× "

cennetle ilgili bilgiler

" arama sonuçları

ölüm ve sonrası (ölüm kıyamet cehennem)

  ölüm kıyamet cehennem bizim, sizi boşbir amaç uğruna yarattığımızı ve  gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sanmıştınız?  ( müminun suresi, 115)   batıl inançlar ve gerçekler her canlı varlık gibi insan da bir gün ölmek üzere doğar. kimileri çok küçük yaşta hayata veda ederken, kimileri genç, kimileri orta, kimileri de ileri yaşlarda bu dünyayı terk ederler. kimsenin sahip olduğu malı-mülkü, serveti, makamı, mevkisi, şöhreti, itibarı, kuvveti ve güzelliği, ölümü kendisinden uzaklaştıramaz. herkes istisnasız ölüme boyun eğmiştir ve bundan sonra da eğmeye devam edecektir. ...

peygamberlere iman detaylı bilgiler -1-

peygamberlere iman rusul kelimesi resulün çoğuludur. resul: allah'ın insan­lardan seçerek kendisine vahiy indirdiği ve bunu tebliğ etmesini istediği kişidir. [182] resullere inanmak imanın şartlarından bir tanesi olup şu hususları kapsamaktadır. a- bütün resullere yerine göre tafsili veya icmali bir şekil­de iman etmek. b- bütün resullerin davetinin asıl olarak tevhidi, yani al­lah'ın birliğini ikame etmeyi hedeflediğine inanmak. c- resullerin söyledikleri her şeyin ve insanları kendisine davet ettikleri yolun doğru olduğuna ayrıca onların hepsinin de hak ve doğru yolda olduklarına inanmak. ibn teymiye resul konusunda şunları söylemektedir; bütün milletler, resullerin hep...

amel defterlerinin dağıtılması

insanlar hesaplarının görülmesi için toplandıktan sonra, kendilerine dünyada iken yaptıkları işlerin yazılı bulunduğu amel defterleri dağıtılır. bu defterlerin mahiyeti bilinmemektedir. onlar dünyadaki defterlere benzetile­mez. kirâmen kâtibîn adı verilen melekler tarafından yazılan bu defterler hakkında kur'an'da şöyle buyurulur: "kitap ortaya konmuştur. suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. vay halimize derler, bu nasıl kitapmış. küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş. böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. senin rabbin hiç kimseye zulmetmez" (el-kehf 18/49). amel defterleri cenne...

kuran'ın kapsadığı konular

 insanları hem bu dünyada hem de âhirette mutluluğa kavuşturmak için gönderilmiş bulunan kur'ân-ı kerîm başlıca şu konuları kapsamaktadır:   1.     itikad. başta allah'a iman olmak üzere peygamberlere, meleklere, ki­taplara, kazâ ve kadere, âhirete ait önemli konular ve inançla ilgili çeşitli meseleler, kur'an'ın kapsadığı konuların başında gelir. 2.     ibadetler. kur'an'da müslümanların yapmakla yükümlü bulundukları namaz, oruç, hac, zekât vb. ibadetlere dair âyetler vardır. 3.      muâmelât. kur'an bir toplumun devamını sağlayan ve toplum fer...

hulefa ve sahefe

soru 1  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek               insanlara ne ad verilir? cevap  : sahabe. soru 2  : tabiin kime denir? cevap  : sahabeleri gören kimseye tabiin denir. soru 3  : tebeut tabiin kimlere denir? cevap  : tabiini gören kimselerdir. soru 4  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan               insanlara ne ad verilir? (veysel karani ve habeş kralı necaşi gibi) cevap  : muhadram. soru 5  : hulefai raşidin kime denir sırasıyla sayınız? cevap  : peygamber ...

cennetle iskoçyanın farkı ne?

birisine; onun hiç bilmediği, hiç görmediği, tadını hiç almadığı, zevkine hiç ulaşmadığı, rengini hiç bilmediği şeyleri anlatmak zordur. bunun içinde onun daha önceden bildiği şeylerle mukayesesi yapılarak anlatılır. burada benzetme sanatı yapılır. insanın hiç bilmediği ve algılayamadığı her konuda böyle benzetmeler yapılır. gideceğiniz bir tatil köyünün bile herşeyini görmeniz mümkün değildir, size verilen bir kaç resim veya broşürde koskoca tatil köyünün sadece çok az bir kesiti verilir.allah; kitabında, cennetiyle ilgilide insanlara bilgiler vermektedir. bu bilgiler bizlerin anlayacağı ve kavrayacağı şeyler olmalıdır ki bizimde cennetle ilgili kafamızda birşeyl...

dinimiz

                  bunları biliyor musunuz?   1- abdest nedir? dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir.a 2- adak nedir? kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair allah’a söz vermesidir. 3- ahiret ne demektir? kıyametin kopmasından sonra başlaya...

her müslümanın bilmesi gereken bilgiler

abdest nedir? dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklar?yla beraber ayaklar?n temiz su ile y?kanmas? ve ba??n meshedilmesidir. 2- adak nedir? ki?inin dinen yükümlü olmad??? halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapaca??na dair allah’a söz vermesidir. 3- ahiret ne demektir? k?yametin kopmas?ndan sonra ba?layan ve sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayat?d?r. 4- ahkam nedir? kur’an ve sünnetin içerdi?i dinî hükümlerdir. 5- ahlâk nedir? bir ki?inin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî de?erleri, huylar? ve bunlar?n tesiri ile ortaya koydu?u davran??lar?n bütünüdür. 6- allah’?n r?zas? ne demektir? yap?lan herhangi bir i?ten allah’?n ho?nut olmas?d?r. 7- amin ne demektir? yap?lan duâ için, “ya rabbi kabul buyur” demek...

seyda hazretlerinin itikat ile ilgili görüşleri

seyda hazretlerinin itikat ile ilgili görüşleri seyda hazretleri itikadın tam olarak yer leşmesi, muhafazası vç kâmil hale ulaşmasi üzerinde hassasiyetle dururdu. özel veya genel sohbetlerinde iman nimetinin büyüklügü ve kiymetinin anlaşilmasini anlatarak şöyle buyururlardi:"insan biraz düşünecek olsa, iman nimetinden daha büyük bir nimetin olmadigini hemen anlar. zira iman, insanin ebedi cehennem azabindan kurtulmasina vesiledir. ıman öyle bir nimettir ki batidan doguya kadar bütün dünya malindan, hükümdarligindan, saltanatindan daha faydali ve makbul, paha biçilmez nadide bir incidir. alemlerin rabbi insana bu nimeti nasip ve ihsan ettiginden dolayi hassasiyetle muhafaza edilmeli, elden çikmamasi için azami gayret gösterilmelidir. zira imanla şereflenmeyen kimse allah korusun ...

temel bilgiler

1- abdest nedir?dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz su ile yıkanması ve başın meshedilmesidir.a2- adak nedir?kişinin dinen yükümlü olmadığı halde, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair allah’a söz vermesidir.3- ahiret ne demektir?kıyametin kopmasından sonra başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayatıdır.4- ahkam nedir? kur’an ve sünnetin içerdiği dinî hükümlerdir.5- ahlâk nedir?bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiri ile ortaya koyduğu davranışların bütünüdür.6- allah’ın rızası ne demektir? yapılan herhangi bir işten allah’ın hoşnut olmasıdır.7- amin ne demektir? yapılan duâ için, “ya rabbi kabul buyur” demektir.8-...

dini bilğiler

<table width="200" style="border:2 solid 000000" bgcolor="#000000"> <td><font face="georgia"><font size="3"><font color="f4f1c2">baslık</font></font></font></td> </tr><tr><td bgcolor="f4f1c2" width="255" height="110"><font face="georgia"><font size="2"><font color="000000"> yazınızı bu alana yazınız! </font></font></font></td></tr></td></table> allah akılla bilinir tarih | makale | hit giriş oturduğunuz yerden şöyle bir etrafınıza bakın. bulunduğunuz odadaki herşeyin "yapılmış" olduğunu göreceksiniz. duvarlar, döşemeler, tavan, oturduğunuz sandalye, elinizde tuttuğunuz kitap, masanın üstünde duran bir bardak; sayılamayacak kadar çok...

cennetle ilgili bazı bilgiler

cennetle ilgili bazı bilgiler crayzzz cennet ehlinin özellikleri pek çok ayet, namaz, oruç, zekat gibi belli başlı ibadetlerin yanı sıra güzel ahlaka ilişkindir. allah insanlara hem kendilerinin güzel ahlaklı yaşamalarını, hem de diğer insanlara bunu tavsiye etmelerini emreder. allah'ın emir ve tavsiyelerine uyulduğu ve herkesin güzel ahlak sahibi olduğu topluluklarda cennet hayatındakine benzer bir ruh hali yaşanır. müslümanlar allah'ın muhlis kullarıdır. her düşüncelerinde, tavırlarında ve konuşmalarında allah'ın rızasını gözetir ve o'ndan korkup sakınarak hareket ederler. şeytanın telkin ettiği gizli açık hiçbir olumsuzluğa asla izin vermeyen, aklı ve vicdanı temiz kişilerdir. ahirete de bu temiz vicdanla giderler. allah, "hani o, rabbine arınmı...

ilmihal bilgiler-2

               namaz namazın vaktı sünnet farzdan önce farz sünnet farzdan sonra vıtır toplam sabah 2 2 - - 4 ögle 4 4 2 - 10 ıkındı 4 4 - - 8 aksam - 3 2 - 5 yatsı 4 4 2 3 13   namazin sartlari 1) hadesten taharet: hades denilen manevî kirin giderilmesi için, abdest almak, gerekli hallerde gusül yapmaktir. 2) necasetten taharet: namaz kilacak kisinin, bedeninde, üzerindeki elbisede ve namaz kilacagi yerde pislik varsa bunlari temizlemektir. 3) setr-i avret: namaz kilacak kisinin vücudunda örtünmesi gereken yerleri örtmesi demektir. erkeklerin: göbek ile diz kapagi arasini (dizkapagi dahil), kadinlarin: yüz, el ve a...

kuran ahlakında temizliğin önemi

  1. temizlik, allah’ın bir emri olduğu için önemlidir: temizlik, “şüphesiz allah, tevbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.” (bakara suresi, 222) ayetinde de bildirildiği gibi yüce rabbimiz’in beğendiği ve müminlerin yaratılışlarına en uygun olan tutumdur. allah’ın üstün gördüğü bir davranış olan temizlik, müminlere bir yandan da çok büyük bir zevk ve rahatlık verir. yaşamlarının her anında allah’ın emirlerini uygulama konusundaki kararlılık ve gayretleri hissedilen samimi iman sahipleri, temizlik konusunda da aynı hassasiyeti gösterirler. 2. temizlik, cennete duyulan bir özlem olması bakımından önemlidir: inanan bir insanın dünyada oluşturmak istediği ortam cennet ortamının benzeridir. mümin cennete layık görülen bir insandır ve dünyada da...

hulefa ve sahebe

soru 1  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat eden mübarek               insanlara ne ad verilir? cevap  : sahabe. soru 2  : tabiin kime denir? cevap  : sahabeleri gören kimseye tabiin denir. soru 3  : tebeut tabiin kimlere denir? cevap  : tabiini gören kimselerdir. soru 4  : peygamber efendimiz (s.a.v.)’in zamanında yaşadığı halde efendimiz (s.a.v.)’i görme şerefine nail olmayan               insanlara ne ad verilir? (veysel karani ve habeş kralı necaşi gibi) cevap  : muhadram. soru 5  : hulefai raşidin kime denir sırasıyla sayınız? cevap  : peygamber ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !