× "

bronşlar nasıl açılır

" arama sonuçları

chakra

  chakra chakra, sanskritçe’de tekerlek anlamına gelir, ateş çarkı da denir. bedenimizin içerisinde chakralar olarak bilinen yedi temel enerji merkezi hormonal salgı bezlerinin ve büyük sinir ağlarının üzerinde ya da çok yakınında olup belirli noktalarda omurgayla kesişirler. chakralar bizi çok boyutlu evrene bağlayan, uzmanlaşmış enerji merkezleridir. çok değişik düzeylerde kavranabilirler. yüksek bir titreşimsel doğadaki enerjiyi, uygun bir biçimde özümseyip fiziksel bedeni dönüştürebilmek için kullanmak amacıyla, önce içine alan ve işle...

çakra

  chakra nedir - çakralar asya ve ortadoğu, düşünce, kültür, inançlar ile felsefelerinde, ve bu yörelerde hayat bulan mistik, kutsal görüşlerde, bir çok öğretilerde, çakra  insan vücudunda bulunan metafiziksel ve/veya biyofiziksel  enerjinin bağlantı noktası olarak düşünülmüştür.   insanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. insan aurası evrensel enerjiden beslenir ve süreli olarak evrensel enerjiyle iletişimdedir. insanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. insan aurası evrensel enerjiden beslenir ve süreli olarak evrensel enerjiyle iletişimdedir. ...

çakra

  chakra nedir - çakralar asya ve ortadoğu, düşünce, kültür, inançlar ile felsefelerinde, ve bu yörelerde hayat bulan mistik, kutsal görüşlerde, bir çok öğretilerde, çakra  insan vücudunda bulunan metafiziksel ve/veya biyofiziksel  enerjinin bağlantı noktası olarak düşünülmüştür.   insanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. insan aurası evrensel enerjiden beslenir ve süreli olarak evrensel enerjiyle iletişimdedir. insanların vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana aura denir. insan aurası evrensel enerjiden beslenir ve süreli olarak evrensel enerjiyle iletişimdedir. ...

ses organları

    bu sistem veya organlar grubu sesin husule getirilmesinde tek başlarına görev almakta iseler de, gayeye uygun bir ses çıkarılması için bunların beraberce çalışmaları şarttır. bu sistemlerin üzerinde, bunların beraberce ahenkli çalışmalarını temin için başka bir organ daha mevcuttur. 0 da hemen bilineceği gibi santral sinir sistemi veya kısaca beyin dediğimiz organımızdır. organizmadaki bütün görev ve ronksiyonları idare eden beyin, kendisinde bulunan işitme merkezi ve konuşma merkezi ile şarkı söylememizde en önemli rolü oynar... sesi oluşturan organlar      a) jeneratör sistem (respiratuar sistem)      b) vibratııvar sistem (larenks, gırtl...

suni solunum nasıl yapılır

suni solunum, gerektiği zamanda, doğru uygulandığı zaman, hayat kurtaran bir uygulamadır.üst solunum yolu (ağız, burun, boğaz ) ve alt solunum yolundan ( larenks, trakea, bronşlar, akciğerler ) oluşmaktadır. diyafragma, göğüs kafesi kasları ve yardımcı solunum kasları, solunumun düzenli olmasını sağlarlar. bu uygulama, ile insanlar, yeniden hayata döndürülebilir. ama, dikkat edilmesi gereken konu, sonu solunum ve kalp masajının, kalp solunum durduğu zaman yapılması gerektiğidir. öncelikle suni solunumun ne olduğunu açıklamakla başlayalım.suni solunum ve kalp masajı kendi kendine solunumun olmadığı durumlarda, akciğerlerin havalandırılmasını sağlamak ve durmuş olan kalbi yeniden çalıştırmak için yapılan işlemler. boğulma, asılma, elektrik çarpması, karbon monoksit zehirlenmesi gibi hallerde...

doğada allah'ın yaratması

  tasarım ve yaratılış bir tasarımcı, aklındaki modelleri boş bir kağıda çizerek tasarlar. tasarımcının o ana kadar gördüğü her şey, tasarımını şekillendireceği örnekleri oluşturur. çünkü doğadaki her form, her şekil bir tasarımdır. hiçbir tasarımcı daha önce hiç görmediği, hiçbir şekilde bilgi sahibi olmadığı bir şeyi tasarlayamaz. endüstriyel tasarımların hiç biri, doğadaki tasarımlarla boy ölçüşemez. insan elinden ilham alınarak yapılan robot ellerin hiçbiri, insan eli kadar kusursuz ve işlevsel değildir. isterseniz önceli...

ses organları, izmir şan dersi

  bu sistem veya organlar grubu sesin husule getirilmesinde tek başlarına görev almakta iseler de, gayeye uygun bir ses çıkarılması için bunların beraberce çalışmaları şarttır. bu sistemlerin üzerinde, bunların beraberce ahenkli çalışmalarını temin için başka bir organ daha mevcuttur. 0 da hemen bilineceği gibi santral sinir sistemi veya kısaca beyin dediğimiz organımızdır. organizmadaki bütün görev ve ronksiyonları idare eden beyin, kendisinde bulunan işitme merkezi ve konuşma merkezi ile şarkı söylememizde en önemli rolü oynar...   ses organları sesi oluşturan organlar a) jeneratör sistem (respiratuar sistem)  b) vibratııvar sistem (larenks, gırtlak)  c) rezan...

ses organları, izmir şan dersi

bu sistem veya organlar grubu sesin husule getirilmesinde tek başlarına görev almakta iseler de, gayeye uygun bir ses çıkarılması için bunların beraberce çalışmaları şarttır. bu sistemlerin üzerinde, bunların beraberce ahenkli çalışmalarını temin için başka bir organ daha mevcuttur. 0 da hemen bilineceği gibi santral sinir sistemi veya kısaca beyin dediğimiz organımızdır. organizmadaki bütün görev ve ronksiyonları idare eden beyin, kendisinde bulunan işitme merkezi ve konuşma merkezi ile şarkı söylememizde en önemli rolü oynar...   ses organları sesi oluşturan organlar a) jeneratör sistem (respiratuar sistem)  b) vibratııvar sistem (larenks, gırtlak)  c) rezanatör s...

akciğer kanseri nedir

akciğer vücudumuzun oksijen gereksinimini sağlayan organımızdır. her organ gibi akciğerimiz de birçok hücreden oluşur. bu hücreler akciğerin normal olarak görevini yapabilmesi için ihtiyaç doğrultusunda bölünerek çoğalırlar. akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak oranlara yayılarak (karaciğer, kemik,beyin vb. gibi) hasara yol açarlar. bu yayılmaya :-):-):-):-)staz adı verilir. akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hü...

vücudumuz ve organlarımız 1

duyu organlarımız, bakım ve temizliğikulaklarımız işitmemizi ve dengemizi sağlayan duyu organımızdır. suya atılan bir taşın oluşturduğu dalgalar gibi havada da ses dalgaları mevcuttur. bu ses dalgaları kulağımızdaki duyu almaçları ile algılanır. aşağıdaki şekli inceleyerek kulağın bölümleri hakkında bilgi edinelim.kulak dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşur.kulağın bölümleria) dış kulak: kulak kepçesinden ve kulak yolundan oluşur. kulak yolunun sonunda kulak zarı bulunur. kulak kepçesi kıkırdak bir yapıya sahiptir. kulak yolu, kulak kepçesini orta kulağa bağlayan bir kanaldır. kulağımız kulak kiri olarak adlandırılan bir sıvı salgılar. bu sıvı, kulak yolundaki kıllar ile birlikte kulağa giren t...

bronşit kesin çözüm bronşite kesin çözüm nedir bronşlar nasıl aç

bronşit kesin çözüm bronşite kesin çözüm nedir bronşlar nasıl açılır bronşite hangi bitki etkilibronşit bronsit bron şit boronşit bronşittedavisi bronşite hangi bitki iyi gelir bronşit belirtileri bronşit tedavisi www.miracname.com sitemizden iletişim kurabilirsiniz ...

akciğer kanseri nedir

akciğer vücudumuzun oksijen gereksinimini sağlayan organımızdır. her organ gibi akciğerimiz de birçok hücreden oluşur. bu hücreler akciğerin normal olarak görevini yapabilmesi için ihtiyaç doğrultusunda bölünerek çoğalırlar. akciğer kanseri, yapısal olarak normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer içinde bir kitle (tümör) oluşturmasıdır. burada oluşan kitle öncelikle bulunduğu ortamda büyür, daha ileriki aşamalarda ise çevre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak oranlara yayılarak (karaciğer, kemik,beyin vb. gibi) hasara yol açarlar. bu yayılmaya staz adı verilir. akciğer kanserleri mikroskop altında izlenen hücrelerin görüntüsüne göre iki ana guruba ayrılır. 1. küçük hücreli (yulaf hücreli) akciğer kanseri 2. küçük hücreli-dışı akciğer kanseri. bunla...

ses organları

ses organları. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sesi oluşturan organlar a) jeneratör sistem (respiratuar sistem) b) vibratııvar sistem (larenks, gırtlak) c) rezanatör sistem (larenks üzerindeki havalı boşluklar ve organlar). bu sistem veya organlar grubu sesin husule getirilmesinde tek başlarına görev almakta iseler de, gayeye uygun bir ses çıkarılması için bunların beraberce çalışmaları şarttır. bu sistemlerin üzerinde, bunların beraberce ahenkli çalışmalarını temin için başka bir organ daha mevcuttur. 0 da hemen bilineceği gibi santral sinir sistemi veya kısaca beyin dediğimiz organımızdır. organizmadaki bütün görev ve ronksiyonları idare eden beyin, kendisinde bulunan işitme merkezi ve...

nazlıgül

yunus balığındaki tasarım yunuslar ve balinalar diğer tüm memeliler gibi ciğerleri ile solunum yaparlar. bu, onların su içinde iken balıklar gibi nefes alıp veremeyecekleri anlamına gelir. bu nedenle nefes almak için düzenli olarak su yüzeyine çıkarlar. başlarının üstünde hava alıp vermelerini sağlayan bir delik bulunur. burası öyle tasarlanmıştır ki hayvan suya daldığında delik bir kapak tarafından otomatik olarak örtülür ve içeri su kaçması önlenir. su yüzeyine çıkıldığında ise, kapak yine otomatik olarak açılır. >> yazıyı okumak için tepkili yüzme sistemlerimürekkepbalıkları da, her ne kadar "balık" ismini taşısalar da, omurgasız canlılardır, vücutlarında kemik bulunmaz. ancak çok ilginç bir sistem sayesinde oldukça üstün bir hareket yeteneğine sahiptir. yumuşak dokular...

bedenimizde işletilen otomat sistemler

dr. aslan mayda * vücudumuzda biz farkında olmadan vazife yapan otomatik sigortalardan ve bunların faaliyetlerinden ne kadar haberdârız?* idrarın irademiz dışında boşalması nasıl engellenmektedir?* insan vücudundaki zıt tesirlerle kurulmuş insicam…vücudumuzun bazı faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için, düzenli kontrol edilmesine ihtiyaç vardır, bu vazife sinir sistemimize verilmiştir. iki alt sistemden meydana gelen sinir sisteminin birinci kısmı, iradî olarak (isteğimizle) çalışırken; diğer kısmı, isteğimiz dışında (otomatik) çalışır. isteğimiz dışında, vücudumuzdaki hayatî faaliyetlerin kontrolü ile meşgul olan bu sisteme, ‘otonom sinir sistemi’ denir. günlük hayatımızı kolaylaştıran birçok makinenin çalışma sistemi, beynimizdeki otonom sinir sistemi ilhâm alınarak ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !