× "

cebire neden ihtiyaç duyulur vikipedi

" arama sonuçları

cebir

cebir cebir, matematiğin en temel dalıdır; çünkü en basit aritmetik işlemlerden, en karmaşık diferansiyel ve integral hesaplarına kadar matematiğin bütün öteki dallarında uygula­nan genel kuralların belirlenmesinde cebir kullanılır. klasik cebir, aritmetik yöntemleri simgelerle gösterilen de­ğişik niceliklere uygulayarak genelleştirir ve genişletir. klasik cebrin yanı sıra, soyut mate­matiksel yapıları konu alan modern cebir vardır. klasik cebrin aksiyomlarından farklı aksiyomları temel alan yeni cebir türleri de oluşturulabilir. klasik cebir aritmetik yöntemlerden hare­ket eder; onları genelleştirir ve genişletir. örneğin iki sayının çarpımının, çarpanların yerleri değiştiğinde aynı kaldığını ...

cebir nedir?-cebire neden ihtiyaç duyulur? -cebir ismi nereden g

cebir nedir ? cebir, yapı, bağıntı ve nicelik üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. bilinmeyen değerlerin, simge ve harflerle betimlenerek kurulan denklemlerle bulunması (ya da bilinmeyenlerin arasındaki bağıntının bulunması) temeline dayanır.   cebir ismi nereden gelir ? cebir ismi arap kökenli islam alimi el cabir bin hayyam’ın isminden gelir. bu alim cebirsel ifadeleri, denklemleri bulan ve ilk kullanan bilgindir. daha sonra cebiri kullanan ve geliştirenler de islam bilginleridir. zaten ingilizce’de de cebirin karşılığı algebra’dır! algebra, el cabir’den gelen bir isimdir.     cebir’e neden ihtiyaç duyulmuştur?    cebir yapı, bağlantı ve miktar üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. bilinmeyen değerlerin, işaret ve harflerle sembolize edilerek ku...

matematik performans ve proje ödevleri

2008-2009 eğitim öğretim yılı ilköğretim okulları matematik performans ve proje ödev konuları  6.sınıf matematik dersi performans ödevi-1   ödev konusu: sınıf istatistikleri ; okulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerinin belirtildiği tablo ve bu tabloya uygun grafiklerin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi   ödevin veriliş tarihi: 30.10.2008 ödevin teslim tarihi: 27.12.2008   yönerge : performans ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.   1)        çalışma taslağı  oluşturunuz. 2)      ...

2008-2009 eğitim öğretim yılı ilköğretim okulları matematik perf

  6.sınıf matematik dersi performans ödevi-1   ödev konusu: sınıf istatistikleri ; okulumuz 6-7-8.sınıf öğrencilerinin öncelikle kız-erkek sayılarının daha sonra tuttuğu takım,en sevdiği ders ve hangi mesleği seçmek istediklerinin belirtildiği tablo ve bu tabloya uygun grafiklerin her sınıf için ayrı ayrı çizilmesi   ödevin veriliş tarihi: 30.10.2008 ödevin teslim tarihi: 27.12.2008   yönerge : performans ödevinizi hazırlarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.   1)        çalışma taslağı  oluşturunuz. 2)       her sınıftaki kız ve erkek öğrenci sayılarını bulunuz.her sınıftaki öğrencilerin;tuttuğu takım,en sevdi...

muhammed bin musa el - harezmi biyografisi, harezmi biyografisi

harezmi ( 770 - 840 ) tam adı muhammed bin musa el - harezmi olan büyük bilim adamı, horasan’da (özbekistan’ın karizmi kentinde) doğmuştur. hayatının büyük bir bölümü bağdat’da (beytü’l hikme’de) matematik, astronomi ve coğrafya konularında çalışarak geçmiştir.cebirin kurucusu olan harezmi’nin iki önemli matematik kitabı vardır; "cebir" ve "hint hesabı".harezm'de temel eğitimimini alan harezmi gençlinin ilk yıllarında bağdat'taki ileri bilim atmosferinin varlığını öğrenir. ilmi konulara doyumsuz denilebilecek seviyedeki bir aşkla bağlı olan harezmi ilmi konularda çalışma idealini gerçekleştirmek için bağdat'a gelir ve yerleşir. devrinde bilginleri himayesi ...

harezmi ( 770 - 840 )

harezmi ( 770 - 840 )tam adı muhammed bin musa el - harezmi olan büyük bilim adamı, horasan’da (özbekistan’ın karizmi kentinde) doğmuştur. hayatının büyük bir bölümü bağdat’da (beytü’l hikme’de) matematik, astronomi ve coğrafya konularında çalışarak geçmiştir.cebirin kurucusu olan harezmi’nin iki önemli matematik kitabı vardır; "cebir" ve "hint hesabı".harezm'de temel eğitimimini alan harezmi gençlinin ilk yıllarında bağdat'taki ileri bilim atmosferinin varlığını öğrenir.ilmi konulara doyumsuz denilebilecek seviyedeki bir aşkla bağlı olan harezmi ilmi konularda çalışma idealini gerçekleştirmek için bağdat'a gelir ve yerleşir. devrinde bilginleri himayesi ile meşhur olan abbasi halifesi mem'un harezmideki ilm kabliyetten haberda...

cebire neden ihtiyaç duyulur? - cebir ismi nerden gelir?

cebir yapı, bağlantı ve miktar üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. bilinmeyen değerlerin, işaret ve harflerle sembolize edilerek kurulan denklemlerle bulunması (yada bilinmeyenlerin arasındaki bağlantının bulunması) esasına dayanır. cebir temellerini el harezmi'den alır. cebir ardı harezmi'nin "el’kitab’ül-muhtasar fi hısab’il - cebri ve’l-mukabele” adlı eserinden gelmektedir. bu eser aynı zamanda doğu ve batının ilk cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır. soruvecevap.blogcu.com el harezmi'den bu yana cebir çok değişmiştir. cebir bilim dalı, aritmetiğin çözemediği pek çok problemi çözebilmektedir. cebir’in ilk defa ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı? cebir ile ilgili en eski bilgiler m.ö. 1700-1600 dan kalan eski mısır papirüsler...

cebirin tarihsel gelişimi nedir?

cebirin tarihsel gelişimi eski mısırlılar'da cebir; inceleyebildiğiniz kaynaklarda; mısırlılarda, bugünkü cebirin herhangi bir şeklinin varlığına dair, kesin bilgiler görülmemektedir. ancak; mısırlılarda, bugünkü cebir konularına benzeyen, oldukça ilkel cebirin varlığı görülmektedir. bu konuda a h a h e s a b ı adı verilen bir hesaplama türüne raslanlmaktadır. bu hesaplama türü hakkında, aydın sayılı mısırlılarda ve mezopotamyalılarda matematik, astronomi ve tıp adlı eserinde berlin ve rhind papirüslerine dayanarak şu bilgiyi vermekte; a h a kelimesi, grup ya da miktar anlamına gelmektedir. böyle adlandırma, bir metot görüşü olarak yapılmış olmakla beraber, a h a hesaplarında, "yanlış ve deneme yoluyla yoklayarak çözüm" metodu kullanılmış olduğu görülmektedir. ayrıca bu usulle, bazı...

cebire neden ihtiyaç duyulur? - cebir ismi nerden gelir?

cebire neden ihtiyaç duyulur? - cebir ismi nerden gelir-cebir ilk defa ne zaman kullanıldıcebir ismi arap kökenli islam alimi el cabir bin hayyam'ın isminden gelir. bu alim cebirsel ifadeleri, denklemleri bulan ve ilk kullanan bilgindir. daha sonra cebiri kullanan ve geliştirenler de islam bilginleridir. zaten ingilizce'de de cebirin karşılığı algebra'dır! algebra, el cabir'den gelen bir isimdir.cebir:cebir yapı, bağlantı ve miktar üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. bilinmeyen değerlerin, işaret ve harflerle sembolize edilerek kurulan denklemlerle bulunması (ya da bilinmeyenlerin arasındaki bağlantının bulunması) esasına dayanır. cebir temellerini el harezmi'den alır. cebir adı harezmi' nin "el’kitab’ül-muhtasar fi hısab’il - cebri ve&...

matematik tarihi

ilk matematikçi belki de,sürüsündeki hayvanları saymaya çalışan bir çobandı.büyük bir olasılıkla da ilk bulunan sayı "çok" dur.sonra 2,daha sonrada 1 bulunmuş olabilir.ama en zor bulunan 0 (sıfır) dır. 0 sayısı m.s. 7-inci yüzyılda hindistan da kullanılmaya başlanmıştır  bu belki de,insanlığın en büyük buluşudur. sayma sisteminin ne kadar uzun sürede geliştiği,ilkel toplumlarda nasıl doğduğu,yakın zamanlarda ortaya çıkarılan birtakım ilkel kavimlerde gözlenebilmiştir: avustralya da bir kavim 1,2,3,çok diye dört sayı biliyor fakat,bütün çocuklarını sayabiliyormuş;ilk doğan erkek çocuğun her ailede adı aynıymış,2-inci , 3-üncü   için de böyle ve kız çocukları için de aynı şeyi yapıyorlarmış.böylece,bir çocuğun kaçıncı erkek yada kaçıncı kız çocuğu olduğunu bilebiliyorlarmış.am...

cebÎre

            cebÎre   kırık, yaralı ve hasta organ üzerine bağlanan bez, sargı. abdest alırken, gusül yaparken zaruret sebebiyle sargı üzerine meshedilir. kırık organlar üzerine sarılan tahta ve madeni plâkalar da böyledir. yıkanması gereken bir organ üzerinde sargı yoksa ve bu organı yıkamak zarar vermiyorsa yıkanır. eğer zarar veriyorsa organ üzerine sargı sarılır ve üzerine mesh* yapılır. sargının tam bir temizlikten sonra yapılması şart değildir. cünüb bir halde bulunan kimsenin hasta organının üzeri sarılır. daha sonra gusleder, cünüblükten kurtulur. sargılı kısmın üzerini mesheder. abdesti bozan şeyler meshi de bozar. sargı, yara cebÎre   kırık, yaralı ve hasta organ üzerine bağlanan bez, sargı. abdest alı...

öğrencilerin cebirsel sözel problemleri denklem olarak yazarken

özet:cebirsel sözel problemler, matematik müfredatının önemli bileşenlerindendir. cebirsel sözel problemlerin öğrenimi, aritmetikten cebire geçiş için bir kolaylık sağlamaktadır. ancak, yapılan araştırmalar her düzeydeki öğrencilerin cebirsel sözel problemleri anlamada ve çözümlerini bulmada zorlandıklarını göstermektedir. bu çalışmada ise öğrencilerin cebirsel sözel problemleri,  denklem olarak yazarken kullandıkları stratejiler belirlenmeye çalışılmıştır. bunun için, 5 adet açık-uçlu sorudan oluşan bir testten yararlanılmıştır. bu test, 2002-2003 öğretim yılı bahar yarıyılında, cumhuriyet üniversitesi eğitim fakültesi'nde bulunan ilköğretim matematik öğretmenliği, ortaöğretim matematik öğretmenliği, resim öğretmenliği, müzik öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, okul önces...

batı matematikçileri

batı matematikçileri gerbert: 999’da 2. sylvester adiyla papa oldu. matematikçi olarak önemi, ıspanya’ya gidip arap matematigini inceleyen ilk bilim adamlarindan biri olmasidir. pisali leonardo (fibonacci) (1175-1240’dan sonra): dogu’ya yaptigi gezilerde aritmetik ve cebir üzerine bilgileri toplayip kitap halinde yazan tüccar. bazi özgün çalismalari da vardir. her terimin kendinden önce gelen iki terimin toplami oldugu “fibonacci serisi”ne yol açan problem yenidir. st. thomas aquinas (1225-1274): aristo’nun “gerçek sonsuzluk yoktur” ilkesini kabul etmesine ragmen, tüm sürekliliklerin potansiyel olarak sonsuza kadar bölünebilir oldugunu savunmustu. bunun sonucunda hiçbir en küçük dogru yo...

matematiğin tarihçesi

matematiğin tarihçesi   matematik biliminin, m.ö. 600 yıllarına doğru yunanistan'da doğduğu söylenir; ancak bu iddia tamamıyla doğru değildir. en son araştırmalar, matematik kültürünün yeşerdiği merkezlerin, bu tarihten çok daha önce birbirinden ayrı bölgelerde var olduğunu ortaya koymuştur.en eski kültür merkezlerinin, ortadoğu'dakiler olduğu sanılır; yunanlılar, bu kültür merkezlerinin matematik bilgisinden kendi geleneklerine göre, hiç olmazsa kısmen, yararlandılar. diğer küçük merkezler ise, matematiğin ilerlemesine katkıda bulunamadan birer birer söndüler.kolomb öncesi matematikinka medeniyetinin matematik bilgilerini de kapsaması gerekir; elde hiç yazılı metin bulunmadığı için bu bilgiler yenilenememiştir.eski yazı bilginleri tarafından okunabil...

cebir

bizans'ta cebir bazı kaynaklar, bizans'ta ileri bir matematiğin varlığı hakkında geniş bilgi verirler. ortalama 1000 yıllık hayatı olan bizans'in, matematik tarihinde, eski yunan matematiğini, ilerletip geliştirmesi bakımından, pek parlak bir duruma sahip değildi. bu devir matematikçileri olarak belirtilen ve aynı zamanda nikomedya (izmit) rahibi olan masimus planudes (izmit 1260 - istanbul 1310), diofantos' un birinci ve ikinci kitaplarına dair sadece tefsir yazabilmiştir. m. planudes'in en çok bahsedilen eseri, 1300 yılında yazdığı hint hesabı'dır. planudes; bu eserinde, karekök alma kuralını, diafantos'un eserini esas almak suretiyle hint metodunu tatbik etmişti. 14. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, 15. yüzyılın ilk yarısına kadar (istanbul'...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !