× "

buharlaşma

" arama sonuçları

erime - donma - buharlaşma – yoğunlaşma ısısı

  erime ısısı: erime sıcaklığına ulaşmış 1 gram saf katı maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı miktarına erime ısısı denir. hal değiştiren bir maddenin aldığı ısı enerjisi, maddenin tanecikleri arasındaki mesafeyi artırarak moleküller arasındaki çekim kuvvetinin azalmasını sağlar. her maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti aynı değildir. bu nedenle çekim kuvvetinin zayıflatılması için maddelere verilmesi gereken ısı miktarları da aynı olmayacaktır. yani her maddenin erime ısısı birbirinden farklıdır. bu nedenle erime ısısımaddeler için ayırt edici bir özelliktir.   * erime ısısı le ile gösterilir. birimi j/g’dır.   * erime ısısı sadece erime sıcaklığın...

<b>buharlaşma</b> hakkinda bilgi

buharlaşma hakkinda bilgi

buharlaşma   sıvıların  açık   yüzeyinde   sivi  moleküllerinin     serbest  hale    geçmesi   olayına    buharlaşma  denir .  bu yüzlerden   sıvı içindeki   çekim    kuvvetinden   kurtulan sıvı molekülleri  serbest  hale   geçer  ...          sıvıların   açık yüzeyleri   ne kadar  fazla ise   buharlaşma o oranda   çok olur .   bu neden le çamaşırlar   daha  çabuk kurumaları  için   a&...

buharlaşma nedir?

  tabiatta suyun hidrolojik çevriminin önemli bir unsurunu teşkil eden buharlaşma, yeryüzünde sıvı ve katı halde değişik şekil ve şartlarda bulunan suyun meteorolojik faktörler etkisiyle atmosfere gaz halinde dönüşü olarak tarif edilir.yeryüzünde suyu ihtiva eden her yüzey, atmosferdeki su buharının kaynağıdır.denizler, göller, akarsular, nemli topraklar, karla örtülü veya buzla kaplı yüzeyler, ormanlar, bitki örtüsüne sahip araziler üzerinde devamlı buharlaşma meydana gelmektedir.   su yüzeyinde meydana gelen su kayıplarına buharlaşma (evaporasyon), bitkilerden meydana gelen su kaybına terleme (transpirasyon) denir.bitkilerden ve civarındaki topraktan me...

erime - donma - buharlaşma – yoğunlaşma ısısı

 erime ısısı: erime sıcaklığına ulaşmış 1 gram saf katı maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı miktarına erime ısısı denir. hal değiştiren bir maddenin aldığı ısı enerjisi, maddenin tanecikleri arasındaki mesafeyi artırarak moleküller arasındaki çekim kuvvetinin azalmasını sağlar. her maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti aynı değildir. bu nedenle çekim kuvvetinin zayıflatılması için maddelere verilmesi gereken ısı miktarları da aynı olmayacaktır. yani her maddenin erime ısısı birbirinden farklıdır. bu nedenle erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.  * erime ısısı le ile gösterilir. birimi j/g’dır.  * erime ısısı sadece erime sıcaklığındaki maddeler için söz konusudur...

erime - donma - buharlaşma – yoğunlaşma ısısı

erime ısısı: erime sıcaklığına ulaşmış 1 gram saf katı maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı miktarına erime ısısı denir. hal değiştiren bir maddenin aldığı ısı enerjisi, maddenin tanecikleri arasındaki mesafeyi artırarak moleküller arasındaki çekim kuvvetinin azalmasını sağlar. her maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti aynı değildir. bu nedenle çekim kuvvetinin zayıflatılması için maddelere verilmesi gereken ısı miktarları da aynı olmayacaktır. yani her maddenin erime ısısı birbirinden farklıdır. bu nedenle erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.  * erime ısısı le ile gösterilir. birimi j/g’dır.  * erime ısısı sadece erime sıcaklığındaki maddeler için söz konusudur. &...

buharlaşma/yoğuşma ısısı

buharlaşma nasıl olur? kaynama sırasında gaz haline geçen sıvı molekülleri (gaz kabarcığı) basıncını düşürerek yüzeye çıkmaya çalışır.sıvı yüzeyinden ayrılan kabarcığın basıncı dış basınca (açık hava basıncı) eşit olur. açık hava basıncı değiştikçe sıvının kaynama sıcaklığı değişir. deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı düşer, sıvının kaynama sıcaklığı azalır. buharlaşma: herhangi bir sıcaklıkta , yüzeyde olan sıvı moleküllerinden ,kinetik enerjisi yüksek olan tanecikler, tanecikler arası çekim kuvvetini yenerek sıvı halden gaz hale geçerler. bu olaya buharlaşma denir. buharlaşma sırasında geride kalan sıvı molek&uum...

buharlaşma/yoğuşma ısısı

buharlaşma nasıl olur? kaynama sırasında gaz haline geçen sıvı molekülleri (gaz kabarcığı) basıncını düşürerek yüzeye çıkmaya çalışır.sıvı yüzeyinden ayrılan kabarcığın basıncı dış basınca (açık hava basıncı) eşit olur. açık hava basıncı değiştikçe sıvının kaynama sıcaklığı değişir. deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı düşer, sıvının kaynama sıcaklığı azalır. buharlaşma: herhangi bir sıcaklıkta , yüzeyde olan sıvı moleküllerinden ,kinetik enerjisi yüksek olan tanecikler, tanecikler arası çekim kuvvetini yenerek sıvı halden gaz hale geçerler. bu olaya buharlaşma denir. buharlaşma sırasında geride kalan sıvı molek&uum...

buharlaşma ve buharlaşma ile kaynama arasındaki farklar

buharlaşmaherhangi bir sıcaklıkta , yüzeyde olan sıvı moleküllerinden ,kinetik enerjisi yüksek olan tanecikler, tanecikler arası çekim kuvvetini yenerek sıvı halden gaz hale geçerler. bu olaya buharlaşma denir. buharlaşma sırasında geride kalan sıvı moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi azaldığı için, çevreden ısı alarak enerjisini yükseltir.buharlaşma olayı bu şekilde devam eder.buharlaşma hızı: birim zamanda sıvı yüzeyinden ayrılarak , sıvı halden buhar haline geçen tanecik sayısıdır. buharlaşma hızı ; 1.sıcaklık artıkça, 2.sıvı yüzeyinin alanı artıkça ve 3.sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti azaldıkça, artar. buharlaşma ile kaynama arasındakifarklar : buharlaşma her sıcaklıkta ol...

buharlaşma'nın özellikleri ve kaynama ile arasındaki fark

buharlaşma nasıl olur?kaynama sırasında gaz haline geçen sıvı molekülleri (gaz kabarcığı)basıncını düşürerek yüzeye çıkmaya çalışır.sıvı yüzeyinden ayrılankabarcığın basıncı dış basınca (açık hava basıncı) eşit olur. açıkhava basıncı değiştikçe sıvının kaynama sıcaklığı değişir. denizseviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı düşer, sıvınınkaynama sıcaklığı azalır.buharlaşma: herhangi bir sıcaklıkta , yüzeyde olan sıvımoleküllerinden ,kinetik enerjisi yüksek olan tanecikler, taneciklerarası çekim kuvvetini yenerek sıvı halden gaz hale geçerler. bu olayabuharlaşma denir. buharlaşma sırasında geride kalan sıvımoleküllerinin ortalama kinetik enerjisi azaldığ...

erime - donma - buharlaşma – yoğunlaşma ısısı

erime ısısı: erime sıcaklığına ulaşmış 1 gram saf katı maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı miktarına erime ısısı denir. hal değiştiren bir maddenin aldığı ısı enerjisi, maddenin tanecikleri arasındaki mesafeyi artırarak moleküller arasındaki çekim kuvvetinin azalmasını sağlar. her maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti aynı değildir. bu nedenle çekim kuvvetinin zayıflatılması için maddelere verilmesi gereken ısı miktarları da aynı olmayacaktır. yani her maddenin erime ısısı birbirinden farklıdır. bu nedenle erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.  * erime ısısı le ile gösterilir. birimi j/g’dır.  * erime ısısı sadece erime sıcaklığındaki maddeler için söz konusudur. örneğin ...

erime - donma - buharlaşma – yoğunlaşma ısısı

 erime ısısı: erime sıcaklığına ulaşmış 1 gram saf katı maddenin tamamen erimesi için gerekli ısı miktarına erime ısısı denir. hal değiştiren bir maddenin aldığı ısı enerjisi, maddenin tanecikleri arasındaki mesafeyi artırarak moleküller arasındaki çekim kuvvetinin azalmasını sağlar. her maddenin tanecikleri arasındaki çekim kuvveti aynı değildir. bu nedenle çekim kuvvetinin zayıflatılması için maddelere verilmesi gereken ısı miktarları da aynı olmayacaktır. yani her maddenin erime ısısı birbirinden farklıdır. bu nedenle erime ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.  * erime ısısı le ile gösterilir. birimi j/g’dır.  * erime ısısı sadece erime sıcaklığındaki maddeler için söz konusudur. ör...

buharlaşma nedir - buharlaşmaya etki eden faktörler

buharlaşma nedir?tabiatta suyun hidrolojik çevriminin önemli bir unsurunu teşkil eden buharlaşma, yeryüzünde sıvı ve katı halde değişik şekil ve şartlarda bulunan suyun meteorolojik faktörler etkisiyle atmosfere gaz halinde dönüşü olarak tarif edilir.yeryüzünde suyu ihtiva eden her yüzey, atmosferdeki su buharının kaynağıdır.denizler, göller, akarsular, nemli topraklar, karla örtülü veya buzla kaplı yüzeyler, ormanlar, bitki örtüsüne sahip araziler üzerinde devamlı buharlaşma meydana gelmektedir.su yüzeyinde meydana gelen su kayıplarına buharlaşma (evaporasyon), bitkilerden meydana gelen su kaybına terleme (transprasyon) denir.bitkilerden ve civarındaki topraktan meydana gelen su kayb...

bağıl nemlilik nedir - buharlaşma

1-)bağıl nemlilik hava için kullanılan nemlilik terimi, havada bulunan su buharı miktarını ifade eder. ancak havada bulunan su buharı miktarı havanın sıcaklığı ile orantılıdır. hava ısındıkça havanın aldığı nem miktarı artar, soğudukça azalır. bir hava kütlesinin bulunduğu sıcaklık derecesine göre alacağı en fazla nem miktarı veya nem sınırı vardır. bu sınıra havanın “doygunluk noktası” denir. bunun üzerindeki nemi hava ne alabilir ne de taşıyabilir. hava nem yönünden doygunluk noktasını aştığında yoğurma ürünü yağış başlar. bağıl nem veya nispi nem, belli sıcaklıkta bir hava kütlesinde bulunan su buharı miktarının, o sıcaklıkta bir hava kütlesinin alabileceği en yüksek su buharı miktarına olan oranına...

bağıl nemlilik nedir - buharlaşma

1-)bağıl nemlilikhava için kullanılan nemlilik terimi, havada bulunan su buharı miktarını ifade eder. ancak havada bulunan su buharı miktarı havanın sıcaklığı ile orantılıdır. hava ısındıkça havanın aldığı nem miktarı artar, soğudukça azalır.bir hava kütlesinin bulunduğu sıcaklık derecesine göre alacağı en fazla nem miktarı veya nem sınırı vardır. bu sınıra havanın “doygunluk noktası” denir. bunun üzerindeki nemi hava ne alabilir ne de taşıyabilir. hava nem yönünden doygunluk noktasını aştığında yoğurma ürünü yağış başlar.bağıl nem veya nispi nem, belli sıcaklıkta bir hava kütlesinde bulunan su buharı miktarının, o sıcaklıkta bir hava kütlesinin alabileceği en yüksek su buharı miktarına olan oranına den...

buharlaşma ölçen aletler

buharlaşma, suyun sıvı halden, su buharı haline gelmesi şeklinde tarif olunur. buharlaşmayı ölçen aletleri iki gurupta inceleyebiliriz. gölgedeki buharlaşmayı ölçen aletler (piş (piche) evaporimetresi) : alete su konulduğunda, su seviyesi hangi değeri gösteriyorsa o değer kaydedilir. buharlaşma ile alet içerisindeki su miktarı azalır. rasat anında ikinci okunuş yapılarak, ilk değerden çıkarılır. böylece buharlaşma mm. cinsinden ölçülmüş olunur. açık su yüzeyindeki buharlaşmayı ölçen aletler (yuvarlak buharlaşma havuzları): alete işaretlenen yere kadar su konur. buharlaşma ile alet içerisindeki su miktarı azalır. rasat anında ikinci okunuş yapılarak, ilk değerden çıkarılır. böylece buharlaşma mm. cinsinden ölçülmüş olunur. buharlaşma havuzu http://www.meteor.gov.tr/2006/genel/g...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !