× "

cebrailin özellikleri

" arama sonuçları

mtsbs soru bankasi.

  bu konu başlığı altında mtsbs için muhtemel çıkacak soruları toparlamaya çalıştım faydalı olur umarım sizlerde bulabildiğiniz soruları paylaşabilirsiniz ..         islam dini ile ilgili sorular s-1-kuranda geçen ‘allah katındaki din islam’ dır ‘’hepiniz allahın ipine sımsıkı sarılın parçalanıp ayrılmayın’’ayetleri hangi surededir. a) bakara b) maide c) ibrahim d) ali imran e) enfal s-2-allahı tanıma ve bilmeye ne denir? a) marifetullah b) mahabbetullah c) ihlas d) ihsan s-3-kuranı kerimin vahyi kaç yılda tamamlandı? a) 22 b) 23 c) 24 d) 25 s-4-aşağıdakilerden hangisi mezhep kelimesinin sözlükteki anlamı değildir. a) doktrin b) ...

alevilik nedir aleviler hakında bilgiler aleviler ehlibeyt cem m

alevilik nedir alevilik nedir 2 ?anadolu aleviliği ehlibeyt kırklar cem musahiplik dört kapı kırk makam buyruk semah nusayrilik caferilik bektaşilik şiilik tahtacılar ismailiye safevi fatımiler devleti kızılbaş kimdir ve kızılbaşlık dedelik kurumu ve işlevi alevilik nedir sözlük anlamına göre alevi, hz. aliye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. alevilik ise genel olarak hz. ali´yi sevmek ve onun soyunun yani ehli beyt´in yolundan gitmek olarak tanımlanabilir. ancak bugün için dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan farklı alevi grupların herbiri için alevi ve alevilik sözcüklerinin ifade ettiği anlamlar da farklı olmaktadır. biz konuya anadolu alevileri a...

(mevlana dost) denilen vedia bülent çorak'ın yazdığı bilgi k

bilgi kitabı (ilm-i ledün )sözlğü gayb alemi sırları hakkında, açıklayıcı, belgeleyici sözlük, neyi merak ederseniz, alfabetik harf sırası ile aradığınız kelime veya cümleye bakın. haber verdiğimiz sır mesajların manevi değeri,nekadardır derseniz? herkesin düşünce alanının genişliği kadardır, yada herkesi nekadar ikna edebildiğimiz kadardır,yada herkesin anlayabildiği kadardır. herkesin vicdanını ne kadar rahatlatabildiği kadardır.takdir siz okuyuculara aittir. herkesin anlayabildiği, idrak edebildiği orandadır. kıymeti ona göre hesaba katılır. hoşuna giden okuyucularımız bize dua etsin. başka bir şey istemeyiz. (bilgi kitabı) nedir derseniz? söyleyelim: kuranda bahsedilen hikmet kitabı -ilm-i ledün ki...

(mevlana dost) denilen vedia bülent çorak'ın yazdığı bilgi k

bilgi kitabı (ilm-i ledün )sözlğü gayb alemi sırları hakkında, açıklayıcı, belgeleyici sözlük, neyi merak ederseniz, alfabetik harf sırası ile aradığınız kelime veya cümleye bakın. haber verdiğimiz sır mesajların manevi değeri,nekadardır derseniz? herkesin düşünce alanının genişliği kadardır, yada herkesi nekadar ikna edebildiğimiz kadardır,yada herkesin anlayabildiği kadardır. herkesin vicdanını ne kadar rahatlatabildiği kadardır.takdir siz okuyuculara aittir. herkesin anlayabildiği, idrak edebildiği orandadır. kıymeti ona göre hesaba katılır. hoşuna giden okuyucularımız bize dua etsin. başka bir şey istemeyiz. (bilgi kitabı) nedir derseniz? söyleyelim: kuranda bahsedilen hikmet kitabı -ilm-i ledün ki...

içimizden gelen ses ya da dış sese kulak vermek

pek çok insan içinden geldiği gibi yaşamak, içinden geldiği gibi bir hayat sürmek ister. bunun hayallerini kurar, bir gün gerçekleştirebilme ihtimalini beyninin bir yerlerinde bulundurur. allahın kendisine lutfettiği akıl sayesinde her şeyin üstesinden gelebileceğini, bilgisinin her yeri kapsayacağını düşünür. onun sezgilerinin herkes için doğru olduğu düşüncesinin oluşmasıysa çok zaman almaz.islam’ın insana bakış açısı yukarıda çizmiş olduğumuz tabloyla taban tabana zıttır. islam içimizden gelen sese değil, dış sese kulak vermemizi istemektedir bizden. kur’an-ı kerim’de yüzeysel bir tarama yapan herkes, islam’ın dinleme ile ilgili emirleriyle hiç de zo...

vahy

vahy gizli konuşma, işaret etme, emretme, ilham etme, ima etme, fısıldama, mektup yazma, el-çi gönderme, acele etme, seslenme. yüce allah'ın vasıtasız olarak veya değişik vasıtalarla emirlerini peygamberlerine bildirmesi anlamında bir kur'ânî terim."vahiy" kelimesinin yukarıdaki anlamlarda kullanıldığına ait kur'ân-ı kerîm'de bir çok örnek vardır. bunlar şöylece sıralanabilir:"zekeriyya mihraptan kavminin karşısına çıkıp sabah akşam rablerini tesbih etmelerini vahyetti" (meryem, 11). buradaki vahiy kelimesi ima etmek, işaret etmek anlamında kullanılmıştır;"biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. onlar birbirlerini aldatmak için süslü ve yaldızlı sözler vahyeder...

cebrailin kanatları..

   mirac hikayesi pek çok yönüyle tartışıldı eski devirlerde.. nereye gidildi.. nasıl.. neden.. hikayenin cebraille peygamber arasındaki bağlantı yönü de dikkat çekti kimi zaman.. ancak daha çok cebrailin özellikleri açısından.. yani yine nasıllarla ilgilenildi.. hangi özellikleri taşıyordu cebrail.. nasıl rehberlik etti.. benimse hikayeyi ilk duyduğum andan itirabaren dikkatimi çeken kısmı, kendi sınırını belirtmesi peygambere.. beraber yaptıkları bu yolculukta rehberlik ediyor cebrail.. ancak bir yere kadar.. burdan sonra bir adım bile atarsam kanatlarım yanar diyerek geri çekiliyor.. sınırı orası meleğin.. bundan sonra yalnızca insan gidebilir.. yoldaşsız.. yalnız... kendiyle.. nereye ve neden gittiğini bilmeden belki de.. tek bildiği gitmesi gerektiği.. buraya kadar geldiği.....

vahy

vahy   gizli konuşma, işaret etme, emretme, ilham etme, ima etme, fısıldama, mektup yazma, el-çi gönderme, acele etme, seslenme. yüce allah'ın vasıtasız olarak veya değişik vasıtalarla emirlerini peygamberlerine bildirmesi anlamında bir kur'ânî terim. "vahiy" kelimesinin yukarıdaki anlamlarda kullanıldığına ait kur'ân-ı kerîm'de bir çok örnek vardır. bunlar şöylece sıralanabilir: "zekeriyya mihraptan kavminin karşısına çıkıp sabah akşam rablerini tesbih etmelerini vahyetti" (meryem, 11). buradaki vahiy kelimesi ima etmek, işaret etmek anlamında kullanılmıştır; "biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. onlar birbirlerini aldatmak için süslü ve yaldızlı sözler vahyederler" (el-en'am, 6/112). şeytan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !