× "

boncuk oyalarımız

" arama sonuçları
iğne oyaları hakkında

iğne oyaları hakkında

literatürlere "türk danteli" olarak giren iğne oyalarımız, ilk bakışta dantelle benzerlik göstermekte , bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan iki boyutlu dantelden, üç boyutlu yapısı ve başlı başına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır.iğne oyalarının malzemesi genellikle ipektir.iğne üzerine iplikle ilmik atarak ve iğneyle ipliği bu ilmik içinden çekerek yapılan iğne oyalarının, kare ve üçgen olmak üzere iki ilmek çeşidi bulunmaktadır.tekli sarma veya çiftli sarma biçiminde yapılabilen iğne oyalarının, tekli sarmasında, önce kumaşa batırılan iğnenin üstüne ipliğin sağdan sola doğru çevrilmesiyle bir halka oluşturulur.ilmekler belli aralarla tekrar edilerek zürafa adı verilen birinci sıra tamamlanır.dönüş sırasında aynı ilmek soldan sağa doğru yönlendirilen ha...

iğne oyaları hakkında

iğne oyaları hakkında

literatürlere "türk danteli" olarak giren iğne oyalarımız, ilk bakışta dantelle benzerlik göstermekte , bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan iki boyutlu dantelden, üç boyutlu yapısı ve başlı başına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır.iğne oyalarının malzemesi genellikle ipektir.iğne üzerine iplikle ilmik atarak ve iğneyle ipliği bu ilmik içinden çekerek yapılan iğne oyalarının, kare ve üçgen olmak üzere iki ilmek çeşidi bulunmaktadır.tekli sarma veya çiftli sarma biçiminde yapılabilen iğne oyalarının, tekli sarmasında, önce kumaşa batırılan iğnenin üstüne ipliğin sağdan sola doğru çevrilmesiyle bir halka oluşturulur.ilmekler belli aralarla tekrar edilerek zürafa adı verilen birinci sıra tamamlanır.dönüş sırasında aynı ilmek soldan sağa doğru yönlendirilen ha...

iğne oyaları hakkında

iğne oyaları hakkında

literatürlere "türk danteli" olarak giren iğne oyalarımız, ilk bakışta dantelle benzerlik göstermekte , bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan iki boyutlu dantelden, üç boyutlu yapısı ve başlı başına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır.iğne oyalarının malzemesi genellikle ipektir.iğne üzerine iplikle ilmik atarak ve iğneyle ipliği bu ilmik içinden çekerek yapılan iğne oyalarının, kare ve üçgen olmak üzere iki ilmek çeşidi bulunmaktadır.tekli sarma veya çiftli sarma biçiminde yapılabilen iğne oyalarının, tekli sarmasında, önce kumaşa batırılan iğnenin üstüne ipliğin sağdan sola doğru çevrilmesiyle bir halka oluşturulur.ilmekler belli aralarla tekrar edilerek zürafa adı verilen birinci sıra tamamlanır.dönüş sırasında aynı ilmek soldan sağa doğru yönlendirilen ha...

iğne oyaları hakkında

iğne oyaları hakkında

literatürlere "türk danteli" olarak giren iğne oyalarımız, ilk bakışta dantelle benzerlik göstermekte , bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan iki boyutlu dantelden, üç boyutlu yapısı ve başlı başına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır.iğne oyalarının malzemesi genellikle ipektir.iğne üzerine iplikle ilmik atarak ve iğneyle ipliği bu ilmik içinden çekerek yapılan iğne oyalarının, kare ve üçgen olmak üzere iki ilmek çeşidi bulunmaktadır.tekli sarma veya çiftli sarma biçiminde yapılabilen iğne oyalarının, tekli sarmasında, önce kumaşa batırılan iğnenin üstüne ipliğin sağdan sola doğru çevrilmesiyle bir halka oluşturulur.ilmekler belli aralarla tekrar edilerek zürafa adı verilen birinci sıra tamamlanır.dönüş sırasında aynı ilmek soldan sağa doğru yönlendirilen ha...

oya yapımı çeşitleri

oya yapımı - oya çeşitleri - iğne oyaları - boncuk oyaları - tığ oyaları - mekik oyaları - filkete oyaları - yün oyaları - türk oyaları oya yapımı ve çeşitleri türk oyaları el sanatları, insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. insanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel"lik vasfı kazanmıştır. elsanatları bir milletin kültürünü temsil etmekte ve tanıtmaktadı...

geçmişten günümüze boncuk oyaları

ne zengindir anadolu toprağı. bereket fışkırır her yerinden. toprağından,ırmağında ve kadınların maharetli ellerinden.boş durmaz kadınımız.tarla bağ bahçe işleri yoksa evde üretir.evini süsler, çeyiz yapar,oya örer, atıkları,eskileri,doğal malzemeleri değerlendirir.ve önüne zengin bir estetik ve folklorik değeri olan ürünler ortaya koyar.anadolu’ da kadın anadır,üreticidir ve sanatçıdır.sevgi şenol yılların emeği ve birikimi ile yine güzel bir kitap hazırladı. kendisine konuk olduğum zamanlarda proje halindeydi. büyük bir emekle gerçekleştirdi projesini.ellerine sağlık her şeyin birer popüler birer tüketim maddesine dönüştüğü günümüzde iyi birer ders ay...

iğne oyaları

iğne oyalarıdünya literatürüne "türk danteli" olarak giren iğne oyalarımız, ilk bakışta dantelle benzerlik gösterse de, bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan iki boyutlu dantelden, üç boyutlu yapısı ve başlı başına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır.iğne oyalarının malzemesi genellikle ipektir.küçük iğnelerle düğümlenmek suretiyle yapılan oyaların, düğümler sıkıştırıldıkça örgü gözleri de küçülmektedir.iğne üzerine iplikle ilmik atarak ve iğneyle ipliği bu ilmik içinden çekerek yapılan iğne oyalarının, kare ve üçgen olmak üzere iki ilmek çeşidi bulunmaktadır.tekli sarma veya çiftli sarma bi...

türk oyaları

türk oyaları el sanatlarımızın zarif örneklerinden olan oya, değişik kaynaklarda: "oya ince bir dantel olarak tarif edilebilir.", "oya, kadın çamaşır ve esvaplarının vesaire bazı şeylerin (boy yemenilerinin, çevrelerin) kenarlarına iğne ile yapılan veya yapılmış hazır alınarak dikilen ipek veya iplikten örgü, oymalı süs", "renkli bir ibrişimden iğne ile çiçek veya yaprak şekillerinde örülen işlemenin adı", "oya; bir tür dantel.türkiye'ye özgüdür.normal dantelin iki boyutluluğuna karşılık, oya üç boyutlu biçimde de örülebilir.kumaşlara kenar süs olarak işlenir.", "oya, süslemek ve süslenmek amacı ile yapılan ve tekniği örgü olan bir sanattır." şe...

mekik örnekleri

  iğne oyaları (hc001)dünya literatürüne "türk danteli" olarak giren iğne oyalarımız, ilk bakışta dantelle benzerlik gösterse de, bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan iki boyutlu dantelden, üç boyutlu yapısı ve başlıbaşına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır. iğne oyalarının malzemesi geleneksel olarak ipektir (günümüzde sentetik iplikler kullanılmaktadır). iğne oyasının ortaya çıkıp gelişmesindeki en büyük etken, anadolu'nun ipek yolu üzerinde olması ve ipek üretimi yapılmasıdır. iğne üzerine iplikle ilmik atarak ve iğneyle ipliği bu ilmik içinden çekerek yapılan iğne oyalarının, kare ve üçgen olmak üzere iki ilmik çeşidi bulunmaktadır.   tığ oyaları (hc002)tığ oyalarında daha çok pamuk ipliği kullanılmakta ise de son zamanlarda ...

iğne oyaları

iğne oyaları dünya literatürüne "türk danteli" olarak giren iğne oyalarımız, ilk bakışta dantelle benzerlik gösterse de, bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan iki boyutlu dantelden, üç boyutlu yapısı ve başlıbaşına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır. iğne oyalarının malzemesi genellikle ipektir. iğne oyasının ortaya çıkıp gelişmesinde en büyük etken, anadolu'nun ipek yolu üzerinde olması ve ipek üretimi yapılmasıdır. küçük iğnelerle düğümlenmek suretiyle yapılan oyaların, düğümler sıkıştırıldıkça örgü gözleride küçülmektedir. iğne üzerine iplikle ilmik atarak ve iğneyle ipliği bu ilmik içinden çekerek yapılan iğne oyalarının, kare ve üçgen olmak üzere iki ilmek çeşidi bulunmaktadır. tekli sarma veya çiftli sarma biçiminde yapılabilen iğne oyalarının, tekl...

türk oyaları

türk oyaları el sanatları, insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. insanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel"lik vasfı kazanmıştır. elsanatları bir milletin kültürünü temsil etmekte ve tanıtmaktadır. bu nedenle eş sanatları ürünleri de o ülkenin kültürel kimliğinin en canlı belgeleridir. bir ülkenin gelenek ve göreneklerinin, yaşama biçiminin kuşaktan kuşağa aktarılmasında, gelişerek devam etmesinde en büyük rolü yine el sanatları oynamaktadır. bu nedenle bütün milletler el sanatlarına önem vermekte ve ge...

açıklamalı elişi örnekleri

  iğne oyaları (hc001)dünya literatürüne "türk danteli" olarak giren iğne oyalarımız, ilk bakışta dantelle benzerlik gösterse de, bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan iki boyutlu dantelden, üç boyutlu yapısı ve başlıbaşına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır. iğne oyalarının malzemesi geleneksel olarak ipektir (günümüzde sentetik iplikler kullanılmaktadır). iğne oyasının ortaya çıkıp gelişmesindeki en büyük etken, anadolu'nun ipek yolu üzerinde olması ve ipek üretimi yapılmasıdır. iğne üzerine iplikle ilmik atarak ve iğneyle ipliği bu ilmik içinden çekerek yapılan iğne oyalarının, kare ve üçgen olmak üzere iki ilmik çeşidi bulunmaktadır.   tığ oyaları (hc002)tığ oyalarında daha çok pamuk ipliği kullanılmakta ise de son zam...

yazı

iğne oyaları dünya literatürüne "türk danteli" olarak giren iğne oyalarımız, ilk bakışta dantelle benzerlik gösterse de, bir alan oluşturan ve mutlaka bir eşyaya dikilmek üzere yapılan iki boyutlu dantelden, üç boyutlu yapısı ve başlıbaşına bir süsleyici olması ile ayrılmaktadır. iğne oyalarının malzemesi genellikle ipektir. iğne oyasının ortaya çıkıp gelişmesinde en büyük etken, anadolu'nun ipek yolu üzerinde olması ve ipek üretimi yapılmasıdır. küçük iğnelerle düğümlenmek suretiyle yapılan oyaların, düğümler sıkıştırıldıkça örgü gözleride küçülmektedir. iğne üzerine iplikle ilmik atarak ve iğneyle ipliği bu ilmik içinden çekerek yapılan iğne oyalarının, kare ve üçgen olmak üzere iki ilmek çeşidi bulunmaktadır. tekli sarma veya çiftli sarma biçiminde yapılabilen iğne oyalarının, tekl...

oya yapımcılığı

türk oyaları el sanatları, insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. insanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları, ortaya çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve kültürel özelliklerini yansıtır hale gelerek "geleneksel"lik vasfı kazanmıştır. elsanatları bir milletin kültürünü temsil etmekte ve tanıtmaktadır. bu nedenle eş sanatları ürünleri de o ülkenin kültürel kimliğinin en canlı belgeleridir. bir ülkenin gelenek ve göreneklerinin, yaşama biçiminin kuşaktan kuşağa aktarılmasında, gelişerek devam etmesinde en büyük rolü yine el sanatları oynamaktadır. bu nedenle bütün milletler el sanatlarına önem vermekte ve ge...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !