× "

cisim nedir kısaca

" arama sonuçları

ivme nedir

  ivme, belirli bir yönde hareket etmekte olan bir cismin hızının belirli bir zaman aralığındaki değişim miktarıdır. başka bir deyişle ivme, bir cismin hızının değişim hızıdır. hız ise, hareketli bir cismin belirli bir zaman aralığın­da aldığı yolun uzunluğudur ve fizikte hız her zaman hareketin yönüyle birlikte belirtilir. ivme genellikle hızın artması olarak düşünülür, ama fizikte ivme hızın azalması anlamına da gelir. bir motorlu aracın, örneğin bir otomobilin gaz pedalına basıldığında araç hızlanır. hızın belirli bir zaman aralığındaki bu artışı, aracın izlemekte olduğu yol doğrultusundaki ivmesidir. örneğin, eğer araç 10 saniyelik bir süre içinde saatte 50 km hıza ulaşmışsa, ortalama ivmesi her sa...

kuantum nedir?

kuantum yüzyılımızın başında ortaya atılan iki teori, fizik ve felsefe dünyamızı çok derinden etkiledi. bunlar kuantum ve rölativite teorileriydi. rölativite, tek başına kendi yolunda yürüyen bir adamın ürünüyken, kuantum teorisi birçok kişinin katkılarıyla oluşmuştu: planck, einstein, bohr, de broglie, schroedinger, heisenberg, dirac ve pauli gibi... ve her birine bu katkılarından dolayı nobel ödülü verilmişti. otuz yıl kadar süren bir arayışın sonunda da kuantum mekaniği denilen yeni bir bilim felsefesi doğdu. kısaca tanımlamak gerekirse, atom altı parçacıklarının fizksel yapılarını ( konum, momentum,...gibi), matematiksel bazı denklemlerle açıklama sistematiğidir. " olabilir d...

kuvvet ve hareket nedir - iş ve enerji - enerji dönüşümleri

kuvvet ve hareket nedir - iş ve enerji - enerji dönüşümleri

iş kelimesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? hangi durumlarda iş yapılmış olur? buzdolabına kuvvet uygulayarak onun yerini değiştirdiğimizde bir iş yapmış oluruz. ancak aynı dolaba kuvvet uyguladığımız hâlde onun yerini değiştiremiyorsak yorulduğumuz hâlde bir iş yapmış sayılmayız. buna göre yandaki resimlerden hangisinde bir iş yapıldığını söyleyebiliriz? iş yapmış olabilmemiz için uyguladığımız kuvvetin yönü ile cismin aynı yönde yer değiştirmiş olması lazımdır. buna göre kapı hareket ederken iş yapmış oluruz. 2. durumda kapı kuvvet sonucu yer değiştirme olmayınca iş yapmış olmayız. yapılan işin büyüklüğü, cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve cismin yer değiştirme mesafesine...

kuvvet ve hareket nedir - iş ve enerji - enerji dönüşümleri

kuvvet ve hareket nedir - iş ve enerji - enerji dönüşümleri

iş kelimesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? hangi durumlarda iş yapılmış olur? buzdolabına kuvvet uygulayarak onun yerini değiştirdiğimizde bir iş yapmış oluruz. ancak aynı dolaba kuvvet uyguladığımız hâlde onun yerini değiştiremiyorsak yorulduğumuz hâlde bir iş yapmış sayılmayız. buna göre yandaki resimlerden hangisinde bir iş yapıldığını söyleyebiliriz? iş yapmış olabilmemiz için uyguladığımız kuvvetin yönü ile cismin aynı yönde yer değiştirmiş olması lazımdır. buna göre kapı hareket ederken iş yapmış oluruz. 2. durumda kapı kuvvet sonucu yer değiştirme olmayınca iş yapmış olmayız. yapılan işin büyüklüğü, cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve cismin yer değiştirme mesafesine...

kuvvet ve hareket nedir - iş ve enerji - enerji dönüşümleri

kuvvet ve hareket nedir - iş ve enerji - enerji dönüşümleri

iş kelimesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? hangi durumlarda iş yapılmış olur? buzdolabına kuvvet uygulayarak onun yerini değiştirdiğimizde bir iş yapmış oluruz. ancak aynı dolaba kuvvet uyguladığımız hâlde onun yerini değiştiremiyorsak yorulduğumuz hâlde bir iş yapmış sayılmayız. buna göre yandaki resimlerden hangisinde bir iş yapıldığını söyleyebiliriz? iş yapmış olabilmemiz için uyguladığımız kuvvetin yönü ile cismin aynı yönde yer değiştirmiş olması lazımdır. buna göre kapı hareket ederken iş yapmış oluruz. 2. durumda kapı kuvvet sonucu yer değiştirme olmayınca iş yapmış olmayız. yapılan işin büyüklüğü, cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve cismin yer değiştirme mesafesine...

ivme nedir

ivme, belirli bir yönde hareket etmekte olan bir cismin hızının belirli bir zaman aralığındaki değişim miktarıdır. başka bir deyişle ivme, bir cismin hızının değişim hızıdır. hız ise, hareketli bir cismin belirli bir zaman aralığın­da aldığı yolun uzunluğudur ve fizikte hız her zaman hareketin yönüyle birlikte belirtilir. ivme genellikle hızın artması olarak düşünülür, ama fizikte ivme hızın azalması anlamına da gelir. bir motorlu aracın, örneğin bir otomobilin gaz pedalına basıldığında araç hızlanır. hızın belirli bir zaman aralığındaki bu artışı, aracın izlemekte olduğu yol doğrultusundaki ivmesidir. örneğin, eğer araç 10 saniyelik bir süre içinde saatte 50 km hıza ulaşmışsa, ortalama ivmesi her saniye i&cced...

elektrik nedir

elektrik eski yunanlı düşünür miletli thales iö yaklaşık 600 yılında, bir kürk parçasına sürtülen kehribarın saman çöpü. kuş tüyü gibi hafif cisimleri çektiğini bulmuş­tu. (bir dolmakalemi kumaş ya da ipek parçasına sürterek siz de aynı deneyi yapabi­lirsiniz; dolmakalem küçük kâğıt parçalarını çekecektir.) bu nedenle, birçok dile yerleşmiş olan elektrik terimi "amber" anlamındaki yunanca elektron sözcüğünden türetilmiştir. sürtünmeyle elektriklenme kehribarı ya da dolmakalemi kumaşa sürttü­ğümüzde bu cisimlere elektrik yüklemiş olu­ruz. sürtünmeyle ele...

temel ve ileri yasam destegi nedir

temel ve ileri yaşam desteği nedir kardiyopulmoner arest (dolaşım ve solunumun durması) acil ilk yardım gerektiren olayların başında gelir. birkaç dakika içinde ön­lem alınmazsa hasta kurtarılamaz. temel ve ileri yaşam desteği kardiyopulmoner arest durumunda çok kısa sürede bir dizi işlemle­rin uygulanmasını içerir. burada amaç ani beklenmedik şekilde or­taya çıkan kalp veya akciğer fonksiyon kaybını düzeltmek, yaşam­sal organların yeterli oksijenasyonunu sağlamak ve kalbi normal ritmine döndürmektir. temel ve ileri yaşam desteği sağlanması kardiyopulmoner resüsitasyon (kpr) veya kalp-akciğer canlandırması (kac) olarak da tanımlanabilmektedir.   erişkin temel ve ileri yaşam desteği...

klasik mekanik nedir

klasik mekanik   klasik mekanik veya bir başka adıyla newton mekaniği, genel olarak cisimler üzerine etki eden kuvvetler ile ilgilenen bir fizik dalıdır. klasik mekanik günlük olaylar çerçevesinde oldukça kesin sonuçlar üretmektedir, ancak ışık hızına yakın hızlarda hareket eden sistemler için göreli mekanik (relativistic mechanics), çok küçük uzaklık ölçeklerinde sistemler için nicemleme mekaniği (quantum mechanics) ve her iki özelliğe sahip sistemler için de göreli nicemleme alan teorisi (relativistic quantum field theory) kullanılmalıdır. newton'un 1. yasası eylemsizlik yasasıdır. kısaca açıklarsak bu kanunda bir cismin üzerine etk...

klasik mekanik nedir

klasik mekanik<meta name="description" content="klasik mekanik nedir"><meta name="robots" content="noodp"> vikipedi, özgür ansiklopedi git ve: kullan, ara → başlığın diğer anlamları için dinamik sayfasına bakınız. klasik mekanik veya bir başka adıyla newton mekaniği, genel olarak cisimler üzerine etki eden kuvvetler ile ilgilenen bir fizik dalıdır. klasik mekanik günlük olaylar çerçevesinde oldukça kesin sonuçlar üretmektedir, ancak ışık hızına yakın hızlarda hareket eden sistemler için göreli mekanik (relativistic mechanics), çok küçük uzaklık ölçeklerinde sistemler için nicemleme mekaniği (quantum mechanics) ve her iki özelliğe sahip sistemler için de göreli nicemleme alan teorisi (relativistic quantum field theory) kullanılmalıdır. newto...

uzay nedir? uzay, boşluk mudur? uzay nasıl eğrilebilir? uzayın e

uzay nedir? uzay, boşluk mudur? uzay nasıl eğrilebilir? uzayın eğriliği ile kastedilen nedir? einstein, evrenin geometrisinde yanıldığımızı anladı. örneğin iki paralel ışığın uzayda hiç kesişmeden gideceğini sanırız. çünkü öklid geometrisinin sonsuz düzleminde paralel çizgiler kesişmez. doğrunun iki nokta arasındaki en küçük uzaklık olduğunu söyleriz. bir zamanlar insanoğlu, dünya' nın düz olduğunu düşünürdü. bugün dünya' nın yuvarlak olduğunu biliyoruz. izmir ile new york arasındaki uzaklık düz bir yol değil, bir çember yayıdır. dünya söz konusu edildiğinde bile öklid geometrisi geçerli değildir. ekvator' un iki noktasından kuzey kutbu' na çi...

enerji dönüşümleri - kuvvet ve hareket nedir

iş kelimesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? hangi durumlarda iş yapılmış olur?buzdolabına kuvvet uygulayarak onun yerini değiştirdiğimizde bir iş yapmış oluruz. ancak aynı dolaba kuvvet uyguladığımız hâlde onun yerini değiştiremiyorsak yorulduğumuz hâlde bir iş yapmış sayılmayız. buna göre yandaki resimlerden hangisinde bir iş yapıldığını söyleyebiliriz? iş yapmış olabilmemiz için uyguladığımız kuvvetin yönü ile cismin aynı yönde yer değiştirmiş olması lazımdır. buna göre kapı hareket ederken iş yapmış oluruz. 2. durumda kapı kuvvet sonucu yer değiştirme olmayınca iş yapmış olmayız.yapılan işin büyüklüğü, cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğüne ve cismin yer değiştirme mesafesine bağlıdır.i...

ısı ve sıcaklık nedir?

ısı ve sıcaklik maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. dışarıdan ısı alan maddenin kinetik enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. tanecikleri bir arada tutan kuvvetler yenilerek birbirinden uzaklaşmaya başlar. buna genleşme denir.maddenin ısı kaybetmesi durumunda taneciklerinin kinetik enerjisi azalır. madde soğur ve tanecikler birbirine yaklaşır.sıcak bir cisim ile soğuk bir cisim birbirine değdirildiğinde aralarında ısı alışverişi yaparak ısısal dengeye ulaşırlar ve sonunda karalı bir durumda kalırlar.ısı ve sıcaklıkısı : maddeleri oluşturan molekül ve atomların hareket veya kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına ısı denir.ısı q ile gösterilir. ısı bir enerji şeklidir. ısı birimi kalori (cal. ) veya joule (j) dir.1 cal =...

ısı ve sıcaklık nedir?

ısı ve sıcaklik maddeye dışarıdan ısı verilir yada alınırsa maddenin sıcaklığı değişir. dışarıdan ısı alan maddenin kinetik enerjisi dolayısıyla taneciklerinin titreşim hızı artar. tanecikleri bir arada tutan kuvvetler yenilerek birbirinden uzaklaşmaya başlar. buna genleşme denir.maddenin ısı kaybetmesi durumunda taneciklerinin kinetik enerjisi azalır. madde soğur ve tanecikler birbirine yaklaşır.sıcak bir cisim ile soğuk bir cisim birbirine değdirildiğinde aralarında ısı alışverişi yaparak ısısal dengeye ulaşırlar ve sonunda karalı bir durumda kalırlar.ısı ve sıcaklıkısı : maddeleri oluşturan molekül ve atomların hareket veya kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına ısı denir.ısı q ile gösterilir. ısı bir enerji şeklidir. ısı birimi kalori (cal. ) veya joule (j) dir.1 cal =...

kütle çekim kuvveti nedir?

serbest düşme ve yer çekimi aynı yüke sahip cisimlerin birbirini ittiği, zıt yüklerin ise birbirini çektiği bilinmektedir. mıknatıslarında aynı kutupları birbirini iterken, zıt kutuplar birbirini çekmektedir. yüklü cisimlerin bu şekilde birbirini etkileme kuvvetlerine elektrik kuvvetleri, mıknatısların etkileşme kuvvetlerine ise magnetik kuvvetler denir. bu kuvvetlerin dışında hayatımızı etkileyen bir diğer kuvvet daha vardır. buna da kütle çekim kuvveti denir. kütle çekim kuvveti kütlelerin birbirine karşı çekim kuvvetleri vardır. karşı karşıya gelen iki cisim birbirine çekim kuvveti uygular. her gün baktığımız ayna ile bizim aramızda, yan yana olan iki bina arasında ve dünya ile ay arasında bu kuvvet vardır. büyüklükleri arasında çok fazla fark olmayan cisimler arasındaki küt...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !