× "

celali aşireti

" arama sonuçları

celali isyanlarından hizbullah’a çeteler

    insanoğlu toplu yaşamaya başladığından beri , toplumsal huzurun korunması için ya ilahi kaynaklı  kurallara uymuş yada kendi kendine oluşturduğu  -yanlışta olsa- kurallara tabi olarak kendince  huzur tesis etme  çabasına girmiştir. bu kurallara rağmen, bunun dışında yapılanmalar önce sapmalar sonra da kendi kurallarını hakim kılma şeklinde cereyan eden hadiseler aslında bir “güç ve hakimiyetten “ baºka anlamlara gelmemektedir.  bu durum her toplumda görüldüğü gibi  elbette islam toplumlarında da bir  gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.      hemen resulü ekremin vefatı ile ...

osmanli devleti ve milli aşireti

  milli aşireti osmanlı döneminde doğu ve güneydoğu?nun en büyük aşiretlerinden biri olarak bilinir. ibrahim paşa?nın riyaseti döneminde milli adını taşıyan aşiretler esas olarak diyarbakır, urfa ve mardin üçgeninde yaşıyordu. abdülhamid döneminde kurulan hamidiye alayları, sağladığı geniş imtiyazlar dolayısıyla, içlerinde milli aşireti?nin de bulunduğu diğer aşiretler tarafından ciddi rağbet gördü. aşiretler bu alaylara katılarak gerek abdülhamid döneminde gerekse sonraki yıllarda kuruluş gayesine uygun hizmet etti. aşiretiyle birlikte bu alaylara dâhil edilen ibrahim paşa ise,  devletin verdiği imkân ve yetkileri şahsi çıkarları doğrultusunda kullanarak bölgede ciddi huzursu...

şemskîyan aşiretinintarihte ilk görüldüğü yerler

şemsk&ıcirc; aşiret&ıcirc; şemsk&ıcirc;yan - şemsk&ıcirc;liler tarihteki ilk görüldüğü yerler   ırak şengal şemskîlilerin tarihi serüveni adlı bu eserimizin ilk baskısında şengal’den göç ile ilgili elimizde fazla doküman olmadığından net bilgiler verememiştik. bu ikinci baskı da ise van’da şemskîliler ve büyüklerimiz ile ilgili yaptığım araştırmada elde ettiğim bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. bilindiği gibi ünlü şemskîli kürt gazeteci yazar sayın aziz aykaç aşiretin ferqîn’e “herêma çiyayê şengalê” den geldiğini söyler ve devam eder; metin bey biliyorsun şengal şuan &ecir...

atmalı

atmalı aşireti’nin anayurdu orta asya’dır. moskova’nın üst taraflarında “başkurtlar” adında bir türk cumhuriyeti vardır. başkurdistan olarak da okunmaktadır. buralardan geldikleri rivayet edilmektedir. çünkü, başkurtlar(başkürtler) ceket’e “kurtak” diyorlar. atmalılar da “kurtık” diyorlar.       kuraklık olunca türkmen oymaklarla birlikte iran horasan’ına gelmişlerdir. iran’a geldiklerinde “beg-dili” olarak anılıyorlardı. bu isim daha sonra “badıllı” adında bir “oğuz kürt boyu”(şerefname’de, kürt oğuznameleri vardır) olarak, urfa’da yaşamaya devam edecektir. bu boy, nizip-kargamış’a bağlı barak ve k...

sünnÎ atmalı aşireti ve alevÎleşenler (4)

  atmalı aşireti’nin başlangıçta alevî olup sonradan sünnîleştiği yönündeki iddianın sahibi, atmalı aşireti ile ilgili olarak kitap hazırlamaya çalışan mehmet demir’(mehmet demir atmalı) den başkası değil. mehmet demir’in bu iddiası ise, babası ökkeş demir’in anlattığı bir “efsane”ye dayanıyor. mehmet demir’in “atmalı adının menşei ile ilgili efsaneler” başlığı altında anlattığına göre, babası ökkeş demir şöyle diyor: “rivayete göre 15. yy.da ağrı-van yöresinde iskan eden “rişvan uruğu”ndan, celali aşiretinden ko’lık (khalıkan: ihtiyar) ibrahim adında bir alevi dedesi ve arkadaşı bir suç işlemişler. zamanın derebey...

sünnÎ atmalı aşireti ve alevÎleşenler (4)

  atmalı aşireti’nin başlangıçta alevî olup sonradan sünnîleştiği yönündeki iddianın sahibi, atmalı aşireti ile ilgili olarak kitap hazırlamaya çalışan mehmet demir’den (mehmet demir atmalı) başkası değil. mehmet demir’in bu iddiası ise, babası ökkeş demir’in anlattığı bir “efsane”ye dayanıyor. mehmet demir’in “atmalı adının menşei ile ilgili efsaneler” başlığı altında anlattığına göre, babası ökkeş demir şöyle diyor: “rivayete göre 15. yy.da ağrı-van yöresinde iskan eden “rişvan uruğu”ndan, celali aşiretinden ko’lık (khalıkan: ihtiyar) ibrahim adında bir alevi dedesi ve arkadaşı bir suç işlemişler. zamanın derebey...

atmalı/atmanlı aşireti tarihi (3)

  atmalı aşiretinin kökeni (3)     yukarıda, bazılarının atmalıları bozokların beydili (begdili) boyunun rişvan kolundan kabul ettiklerine değinilmişti. bu rişvan bağlantısı belgeden yoksun olmakla birlikte, beydili boyundan olmaları mümkündür. herşeyden önce, tarihsel belgelerde baştan beri atmalılar'dan rişvan’dan ayrı olarak söz edilmektedir. anadolu’ya yerleşen bozok türkmenleri bayat, avşar, beğdili (beydili) ve döğer boylarından oluşuyor ve halep-antep bölgesinde yaşıyorlardı. (doğuştan günümüze büyük islâm tarihi, c. 10, istanbul: çağ y., s. 113.) larousse’da beydili boyu ile ilgili olarak şu bilgiler verilmektedir: &ldquo...

atmalı aşireti ve alevilik-sünnilik (1)

    atmalı aşireti, sünn&ıcirc;lik ve alev&ıcirc;lik (1)       atmalılar köken olarak sünnî olmakla birlikte, aralarından, alevîler’in meskun bulunduğu arguvan’a (malatya’nın ilçesi) yerleşmiş olan bir kesimin zamanla alevîleşmiş oldukları görülmektedir. ayrıca, malatya doğanşehir’in topraktepe köyüne yerleşenler de, iran’ın kaşan şehrinden geldikleri belirtilen ve kaşanlı olarak bilinen bir toplulukla bütünleşerek alevîleşmişlerdir. üçüncü bir grup da, elbistan köylerine yerleşince alevîliği kabul eden alhaslılar'dır (ki, atalarının sünnî olduğunu biliyorlar). malatya, ...

şero,mirzo belur kardeşler

şero mirzo belur kardeşler kemerli(dodi) köyündeki celali aşireti mensuplarıdır. iran'ın dağlık bölgelerinde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla geçiren celali aşireti mensubu bu kardeşler zaman zaman anadoluya da gelmekteydiler. bu kardeşler kurtuluş savaşı sonrası anadoludaki karışıklıklar sonucu ıran'a göç etmişler. (mirzo horasanda kalmıştır). savaş sonrası ülkede yeni bir düzen kurulmuş. bunlardan biri de bölge büyüklerinin orduya bağlı birlikler kurmasıydı. erzurum'un horasan bölgesinde de mir alay yusuf bey bir birlik kurmuştur. birliğini büyütüp daha güçlü hale gelmek için anadoludan zamanın yönetiminden darılıp ayrılan ve buyuk bir nufusa sahip olan ...

celali aşireti

celali aşireti hakkında bir çok bilgi bulunmasına karşın, bunların derli toplu bir şekilde derlendiğini görmedim. bu şekilde bir blog düzenleyerek, kendi kişisel bilgilerimi ve celaliler hakkında edindiğim bilgi ve kaynakları burada yayınlayacam. bu şekilde bu bloga ulaşan bu aşiret hakkında bilgi ve kaynakları olan arkadaşlarında her türlü yardımını beklerim....

kürt sorunun dünü bugünü yarını - kürt sorununun tarihi

1800’lerden 1980’ e kürt sorunu ‘kürt sorunu’,1800’lü yıllardan itibaren osmanlı ve cumhuriyet yönetimlerinin gündeminde daima ve giderek ağırlığı artan bir sorun olarak varolagelmiştir. ayaklanmalarla kendini duyuran bu sorunun ilk halkası 1806 yılındaki ‘ babanzade abdurrahman paşa isyanı’- dır.güney kürtleri ile ilgili bağdat valiliğine yapılan bir atama yüzünden çıkan isyan kısa sürede bastırılmıştır.          2.mahmut’un 1820’lerde yeni bir idari  yapılanmaya gitmesi ve vergi koyması üzerine yezidiler’ in hakkari,rewanduz ve sincan dağı yörelerindeki ayaklanması da hemen bastırılmıştır.      ...

celali

1500’ler den sonra celal (şii) ismindeki bir kürt anadolu’da ’mehdi’ adıyla piyasaya çıkıyor ve osmanlılara (yavuz) karşı isyan (tek neden değil tabi) ediyor. 1518 de öldürülüyor ve kafası yavuza gönderiliyor. öldüren de devlet ile işbirliği yapan bir kürt beyi…böylece bu celali ismi her aşirete verilmeye başlanıyor. burada da anadolu ve diğer bölgedeki sürgün kürtleri var; buna xelıkiler de dahil. konumuz xelıkiler olduğu için, anadolu’dakiler ve batı kürdistan dakiler reşi şemsiyesi altında veya ismi ile kalıyor. serhat (rusya) bölgesindekiler celali (isyankar, savaşçı ve yurdu terk eden manalarında) ismi ile kalıyor. xorasandakiler xelıkan-lu ismi ile...

atmalı aşireti

makale öncesi editor notu: atmalı aşiretinin tarihçesi hakkında birden fazla tez mevcuttur, daha belirgin ifade etmek istersek türk ya da kürt kökenli oldukları konusunda farklı iddaalar söz konusudur. biz yine de birşeyler paylaşabilmek için sizlere en güvenilir kaynakları seçtik, buyrun;  atmalı aşireti’nin anayurdu orta asya’dır. moskova’nın üst taraflarında “başkurtlar” adında bir türk cumhuriyeti vardır. başkurdistan olarak da okunmaktadır. buralardan geldikleri rivayet edilmektedir. çünkü, başkurtlar(başkürtler) ceket’e “kurtak” diyorlar. atmalılar da “kurtık” diyorlar.  kuraklık olunca türkmen oymaklarla birlikte...

kahpeng aşireti

            bu aşiret tarihte ( ruha ) şanlıurfa’ civarında yaşamıştır. günümüzde kohpeng veya kahpeng olarak adlandırılmaktadırlar.              kahpengler ile ilgili bilgi ve belgeler de muhtelif görüşlere rastlamak mümkündür. bu görüşlerden kabul gören en önemlisi bu aşiretin aslında mılan  aşiret federasyonu seyidan aşiretinin bir kabilesi olduğu   1600 lü yıllarda karaca dağ civarında konuşlanan aşiretten bir olay sebebi ile ayrıldığı düşüncesidir. aşirete mensup insanlar tarafından da bu görüş kabul edilmektedir. bu konu ile ilgili mılan ve brukan aşiretleri olayı is...

kürt tarih tezinin dayanılmaz tutarsızlığı

kürt tarih tezinin dayanılmaz tutarsızlığı günümüzde kürt tarih tezi olarak ileri sürülen tarih yazımını, üç kuşak şeklinde görüyoruz: ı. kuşak şerefname, ıı. kuşak nikitin ve minorsky gibi rus subayların tezleri, ııı. kuşak olarak ise tori ve ızady gibi batı kürdoloji enstitülerinin tarih yazımları. bu tezler, bu yazıda, olgu ve veri düzeyinde ele alınacak, etnolojik ve sosyolojik olarak kritik bir tarih okumasından geçirilecektir. bu, kürt tezini destekleyenler için de, karşı çıkanlar için de yapılması gereken bir zorunluluktur. kendimizi kandırmamak ve tutarlı olmak için eleştirisel okuma görevimizdir. bu tezlere göre hurriler, gutiler ve lulliler tarihteki ilk kürtlerdir. milattan önce 2000’li yıllarda mezopotamya’nın kuzeyinde yaş...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !