× "

cübbenin içine ne giyilir

" arama sonuçları

elbise çeşitleri

elbise çeşitleri 5231 - ümmü seleme radıyallahu anhâ anlatıyor: "resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın en ziyade sevdiği elbise kamîs idi." ebu dâvud; libâs 3, (4025); tirmizî, libâs 28, (1762, 1763). 5232 - süveyd ibnu kays anlatıyor: "ben ve mahrefetu'ı-abdî, hecer'den bez alıp, mekke'ye getirdik. resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (yanımıza) gelip bizimle bir şalvar pazarlık etti ve satın aldı. fiyatını bize tartıp ödedi. tartan kimseye de: "tart (ve ibreyi lehine) kaydır!" emretti." ebu dâvud, büyü' 7, (3336); tirmizi, büyü' 66, (1305); nesâi, büyü' 54, (7, 284). 5233 - misver ibnu mahreme radıyallahu anh anlatıyor: "resülullah aleyhissalâtu vesselâm, (ashabına) birkısım kaftanlar taksim etti, fakat (babam) mahreme'ye hiçbir şey vermedi. bunun üzerine babam: "haydi resülullah aley...

libas (elbise)

 sarıklar5196 - muhammed ibnu rükâne, babası radıyallahu anh'tan anlatıyor: "resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:"bizimle müşrikler arasındaki fark, kalansuveler üzerindeki sarıklardır."ebu dâvud, libas 24, (4078); tirmizi, libâs 47, (1785).5197 - ebu'l-müleyh babası radıyallahu anh'tan anlatıyor: "resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:"sarık sarın da hilminiz ziyadeleşsin!" buyurdular." ravi devamla der ki: "hz. ali radıyallahu anh da: "sarıklar arapların taçlarıdır" buyurdular.hadis, teysîr'de ebu dâvud'a nisbet edilmiş ise de, onda mevcut değildir. camiu's-sağîr'de mevcuttur (1, 555).5198 - ibnu ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "resülullah aleyhissalâtu v...

insanlığı kim kurtaracak?

derileri zedelenmesin, delinmesin diye başlarına vurula vurula çığlıklar içinde öldürülen fok balıklarını kim kurtaracak?karınca yuvalarının yakılmasını kim önleyecek?kelebeğin kanatlarının yolunmasına, kedilerin, kuşların üzerinde canlı canlı atış talimi yapılmasına kim mani olacak?yeni nagazakileri, hiroşimaları kim önleyecek? atom bombası altında 15 saniye içinde yüzbinlerce insanın buharlaşmasına kim engel olacak?bosna'da hamile annelerin karınlarının süngülerle deşilmesini, çocuklar üzerinde atış talimi yapılmasını, filistin'de evlerin, içindeki insanlarla birlikte tanklarla tarümar edilmesini kim önleyecek?ebu gureybleri, guantanamoları kim sona erdirecek?papatya biçen bombalar altın...

makaleler

hayat şiirinin kafiyesi şehadettir hayatını, şiir ahengi içinde salihatla geçirmiş bir insanın en son yapması gereken, hayatını şehadetle kafiyelendirmesidir. yaşanan hayat, o zaman daha bir değer ve kıymet kazanır ve oluşturduğu bereket yumağı, cennet bahçelerinde açıldıkça açılır. zaten her iyi amelin cennet’te bir karşılığı vardır. cennet ve cehennem bir bakıma insan amellerinin toplandığı havuzdur. iyi ve salih olan cennet’te, kötü ve çirkinler ise cehennem’de toplanacaktır. bu yönüyle biz, dünyada cennet veya cehennem dokuyan insanlar durumundayız. hiç şüphesiz, iyi amellerin sertâcı şehâdettir. şehâdet, hayatını allah’a vakfetmiş bir insanın neticede ru...

mevlevî dergâhı

mevlevî dergâhına yüzyıllar boyu devlet adamları ve zenginler tarafından bağışlar yapılmıştır. bunların arasında halılar ve kumaşlar dikkat çekicidir. dergâhtan kalan mevlevî kıyafetlerinin hazret-i mevlâna'ya ait sikke, cübbe, hırka gibi elbiseler olduğu, müze envanter kayıtlarından anlaşılmaktadır. bu eserleri tanıtırken, envanter kayıtlarında hazret-i mevlâna'ya ait olan kıyafetlerin tamamına yer vermeyi uygun bulduk.   1. sikke yün. env. no. 687. yük. 29 cm. hz. mevlâna'ya ait. beyaz yünden yapılmıştır. sikke üzerinde güve yenikleri bulunmaktadır.   2. arakiye yün. env. no. 686. yük. 20 cm. hz. mevlâna'ya ait. mevlevilerin geceleri giydikleri başlıktır. beyaz yünden ...

elbise çeşitleri

hadis no : 5255 ravi: ümmü seleme tanım: resulullah (sav)'ın en ziyade sevdiği elbise kamus idi. kaynak: ebu davud, libas 3, (4025); tirmizi, libas 28, (1762, 1763) hadis no : 5256 ravi: süveyd ibnu kays tanım: ben ve mahrefetu'l-abdi, hacer'den bez alıp, mekke'ye getirdik. resulullah (sav) [yanımıza] gelip bizimle bir şalvar pazarlık etti ve satın aldı. fiyatını bize tartıp ödedi. tartan kimseye de: "tart (ve ibreyi lehine) kaydır!" emretti. kaynak: ebu davud, büyu 7, (3336); tirmizi, büyu 66, (1305); nesai, büyu 54, (7, 284) hadis no : 5257 ravi: misver ibnu mahreme tanım: resulullah (sav), (ashabına) bir kısım kaftanlar taksim etti, fakat (babam) mahreme'ye hiçbir şey vermedi. bunun üzerine babam: "haydi r...

şamanizm

şamanizm şamanizm, insanlığın belki de en eski dinlerinden biridir. temel olarak sihir ve büyüye dayanır. her hangi bir kurucusu veya kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli değildir.şamanizm ´ in köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.. yakutlarda erkek şamanlar özel cübbeleri bulunmadığı zamanlarda kadın entarisi giyerek ayin yaparlar. şamanların çoğunun saçlarını uzatma nedenlerinden biri de budur inanç ve ibadetlerişamanist inanca göre dünya, gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kısma ayrılır. altay türklerine göre "aydınlık alemi", yukarıdaki dünyayı yani gökyüzünü tanrı ülgen´le ona bağlı iyi ruhları temsil eder.yeryüzünü, yani "orta dünya"yi insanlar oluşturur. yer altı dünyası olan "aşağıdaki dünya"yı ise tanrı erlik v...

şamanizm

altaylar'dan anadolu'ya şamanizm tefekkürü     sonsuzluğun bilinmeyen bir anında bir büyük patlama oluştu. devâsâ boyutlardaki gazlar, kütleler sonsuz boşluğa yayıldılar ve patlamanın merkezinden hızla uzaklaşmaya başladılar. sonsuzluk içindeki hareketlerinde dönüşümlere uğradılar. büyük patlamadan uzun süre sonra adeta sonsuz uzayda bir toz bulutunu andıran bu sonsuz büyüklük içinde milyarlarca galaksi, güneş ve gezegen meydana geldi. samanyolu olarak adlandırılan toz kümesi de bu milyarlarca galaksiden sâdece biriydi. patlama merkezinden uzaklaşma sırasındaki soğuma sürecinde güneş sistemimiz ve dünyamız oluştular. dünyamızın güneş etrafında dönmesinden kaynaklanan gece ve gündüz kavramları ile zaman değeri oluştu. sonsuzluk içinde oluşan hareketler ve değişimler ...

mevlÂna halid-i bağdadi

bundan önceki asrın müceddidi olan mevlâna halid ziyaeddin, aslen süleymaniyeli ahmed ağa isminde bir zatın oğludur. nakşibendî mürşidi olan mevlâna halid'in hayatı, nakşî tarikatının tarihinde pek ehemmiyetli bir safha teşkil etmektedir. l776'da süleymaniye'ye bağlı karadağ'da dünyaya gelen mevlâna halid, mikaili aşiretindendi. çok küçük yaşında ilim tahsil etmek için, erbil'e bağlı köysancak ve harir taraflarına gitmişti. devrin şöhretli âlimlerinden ders alıyordu. yine ilim tahsili için bağdat'a gitti, bir müddet sonra da süleymaniye'ye döndü. daha sonra sinence'ye giderek, oranın meşhur âlimi muhammed kasım'dan riyaziyat, hendese, hesap ve astronomi dersleri aldı. l798'de tekrar süleymaniye'ye döndüğü zaman müderrisliğe tayin edildi. zühdü ...

şaman:şamanlık hakkında bir yazı

sayın dursun, size bu yazıyı göndermekte epey geciktim biliyorum. lütfen kusura bakmayın, ancak durmadan değişen gündem ve kendi çapımda yaptığım bazı tarihi araştırmalar ve tercümelerinden dolayı bir türlü fırsatım olamadı. aşağıda size kısa bir derleme gönderiyorum.sevgi ve saygılarımla çağlayan şamanizmşamanizm, insanlığın belki de en eski dinlerinden biridir. temel olarak sihir ve büyüye dayanır. her hangi bir kurucusu veya kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli değildir. şamanizm ' in köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. yakutlarda erkek şamanlar özel cübbeleri bulunmadığı zamanlarda kadın entarisi giyerek ayin yaparlar.  şaman genelde erkek olmakla beraber, cinsiyet belirtmemek açısından bol elbise giyer, saçlarını...

şamanizm

şamanizm şamanizm, insanlığın belki de en eski dinlerinden biridir. temel olarak sihir ve büyüye dayanır. her hangi bir kurucusu veya kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli değildir.şamanizm'in köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir. yakutlarda erkek şamanlar özel cübbeleri bulunmadığı zamanlarda kadın entarisi giyerek ayin yaparlar. şamanların çoğunun saçlarını uzatma nedenlerinden biri de budur şamanist inanca göre dünya; gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kısma ayrılır. altay türklerine göre "aydınlık alemi", yukarıdaki dünyayı yani gökyüzünü tanrı ülgen'le ona bağlı iyi ruhları temsil eder.yeryüzünü, yani "orta dünya"yı insanlar oluşturur. yer altı dünyası olan "aşağıdaki dünya"yı ise tanrı erlik ve ona bağlı kötü ruhlar...

libas (elbise)

sarıklar 5196 - muhammed ibnu rükâne, babası radıyallahu anh'tan anlatıyor: "resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "bizimle müşrikler arasındaki fark, kalansuveler üzerindeki sarıklardır." ebu dâvud, libas 24, (4078); tirmizi, libâs 47, (1785). 5197 - ebu'l-müleyh babası radıyallahu anh'tan anlatıyor: "resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "sarık sarın da hilminiz ziyadeleşsin!" buyurdular." ravi devamla der ki: "hz. ali radıyallahu anh da: "sarıklar arapların taçlarıdır" buyurdular. hadis, teysîr'de ebu dâvud'a nisbet edilmiş ise de, onda mevcut değildir. camiu's-sağîr'de mevcuttur (1, 555). 5198 - ibnu ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "resülullah aleyhissalâtu vesselâm başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı." ti...

libas (elbise)

sarıklar5196 - muhammed ibnu rükâne, babası radıyallahu anh'tan anlatıyor: "resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "bizimle müşrikler arasındaki fark, kalansuveler üzerindeki sarıklardır." ebu dâvud, libas 24, (4078); tirmizi, libâs 47, (1785). 5197 - ebu'l-müleyh babası radıyallahu anh'tan anlatıyor: "resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "sarık sarın da hilminiz ziyadeleşsin!" buyurdular." ravi devamla der ki: "hz. ali radıyallahu anh da: "sarıklar arapların taçlarıdır" buyurdular. hadis, teysîr'de ebu dâvud'a nisbet edilmiş ise de, onda mevcut değildir. camiu's-sağîr'de mevcuttur (1, 555). 5198 - ibnu ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "resülullah aleyhissalâtu vesselâm başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omu...

libas ( elbise )

sarıklar 5196 - muhammed ibnu rükâne, babası radıyallahu anh'tan anlatıyor: "resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "bizimle müşrikler arasındaki fark, kalansuveler üzerindeki sarıklardır." ebu dâvud, libas 24, (4078); tirmizi, libâs 47, (1785). 5197 - ebu'l-müleyh babası radıyallahu anh'tan anlatıyor: "resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "sarık sarın da hilminiz ziyadeleşsin!" buyurdular." ravi devamla der ki: "hz. ali radıyallahu anh da: "sarıklar arapların taçlarıdır" buyurdular. hadis, teysîr'de ebu dâvud'a nisbet edilmiş ise de, onda mevcut değildir. camiu's-sağîr'de mevcuttur (1, 555). 5198 - ibnu ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "resülullah aleyhissalâtu vesselâm başına sarık sardığı zaman, ucunu iki omuzu arasından sarkıtırdı." ti...

şamanizm,

şamanizm, insanlığın belki de en eski dinlerinden biridir. temel olarak sihir ve büyüye dayanır. her hangi bir kurucusu veya kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli değildir.şamanizm’in köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.. yakutlarda erkek şamanlar özel cübbeleri bulunmadığı zamanlarda kadın entarisi giyerek ayin yaparlar. şamanların çoğunun saçlarını uzatma nedenlerinden biri de budur inanç ve ibadetleri şamanist inanca göre dünya, gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kısma ayrılır. altay türklerine göre "aydınlık alemi", yukarıdaki dünyayı yani gökyüzünü tanrı ülgen'le ona bağlı iyi ruhları temsil eder.yeryüzünü, yani "orta dünya"yi insanlar oluşturur. yer altı dünyası olan "aşağıdaki dünya"yı ise tanrı erlik ve ona bağlı kötü...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !