× "

boncukla isim yazma

" arama sonuçları

elbise ve takılarımız

erkek kıyafetleri cistik: bar oynarken ayağa giyilen ayakkabıdır. derisinin çok yumuşak olması en büyük özelliğidir. bu özelliğe istinaden ayak figürleri daha kolay gerçekleştirilir. yaşlılar tarafından giyilene markop, gençlerin giydiğine yemeni denir.zığva: uçkurlu, beli bol lacivert kumaştan yapılan arkası torba şeklinde pileli giysidir. bunun üzerine siyah ipek kaytan süs olarak işlenir. zırva'nın bol olmasını sağlayan pile sayısının 32 olmasına özen gösterilir. yelek: lacivert kumaştan yapılmıştır. iki tarafa kapanabilen kaytanlı ilikleri vardır. kenarları ve cep ağızları kaytanla işlenmiştir.gömlek: gömlekler beyaz olup dik yakalıdır. düğmeleri beyaz veya siyah olabilir. uzun olan kol ağı...

erzurum barı

yüzyılların ardından kopup gelen bir vakar,kahramanlık, yiğitlik, erlik destanıdır bar.bu oyunda gör bizi, geçme sakın ıraktan,gözün varsa seçersin, barda karayı aktan.bir savaş seyri vardır dadaşın her barında,görünce kanın kaynar, o an damarlarında.doyum olmaz bir görsen köroğlunun barını,güvenirsin gücüne, düşünmezsin yarını.dumludan taaa basraya çağlayan selimiz var.bahtımız kara değil bugün, karasu kadar.bingöl yaratmadı mı kan çağlayan arası?hazar çalkalanırken kanar türkün yarası.aman aras , han aras, bingölden kalkan aras,al başımdan sevdamı, hazerde çalkan aras...dadaş çelik bir yaydır, onu germeye gelmez.çağlayan bir sel olur, dağlara d...

yöresel elbise ve takılarımız

yöresel elbise ve takilar   erkek kıyafetlercistik: bar oynarken ayağa giyilen ayakkabıdır. derisinin çok yumuşak olması en büyük özelliğidir. bu özelliğe istinaden ayak figürleri daha kolay gerçekleştirilir. yaşlılar tarafından giyilene markop, gençlerin giydiğine yemeni denir.zığva: uçkurlu, beli bol lacivert kumaştan yapılan arkası torba şeklinde pileli giysidir. bunun üzerine siyah ipek kaytan süs olarak işlenir. zırva'nın bol olmasını sağlayan pile sayısının 32 olmasına özen gösterilir. yelek: lacivert kumaştan yapılmıştır. iki tarafa kapanabilen kaytanlı ilikleri vardır. kenarları ve cep ağızları kaytanla işlenmiştir.gömlek: gömlekler beyaz olup dik yakalıdır. düğmeleri beyaz veya siyah olabilir. uzun olan kol ağızlarında 4-5 düğme...

erzurum yöresi halk oyunları

  erzurum asırlar boyunca asya ve avrupa arasında önemli bir geçit ve ticaret merkezi olmuştur.iran ve kafkasya üzerinden gelen kavimlerle avrupadaki diğer kavimlerlerin kültürlerinin etkisi altında kalan ilimiz, kökü tarihin derinliklerine kadar uzanan zengin bir kültür hazinesine sahiptir.yöremiz halk oyunları türk bedii zevkini, kahramanlık mekıbelerini insan psikolojisinin tezahürlerini bölgenin adet ve ananelerini en güzel ve etkileyici şekilde yansıtır.yöremiz ve çevresinde oynanan oyunlara bar adı verilir. moğollarda ve altay türklerinde bar, davulun adıdır. bar sözcüğünün kökeni ve anlamı üzerinde çok çeşitli görüşler vardır.- bar, dadaşın oyununun adıdır.- bar, erzurum dolaylarındaki toplu oyunların adıdır- bar, davul eşliğinde oynanan oyundur- bar, şaman olan türklerin şö...

erzurum halk oyunları

erzurum halk oyunlarına "bar" adı verilir. "bar" kelimesi "birliktelik", "topluluk" , "el ele tutuşmak", "bağlamak" ve "beraberce oynamak" gibi anlamlar taşımaktadır. bar, çok eski ve köklü bir geçmişe dayanmaktadır. barın oluşumunda; iklimin, coğrafyanın ve tarihi olayların etkisi olmakla birlikte antropologlara göre bar, türklerin asya'dan getirdikleri milli oyunlardan biridir. erzurum, halk oyunları açısından oldukça zengin bir bölgedir. bu zenginlik günümüzde de bütün güzellikleriyle ve orijinalline uygun olarak yaşatılmaktadır. erzurum halk oyunları ve türküleri derneği halk oyunları ekiplerinin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında düzenlenen yarışmalarda onur verici başarıları vardır. erzurum barları kadın ve erkek barları olmak üzere iki bölüm halinde oynanır. oltu ilçe...

erzurum halk oyunları

erzurum halk oyunlarına "bar" adı verilir. "bar" kelimesi "birliktelik", "topluluk" , "el ele tutuşmak", "bağlamak" ve "beraberce oynamak" gibi anlamlar taşımaktadır. bar, çok eski ve köklü bir geçmişe dayanmaktadır. barın oluşumunda; iklimin, coğrafyanın ve tarihi olayların etkisi olmakla birlikte antropologlara göre bar, türklerin asya'dan getirdikleri milli oyunlardan biridir. erzurum, halk oyunları açısından oldukça zengin bir bölgedir. bu zenginlik günümüzde de bütün güzellikleriyle ve orijinalline uygun olarak yaşatılmaktadır. erzurum halk oyunları ve türküleri derneği halk oyunları ekiplerinin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında düzenlenen yarışmalarda onur verici başarıları vardır. erzurum barları kadın ve erkek barları olmak üzere iki bölüm halinde oynanır. oltu ilçe...

nüzhet erman 1926-1996

 padişahlık devrini yaşamış modern bir ailenin 2 nci evladı olan nüzhet bey; 28 nisan 1926 tarihinde istanbul’un sultanahmet semtindeki nahilbent sokağında dünyaya gelmiştir. babası ahmet hamdi bey ve annesi zeliha hanımdır.babasının emniyet amiri olması nedeniyle küçük yaşlarda oradan oraya yapılan atamalarla ülkesini tanımaya başlamıştır. osmanlı imparatorluğunun küllerinden yeniden doğan genç türkiye cumhuriyeti ile birlikte büyümüş ve yaşadığı yılların olaylarını bizlere bir şair olarak aktarmıştır. seminur aziz ile 1948 yılında hayatını birleştirmiş. seminur (hayriye) hanımefendi kendisinin de uzaktan akrabasıdır.bu evliliklerinden 1949 yılında oğlu demir ve 1954 yılında ise kızı filiz dünyaya gelmiştir. o bir gezgin: ilköğrenimini konya’da yaptığı için çocu...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !