× "

bulanık tutkusu

" arama sonuçları

jean de fontaıne den masallar

  bayan kaplumbağa ile iki ördek kaplumbağanın biri, doğuştan biraz serseri, bıkmış yaşadığı delikten başka dünyalar görmek istemiş. yabancı ülkelere can atan çoktur: hele topallar arasında yurdunu seven pek yoktur. bizim kaplumbağa iki ördeğe dünyaya açılmak istediğini söyleyince: — sen bize bırak, demiş ördekler; bizim yolumuz şu gördüğün gökler; hiç üzme kendini, aldık mı yanımıza ta amerikalara uçururuz seni. neler görürsün, neler! ne krallıklar, ne cumhuriyetler, ne görülmedik milletler! görgünü, bilgini arttırırsın. odysseus da öyle yapmamış mı? kaplum...

hermetizm

    günümüzden 16.000 yıl öncesine kadar geriletilen ilk mısır’lıların nil vadisine çıkışları ile birlikte osiris dininin uygulandığı yeni bir uygarlığın temelleri atılmıştır. osiris’in müritlerinden olan hermes 42 ayrı kitapta topladığı dinsel, yönetimsel, astronomik, astrolojik, coğrafi, geometrik ve matematik bilgileri içeren kitapları ışığında nil vadisine yerleşen beyaz afrikalıların ileri mısır uygarlığının oluşumuna öncülük etmiştir.   hermetik öğretinin simgesel yöntemi dil ile bütünleşmiştir. yirmi iki harften oluşan mısır alfabesinin, her harfi bir sırrın simgesi olarak kodlanmıştı. ayrıca her harf bir sayıya karşılık gelmekteydi. mısır’da mezepotamya uyg...

ahmet altan aldatmak

ahmet altan aldatmak'onunla bir kere daha buluşması, yaşadıklarını bir kaçamak olmaktan çıkaracak, kendisini bir labirent gibi içine alıp bu yaşananları bir daha kolay kolay dışına çıkılamayacak bir maceraya dönüştürecekti. bunu hissediyordu. kaçacaksa şimdi kaçmalıydı, daha sonra çok geç olacaktı. böyle olacağını hissettiği, hatta bildiği halde kaçmak istemiyordu. yaşadıklarının yarattığı heyecan ve zevk kadar, hatta belki de daha çok, bundan sonra neleri nasıl yaşayacağına dair içindeki merak, kaçmasına izin vermiyordu.'bu kitabı okuduktan sonra hayatınıza ve ilişkilerinize bir kez daha bakacak, hepsinin size şimdi çok daha değişik göründüğünü şaşırarak ...

deyimler sözlüğü b

   deyimler - b bbaba adam: ağır başlı, iyi yürekli, olgun, hoşgörülü, yaşlıca adam."ne baba adammış meğer, ailesinden değil, komşularından bile kimseyi ihmal etmedi."babası tutmak (veya babaları üstünde olmak): çok fazla öfkelenmek, kızgınlığı her hâliyle belli olmak."iş meselesini konuşamadım, çünkü babaları üstündeydi odasına girdiğimde."babana rahmet: "yaptığın iş, söylediğin söz çok yerinde; allah senden razı olsun" anlamında hoşnutluk, memnunluk bildirmek için kullanılır.baba ocağı (evi veya yurdu): dededen, babadan kalma ev; toprak, yurt."borçları yüzünden baba evini satmak zorunda kaldı."babasının hayrına (mı?): hiçbir çıkar gözetmeksizin...

"b" harfiyle başlayan deyimler

"b" harfiyle başlayan deyimler baba adam: ağır başlı, iyi yürekli, olgun, hoşgörülü, yaşlıca adam."ne baba adammış meğer, ailesinden değil, komşularından bile kimseyi ihmal etmedi."babası tutmak (veya babaları üstünde olmak): çok fazla öfkelenmek, kızgınlığı her hâliyle belli olmak."iş meselesini konuşamadım, çünkü babaları üstündeydi odasına girdiğimde."babana rahmet: "yaptığın iş, söylediğin söz çok yerinde; allah senden razı olsun" anlamında hoşnutluk, memnunluk bildirmek için kullanılır.baba ocağı (evi veya yurdu): dededen, babadan kalma ev; toprak, yurt."borçları yüzünden baba evini satmak zorunda kaldı."babasının hayrına (mı?): hiçbir çıkar gözetmeksizin."babasının hayrına mı yaptı sanıyorsun senin işini?"bağ bozmak (bağbozumu): 1. bağda son kalan ürünün toplanması. 2. bu işlerin ya...

b ile başlayan deyimler ve açıklaması

a      b      c-ç       d        e-f       g        h        ı-i   k        l-m-n      o-ö-p-r      s-ş    t-u-ü     v-y-z   baba adam: ağır başlı, iyi yürekli, olgun, hoşgörülü, yaşlıca adam."ne baba adammış meğer, ailesinden değil, komşularından bile kimseyi ihmal etmedi." babası tutmak (veya babaları üstünde olmak): çok fazla öfkelenmek, kızgınlığı her hâliyle belli olmak."iş meselesini ...

rize ardeşen ziğem '' yiğitliğimde tekme izi ''

düşlerimde gelir   hep, gündüzlerde gelişini bekler gözlerim o sokağın kaldırımlarında. bir defa görsem; kabarır, taşardı sevinçlerim. boğulacağımı bile bile umutsuzluk çukurunda. ardından; gündüzleri karanlıklar yutar, bir de ben yutarım; sana haykırmak istediklerimi çiğnemeden. ve; o an yetişir imdada düşler, hayaller... bu defa ayak seslerin gelir kaldırımlardan. tanrım ! o gelen melek sensin, şefkatle uzanıp tutarsın ellerin ellerimde. birden; karanlıklar tükenir, gün doğar sırtını dönüp kaybolursun yeniden. neden ? neden ? neden ?   recep öztabak paris 1999     gül gülebilirsen   köy ki sırtında yalçın dağlar, can yaylalar kucağında kaçkarların. ücra,bahtsız,ama vakur. terk edilişin ağıtı yakar sular matem eser rüzg...

deyimler -b-

bbaba adam: ağır başlı, iyi yürekli, olgun, hoşgörülü, yaşlıca adam."ne baba adammış meğer, ailesinden değil, komşularından bile kimseyi ihmal etmedi."babası tutmak (veya babaları üstünde olmak): çok fazla öfkelenmek, kızgınlığı her hâliyle belli olmak."iş meselesini konuşamadım, çünkü babaları üstündeydi odasına girdiğimde."babana rahmet: "yaptığın iş, söylediğin söz çok yerinde; allah senden razı olsun" anlamında hoşnutluk, memnunluk bildirmek için kullanılır.baba ocağı (evi veya yurdu): dededen, babadan kalma ev; toprak, yurt."borçları yüzünden baba evini satmak zorunda kaldı."babasının hayrına (mı?): hiçbir çıkar gözetmeksizin."babasının hayrına mı yaptı sanıyorsun senin işini?"bağ bozmak (bağbozumu): 1. bağda son kalan ürünün toplanması. 2. bu işlerin yapıldığı mevsim (güz),...

gılgamış destanı

  hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın düşünce öğeleri en zengin olanıdır. bunun içindir ki bir ulusun, diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu kendi düşüncesinde yinelemesi; zeka ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. işte çeviri etkinliğini, biz, bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. zekasının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir etkisi vardır. bu etkinin birey ve toplum üzerinde ayn...

gılgamış destanı...

hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın düşünce öğeleri en zengin olanıdır. bunun içindir ki bir ulusun, diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu kendi düşüncesinde yinelemesi; zeka ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. işte çeviri etkinliğini, biz, bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. zekasının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir etkisi vardır. bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zam...

gılgamış destanı...

hümanizma ruhunu anlama ve duymada ilk aşama, insan varlığının en somut anlatımı olan sanat yapıtlarının benimsenmesidir. sanat dalları içinde edebiyat, bu anlatımın düşünce öğeleri en zengin olanıdır. bunun içindir ki bir ulusun, diğer ulusların edebiyatlarını kendi dilinde, daha doğrusu kendi düşüncesinde yinelemesi; zeka ve anlama gücünü o yapıtlar oranında artırması, canlandırması ve yeniden yaratması demektir. işte çeviri etkinliğini, biz, bu bakımdan önemli ve uygarlık davamız için etkili saymaktayız. zekasının her yüzünü bu türlü yapıtların her türlüsüne döndürebilmiş uluslarda düşüncenin en silinmez aracı olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyatın, bütün kitlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir etkisi vardır. bu etkinin birey ve toplum üzerinde aynı olması, zam...

b ile başlayan deyimler

bbaba adam: ağır başlı, iyi yürekli, olgun, hoşgörülü, yaşlıca adam."ne baba adammış meğer, ailesinden değil, komşularından bile kimseyi ihmal etmedi."babası tutmak (veya babaları üstünde olmak): çok fazla öfkelenmek, kızgınlığı her hâliyle belli olmak."iş meselesini konuşamadım, çünkü babaları üstündeydi odasına girdiğimde."babana rahmet: "yaptığın iş, söylediğin söz çok yerinde; allah senden razı olsun" anlamında hoşnutluk, memnunluk bildirmek için kullanılır.baba ocağı (evi veya yurdu): dededen, babadan kalma ev; toprak, yurt."borçları yüzünden baba evini satmak zorunda kaldı."babasının hayrına (mı?): hiçbir çıkar gözetmeksizin."babasının hayrına mı yaptı sanıyorsun senin işini?"bağ bozmak (bağbozumu): 1. bağda son kalan ürünün toplanması. 2. bu işlerin yapıldığı mev...

"b" harfiyle başlayan deyimler

deyimler sözlüğü: "b" harfiyle başlayan deyimlerb baba adam: ağır başlı, iyi yürekli, olgun, hoşgörülü, yaşlıca adam."ne baba adammış meğer, ailesinden değil, komşularından bile kimseyi ihmal etmedi." babası tutmak (veya babaları üstünde olmak): çok fazla öfkelenmek, kızgınlığı her hâliyle belli olmak."iş meselesini konuşamadım, çünkü babaları üstündeydi odasına girdiğimde." babana rahmet: "yaptığın iş, söylediğin söz çok yerinde; allah senden razı olsun" anlamında hoşnutluk, memnunluk bildirmek için kullanılır. baba ocağı (evi veya yurdu): dededen, babadan kalma ev; toprak, yurt."borçları yüzünden baba evini satmak zorunda kaldı." babasının hayrına (mı?): hiçbir çıkar gözetmeksizin."babasının hayrına mı yaptı sanıyorsun senin işini?" bağ bozmak (bağbozumu): 1. bağda son kalan ürünün topla...

deyimler

b baba adam: ağır başlı, iyi yürekli, olgun, hoşgörülü, yaşlıca adam."ne baba adammış meğer, ailesinden değil, komşularından bile kimseyi ihmal etmedi."babası tutmak (veya babaları üstünde olmak): çok fazla öfkelenmek, kızgınlığı her hâliyle belli olmak."iş meselesini konuşamadım, çünkü babaları üstündeydi odasına girdiğimde."babana rahmet: "yaptığın iş, söylediğin söz çok yerinde; allah senden razı olsun" anlamında hoşnutluk, memnunluk bildirmek için kullanılır.baba ocağı (evi veya yurdu): dededen, babadan kalma ev; toprak, yurt."borçları yüzünden baba evini satmak zorunda kaldı."babasının hayrına (mı?): hiçbir çıkar gözetmeksizin."babasının hayrına mı yaptı sanıyorsun senin işini?"bağ bozmak (bağbozumu): 1. bağda son kalan ürünün toplanması. 2. bu işlerin yapıldığı mevsim (güz), gün."ba...

kavuşmak gibi ayrılmak da....

kavuşmak gibi ayrılmak da...biraz üzgün biraz kırgınım ama kavuşmak gibi ayrılmak da senin eserin sormasın mı yakınmaya da mı hakkı olmasın korkusunu saklayan kör cesaretin aşkım... aşkım... niçin beni bıraktın a.satıcı     kirli ve yitik...bilmem nerden gelirdim, yolumu zaman kesti hayata lime lime ödediğim borç artıyor bir, beş, on; derken bir ömür ucuza kapatılmış yıllar yığını anımsanmayan bir dolu şey sonra küf kesmiş günler defterimin borç hanesinde aldığım ne: kelepir bir yaşamak ve elden düşme başkasından artanını yaşıyorum günün kirli ve paslı tabaklarda nasibim bu yolun sonu nereye çıkar asam kör derviş, yıldızım yitik güneş uyanırken uyur bahtım serçe parmağımdan geçiyor hayat çizgim bir çember dönüyor fincanımda çember döner, ben dönerim zamanla uzatarak bir arp...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !