× "

cümleler

" arama sonuçları

direct - ındirect cümleler (advanced)

  konuşmalarınıza dikkat edecek olursanız konuştuğunuz her sözün, her cümlenin kendinize ait olmadığını göreceksiniz. bazen bir başkasının söylediği sözü biz nakledebiliriz. işte başkasına ait olan bu sözleri naklederken ya "direct" (doğrudan) veya "ındirect" (dolaylı) anlatım kullanırız. "direct" (doğrudan) anlatım nedir? "direct" (doğrudan anlatım) bir kişinin söylediği sözlerin hiçbir değişikliğe uğramadan, ağızdan çıktığı gibi söylenmiş şeklidir. örnek: ertan told me, "ı shall telephone her." (ertan bana: "ona telefon edeceğim" dedi) mehmet asked me, "which cinema are you going?" (mehmet bana: "hangi sinem...

tütkçe öznel cümleler, nesnel cümleler, farkları konu anlatımı

  özel anlamlı cümleler, genel anlamlı cümleler, özellikleri, farkları (türkçe dersi konu anlatım) aralarındaki ortak özelliklere göre, daha çok varlığı kapsayan, aynı kavramları topluca düşündüren sözcüklere genel anlamlı; anlamları sınırlı olan, kavramları teke tek düşündüren sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir. buradan hareketle genel anlamlı sözcüklerin kullanıldığı cümleler, genel, özel anlamlı sözcüklerin kullanıldığı cümleler ise özel anlamlı yargı içerir. örnek: geri kalmış ülkelerde spora hiç önem verilmez. (genel anlamlı) hindistan, futbola hiç &oum...

türkçe gönül koyma, sitem, kızgınlık anlamı taşıyan cümleler

  gönül koyma, sitem, kızgınlık anlamı taşıyan cümleler, özellikleri (türkçe dersi konu anlatım) sözü ya da hareketleriyle, birinin, bir kimseyi kırdığını, üzdüğünü veya gücendirdiğini öfkelenmeden dile getiren cümleler sitem anlatımlı; sözü söyleyenin bir kişiye kızdığını anlatan cümlelerse kızgınlık anlamlı cümlelerdir. örnek: her hafta sonu toplanıp kıra gidersiniz de beni çağırmazsınız. insan, kendisine bunca emeği geçen insanı bir kere de olsa arayıp sorar. dediklerimi yapma da göreyim seni! sen kim oluyorsun da bana karşı böyle konuşuyorsun! etiketler: gönül koyma sitem kızgınlık anlamı taşıyan cü...

benzer anlama gelen cümleler

2- benzer anlama gelen cümlelerbazı cümleler anlamca birbirinin aynısı olmasa da çok yakın anlamlı olabilir. bu tür cümlelere benzer anlamlı cümleler denir.benzer anlamlı cümleler; anlamca paralel, yakın anlamlı cümleler ve aynı doğrultuda olan cümleler olarak da adlandırılır.ör:çocuk ilk eğitimini ailede alır.anne ve baba çocuğun ilk öğretmenleridir.elma, çok sevdiğim bir meyvedir.meyveler içinde en çok elmayı severim.ödevlerimi henüz bitirmedim.ödevlerimi yarına ancak bitiririm.sanatçılar eserlerini halkın diliyle kaleme almalıdır.sanat eserlerinin dilini herkes anlayabilmelidir.kış mevsimini sevdiğim pek söylenemez.soğuktan hiç hoşlanmam....

anlamlarına göre cümleler

cümleler bildirilen işin yapılıp yapılmamasına, sözü edilen­lerin bulunup bulunmamasına göre de gruplandırılır. yüklem iş, oluş yönüyle bazen olumlu, bazen olumsuz olur. bir işin yapılıp yapılmaması emredilebilir, istenebilir. bazen bir soru yöneltilir, bazen bir dilek, istek bildirilir. ı. olumlu cümle yüklemi olumlu olan ve anlamca olumluluk bildiren cüm­ledir. "biliyorum gölgede senin uyuduğunu" "hazların âleminde yumulmuş kirpiklerini" "rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner." "kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgârda." olumlu cümlelerde yüklemin bildirdiği iş ya da eylem olm...

öznel cümleler, nesnel cümleler, özellikleri, farkları

öznel cümleler, nesnel cümleler, özellikleri, farkları (1) (türkçe dersi konu anlatım)   öznel yargılı cümleler:   öznede, yani söz söyleyen kişide oluşan; nesnelerin gerçeğine değil, kişilerin duygu ve düşüncelerine bağlı olan, bu nedenle de kişiden kişiye değişebilen yargılardır.   öznel anlatımda kişi, cümleye kendi duygularını katar, bir yorum yapar. bu tür yargılar, "bence, bana göre" anlamı taşır.   nesnel yargılı cümleler:   öznenin, yani söz söyleyen kişinin düşünce ve duygularına değil, nesnenin, varlığın kendi gerçeğine dayanan, dolayısıyla kişilere göre değişmeyen yar...

a.p.o ft. ozbi - bakir cümleler (sözleriyle birlikte) [hq]

yarrrr eypioo x)) bu apo kezo abinin arkadaşı mülü biliomsn.? harıkasınn devamını beklıyom...kanka... apo ya slm z.b nin paşası;) saq0 qadar 0lmasada güzel.... :) süper a.p.o helal bitch:d arkadaşlar saygı çerçevesinde konusalım ne o sagonun aq filan ben apoya diyomuyum öle bende apoyu sevmiyorum :@ saqo key ;) 10 numara moruk ;) burada sagopa yı mı dinliyoruz sago key yazıyorsun ya yorum at sarkı icin yada bisi deme :) karamsar insan kendini ifade edemiyen insan ezik olur sacma sapan insan olur yanlıs örnek oluyo :)) sanırım sende bakiresin:=) ozbi den ganiameti paylaş admin kardeş :d ozbi'nin sesi ve tonlaması emre baransel'e benzemiyor mu ? a.p.o ft. ozbi - bakir cümleler (sözleriyle birlikte) [hq]video içerik hedefi : a.p.o ft. ozbi - bakir cümleler (sözleriyle birlikte) ...

şebnem ferah --- artık kısa cümleler kuruyorum

şebnem ferah --- artık kısa cümleler kuruyorumvideo içerik hedefi : şebnem ferah --- artık kısa cümleler kuruyorum izle,şebnem ferah --- artık kısa cümleler kuruyorum dinle,şebnem ferah --- artık kısa cümleler kuruyorum video...

koşullu cümleler

koşullu cümleler türkçede “eğer…. ise ” sözcükleri ile kullandığımız koşul cümlelerine “if clauses” denir . teknik olarak, if cümleleri zarf kipidir = subjunctive mood. bu cümlelerin bir adı koşullu cümlelerdir. = conditional clauses. bundan kastedilen, bir olayın ortaya çıkması, bir hareketin yapılabilmesi, bir halin meydana gelebilmesi için bir koşulun gerekliliğidir. koşullu cümlelerdeki koşul, bir şeyin olabilmesi, yapılabilmesi için başka bir hareket veya halin gerçekleşmesi zorunluluktur. koşullu cümleler neden bildirilen cümleciklerle ilgilidir. gerçek olabilecek veya olmayacak bir olayın sonucunu anlatırlar. şartlı cümlelerin hepsi, iki böl&...

yapılarına göre cümleler, basit cümleler, birleşik cümleler, tem

yapılarına göre:cümleler yüklemin sayısına ve durumuna göre basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dörde ayrılırlar.                 basit cümlelertek yüklemi bulunan ve içinde herhangi bir eylemsi bulunmayan cümlelerdir.    örn:adamların kafalarından hayaller geçiyordu.öğrenciyim.arabanın içinde bir çanta unutulmuş.bu gökyüzü şiir gibidir.***günümüz uygarlık ölçüsü, kültür, sanat ve teknikte üstünlüktür.                birleşik cümlelerbirden &ccedi...

conditional sentences (şartlı cümleler)

ingilizce’de şartlı cümleler iki kısımdan meydana gelir. ilk kısım şartı öne süren cümle, ikincisi ise şarta cevap veren cümledir.şartı öne süren cümle: ıf you give me money eğer bana parar verirsenşarta cevap veren cümle: ı will give you an apple sana elma vereceğim“ıf” kelimesi bir “sabordinate conjuction” (yan bağlar) dır. bir cümlenin başına geldiği zaman o cümleyi tam cümlelikten yan cümleciğe çevirir.örneğin; you give me money. sen bana para verirsin.cümlesinin öznesi var, fiili var, anlamı da tamdır. halbuki,ıf you give me money. eğer bana para verirsen,cümlesinde özne var, fiil var, fakat anlam tam değildir. işte “if” ile bağlı tüm cüm...

yapısına göre cümleler

ödevin özetiyapısına göre cümleleryapılarına göre basit, bileşik, bağlı ve sıralı cümleler olmak üzere dört cümle çeşidi vardır. a) basit cümle: tek yüklemi bulunan, tek yargı bildiren cümleler yapı bakımından basit cümledir. basit cümleyi belirleyen tek yüklemin, tek yargının bulunmasıdır. yüklem dışındaki diğer ögelerin sayısı önemli değildir. basit cümleler hem isim hem fiil cümlesi olabilir. türkçede cümleler genellikle basit yapılıdır:eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir.güneş balçıkla sıvanmaz.yapısında fiil ismi, sıfat-fiil, zarf-fiil veya bu tür kelimelerden yapılmış kelime grupları buluna...

yapısına göre cümleler

yapısına göre cümleler:             yapılarına göre basit, birleşik, bağlı ve sıralı cümleler olmak üzere dört cümle çeşidi vardır.          a) basit cümle: tek yüklemi bulunan, tek yargı bildiren cümleler yapı bakımından basit cümledir. basit cümleyi belirleyen tek yüklemin, tek yargının bulunmasıdır. yüklem dışındaki diğer öğelerin sayısı önemli değildir. basit cümleler hem isim hem fiil cümlesi olabilir. türkçede cümleler genellikle basit yapılıdır:             eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.   &nb...

ıf clauses (koşullu cümleler)

koşullu cümleler türkçede “eğer…. ise ” sözcükleri ile kullandığımız koşul cümlelerine “if clauses” denir . teknik olarak, if cümleleri zarf kipidir = subjunctive mood. bu cümlelerin bir adı koşullu cümlelerdir. = conditional clauses. bundan kastedilen, bir olayın ortaya çıkması, bir hareketin yapılabilmesi, bir halin meydana gelebilmesi için bir koşulun gerekliliğidir.koşullu cümlelerdeki koşul, bir şeyin olabilmesi, yapılabilmesi için başka bir hareket veya halin gerçekleşmesi zorunluluktur. koşullu cümleler neden bildirilen cümleciklerle ilgilidir. gerçek olabilecek veya olmayacak bir olayın sonucunu anlatırlar. şartlı cümlelerin hepsi, iki bölümden oluşur. a) if ile başlayan cümle ki diğer cümlede anlatılanın ortaya çıkması için gerekli olan koşulu belirle...

cümleler

cümleler vardır;her biri bir fotograf karesini taşır en koyu sessizliginde,bakmasını bilen canladırır ancak..algısını ve bakışını birleştirenler öncesini ve sonrasını görür bu cümlelerin kısa metrajlı bir film renginde..cümleler vardır;bütün suskunluğunu yırtar dudakların..su baraj misali,kapaklar açılıp yükselen suyun ölçüsü ideal seviyeye indirilmedikçe,kendisiyle beraber yıkacak etrafını..cümleler vardır;sahibinde bir ayıp olarak kalır..cümleler vardır;bir ayıp gibi saklanır!..cümleler vardır;yapılan hayırlar gibi uluorta yerde!..cümleler vardır;sahipsiz,garip,öyle bir başına..kışın üşüyen,yazın güneş altında pişen;sokak cümleleri..cümleler vardır;k e-ke - m -me  eder en akıcı dili..cümleler vardır;el olur gider..........cümleler vardır;yerinde agır taş misali,taşınmaz agırlıg...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !