× "

cengizname destanı ödevi

" arama sonuçları

cengizname destanı özellikleri

  ortaasya'da yaşayan türk boyları arasında xııı. yüzyılda doğup gelişmiştir. cengiz nâme moğol hükümdarı cengiz'in hayatı, kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak cengiz'in oğulları tarafından idare edilen türkler tarafından meydana getirilmiştir. orta asya'da yaşayan türkler özellikle de başkurd, kazak ve kırgız türkleri, cengiz destanını çok severek günümüze kadar yaşatmışlardır. cengiz-nâme'de, cengiz bir türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikâye türk tarihi gibi anlatılmaktadır.   cengiz, uygur türeyiş destanının kahramanları gibi gün ışığı ile kurt-tanrı'nın çocuğu olarak doğar. cengiz-nâme, moğol hanlarının destan&ici...

cengizname destanı

ortaasya'da yaşayan türk boyları arasında xııı. yüzyılda doğup gelişmiştir. cengiznâme moğol hükümdarı cengiz'in hayatı kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak cengiz'in oğulları tarafından idare edilen türkler tarafından meydana getirilmiştir. orta asya'da yaşayan türkler özellikle de başkurd kazak ve kırgız türkleri cengiz destanını çok severek günümüze kadar yaşatmışlardır. cengiz-nâme'de cengiz bir türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikâye türk tarihi gibi anlatılmaktadır. cengiz uygur türeyiş destanının kahramanları gibi gün ışığı ile kurt-tanrı'nın çocuğu olarak doğar. cengiz-nâme moğol hanlarının destanî tarihi olarak kabul edildiğinden tarih araştırıcılarının...

türk kültüründe ve türk tarihinde bozkurt'un önemi

türk kültüründe ve türk tarihinde bozkurt'un önemi          bozkurt'un türk destanlarındaki, dolayısıyla türk milleti'nin inanışlarındaki rolü üç şekildedir:          - ata olarak bozkurt          - rehber olarak bozkurt          - kurtarıcı olarak bozkurt          bozkurt'tan türemiş olmak inancı türklere uzun zaman boyunca büyük bir gurur, emniyet ve geleceğe güvenle bakma duygusu vermiştir. bazı türk destanlarında ana, bazı türk destanlarında baba olarak görülen boz...

türk kültüründe bozkurt'un önemi

türk kültüründe bozkurt'un önemitürk kültürü ve tarihinde bozkurtbozkurt'un türk destanlarındaki, dolayısıyla türk milleti'nin inanışlarındaki rolü üç şekildedir:- ata olarak bozkurt- rehber olarak bozkurt- kurtarıcı olarak bozkurtbozkurt'tan türemiş olmak inancı türklere uzun zaman boyunca büyük bir gurur, emniyet ve geleceğe güvenle bakma duygusu vermiştir. bazı türk destanlarında ana, bazı türk destanlarında baba olarak görülen bozkurt çok defa türk neslinin yok olacağı zaman ortaya çıkmakta ve türklerin neslinin devam etmesini sağlamaktadır. böylece türklerin soyunu kutsallaştırmaktadır. türklerin millet hayatında büyük te...

türklük ve şamanlık ...

şamanlık kültü bugün, çin' in devlet dini olan budizmi kabul etmiş mançular dışında, ancak tunguzlar arasında genel olarak yayılmıştır.moğollar ise bugün hemen hemen hepsi de inançlı budist olup, bunlardan ancak baykal gölğ çevresinde yaşamakta olan buretler hala şamanlığa bağlıdırlar.asya yüksek ilini en başta terk eden türkler ise, altay ve soyon (sayan) dağında yaşayanlar dışında, yüzyıllardan beri, islamiyetin etkisi altında kalmışlar ve bu dine çok bağlıdırlar. türk boylarının ancak rusya ve sibirya'da bulunan pek az bir kısmı hristiyan olmuş ve yalnız batı moğolistan'da oturan soyonların (sayanların) bir kısmı da budizmi kabul etmiştir. bu yüzden şamanlığı ancak, türklerin batıya ve güneye ...

cengiz-nâme eseri

cengiz-nâmeortaasya'da yaşayan türk boyları arasında xııı. yüzyılda doğup gelişmiştir. cengiz nâme moğol hükümdarı cengiz'in hayatı, kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak cengiz'in oğulları tarafından idare edilen türkler tarafından meydana getirilmiştir. orta asya'da yaşayan türkler özellikle de başkurd, kazak ve kırgız türkleri, cengiz destanını çok severek günümüze kadar yaşatmışlardır. cengiz-nâme'de, cengiz bir türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikâye türk tarihi gibi anlatılmaktadır.cengiz, uygur türeyiş destanının kahramanları gibi gün ışığı ile kurt-tanrı'nın çocuğu olarak doğar. cengiz-nâme, moğol hanlarının destanî tarihi olarak kabul edildiğinden ...

türk tarihimizde "bozkurt"

 türk kültürü ve tarihinde bozkurt          bozkurt'un türk destanlarındaki, dolayısıyla türk milleti'nin inanışlarındaki rolü üç şekildedir:          - ata olarak bozkurt          - rehber olarak bozkurt          - kurtarıcı olarak bozkurt          bozkurt'tan türemiş olmak inancı türklere uzun zaman boyunca büyük bir gurur, emniyet ve geleceğe güvenle bakma duygusu vermiştir. bazı türk destanlarında ana, bazı türk destanlarında baba olarak görülen bozkurt çok defa ...

türk kültüründe bozkurt

türk kultüründe bozkurtbozkurt'un türk destanlarındaki, dolayısıyla türk milleti'nin inanışlarındaki rolü üç şekildedir:- ata olarak bozkurt- rehber olarak bozkurt- kurtarıcı olarak bozkurtbozkurt'tan türemiş olmak inancı türklere uzun zaman boyunca büyük bir gurur, emniyet ve geleceğe güvenle bakma duygusu vermiştir. bazı türk destanlarında ana, bazı türk destanlarında baba olarak görülen bozkurt çok defa türk neslinin yok olacağı zaman ortaya çıkmakta ve türklerin neslinin devam etmesini sağlamaktadır. böylece türklerin soyunu kutsallaştırmaktadır. türklerin millet hayatında büyük tesiri olacak hareketlere girişecekleri zamanlarda bozkurt onlara yol g&ou...

cengiz han destanı

cengiz han destanıon üçüncü yüz yıl ortalarına doğru teşekkül etmeğe başlamıştır. en eski oğuz ve uygur soyuna ait bir kısım destanımsı söylentilerin, daha sonra diğer türk boyları arasında anlatılıp genişlemesi ve bunlara yapılan ilaveler, bilinen cengiz han destanının esasını teşkil etmektedir.daha doğrusu cengiz han destanı, aslı bu söylentiler olan ve sonradan cengiz han' ın şahsiyeti ve adı etrafında toplanıp geliştirilen yakıştırma bir destan görünüşündedir. cengiz han destanını anlatan eserler, cengizname adını taşır. tıpkı oğuz han destanını anlatan eserlere oğuzname denildiği gibi. moğol, türk ve islami motifleri işleyişleri bakımından cengiz han destanı üç ayrı rivayet halindedir.türk rivayet...

türk destanları

türk destanları   1. yaratılış destanı   2. alp er tunga destanı   3. şu destanı   4. tufan destanı   5. oğuz kağan destanı   6. mete han destanı   7. bozkurt destanı   8. ergenekon destanı   9. türeyiş destanı   10. göç destanı   11. satuk buğra han destanı   12. manas destanı     13. cengizname     14. edige destanı   15. battal gazi destanı   16. köroğlu destanı   17. ay-atam destanı   18. türk mitolojisi     19. göktürk kitabeleri     20. karca bey destanı     21. boğa&cce...

ünlü türk destanları

prof. dr. umay günay bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi türk edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır. türk edebiyat geleneği içinde "destan" terimi birden fazla nazım şekli ve türü için kullanılmış ve kullanılmaktadır. eski türk edebiyatı nazım şekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler, anonim edebiyatta ve Âşık edebiyatında koşma veya mâni dörtlükleri ile yazılan veya söylenen ferdî, sosyal,tarihi, acıklı veya gülünç olayları tahkiye tekniği ile çeşitli uslûplarla aktaran nazım türüne ve bu yazıda ele alınan kâinatın, insanlığın, milletlerin yaradılışını , gelişimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeşitli olay ve nesnelerle ilgili sebeb açıklayan ve batı edebiyatında "epope" terimiyle anılan eserlerin tamamı da türk edebiyatı geleneği içinde "destan" adı ile an...

cengizname__battalname (iki destan bir arada)

      cengizname   ortaasya'da yaşayan türk boyları arasında xııı. yüzyılda doğup gelişmiştir. cengiz nâme moğol hükümdarı cengiz'in hayatı, kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak cengiz'in oğulları tarafından idare edilen türkler tarafından meydana getirilmiştir. orta asya'da yaşayan türkler özellikle de başkurd, kazak ve kırgız türkleri, cengiz destanını çok severek günümüze kadar yaşatmışlardır. cengiz-nâme'de, cengiz bir türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikâye türk tarihi gibi anlatılmaktadır.            cengiz, uygur türeyiş destanının kahramanları gibi gün ışığı ile kurt-tanrı'nın çocuğu olarak doğar. cengiz-nâme, moğol hanlarının destanî tarihi olarak kabul edildiğinden tarih ar...

cengizname destanı

ortaasya'da yaşayan türk boyları arasında xııı. yüzyılda doğup gelişmiştir. cengiznâme moğol hükümdarı cengiz'in hayatı, kişiliği ve fetihleri ile ilgili olarak cengiz'in oğulları tarafından idare edilen türkler tarafından meydana getirilmiştir. orta asya'da yaşayan türkler özellikle de başkurd, kazak ve kırgız türkleri, cengiz destanını çok severek günümüze kadar yaşatmışlardır. cengiz-nâme'de, cengiz bir türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikâye türk tarihi gibi anlatılmaktadır. cengiz, uygur türeyiş destanının kahramanları gibi gün ışığı ile kurt-tanrı'nın çocuğu olarak doğar. cengiz-nâme, moğol hanlarının destanî tarihi olarak kabul edildiğinden tarih araştırıcılarının da dikkatini çekmiştir. xvıı. yüzyılda orta asya türkçesinin değerli yazarı ebü'l gâ...

ağaç

ağaç kültü birçok doğa inançlarının barındırdığı animizimde, ağaçların saygı gösterilmesi gereken bir ruha sahib oldukları, ve ağaçlara gösterilen saygı, bereketi etkilediğine inanmaktan kaynaklanan bir kült'dür. eski türklerin ve moğolların inancı tengricilikte, ve kuzeyamerikanın yerli inançlarında, ayrıca birde dünyanın merkezinde durduğuna, ve yer ve gök alemini birleştirdiğine inanılan "dünyalar ağacı" vardır. ağaca tapınmanin izleri oğuzlara kadar muhafaza edilmişdir: “bay terek”, “temir kavak” , veya “hayat ağacı” denilen kutsal “evliya ağaç” inanışına benzer inanclar sadece türk mitolojisinde değil tüm dünya mitolojilerinde rastlanabilir. konu başlıkları [gizle] 1 sembolik anlamları2 tarihsel kökenleri3 ayrıca...

türk destanları

genel konu başlıkları 1 genel2 yaradılış destanı3 alp er tunga destanı4 şu destanı5 hun - oğuz destanı6 köktürk destanı7 ergenekon destanı8 uygur destanları9 türeyiş destanı10 göç destanı11 satuk buğra han destanı12 manas destanı13 cengizname14 edige15 battalname16 danişmendname17 köroğlu destanıtürk destanları, 2500 yıl öncesine kadar uzanan geniş bir zaman aralığında insandan insana aktarılarak bugünlere gelebilmiş manzum hikayeleri, koşma ve manileri içerir. destanlarda tarihi olay ve kahramanlar milletin ortak bilinçaltının, vicdanının istek, beklenti, doğruları ve değerleri ile idealleştirilir, eski hatıralarla birleştirilerek tarihî gerçekmiş gibi anlatılırlar. her milletin milli kimlik ve nitelikleri, ortak dünya görüşü, hatıra ve beklentileri yanında kusurları ve yanlış...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !