× "

buhti recepta

" arama sonuçları

çaykur rizespor tarihçesi

  rize idman yurdu ve şark idman ocağı birinci cihan harbi`nde 9 mart 1916 tarihinde rusların işgaline uğrayan, 2 mart 1918 de bağımsızlığına kavuşan rizeli gençler , henüz savaşın izlerini üzerinden dahi atmamışken, rize’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 1. yıldönümünde rize merkezinde, rize’nin ilk spor kulübü rize idman yurdu kuruluyordu. kulübün kuruluşunda o zamanlar görevi gereği rize’de bulunan suphi bey ve bir dönem ankara emniyet müdür muavini olarak da üst düzey bir güvenlik amiri olarak görev yürüten ismail kentay, bilhassa meşgul olmuşlardı. diğer kurucular arasında kalamozlu ali bey, ali kemal kavrakoğlu, memiş kanburoğlu, hamdi tuzcuoğl...

say'lı

  say'lı kays kaysalan ve kayli kelb keyaniyan yaylı hay kay-i kurd-i de o cemi gök oğlu saylı her toprakta aynı soy kök hanedan birdir boy gök oğlu hakk’tan seçkin ayırandır iblis duy kimi mek kimi mar der kim kuti yemen eder kimi saf buhti abdal soy birdir zalim kader   faruk bakuri ...

hz.süleyman (a.s) hayatı

hz.süleyman (a.s) hazret-i süleyman, davud aleyhisselâm'ın oğludur. onun ölümünden sonra on üç yaşında olarak yerine geçmiş. sonra kendisine peygamberlik de verilmiştir. bu bakımdan, babası gibi peygamberlikle hükümet etme görevlerini bir arada toplamıştır. hazret-i süleyman'a doğuda ve batıda olan hükümdarlar itaat ederek kıymetli hediyeler göndermişler. yemen melikesi, belkıs dahi, kendisi ile görüşmeye gelmişti. kızıl denizinde hazırlattığı donanmayı okyanus sahillerine yollamıştı. tetmür ve balebek şehirlerini ve yedi senede de mescid-i aksa'yı yaptırıp tamamlamıştı. süleyman aleyhisselâm, bir mucize olmak üzere kuşların dillerini ve maksadlarını anlarlardı. onun hükmü insanlara ve cinlere, hatta rüzgârlara geçerdi. ahlâk ve hikmete dair yazıları vardır. kırk yıl pek muhteşem bir hük...

ay-ak

            ay-akb-uh-ti = beyt oğlu insan b beyt -uh’u oğul san t ve ti insan adem onları hak ile an o demek buht buh-a ra soy nesep kar ve kar a mevlana bektaş veli soyunu onda ara buhti m-us eş anlamlı m ve b beyti’ti namlı us ve is oğul, evi ona dediler kam’lı o kam’a ok demişler namları m-ak imişler o beyt’ti k’si oğul bir adda mus-ki=mişler mus buhti ok ile mak m-er ve m-ar bile an-ak m’si beyt -er’de eri onlardı hakk’a ay-ak olacak buht’tan mehti buht meh-t’tir hakk’a ahti buht buhara soy hakan ki alem baki tahti buh= muh soyu muhammet olmuştur beyt oğlu cet muhan muhti yolunu bilmeyen kem ile bet buhti hal-di aynı kol hal=ulu ti=adem sul cedleri ki alemli dilemi daim kabul nice şahlar de...

harun a.s,davud a.s,súleyman a.s,ılyas a.s,elyasa'a.s,zúlkif

harun aleyhisselam  48- hazret-i harun, musa aleyhisselâm'ın ana-baba bir kardeşi ve peygamberlik görevlerinde yardımcı (veziri) idi. çok güzel ve beyaz yüzü, konuşması açık-seçik, yumuşak huylu bir zat idi. hazret-i musa tûr'a gittiği zaman harun aleyhisselâm israil oğullarının başında bulunmuş ve buzağıya tapanlara: "siz bu yüzden fitneye düşmüş bulunuyorsunuz. sizin rabbiniz rahman ve rahîm olan yüce allah'dır. bana uyunuz, benim sözümü dinleyiniz. samirî gibi bir münafıkın sözüne bakmayınız," diyerek onlara etkili öğütler vermişse de, kabul etmediklerinden bir tarafa çekilerek hazret-i musa'nın ...

buhti

  buhtiok gel’endir o muhti gel uludur o buhti laz’a muhti demişler kürd’de buhtiden çıhti buh-ti muhti aynı söz buh-a-ra soydur has göz bektaş’la mevlana’ya temeldir bu göz sen çöz buh-ar buh-ti temeli buh-a’dandır demeli buh-a sözü boğ-a’dır o beyt oğlu kam eli faruk bakuri ...

kar

  karo = ulu der her taraf k ve kaf oğul sakaf ok: o kudretten ulu onlar pak’tır lakap saf 'k’, ‘a’ ile ‘ka’ ve ‘ğa’ olur ilk ulu ağa 'a’ iptida ‘k’ oğul ‘b=beyt ile o b-oğ-a ka ve ga o ilk oğul y, hilal’e ok bağıl kay,kayı, gay-da gey-lan hepsi o beyt'''ten çoğul isra adamı o gay b=beyt le gayb olur yay gaybi yalnız o bilir ondan gayrısı kobay ‘ga’yı ‘lam’la dokuduk ‘gal’ diyerek okuduk ‘lam’=alem,,‘ga’ ilk bala ‘gal’ = alem sahibi kud-ok 'k','r'' ile söylendi çünkü ok, ra''den idi ko-ra ok-ra, ra oğlu en son ise ''kar''' dendi ‘ra’, ‘re’ bir mana ‘ar’, ‘er&rsqu...

peygamberler

hz.dâvud (a.s) hazret-i davud, yakub aleyhisselâm'ın oğlu yehuda'nın soyundandır. ismail aleyhisselâm'ın vefatından sonra, kendisine peygamberlik verilmiş ve kayınpederi talut'un ölümünden sonra da israil oğullarına hükümdar olmuştur.hazret-i davud'a verilen "zebur" adlı kitab, hep öğütlerden, iman esaslarından ve dualardan ibarettir. şeriata ait hükümleri kapsamıyordu. kendisi de, musa aleyhisselâm'ın şeriatı ile amel etmiştir.davud aleyhisselâm'ın çok hoş bir sesi vardı. zebur'u okudukça, dinleyenler pek ruhanî zevklere dalardı. bir mucize olmak üzere, mübarek elleri ile demiri mum gibi yumuşatır ve demirden zırh yapardı. kendi elinin emeği ile yiyeceğini kazanırdı. devlet hazinesinde...

süleyman aleyhisselam

süleyman aleyhisselam 52- hazret-i süleyman, davud aleyhisselâm'ın oğludur. onun ölümünden sonra on üç yaşında olarak yerine geçmiş. sonra kendisine peygamberlik de verilmiştir. bu bakımdan, babası gibi peygamberlikle hükümet etme görevlerini bir arada toplamıştır.  hazret-i süleyman'a doğuda ve batıda olan hükümdarlar itaat ederek kıymetli hediyeler göndermişler. yemen melikesi, belkıs dahi, kendisi ile görüşmeye gelmişti. kızıl denizinde hazırlattığı donanmayı okyanus sahillerine yollamıştı. tetmür ve balebek şehirlerini ve yedi senede de mescid-i aksa'yı yaptırıp tamamlamıştı.  53- süleyman aleyhisselâm, bir mucize olmak üzere kuşların dillerini ve...

islam öncesi dönem...

üzerinde hüküm süren farklı kavim ve hakimiyet kuran siyasi güçlerle çok gerilere uzanan filistin, birçok medeniyete beşiklik etmesi ve medeniyetlerin geçiş bölgeleri üzerinde kavşak noktası olması ile bilinmektedir. filistin’in semavi dinlerce de önemi tartışılmayacak derecededir. arap tarihçilerce ve bazı araştırmacılarca kabul edildiği üzere bu toprakların bilinen ilk sakinleri amalika kavmidir. mö 20. yüzyılda filistin toprakları üzerinde kenanlıların yerleşik olduğu belirtilmektedir. mısır’da köle olarak bulunan israilli kabilelerin kızıldeniz geçilmek suretiyle hz. musa tarafından bölgeye getirilmeleri ise mö. 12. yüzyılları bulmaktadır. israil kavimle...

filistinin tarihi

      filistin'in tarihi   islam öncesi dönem üzerinde hüküm süren farklı kavim ve hakimiyet kuran siyasi güçlerle çok gerilere uzanan filistin, birçok medeniyete beşiklik etmesi ve medeniyetlerin geçiş bölgeleri üzerinde kavşak noktası olması ile bilinmektedir. filistinâ??in semavi dinlerce de önemi tartışılmayacak derecededir. arap tarihçilerce ve bazı araştırmacılarca kabul edildiği üzere bu toprakların bilinen ilk sakinleri amalika kavmidir.mö 20. yüzyılda filistin toprakları üzerinde kenanlıların yerleşik olduğu belirtilmektedir. mısırâ??da köle olarak bulunan israilli kabilelerin kızıldeniz geçilmek suretiyle hz. musa tarafından bölgeye getirilmeleri ise mö. 12. yüzyılları bulmaktadır. israil kavimleri bölgeye ulaştıklarında burada belli bir kültüre ...

halkevispor ve şarspor

rize futbolunun eski tüfekleri : halkevispor ve şarspor rize halkevispor , 1932 yılında halkevinin spor kolu bünyesinde kuruldu. kuruluşunda, rize askerlik şubesi başkanı olan saim bey, bir lider spor kumandanı görevini üstlendi. fatih sultan karhalkevi futbol mangası (1940) bir askeri birlik disiplini içinde poz veren rize halkevi spor onbiri : (soldan asğa)ibrahim ekşi, naci kanburoğlu, ahmet islamoğlu, irfan bilgin, asker halim, sabri sürücü, necati islamoğlu, lütfü vardar, zeki köseoğlu, ziya uslu, akif tuzcu kulüp, ordu ilinde memur olarak görev yapan, orada futbol oynayan ve daha sonra memleketine dönen uzun yusuf marşan’ın önderliğindeki gençlerden oluşuyordu. sözü dinlenen, sevilen bir genç olan kazım kartal da kuruluşa büyük katkılarda bulu...

bazı peygamberler

  hz.idris (a.s) hazreti idris büyük bir peygamberdir. hazreti şît'den sonra peygamber olmuştur. birçok ilimlere, hikmetlere, göklerin esrarına dâir bilgisi vardı. bir rivayete göre ilk yazı yazan ve ilk elbise giyen hazreti idris'dir. yeryüzünde üç yüz atmış sene yaşadığı rivayet edilmiştir. sonunda hak teâla tarafından yüksek bir makâma kaldırılmıştır. (1) hz.süleyman (a.s) hazret-i süleyman, davud aleyhisselâm'ın oğludur. onun ölümünden sonra on üç yaşında olarak yerine geçmiş. sonra kendisine peygamberlik de verilmiştir. bu bakımdan, babası gibi peygamberlikle hükümet etme görevlerini bir arada toplamıştır. hazret-i süleyman'a doğuda ve batıda olan hükümdarlar itaat ederek kıymetli hediyeler göndermişler. yemen melikesi, belkıs dahi, kendisi ile görüşmeye gelmiş...

rical-ûl işrakiyyun hazeratının esami-i şerifeleri

erricalûl işrakiyyun hazeratının esami-i şerifeleri1. mededül hakki huccetullahül muhlis2. refrekul beriyyeti beşaretullah3. hasebullahis siruri4. nekıbül ümmeti abdullahil faiz dağıstani(1891-şam1973)5. hübeybübni ahmedül ahzab6. fethullahil ceberuti7. hamdullahir rüçbani8. ziyadetullahir rabbani 9. muizziddinis sündüsi10. ebu gırare ibni neciyyullahis sabik11. vikayetullahil hamil12. ebunnecib yahyel melevanir reyğani13. talhatülkaim ibni safvetullahis sabir14. emrullahi varisi lisanillahil ezeli15. hayrullahis semedanî16. rahmetullahil amili varisüssadeti veşşekaveti17. ebul aynai babullahil meleküti18. mazharil buhti halilürrahman19. hizbüddinil elmağrifi bi emisil melâiketi20. abdürrakibüs sacidil mülekkab21. ebul meali yusufüz zakir22. adnanüttahir23. tabibüz zeman şemunussafa i...

hz.süleyman

hazret-i süleyman, davud aleyhisselâm'ın oğludur. onun ölümünden sonra on üç yaşında olarak yerine geçmiş. sonra kendisine peygamberlik de verilmiştir. bu bakımdan, babası gibi peygamberlikle hükümet etme görevlerini bir arada toplamıştır.hazret-i süleyman'a doğuda ve batıda olan hükümdarlar itaat ederek kıymetli hediyeler göndermişler. yemen melikesi, belkıs dahi, kendisi ile görüşmeye gelmişti. kızıl denizinde hazırlattığı donanmayı okyanus sahillerine yollamıştı. tetmür ve balebek şehirlerini ve yedi senede de mescid-i aksa'yı yaptırıp tamamlamıştı.süleyman aleyhisselâm, bir mucize olmak üzere kuşların dillerini ve maksadlarını anlarlardı. onun hükmü insanlara ve cinlere, hatta rüzgârlara geçerdi. ahlâk ve hikmete dair yazıları vardır. kırk yıl pek muhteşem bir hüküm sürdükt...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !