× "

cümleye hakim olan duygu

" arama sonuçları

dilin önemi ve resmi yazışmalarda görülen hatalar

çok geniş anlamıyla dil, düşünce, duygu ve güdüleri, doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracıdır. bu tanım bütün canlıların kendi aralarındaki bildirimlerle ilgili işaret sistemlerini olduğu kadar, insanlar tarafından doğanın ve eşyanın ortak kalıplar halinde anlamlandırılması olgularını da kapsamaktadır. insanlar ve hayvanlar bir takım sesler ve işaretlerle düşünce, duygu ve güdülerini anlatmaktadırlar. bunlar birer (dil)dir. yaprakları solmaya başlayan bir bitki de (susadım) veya (hastayım) demektedir. o halde bitkilerin bile doğaya dönük dilleri vardır. demek ki tüm canlıların, kendilerini ve hallerini anlatabilme olanakları vardır. buna dolaysız (doğrudan doğruya) b...

yasin suresi mevdudi tefsiri 1.sayfa

36 yasin suresi giriş adı: birinci ayette geçen "yasin" kelimesi surenin adı olmuştur. nüzul zamanı: bu surenin muhtevasından, mekke döneminin ortalarında veya sonlarına doğru nazil olduğu anlaşılmaktadır. konu: kısaca bu surede, hz. muhammed'in (s.a) peygamberliğini inkar etmenin, alay ve zulüm ile karşı koymanın korkunç sonuçlarıyla kureyşli müşrikler korkutulmaktadır. her ne kadar deliller öne sürülerek açıklamalar yapılıyorsa da bu surede "inzar" esastır ve ağır basmaktadır. üç hususta deliller öne sürülmüştür. 1) tevhid hakkında delil olarak, kâinatta cerayan eden hadiselere işaret edilerek, insanın aklına hitab edilmişti...

etkili ve verimli ders çalışma teknikleri/ yöntemleri/ yolları

etkili ve verimli ders çalışma teknikleri/ yöntemleri/ yolları   verimli çalışma olumlu öğrenmenin meydana getirilmesi olayıdır. verimli çalışma yolları, bireyin zeka, yaş, genel uyarılmışlık hali ve kaygı durumu ile daha önceki öğrenmelerden yapacağı aktarmalarına göre değişmektedir. bu nedenle kesinleşmiş bir takım yöntemlerin verilmesi doğru olmaz. burada olumlu öğrenmeyi sağlayacak ipuçları verilecektir. kullanılacak yöntem ve yöntemler bireysel özelliklere göre ve birey tarafından seçilmektedir. 1. öğrenilecek malzemenin türü ve özellikleri: bu öğrenme olayı ile yakından ilgilidir. öğrenen kişi, öğrenilecek malzemeyi de...

etkili ve verimli ders çalışma teknikleri/ yöntemleri/ yolları

    etkili ve verimli ders çalışma teknikleri/ yöntemleri/ yolları verimli çalışma olumlu öğrenmenin meydana getirilmesi olayıdır. verimli çalışma yolları, bireyin zeka, yaş, genel uyarılmışlık hali ve kaygı durumu ile daha önceki öğrenmelerden yapacağı aktarmalarına göre değişmektedir. bu nedenle kesinleşmiş bir takım yöntemlerin verilmesi doğru olmaz. burada olumlu öğrenmeyi sağlayacak ipuçları verilecektir. kullanılacak yöntem ve yöntemler bireysel özelliklere göre ve birey tarafından seçilmektedir. 1. öğrenilecek malzemenin türü ve özellikleri: bu öğrenme olayı ile yakından ilgilidir. öğrenen kişi, öğrenilecek malzeme...

etkili ve verimli ders çalışma teknikleri/ yöntemleri/ yolları

    etkili ve verimli ders çalışma teknikleri/ yöntemleri/ yolları verimli çalışma olumlu öğrenmenin meydana getirilmesi olayıdır. verimli çalışma yolları, bireyin zeka, yaş, genel uyarılmışlık hali ve kaygı durumu ile daha önceki öğrenmelerden yapacağı aktarmalarına göre değişmektedir. bu nedenle kesinleşmiş bir takım yöntemlerin verilmesi doğru olmaz. burada olumlu öğrenmeyi sağlayacak ipuçları verilecektir. kullanılacak yöntem ve yöntemler bireysel özelliklere göre ve birey tarafından seçilmektedir. 1. öğrenilecek malzemenin türü ve özellikleri: bu öğrenme olayı ile yakından ilgilidir. öğrenen kişi, öğrenilecek malzeme...

al-i imran suresi tefsiri 6.sayfa(elmalı hamdi yazır)

âl-i ibrahim'den murad, bütün müminler denilmiş ise de sahih olan âyette geçtiği üzere "zürriyetimden de ya rabbi, dedi. allah buyurdu ki: zalim olanlar benim ahdime nail olamazlar." (bakara, 2/124) gereğince ilâhî ahdin içinde olanlar, onun zalim olmayan zürriyeti ve özellikle hz. muhammed mustafa'dır. âl-i imran'a gelince: imran da ikidir. birincisi hz. musa ile hz. harun'un babaları, yani yakub'un oğlu levi'nin oğlu yashür'ün oğlu olan imrandır. bilindiği gibi, hz. yakub'un babası ishak, onun da babası ibrahim'dir. rivâyet olunduğuna göre, bu imran'ın da meryem isminde bir kızı varmış ki bu kız hz. musa ile harun'un büy...

"melankolia müzik" şirketinden çıkan tüm şarkıların sözleri

  pesimist ep 1 pes!. ses etmek gereken eylemde degil zor anlamak güç mantik üçgeninde kaybettin $ansini pesimist fikir ayricaliktan öte bir güç... zararin kendine, dogu$un bati$ina yakin, karamsar i$gence kiyi kö$e, cigaralik çekenlere bir bak ne kadarda mutlular ha... dakikalik zevklere kurban oldun bak git zaten yoksundur burada... bok bokun pe$inde... insan insanin, kötü iyinin arkasinda destek gibi görünen köstek konumunda, kaldirim kenarinda, $arap içen kanka... çelimsiz madafaka... ****mi$ kendini liseli kiz yanindaki paçoza... ardindan ******lar dizilmi$ siraya, follo$ olmu$ ka$ar diye adi çikmi$ ve olan olmu$, pesimist, karamsa...

temel ezoterik ve okült terimler ve kavramlar

temel ezoterik ve okült terimler ve kavramlar yazan kemal menemencioğlu       "bilgi bir hazineyse, uygulanması da bu hazineyi açan anahtardır." -  aristoteles all rights reserved. copyright ©  hermetics.org 2007 sübjektif ve objektif zihin basit bir gözlem bile insanların zihinsel olarak objektif ve sübjektif olarak ayrıldığını gösterir. bunlar sanki iki zekâ çeşididir ve kiminde biri ağır basar ve kiminin de diğeri ağır basar. her ikisinin dengeli oluşu idealdir, ancak insanlık bilindiği gibi genelde idealden uzaktır. objektif zihin beynin sol küresi tarafından idare edilir, mantık, hesap, bilimsel düşünce burada yürütülür, sağ kü...

yazı

dinleyiniz. doğru ve güzel konuşmanın ilk şartı dinlemesini bilmektir. siz dinlemesini bilirseniz, bu alışkanlığın sirayeti yoluyla herkes dinlemesini bilir ve siz de dinlenen bir konuşma yapabilirsiniz. dinlenmeyen, gürültülü, ilgisiz bir yerde güzel konuşma da yapılamaz, orada konuşmanın da tadı olmaz. 2. doğru ve güzel konuşmanın ikinci şartı, onun sağlam ve sistemli bir fikre dayanmasıdır. konuşarak düşünme yerine, düşünerek konuşma esas olmalıdır. boş konuşulmamalıdır. 3. konuşmanın hazırlıklı bir sunuş konuşması olması durumunda hazırlığın usulüne göre yapılması ve konuşmanın planlanması şarttır. 4. konuşma ne bıktıracak kadar ağır, ne de makineli tüfek gibi süratli olmalıdır. 5. konuşma ile nefes alıp verme a...

arkadaş sevgili olmak

insan bazen arkadaşlarına sevgili gibi davranıyor. sahipleniyor, kıskanıyor ama gırtlağına çökmeden. tatlı tatlı flört ediyor ama sınırları aşmadan. birlikte gülmekten ölüyor, çok ama çok eğleniyor,dağıtıyor, yerlere düşüyor, gecenin cılkını çıkartıyor ama o arkadaş ya, sevgili değil ya, hiç sorunolmuyor. her şeyi konuşuyorlar, pek fazla sansür uygulamıyor, sürekli anlatıyorlar, fazlasıyla ilgili oluyor; kulaklarını kocaman kocaman açıp, dinliyor. en önemlisi de büyük bir coşkuyla sonsuza kadar yapılan işler üzerine konuşabiliyorlar, çünkü iş paylaşılabiliyor, birlikte benzer işler üretiliyor. müthiş bir keyifle dedikodu yapabiliyor, hatta kendi karısını, kocasını, sevgilisinibile çekiştirebiliyor. arkadaşlık, bu açıdan insanın hayatını idame ettirebilmesi için büyükbir avantaj oluyor. ama...

yazılar ve şiirler süper

arkadaş sevgili insan bazen arkadaşlarına sevgili gibi davranıyor. sahipleniyor, kıskanıyor ama gırtlağına çökmeden. tatlı tatlı flört ediyor ama sınırları aşmadan. birlikte gülmekten ölüyor, çok ama çok eğleniyor,dağıtıyor, yerlere düşüyor, gecenin cılkını çıkartıyor ama o arkadaş ya, sevgili değil ya, hiç sorunolmuyor. her şeyi konuşuyorlar, pek fazla sansür uygulamıyor, sürekli anlatıyorlar, fazlasıyla ilgili oluyor; kulaklarını kocaman kocaman açıp, dinliyor. en önemlisi de büyük bir coşkuyla sonsuza kadar yapılan işler üzerine konuşabiliyorlar, çünkü iş paylaşılabiliyor, birlikte benzer işler üretiliyor. müthiş bir keyifle dedikodu yapabiliyor, hatta kendi karısını, kocasını, sevgilisinibile çekiştirebiliyor. arkadaşlık, bu açıdan insanın hayatını idame ettirebilmesi için büyükbir av...

verimli ders çalışma teknikleri

verimli çalışma olumlu öğrenmenin meydana getirilmesi olayıdır. verimli çalışma yolları, bireyin zeka, yaş, genel uyarılmışlık hali ve kaygı durumu ile daha önceki öğrenmelerden yapacağı aktarmalarına göre değişmektedir. bu nedenle kesinleşmiş bir takım yöntemlerin verilmesi doğru olmaz. burada olumlu öğrenmeyi sağlayacak ipuçları verilecektir. kullanılacak yöntem ve yöntemler bireysel özelliklere göre ve birey tarafından seçilmektedir. 1. öğrenilecek malzemenin türü ve özellikleri: bu öğrenme olayı ile yakından ilgilidir. öğrenen kişi, öğrenilecek malzemeyi değiştirmezse de, malzemeyi kolay ya da zor yapan şeylerin ne olduğunu çözümleyebilir. bunları öğrenme yöntemine uygulayabilir. çevresindeki malzemeden kolayca ayırt edilebilen şeyler çabuk öğrenilir, çünkü ayırt edilebilirlik dikkati ...

ruhum...

kişisel sayfam en iyisi, en çok kendine benzemektir...26.07.2007bedenler ne kadar yakınlaşabilir kiruhlar bir kaç beden uzakken!.et parçası deyip geçme!başkalarının vücutlarıyla ilgilenirkenvazgeçtim kendi bedenimden.güzel yüzlerince belliaçık tenler...gezdim heryerini vücutlarınnasırlaşmış ellerçatlamış dudaklarsıcak kalplersoğuk bakışlar...dokundum bir çok bedene anlamadan,hissetmeden,sevmedensadece dokunmak için.öpüştüm dudaklarlaboş sokaklarda...kıskandım bedenleri hiç nedeni yokkenen çok açık teni kıskandımve bir gün cesaretlenip soyundum ayna karşısındadokundum bedenimin her bir tarafınaiçim yandı.heryerinde bir anı vardı.en çok sol yanım yandıoradaydınorada sen vardın!15 şubat 2004(bir duşsonrası)sessizölümün geldiği an kadar sessiziçimdek...

bir aşk bestesi

bu hikaye ; kimsenin bilmediği, kimsenin görmediği ve duymadığı bir zamanda, belki de başka bir boyutta yaşanmıştı. kim bilebilir ki; diyor hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz.sarp kayalıklar, gökyüzü ve rüzgar onun yalnızlığının, en yakın bekçisiydi. kendini gökyüzüne bırakarak bulutların arasında saatlerce, sanki birşeye ulaşacakmış gibi dolaşır, güneşin doğuşuyla ısınan bedenine canlılık geldiğini hissederdi. kaybolmuşluk, terk edilmişlik duygusu, onu düşüncelere sürükler, ailesini, onları ne kadar özlediğini, yaşama yalnız; tek başına devam etme zorunluluğunu bilerek, öğrendiklerini unutmamak ve hatırlamak adına hergün güneşin doğmasını beklerdi. her gün beklerdi çünkü, güneşin doğuşuyla tüm geçmişini yad eder, babasıyla; yemyeşil vahşi doğayı gökyüzünde nasıl beraber seyret...

hızlı okuma-4

4. isim-tarih-yer-rakam odaklı okuyun tüm metinlerin en önemli noktaları “kim, nerede, ne zaman, ne kadar” sorularının cevaplarıdır. bu soruların cevaplarını vermeyen bilginin neredeyse hiç bir değeri yoktur, eksik ve dolaysıyla yanlış bilgidir. en etkin kavrama bu soruları maksimum düzeyde cevaplandıran kavramadır. esasen metindeki diğer ayrıntıların çoğu ve zaman harcayarak okuduğunuz pek çok cümle derhal unutulup gidecektir. şu iki cümleye bakın: “maliye bakanı vergilerin artacağını söyledi” “maliye bakanı abdüllatif şener 1.1.1996 tarihinden itibaren tekel ürünlerinden alınan bütün vergilerin %1 artacağını söyledi”. yukarıdaki metinde kavrama yoğunluğu açısından odaklandığınız kelimeler, hafızanızda kalacak olan bilginin yapısını da belirleyecektir....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !