× "

ceviz ağacı ne zaman dikilir

" arama sonuçları

bu meyvelere yatırım yapan kazanacak

dikim ayı marta sayılı günler kaldı. birçok meyve grubunda lider olan ya da liderliğe oynayan türkiye, meyvecilik yatırımında cazip fırsatlar sunuyor. dikim ayı marta sayılı günler kaldı. birçok meyve grubunda lider olan ya da liderliğe oynayan türkiye, meyvecilik yatırımında cazip fırsatlar sunuyor. uzmanlar en çok ceviz, armut, nektarin, kiraz, vişne, üzüm, narenciye, muz, elma, kivi, kayısı, zeytin, kamkat ve lime üretimini öneriyor... meyve üretiminde dünyanın en şanslı ülkelerinden biriyiz. dört mevsimi de hakkıyla yaşıyor ve hemen her bölgemizde her çeşit meyveyi üretebiliyoruz. kayısı, kiraz ve vişnede dünya lideriyiz. nar ve elmada üçüncü, şeftalid...

budama ve asılama teknıklerı

budama hakkında genel bilgi almanca;ausholzen, ausästen, beschneiden , fransızca; taille, emendage, ingilizce; pruning, lopping, trimming. ağaçların düzenli ve kuvvetli bir taç (dal ve yaprak) meydana getirebilmeleri, verim çağlarında daha uzun zaman kalabilmeleri, kuvvetten düşmeye başlamış ağaçların yeniden kuvvetlenebilmeleri ve yüksek kaliteli ürün verebilmeleri gâyesiyle yapılan işe budama denir. odunlaşmış bitkilerde kırık, ezik, hastalık, sık ve eğri büyümekte olan dallar budanarak ağaçlara düzgün şekiller verilir. meyve ağaçlarında kaliteli çiçek açmasını ve meyve alınmasını etkiler. bahçelerdeki süs ağaç ve çalılarının budama...

ceviz yetiştiriciliği

ceviz yetiştiriciliğibağ-bahçe ürünlerinin üretim, tüketim ve ticareti yönünden önemli ülkeler arasında yer alan türkiye, köklü bir meyvecilik kültürüne sahip olup bir çok meyve türünde olduğu gibi cevizin de yetiştirilebildiği uygun ekolojilere sahiptir. ülkemiz dünya ceviz üretiminde a.b.d. ve çin'den sonra üçüncü sıradadır.ülkemizde ağaç başına verim 33-37 kg arasında değişmektedir. aşılı ceviz fidanları ile bahçe tesis edildiğinde verimde aşısızlara göre % 50-60 oranında artış sağlanabilir.aşısız (yabani) cevizler 7-10 yaşlarında , aşılı cevizler ise 4 yaşından itibaren meyve vermeye başlamaktadır. yine yabani ağaçlardan 6 kg kabuklu meyveden en fazla 1,5-2 kg iç alınırken, aşılı ağaçlardan 6 kg cevizden en az 3 kg iç meyve alınmaktadır.önerilen aşılı fidanlarla bahçe tesis edildiğinde...

cüzi iradezeli sır: kader

cüzi iradezeli sır: kader   ezeli sır: kader ömer sevinçgül bir olaylar okyanusunda yaşıyoruz. kainatın her köşesinde bir oluşma, yapılaşma, kaynaşma, bütünleşme ve ardından dağılış, çözülüş, sonra yeniden kuruluş hareketleri var. sürekli birileri geliyor ve gidiyor; fakat âlemdeki âhenk, asla bozulmuyor. her varlık ve her yokluk, kurulu nizamın yıkıcısı değil, tamamlayıcısı oluyor. bu âhenk ve intizam, bir ilmin mi sonucudur, rastlantıların mı? biz insanlar, kâinata fırlatılmış birer taş mıyız? tesadüfen mi doğuyor, çoğalıyor ve ölüyoruz? her eser, bir plâ...

batıl inançlar

uğur-uğursuzluk - ruh, mezarlık,türbe ve ziyaret yerleri ile ilgili halk inançları: - sağ avuç kaşınırsa para gelir, sol avuç kaşınırsa elden para çıkar. - ayak kaşınınca yolculuk var demektir. - sol kulağın çınlaması zenginliğe işarettir. - sağ kulağın çınlaması sağlığa işarettir. - gözün seğirmesi olumsuzluğa işarettir, çevrede ölüm meydana gelebilir. - kulağın çınlaması birisi tarafından anılmaya işarettir. - akşam tırnak kesilmez - cuma akşamı tırnak kesilmez. - akşam sakız çiğnenmez, akşam çiğnenen sakız ölü etidir. - salı günü çamaşır yıkanmaz - salı sallanır. - güneş batarken uyuyanın ömrü kısalır - elden ele sabun verilmez. verilirse kavga edilir....

ceviz yetiştiriciliği

              ceviz yetiştiriciliği                        ülkemiz dünya ceviz üretiminde a.b.d. ve çin'den sonra üçüncü sıradadır.ülkemizde ağaç başına verim 33-37 kg arasında değişmektedir. aşılı ceviz fidanları ile bahçe tesis edildiğinde verimde aşısızlara göre % 50-60 oranında artış sağlanabilir. aşısız cevizler 7-10 yaşlarında ,  aşılı cevizler ise 4 yaşından itibaren meyve vermeye başlamaktadır. yine yabani ağaçlardan 6 kg kabuklu meyveden en fazla 1,5- 2 kg iç alınırken, aşılı ağaçlardan 6 kg cevizden en az 3 kg ...

insanlar nelere inanıyor‏

 ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenler çarpılır. - türbeden dışarıya bir şey, bir nesne götüren kişiler çarpılır. - mezarlığı parmağı ile işaret etmek iyi değildir.parmakları ile işaret eden kişilerin parmakları kurur.- kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa kurban sahibi o yıl içerisinde ölür.- bir çocuk sürekli ağlarsa o evde mutlaka ölüm meydana gelir.- ölüye talkın verilirken can gelir, kalkmak ister,başına tahtaya çarpar.o zaman ölü "eyvah ben ölmüşüm" der.- ölen bir kişinin etleri ölümünden 40 - 52 gece sonra kemiklerinden ayrılır.ölünün etleri kemiklerden kolay ayrılsın diye o gece evinde dua edilir.- bir kişi ...

uğur-uğursuzluk

birlikte yaşayan insanlar arasında kimi zaman korkudan,kimi zaman çaresizlikten,kimi zaman da rastlantılardan doğan bir takım inanışlar vardır.bunlara "batıl inanışlar" denir.bu inanışlar,ilk insanın var oluşundan günümüze kadar sürüp gelmiştir. çoğunun bilimsellikle, akılla, çağdaşlıkla ve dinsel inançla bir ilgisi yoktur.bunlar akılla bağdaşmadığı halde yazık ki insan oğlunun gönlünden, beyninden, vicdanından sökülüp atılamamışlardır.bu tür inanışların doğmasında kişilerin doğal yapısı etken olduğu kadar büyüklerin, kimi din görevlilerinin cehalet örneği sözlerinin de etkisi olmaktadır.inanışlar kişiden kişiye değişmekle birlikte ortak yanları da vardır. ruh, mezarlık,türbe ve...

meyve bahcesi kurulmu

meyve yetiştirme  ve  bakımı                                                                                                                                &...

kemençe ve fındık

kemençe kemençe sözcüğü, farsça "keman" sözcüğü ile türkçe "-çe" küçültme ekinin birleşmesiyle oluşmuştur. sözcüğün kaynağı konusunda şöyle bir yorum da yapılmaktadır: yerel söyleyiş ve türk diyaleklerine göre kimi yerlerde "ıklığı"adıyla anılırken, kimi yerlerde çıkardığı sesin sivrisinek sesi gibi tiz olması nedeniyle, çeşitli diyeliklerde sivrisinek anlamında kullanılan "kemençe: küminçe-"kimin-çe" ve "çibin-çe" denmiştir. divan'da sivrisinek anlamında "kimünçe" geçmektedir. kemençe sözcüğü xv. yüzyıl sonlarına doğru kullanılır olmuştur. daha önceleri yaylı saz anlamında aklıg, gıcak sözcükleri kullamılmıştır. iklıf; "oklu, oku olan" anlamına geldiğinden kemençeyle ilgisi ortadadır. farsça metinlerdeyse bu sözcük yerine "kemençe-kemane" geçmektedir. yaylı sazın anadolu'da o...

şifalı bitkiler

abdestbozanotu ( pimpinella saxisfrage) :gülgillerden; siyah ve yeşil boya çıkartılan bir bitkidir. rutubetli yerlerde yetişir. boyu 70 santimetre kadardır. kökü akıcıdır.kullanıldığı yerler:mideyi kuvvetlendirir. göğüs ağrılarını dindirir. ateşi düşürür. boğmaca, öksürük ve baş ağrılarını keser. vücuda dinçlik verir. balgam ve ter söker. burun kanamalarını keser. bademcik şişlerini indirir. mide yanması ve bağırsak gazlarını giderir. çıbanın olgunlaşmasına yardım eder. acı ağaç ( kuvasya ağacı ) :sedefotugillerden; 2-3 metre boyunda küçük bir bitkidir. ince kabuklarının üzerinde sarı benekler vardır. çiçekleri kırmızıdır. sıcak ülkelerde yetişir. bu ülkelerde acı ağaç kabuklarından yapılan kaplardan su içenlerin kuvvetleneceğine inanılır. hekimlikte; kökü, kabuğu ve odunu...

şifalı bitkiler a - k

abdestbozanotu ( pimpinella saxisfrage) :gülgillerden; siyah ve yeşil boya çıkartılan bir bitkidir. rutubetli yerlerde yetişir. boyu 70 santimetre kadardır. kökü akıcıdır.kullanıldığı yerler:mideyi kuvvetlendirir. göğüs ağrılarını dindirir. ateşi düşürür. boğmaca, öksürük ve baş ağrılarını keser. vücuda dinçlik verir. balgam ve ter söker. burun kanamalarını keser. bademcik şişlerini indirir. mide yanması ve bağırsak gazlarını giderir. çıbanın olgunlaşmasına yardım eder. acı ağaç ( kuvasya ağacı ) :sedefotugillerden; 2-3 metre boyunda küçük bir bitkidir. ince kabuklarının üzerinde sarı benekler vardır. çiçekleri kırmızıdır. sıcak ülkelerde yetişir. bu ülkelerde acı ağaç kabuklarından yapılan kaplardan su içenlerin kuvvetleneceğine inanılır. hekimlikte; kökü, kabuğu ve odunu...

kayısı ve kayısı bahçesinin kurulumu

vııı- kayısı bahçesinin kurulması 8.1. bahçe yerinin seçimi kayısı ağaçları ilkbahar geç donlarından fazla etkilenip zarar gördüğünden bahçe yeri seçerken soğuk havanın oturduğu ova ve çukur yerlerden ziyade sırt ve yamaç yerler tercih edilmelidir. soğuk hava daha ağır olduğundan vadi tabanında  veya ağaçların alt kısmında toplanmaktadır. kayısı ağaçlarının alt dalları ile  vadi tabanında bulanan ağaçlar dondan daha fazla zarar görmektedir. 8.2. kayısı fidanı üretimi kayısı fidanı üretiminde en çok kullanılan yöntem, aşı ile çoğaltmadır. çünkü aşı ile fidan üretimi hem çok kolay hem de ucuzdur. fidanlık olarak kullanılacak arazi sonbaharda 50-60 cm derinliğinde traktörle sürülür. fidanların normal şekilde büyümesi için dekara 3-5 ton yanmış ahır gübresi, imkan varsa yıll...

susuz yaz 1 / uzun öykü

susuz yaz / uzun öykünecati cumalı ____________________________________________________________ urla'nın bademler köyünün kuzeyinde, ovacık'tan izmir seferihisar şosesine kadar, hafif dalgalarla uzanan toprakları sulayan üç dereden ikisi, yaz ayları gelince kurur, kalın kumlu, çakıllı yataklarıyla kuraklıktan gün günden yanan, kavrulan ovanın yüzüne atılmış iki eski ustura izi gibi kalır. artık o yörede, ilk güz yağmurları düşünceye kadar, akan tek su sesi işitilir. tekebaşı'nda, kocabaşların küçük zeytinliğinin eteğinden kaynayan pazu kalınlığında bir su damarı, bir kulaç çapındaki yatağında, önce hızla kabarır, taşar sonra yer yer aralıkları harçla sıvalı taş döşeme bir oluktan, beş altı yüz adım aşağılarda kalan bir havuza doğru akmaya başlar.suyun geçt...

kayısı ve kayısı bahçesinin kurulması

vııı- kayısı bahçesinin kurulması 8.1. bahçe yerinin seçimi kayısı ağaçları ilkbahar geç donlarından fazla etkilenip zarar gördüğünden bahçe yeri seçerken soğuk havanın oturduğu ova ve çukur yerlerden ziyade sırt ve yamaç yerler tercih edilmelidir. soğuk hava daha ağır olduğundan vadi tabanında  veya ağaçların alt kısmında toplanmaktadır. kayısı ağaçlarının alt dalları ile  vadi tabanında bulanan ağaçlar dondan daha fazla zarar görmektedir. 8.2. kayısı fidanı üretimi kayısı fidanı üretiminde en çok kullanılan yöntem, aşı ile çoğaltmadır. çünkü aşı ile fidan üretimi hem çok kolay hem de ucuzdur. fidanlık olarak kullanılacak arazi sonbaharda 50-60 cm derinliğinde traktörle sürülür. fidanların normal şekilde büyümesi için dekara 3-5 ton yanmış ahır gübresi, imkan varsa yıllan...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !