ve uzun süreli savaşına ı. dünya savaşı denilmektedir. ı. dünya savaşına yol açan sebepler şunlardır:1-ekonomik rekabet ve sömürgecilik:sömürge edinme ve dış yatırımlarla gelişen ekonomik rekabet, savaşın en önemli sebeplerinden biridir. sömürgecilik anlayışı, rönesans’tan sonra sanayi inkılabı ile önem kazanmış, ham madde ve pazar arayışı gelişmemiş, ham madde kaynakları zengin ülkelerin sömürge olarak kullanılması arzusunu kamçılamıştır. öncülüğünü ingiltere’nin yaptığı sömürgecilikte ingiltere’yi fransa, belçika, hollanda, almanya, rusya gibi ülkeler izlemiştir. sömürgecilik kervanına abd’n...

osmanlı devleti savaştığı cepheler(ı. dünya savaşı) ve sonuçları

osmanlı devletinin savaştığı cepheler ** kendi toprakları üzerindeki cepheler : taarruz cepheleri : * kafkas * kanal savunma cepheleri : * çanakkale * ırak * suriye -filistin * hicaz - yemen ** müttefiklerine yardım için savaştığı cepheler : * romanya * makedonya * galiçya kafkas cephesi : doğu cephesinde askerî harekât, 1 kasım 1914 günü rus ordusunun sınırı geçmesiyle başladı. bu cephede, osmanlı devletinin 3. ordusu bulunuyordu. 21 kasım’da sınırı geçerek erzurum istikametinde ilerleyen rus kuvvetleri, önce köprüköy ve ardından da azap muharebelerini kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı. ancak türk ordusu da ağır zayiat verdiği için geri çekilen düşman takip edilemedi; daha elverişli bir arazide toplanmak, takviye kuvvetlerinin gelmesini be...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !