× "

cezimli hemze ile ilgili örnekler

" arama sonuçları

kur’an-ı kerim öğretiminde yöntem ve teknikler

nazif yılmaz[1] kur’an-ı kerim, insanlığın kurtuluşu için, kulların ihtiyaçlarına göre en son gönderilen ve kıyamete kadar da hükmü geçerli olan ilahî kitaptır. peygamber efendimiz, kur’an-ı kerim’i, bize okumuş, öğretmiş ve onun getirdiği hayat ölçülerini bizzat uygulayarak açıklamıştır. bir müslüman’ın kur’an-ı kerim’e karşı vazifesini beş maddede özetleyebiliriz: öğrenmek, okumak, anlamak, uygulamak ve başkalarına öğretmek. asr-ı saadetten itibaren müslümanlar kur’an’ın en doğru şekilde okunmasına ve sonraki nesillere aktarılmasına özel bir önem vermişlerdir. kur’an eğitiminin verimliliği, ders hocasının...

tecvit bilgileri

******* tecvit bilgileri  ******* medler: * harf-i med: ي ا و . ( elif – vav – ye ) * sebebi med: 1- ء (hemze harekesi olan elif’dir.) . ْ                      2-    ( sükun, harekesi olmayan harf ) 1- meddi tabi: ي ا و harekesiz geldiğinde, kendisinden önceki harfi, bir elif miktarı uzatılır. elif’den önceki harf üstün, vav’dan önceki harf ötre, ye’den önceki harf esre olur. bir elif uzatmak vacibtir. 2- meddi muttasıl ve munfasıl: harfi medden sonra sebebi medden  hemze aynı kelimede gelirse, meddi muttasıl olur ve dört elif miktarı çekili...

kısaca tecvit bilgileri

med harfleri    ا    و    ي   harfleridir.(ا) ten önceki harfin harekesi üstün olursa elif uzatan harf olur. örnek: بَابَا  قَالَ   ظَالِمٌ  كَافِرٌ   حَاكِمٌ ( و )   dan önceki harfin harekesi ötre olursa و  uzatan harf olur. örnek:   قُولُوا    تُوبُوا  اُو   كَ...

tecvid kaideleri

tecvid kaidelerilügat manası;güzel yapmaktır.terim manası ise; harflerin sıfat yönüyle hakkını ve müstehakkını vermektir.hakkını derken; sıfat-ı lazime yani harfte olması gereken, harften ayrılmayan sıfatlardır. belirtilmediğinde genellikle namazın bozulduğu sıfatlardır. müstehakkını derken; sıfatı arızalarıdır. yani harften kalktığında harfin zatını değiştirmeyen, namazın bozulmasına neden olmayan sıfatlardır.tecvidin gayesi; kur’an’da emrolunduğu şekilde kur’an’ın kelimelerini ve harflerini kurallar bütünlüğü içerisinde okunmasını sağlamaktır.tecvidin hükmü; kur’an’ı kerim’in tecvitli okunması farzdır. namazı kabul olacak kadar kur’an’ın tecvitli okunması farz-ı ayn, k...

yok, yok mudur?- var mıdır?

yok, yok mudur?- var mıdır? aslında iki ayrı seçenek var gibi görünüyor; yazı ya da tura gibi… ama biraz düşününce… “yok yoktur” demek ile”yok vardır” demek aynı sonucu veriyor. “yok yoktur” denildiğinde, “yoktur” diyerek “yok” un varlığı reddedilmiş olunuyor. ancak yok’ u reddederken kişi iddiasını reddettiği şeye dayandırıyor ve kendi iddiasını geçersiz kılıyor. “yoktur” un geçerli bir iddia olması ancak “yok” un kabulü ile mümkün olur. öyle olunca da yoktur diyerek reddettiğini aynı zamanda kabul etmiş olur kişi. bu bir yerde şuna benzer; “ben daima yalan söylerim” diyen bir kimsenin bu söz&uu...

elif-bâ öğretiminde 17 öneri

elif-bâ öğretiminde 17 öneri nazif yıılmaz*1- bütün öğrencilere aynı elif-bâ’yı okutmaya çalışın. 2- elif-bâ dersinde yazılı çalışma yaptırmak iyi olur. 3- harflerin elif, be, cim, sad gibi isimleri üzerinde fazla yoğunlaşmayıp harekelerle okunuşa (sesli okumaya ve sesi fark ettirmeye) geçin. 4- harekelerle beraber harflerin başta ortada ve sonda yazılışlarını da verin. 5- kelime öğretimine önce harfleri ayrı yazılan kelimelerden başlayın, sonra da bitişik kelimelere geçin. bitişken harflerden oluşan kelimeleri önce ayrı ayrı yazılmış olarak sonra da bitişik yazılmış olarak okutun. 6- cezm öğretilirken bütün harflerin üstün, esre ve ötre harekeli elif ile cezimli okunuşunu öğretin.(eb, ib, üb, et, it, üt...) sonra da örneklere geçin. 7- medl...

elif-bâ öğretiminde 17 öneri

nazif yıılmaz*1- bütün öğrencilere aynı elif-bâ’yı okutmaya çalışın. 2- elif-bâ dersinde yazılı çalışma yaptırmak iyi olur. 3- harflerin elif, be, cim, sad gibi isimleri üzerinde fazla yoğunlaşmayıp harekelerle okunuşa (sesli okumaya ve sesi fark ettirmeye) geçin. 4- harekelerle beraber harflerin başta ortada ve sonda yazılışlarını da verin. 5- kelime öğretimine önce harfleri ayrı yazılan kelimelerden başlayın, sonra da bitişik kelimelere geçin. bitişken harflerden oluşan kelimeleri önce ayrı ayrı yazılmış olarak sonra da bitişik yazılmış olarak okutun. 6- cezm öğretilirken bütün harflerin üstün, esre ve ötre harekeli elif ile cezimli okunuşunu öğretin.(eb, ib, üb, et, it, üt...) sonra da örneklere geçin. 7- medlerin öğretiminde önce bütün ...

elif-ba öğretiminde 17 öneri

elif-bâ öğretiminde 17 öneri nazif yıılmaz* 1- bütün öğrencilere aynı elif-bâ’yı okutmaya çalışın. 2- elif-bâ dersinde yazılı çalışma yaptırmak iyi olur. 3- harflerin elif, be, cim, sad gibi isimleri üzerinde fazla yoğunlaşmayıp harekelerle okunuşa (sesli okumaya ve sesi fark ettirmeye) geçin. 4- harekelerle beraber harflerin başta ortada ve sonda yazılışlarını da verin. 5- kelime öğretimine önce harfleri ayrı yazılan kelimelerden başlayın, sonra da bitişik kelimelere geçin. bitişken harflerden oluşan kelimeleri önce ayrı ayrı yazılmış olarak sonra da bitişik yazılmış olarak okutun. 6- cezm öğretilirken bütün harflerin üstün, esre ve ötre harekeli elif ile cezimli okunuşunu öğretin.(eb, ib, üb, et, it, üt...) sonra da örneklere geçin. ...

meddi lazım

  6) meddi lazım:  mutlaka uzatılması gereken med demektir. harfi medden (و ى ا)  sonra sebebi medden sükunu lazım (cezm veya şedde) gelirse meddi lazım olur.  peki sükun'u lazım ne demektir?  kur'an-i  kerim'i okurken ister duralım veya isterse geçelim, her iki durumda da var olan  sukuna sükun'u lazım denir. örnek: وَلاَ الضَّاۤلِّينَ  اَلْحَاۤقَّةُ    تَأْمُرُوۤنِّى   örnek açıklama: وَلا¡...

elif-bâ öğretiminde 17 öneri

elif-bâ öğretiminde 17 öneri nazif yıılmaz* 1- bütün öğrencilere aynı elif-bâ’yı okutmaya çalışın.   2- elif-bâ dersinde yazılı çalışma yaptırmak iyi olur.   3- harflerin elif, be, cim, sad gibi isimleri üzerinde fazla yoğunlaşmayıp harekelerle okunuşa (sesli okumaya ve sesi fark ettirmeye) geçin.   4- harekelerle beraber harflerin başta ortada ve sonda yazılışlarını da verin.   5- kelime öğretimine önce harfleri ayrı yazılan kelimelerden başlayın, sonra da bitişik kelimelere geçin. bitişken harflerden oluşan kelimeleri önce ayrı ayrı yazılmış olarak sonra da bitişik yazılmış olarak okutun.   6- cezm öğretilirken bütün harflerin üstün, esre ve ötre harekeli elif ile cezimli okunuşunu öğretin.(eb, ib, üb, et, it, üt...

ramazan orucu

25. 07. 2000 akra tefsir sohbeti (bakara: 185) prof. dr. mahmud es'ad coşan hazırlayan: erkayalar ------------- ramazan orucu esselâmü aleyküm ve rahmetullàhi ve berekâtühû!.. aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler! ramazanda değiliz ama, ramazanla ilgili ayet-i kerime geldi; bakara sûre-i şerifesi'nin 185. âyet-i kerimesi. geçen hafta da 183 ve 184. ayetlerde bu oruç meselesi üzerinde konuşmuştuk. şimdi bu 185. ayet-i kerimenin mübarek metnini okuyalım. bismillâhir-rahmânir-rahîm: (şehru ramadànellezî ünzile fîhil-kur'ânü hüden lin-nâsi ve beyyinâtin minel-hüdâ vel-furkàn, femen şehide minkümüş-şehra felyesumhu, ve men kâne marîdan ev alâ seferin feiddetün min eyyâmin uhar, yürîdullàhu bikümül-yüsra velâ yurîdu bikümül-usr, ve litükmilül-id...

elif-bâ öğretiminde 17 öneri

elif-bâ öğretiminde 17 öneri   1- bütün öğrencilere aynı elif-bâ'yı okutmaya çalışın.   2- elif-bâ dersinde yazılı çalışma yaptırmak iyi olur.   3- harflerin elif, be, cim, sad gibi isimleri üzerinde fazla yoğunlaşmayıp harekelerle okunuşa (sesli okumaya ve sesi fark ettirmeye) geçin.   4- harekelerle beraber harflerin başta ortada ve sonda yazılışlarını da verin.   5- kelime öğretimine önce harfleri ayrı yazılan kelimelerden başlayın, sonra da bitişik kelimelere geçin. bitişken harflerden oluşan kelimeleri önce ayrı ayrı yazılmış olarak sonra da bitişik yazılmış olarak okutun.   6- cezm öğretilirken bütün harflerin üstün, esre ve ötre harekeli elif ile cezimli okunuşunu öğretin.(eb, ib, üb, et, it, üt...) sonra...

elif-bâ öğretiminde 17 öneri

elif-bâ öğretiminde 17 öneri   1- bütün öğrencilere aynı elif-bâ'yı okutmaya çalışın.   2- elif-bâ dersinde yazılı çalışma yaptırmak iyi olur. 3- harflerin elif, be, cim, sad gibi isimleri üzerinde fazla yoğunlaşmayıp harekelerle okunuşa (sesli okumaya ve sesi fark ettirmeye) geçin. 4- harekelerle beraber harflerin başta ortada ve sonda yazılışlarını da verin. 5- kelime öğretimine önce harfleri ayrı yazılan kelimelerden başlayın, sonra da bitişik kelimelere geçin. bitişken harflerden oluşan kelimeleri önce ayrı ayrı yazılmış olarak sonra da bitişik yazılmış olarak okutun. 6- cezm öğretilirken bütün harflerin üstün, esre ve ötre harekeli elif ile cezimli okunuşunu öğretin.(eb, ib, üb, et, it, üt...) sonra da örnekler...

elif-bâ öğretiminde 17 öneri

elif-bâ öğretiminde 17 öneri nazif yıılmaz*1- bütün öğrencilere aynı elif-bâ’yı okutmaya çalışın. 2- elif-bâ dersinde yazılı çalışma yaptırmak iyi olur. 3- harflerin elif, be, cim, sad gibi isimleri üzerinde fazla yoğunlaşmayıp harekelerle okunuşa (sesli okumaya ve sesi fark ettirmeye) geçin. 4- harekelerle beraber harflerin başta ortada ve sonda yazılışlarını da verin. 5- kelime öğretimine önce harfleri ayrı yazılan kelimelerden başlayın, sonra da bitişik kelimelere geçin. bitişken harflerden oluşan kelimeleri önce ayrı ayrı yazılmış olarak sonra da bitişik yazılmış olarak okutun. 6- cezm öğretilirken bütün harflerin üstün, esre ve ötre harekeli elif ile cezimli okunuşunu öğretin.(eb, ib, üb, et, it, üt...) sonra da örneklere geçin. 7- medl...

elif-bâ öğretiminde 17 öneri

elif-bâ öğretiminde 17 öneri nazif yıılmaz*1- bütün öğrencilere aynı elif-bâ’yı okutmaya çalışın. 2- elif-bâ dersinde yazılı çalışma yaptırmak iyi olur. 3- harflerin elif, be, cim, sad gibi isimleri üzerinde fazla yoğunlaşmayıp harekelerle okunuşa (sesli okumaya ve sesi fark ettirmeye) geçin. 4- harekelerle beraber harflerin başta ortada ve sonda yazılışlarını da verin. 5- kelime öğretimine önce harfleri ayrı yazılan kelimelerden başlayın, sonra da bitişik kelimelere geçin. bitişken harflerden oluşan kelimeleri önce ayrı ayrı yazılmış olarak sonra da bitişik yazılmış olarak okutun. 6- cezm öğretilirken bütün harflerin üstün, esre ve ötre harekeli elif ile cezimli okunuşunu öğretin.(eb, ib, üb, et, it, üt...) sonra da örneklere geçin. 7- medl...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !