× "

cümleyi öğelerine ayırma programı

" arama sonuçları

yazı

türk milli eğitiminin genel amaçları 1973 tarihli 1739 sayılı temel eğitim kanunu'nda belirtilmiştir. hedefler, öğrenciye kazandırılmak üzere seçilen istendik özelliklerdir. insanda bulunması uygun görülen bilgiler, beceriler, tutumlardır. — hedef, programın temel öğesi, temel belirleyicisidir. — içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğeleri hedefe göre belirlenir. — hedef, diğer öğelere göre hazırlanmaz. — hedefler hayatta işe yarar ve toplumun gereksinimlerine uygun olmalıdır. — hedefler öğretimi yönlendirme öğretme öğrenme sürecini düzenleme ve ölçme değerlendirmede kılavuzluk yapma gibi önemli işlevlere sahiptir...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !