× "

cin suresinin ilk 4 ayeti

" arama sonuçları
ayet-el kürsi’nin faziletleri

ayet-el kürsi’nin faziletleri

  ayetel kürsi okunan eve şeytan giremez. büyücü sokulamaz. ayetel kürsi okumaya devam kişi; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır. günahlardan sakınmaya başlar. huzura erer. mevki ve makamı artar.  ayetel kürsi durak yerlerinin sayısınca 17 kelimeleri sayısınca 50 harfleri sayısınca 170 resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan kişinin her arzusu yerine gelir. cesareti artar. halk arasında sevgi saygısı ve itibarı çoğalır. istediği makama ulaşır. hiç kimse ona zarar veremez. peygamber efendimiz in s.a.v. isimleri sayısınca 201 defa okursa dünya ve ahiretle ilgili istekleri geri çevrilmez.  ayetel kürsi; yemek buğday pirinç arpa gibi şeylere 313 defa oku...

ğayb nedir-2 (melek, şeytan, cin, ruh)

ğayb nedir-2 (melek, şeytan, cin, ruh)   (melek, şeytan, cin, ruh) demek ki “allah ve ahiret günü” mutlak ğayb olurken ve bunlara sanki görmüşcesine (ihsan) ve sanki gidip de gelmişcesine (yakîn) iman etmemiz istenirken melek, şeytan, iblis, cin ve ruh kavramları ve kıssalar bunlara nazaran mukayyet ğayb olmaktadır. çünkü allah ve ahiret günü, mahiyetleri itibariyle aşkındırlar (müteal). bunun için allah dış dünyada bir nesne olmadığı ve de kuşatılamayacağı için, kıyamet de henüz daha gerçekleşmediği için ilmin (bilginin) konusu olamazlar, bilakis imanın konusu olurlar. zira allah ve ahiret “...

risalelerde ashab-ı kehfin köpeğinin ismi ile ilgili itirazlara

risalelerde, kur’an’daki tevafuklarla ilgili bazı tespitler yer almaktadır. bunlardan bir tanesi de ashab-ı kehfin köpeğinin ismi ile ilgilidir. ancak bu tespiti eleştirenler var. bu kapsamda aşağıda yer alan itirazları cevaplar mısınız? yazar: niyazi beki (yrd. doç. dr.), 15-5-2009 itiraz edilen kısım: “kırk muhtelif tabakata ve ayrı ayrı insanlara, kırk vecihle kur'an-ı hakîm i’cazını gösterir veya i’câzının vücudunu ihsas eder. kimseyi mahrum bırakmaz. hattâ yalnız gözü bulunan kulaksız, kalbsiz, ilimsiz tabakasına karşı da, kur'an’ın bir nevi alamet-i i’câzı vardır. şöyle ki: “hâfız osman hattiyle ve basmasiyle olan ku...

hadislerle surelerin faziletleri

”size iki şey bırakıyorum;onlara sarılırsanız dalalete düşmezsiniz:allah’ın kitabı ve rasulü’nün sünneti.”(muvatta,kader 3;ebu davud,talak 40;darimi, mukaddime 24;ibni hanbel ı,75,111,2/2,286,ıv,206,v,30) ”şayet nebinizin sünnetini terk ederseniz sapıtırsınız.” (ibn mace,mesacid 14;ebu davud,salat 46;nesai,imamet 50;ibn hanbel ı,382,415,419,455) ”benim sünnetimle amel etmeyen benden değildir.”(ibn mace,nikah ı;buhari,nikah ı;müslim nikah 5;ebu davud, tatavvu 27,savm 45;darimi,savm 17;nikah 3) “peygamber size neyi verdi ise onu alıp yapın; sizi neden sakındırdı ise ondan da sakınıp kaçın.” (haşr suresi, 7) “kur’ân’la amel edin! helalini helal, hara...

asr suresi ledünni manalarından bir demet

fihibismillahi bismillahirrahmanirrahim   asr suresi meali ve ledünni manalarından bir demet   allah celle celaluhu tüm varlığın, tüm yaratılmışların, sayısız esmaların, bilip bilemediğimiz sayısız güçlerin, sayısız kudretlerin, sahibidir. allah cc halen sonsuz ama tahtında sonsuz mülküne tecellileriyle istiva halindedir. ve cümle mahlukatı ilmiyle kuşatmıştır. eşi benzeri, mülkünde ortağı yoktur. hal böyle iken; allah (cc) neden ayetlerinin dilediğine yeminle başlar.? bir kısım sureler onun mübarek ve muhteşem isimleriyle başlar. rahman  suresi gibi. rahman suresinin ilk ayeti “er rahman” dır. işte bu sure allah’ın rahman isminin ve o isme has kudretlerinin yoğun tecellisi...

asr suresi ve ledünni sırlarından!

asr suresi ve ledünni sırlarından!fihibismillahibismillahirrahmanirrahimasr suresi meali ve ledünni manalarından bir demetallah celle celaluhu tüm varlığın, tüm yaratılmışların, sayısız esmaların, bilip bilemediğimiz sayısız güçlerin, sayısız kudretlerin, sahibidir. allah cc halen sonsuz ama tahtında sonsuz mülküne tecellileriyle istiva halindedir. ve cümle mahlukatı ilmiyle kuşatmıştır. eşi benzeri, mülkünde ortağı yoktur. hal böyle iken; allah (cc) neden ayetlerinin dilediğine yeminle başlar.?bir kısım sureler onun mübarek ve muhteşem isimleriyle başlar. rahman suresi gibi. rahman suresinin ilk ayeti “er rahman” dır. işte bu sure allah’ın rahman isminin ve o isme has kudretlerinin yoğun tecellisi altında...

deja vü..

gökleri dinlemek cinlere yasaklanmıştı. melei ala'daki güvenli (nötr) bölgelere gittiklerinde onları kovalayan şıhab denen mermilerle ölüyorlardı. bu ani değişiklik yüzünden cinlerin dört ileri gelenleri devriyeler çıkardılar. devriyeler tüm dünyayı gezerken (ışık hızına yakın bir hızda dünya bir çırpıda gezilebilir) bir devriye mina dağında şıhaba tutuldular (taşlandılar). o zaman tek emin yer olarak arafat'a sığındılar. o sırada resulullah fatiha'yı okuyordu. cinler, kendilerini kovalayan şıhablardan korunmak için hızlarını düşürmeye başladılar. yani resulullah'ın hemen yöresindeki bir halka'ya en emin yere yöneldiler. o korunma küresine yönelirken hız düşürdüler....

asr suresi ve ledünni sırlarından!

fihibismillahi     asr suresi meali ve ledünni manalarından bir demet   allah celle celaluhu tüm varlığın, tüm yaratılmışların, sayısız esmaların, bilip bilemediğimiz sayısız güçlerin, sayısız kudretlerin, sahibidir. allah cc halen sonsuz ama tahtında sonsuz mülküne tecellileriyle istiva halindedir. ve cümle mahlukatı ilmiyle kuşatmıştır. eşi benzeri, mülkünde ortağı yoktur. hal böyle iken; allah (cc) neden ayetlerinin dilediğine yeminle başlar.?   bir kısım sureler onun mübarek ve muhteşem isimleriyle başlar. rahman  suresi gibi. rahman suresinin ilk ayeti “er rahman” dır. işte bu sure allah’ın rahman isminin ve o isme has kudretlerinin yoğun tecellisi altındadır. ve bu sure rahman ...

gayb

gayb hakkındagayb; kelime olarak gizli olan, görünmeyen, hisler ile bilinemeyecek kadar belirsiz olan şey demektir. ıstılahi olarak ise gayb; insanın duyu organları ve maddi ve manevi cihazları ile algılayamadığı şeylere denir. insanın duyu organları ve maddi ve manevi cihazlar ile algıladığı şeylere malum; yani bilinen, algılamadığı şeylere de gayb; yani bilinmeyen denir.gayb genel olarak; mutlak ve izafi olmak üzere iki kısma ayrılır.mutlak gayb da kendi arasında iki kısma ayrılır; birisi mümkün, diğeri muhal gaybdır.bilinmesi imkansız mutlak gayb: yaratılmışların sonsuza dek muttali olamayacağı gaybi hallerdir. yani; ebedi olarak ihata ile bilinemeyecek ve idraki mümkün olmayan şeylerdir. bunlar, allah’ın zat-ı akdesi ve sıfatlarıdır. hiçb...

nazar nedir

nazar nedir?nazar... (yani göz değmesi) bu kelime arapça kökenli olup türkçe karşılığı dikkatli bakış anlamındadır. dikkat'i bir nokta'da toplamak,yoğunlaşmak,heves etmek gibi yada çok istemek, veya kıskanmak gibi terimlerle tanımlanabilir. nazar bakışlarımızın  bir noktaya odaklanmasıyla beynimizden yayılan elektro manyetik dalgaların bakış istikametimize doğru negatif veya pozitif olarak yayılması hadisesidir.naza modern bilim'le de ispatlanmış ve beyin'in dalgaları'nın binlerce kilo metre uzaklara sinyaller gönderdiği de kanıtlanmıştır.bunu özetlemek gerekirse nazar bir çok canlı veya cansız varlıklara büyük zararlar vermiş hatta ölümle noktalanan bir çok olaylara sebep olmuştur.nazar hadisesi mede...

ibadet nedir?

ibadet nedir?kur'an'da ibadet kavramının kullanımı:kur'an'ı kerim'e yöneldiğimizde söz konusu kelimenin çoğunlukla ilk üç manasının (köle,itaat ve kulluk) kullanılmış olduğunu görüyoruz.ı. kölelik ve itaat manasında ibadetibadet kavramının birinci ve ikinci manaları ile ilgili misaller şunlardır:       "sonra musa ve kardeşi harun'u, ayetlerimizle ve apaçık bir delille firavun ve önde gelen çevresine gönderdik.ancak onlar büyüklük tasladılar.şu iki adamın kavmi bize kölelik ederken,şimdi biz kalkıp bizim gibi iki insana mı inanacağız,dediler."  (müminun, 45-47)       " (firavun'un çocukluğundan beri besleyip büyütmekt...

kur'an'ın dört temel terimi - 3cü b..

üçüncü bölüm                                                             ibadet                                     kur’an’da ibadet kavramının kullanımı         kur’an’ı kerim’e yöneldiğimizde söz konusu kelimenin çoğunlukla ilk üç manasının (köle,itaat ve k...

cin çarpmış olan hastayı tedavi ve içindeki cin'ni çıkarma h

cin çarpmış olan hastayı tedavi ve içindeki cin'ni çıkarma hususundaki tecrübelerim   1- şu bir gerçektir ki, cin çarpmış, ona musallat olmuş veya içine girmiş olan hastayı, cinlerin tasalutundan kurtarmakta en te'sirli yol ve dua ayetel kürsi'dir. bu defalarca tecrübe edilmiştir. سورة البقرة (2) ص 42 "اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُه&#...

istihaze,besmele ve fatiha suresinin tefsiri

muhammed ali sabuni ahkam tefsiri --- lütfen sure seçiniz --- ahkam tefsiri m.ali sabuni mutercimin onsozu fâtiha sûresi bakara sûresi al-i imrân sûresi nisâ sûresi mâide sûresi enfâl sûresi tevbe sûresi hacc sûresi nûr sûresi lukmân sûresi ahzâb sûresi sebe sûresi sad sûresi muhammed sûresi fetih sûresi vâkıa sûresi mücâdele sûresi mümtehine sûresi cum'a sûresi talâk sûresi müzzemmil sûresi fatiha suresi’ne giriş. 2fatiha suresinin fazileti hakkında varld olan hadis-i şerifler 2bazı surelerin faziletleri ile ilgili bir uyarı 2istiaze'nin tefsiri 3besmele-i şerifin tefsiri 3besmelenin manası: 4ı. ders fatiha suresi 4fatiha suresinin lafzi tahlili 4fatiha suresinin icmali manası 7fatiha'nın tefsırindeki incelikler 8fatiha’daki şer'ı hükümler 10birinci hüküm...

istihaze,besmele ve fatiha suresinin tefsiri

muhammed ali sabuni ahkam tefsiri --- lütfen sure seçiniz --- ahkam tefsiri m.ali sabuni mutercimin onsozu fâtiha sûresi bakara sûresi al-i imrân sûresi nisâ sûresi mâide sûresi enfâl sûresi tevbe sûresi hacc sûresi nûr sûresi lukmân sûresi ahzâb sûresi sebe sûresi sad sûresi muhammed sûresi fetih sûresi vâkıa sûresi mücâdele sûresi mümtehine sûresi cum'a sûresi talâk sûresi müzzemmil sûresi fatiha suresi’ne giriş. 2fatiha suresinin fazileti hakkında varld olan hadis-i şerifler 2bazı surelerin faziletleri ile ilgili bir uyarı 2istiaze'nin tefsiri 3besmele-i şerifin tefsiri 3besmelenin manası: 4ı. ders fatiha suresi 4fatiha suresinin lafzi tahlili 4fatiha suresinin icmali manası 7fatiha'nın tefsırindeki incelikler 8fatiha’daki şer'ı hükümler 10birinci hüküm...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !