× "

coğrafi yer şekilleri

" arama sonuçları

yer şekilleri

dağlar sinop ilinin en büyük dağları doğu-batı doğrultusunda karadenize paralel bir şekilde uzanan isfendiyar (küre) dağlarıdır. fazla yüksek olamayan bu dağ sırasının üzerinde yer yer yüksekliği 1500-1800 m. arasında değişen tepeler, doruklar vardır. isfendiyar (küre) dağları 3'üncü jeolojik zamanın başlarında meydana gelen alp-himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer almasıdır. bu dağların en önemli özelliği genç dağlar ve yüksek olmalarıdır. eski dağlar kadar aşınmaya pek uğramamışlardır. sinop ili sınırları fazla yüksek olmalarına karşılık iç bölgelerle kıyı kesimi arasında ulaşımda yıllarca zorluk ve güçlük çıkarmışlardır. ilimizin iç kısımlarla olan ilişk...

türkiyenin coğrafi konumu ve özellikleri,bölgelerin özellikleri

türkiye’nin coğrafi konumu türkiye’nin coğrafi konumu ve özellikleri türkiye kuzey yarım küre’de, eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili olmaktadır. türkiye’nin matematiksel konumu türkiye 36° - 42° kuzey enlemleri, 26°-45° doğu boylamları arasında yer alır. buna bağlı olarak; 1. türkiye dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır 2. güneş ışınları yıl içinde düz zeminlere dik gelmez. bu nedenle yatay düzleme dik duran cisimlerin gölge boyları sıfır o...

türkiye'de nüfusun coğrafi dağılışı

türkiye'de nüfusun coğrafi dağılışı   türkiye'de, 1997 nüfus sayımına göre, km2 ye düşen ortalama nüfus yoğunluğu 81 kişidir. ancak, ülkemizdeki coğrafi bölgeler, bölümler ve yöreler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır.   türkiye'de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şunlardır: 1. fiziki faktörler a. iklim özellikleri: ülkemizde nüfusun yoğun olduğu yerlerin, genelde kıyı bölgeler olmasında ılıman iklimin büyük etkisi vardır. kurak ve kışları aşırı soğuk geçen yerlerde nüfus fazla yoğun değildir. b. yer şekilleri: ülkemizde yü...

coğrafya yer şekilleri

coğrafya yer şekilleri dünya haritasıcoğrafya insanlar ve yer (mekân) ile bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bilimdir. yer ve insanlar arasındaki ilişkiler coğrafyanın konusunu oluşturur. coğrafya sözcüğü yunanca gaia (yeryüzü) ve gráphein (yazmaktasvir etmek) sözcüklerinden türemiştir. gregg ve leinhardt (1994) coğrafyayı 4 özellikle karakterize edilen bir disiplin olarak tanımlamaktadırlar. birincisi bir yere eşsiz bir karakter kazandıran yeryüzü üzerindeki özelliklerin dağılımıdır (örneğin dağlar nehirler denizler vb.). ikincisi bazı şeylerin oldukları yerlerde ve zamanda neden ve nasıl meydana geldiğini anlamaktır (örneğin volkanlar gibi). üçüncüs&...

coğrafi yer şekilleri

  kıta, ada, yarımada, takımada, kıstak ova, plato, vadi sıradağ, uçurum, in, yanardağ, yanardağ krateri, krater, dikit, sarkıt, traverten, maar okyanus, deniz, boğaz, körfez, koy, kapalı deniz, burun, ırmak, göl, deniz kulağı, delta, kıyı gölü, fiyord, bentik buzul, moren, buzdağı, buzul gölleri, buzkar, buzul teknesi çalılık, çöl, tundra, savana, tropikal orman, orman, bataklık, mercan resifi, mercan adası, kanyon, bozkır, maki, yayla, obruk, tayga, vaha,&n...

doğu anadolu bölgesi coğrafi konumu özellikleri ekonomisi

doğu anadolu bölgesi           coğrafi konumu yurdumuzun doğusunda  164.000 km2 lik bir alanla türkiye yüz ölçümünün  %  21'ini kaplamaktadır. tüm  coğrafi bölgelerimiz arasında yüz ölçümünün  büyüklüğü bakımından 1. sırada yer alır. kuzey-güney yönünde en geniş alan kaplayan bölgemizdir (enlem farkı en fazla). yeryüzü şekilleri  bölgenin ortalama yükseltisi 2000 - 2200 m arasındadır. ortalama yükseltisi en fazla olan bölgemizdir. "türkiye'nin çatısı" olarak isimlendirilir. bölgenin en alç...

coğrafi bölgeler

bölge iklim, yeryüzü şekilleri, beşeri ve ekonomik etkinlikler açısından kendine özgü benzerlik sağlayan en büyük coğrafi birime “bölge” denir. bölüm aynı coğrafi bölgede yüzey şekilleri, iklim, bitki örtüsü ile beşeri ve ekonomik yönden farklılık gösteren, bölgeden küçük birimlerdir. yöre bir bölümde, yüzey şekilleri ile beşeri ve ekonomik etkinliklerin oluşturduğu bölümden küçük coğrafi birimlerdir. coğrafi bölgeleri oluşturan etmenler a)doğal etmenler 1.coğrafi konum 2.iklim 3.yeryüzü şekilleri 4.bitki örtüsü 5.toprak özellikleri b)beşeri ve ekonomik etmenler 1.tarım 2.nüfus v...

coğrafi bölgeler

cografi bolgelergüneydoğu anadolu bölgesi genel özellikleriyer şekilleri1- yüz ölçümü en küçük bölgemiz.2- yer şekilleri sadedir.3- kuzeyden güneye yükselti azalır.4- platolar: g. antep, urfa, adıyaman5- diyarbakır havzası, mardin eşiği yüksek yerler6- karacadağ en basık volkandır.7- ovalar: harran, suruç, ceylanpınar.8- fırat ve dicle bölgeyi parçalayarak platolar oluşturur.9- akarsular araziye gömülmüş , sulama zorunluluğu var. 10- göl bakımından en fakir bölge. doğal göl yok.11- barajlar: atatürk, kral kızı ,birecik, deve geçidi. ılı su, batman iklim ve bitki topluluğu1- akdeniz ve karadeniz iklimlerinin geçiş alanıdır.2- orta fırat...

doğu anadolu bölgesi,yer şekilleri , akarsular ve göller,nüfus v

doğu anadolu bölgesi kenarları dağ sırası ile kuşatılmış, türkiye’nin 1/5 lik yüzölçümüne sahip en geniş coğrafi bölgedir. yer şekilleri ve iklim özelliklerinin etkisiyle 4 bölüme ayrılmıştır. bunlar yukarı fırat bölümü, erzurum-kars bölümü, yukarı murat-van bölümü ve hakkari bölümüdür. yer şekilleri bölgenin coğrafi özelliğini veren yükseltinin fazlalığıdır. yüksekliği 3000 metreyi aşan, doğu-batı yönlü uzanan birbirine paralel dağ sıraları ve bu dağlar arasında yer alan çöküntü ovaları ile yüksek plotalar önemli yerşekilleridir. dağlar : bölgeyi kuzeyden çevreleyen karasu-aras...

doğu anadolu bölgesinin özellikleri yapısı ve yer şekilleri

doğu anadolu bölgesi kenarları dağ sırası ile kuşatılmış, türkiye’nin 1/5 lik yüzölçümüne sahip en geniş coğrafi bölgedir. yer şekilleri ve iklim özelliklerinin etkisiyle 4 bölüme ayrılmıştır. bunlar yukarı fırat bölümü, erzurum-kars bölümü, yukarı murat-van bölümü ve hakkari bölümüdür. yer şekilleri bölgenin coğrafi özelliğini veren yükseltinin fazlalığıdır. yüksekliği 3000 metreyi aşan, doğu-batı yönlü uzanan birbirine paralel dağ sıraları ve bu dağlar arasında yer alan çöküntü ovaları ile yüksek plotalar önemli yerşekilleridir. dağlar : bölgeyi kuzeyden çevreleyen karasu-aras dağlar...

boraboy’un coğrafi yapısı

 1-yeri ve sınırları; boraboy kasabası ladik-taşova karayolunun 2 km batısında akdağ’ ın doğu eteğinde, boraboy deresinin açtığı vadinin yamaçlarında kurulmuştur. boraboy kasabasının kuzeyinde kozluca köyü ve destek kasabası güneydoğusunda mercimek köyü güneyinde kırkharman köyü batısında durucasu köyü yer alır.2-yer şekilleri; boraboy’da genel olarak yükseklik doğudan batıya doğru artar en alçak kemsi güvere mevkii olup denizden yüksekliği 600 mt.dir. en yüksek yeri ise aynı zamanda batı sınırı olan 1891 mt. yükseltide çivili tepesidir.3-iklim ve bitki örtüsü; genel olarak karadeniz ikliminin etkisinde olmakla birlikte deniz etkisine uzak olduğu içi...

türkiye'nin coğrafi bölgeleri

bölge, bölüm, yöretürkiye bildiğimiz gibi yedi coğrafi bölgeye ayrılmıştır. coğrafi bölgeler ayrılırken hem fiziki hem de beşeri özelliklere dikkat edilir.bölge; fiziki ve beşeri özellikler açısından diğer yerlerden ayrılan,ancak kendi sınırları içerisinde benzer özellikler gösteren alandır ( akdeniz bölgesi ).bölüm; fiziki ve beşeri özellikler açısından bölgenin diğer yerlerinden ayrılan ,ancak kendi sınırları içinde benzer özellikler gösteren daha küçük alandır ( adana bölümü,antalya bölümü ).yöre; fiziki ve beşeri özellikler açısından bölümün diğer yerlerinden ayrılan,ancak kendi sınırları içerisinde benzer özellikler gösteren daha da küçük alandır ( göller yöresi,teke yöresi ).türkiye'nin coğrafi bölgelerinin ayrılmasını sağlayan faktörlerin başında elbette konumları gelir. daha so...

yer şekilleri

yer şekilleri yeryüzünün dağlık ve engebeli arazilerinde rüzgarın sürtünme etkisi arttığından, hızı azalır. engebeli olmayan alanlarda, deniz ve okyanuslar üzerinde sürtünme etkisi azaldığından rüzgarın hızı artar. rüzgarın yönü rüzgarın yönü bulunulan noktaya göre belirlenir ve rüzgar hangi coğrafi yönden geliyorsa ona göre adlandırılır. rüzgarın yönü, basınç merkezlerinin konumuna, dünya’nın günlük hareketine, yer şekillerine bağlı olarak değişir. dünya’nın günlük hareketi dünya’nın ekseni çevresindeki dönüşü nedeniyle rüzgarlar yönlerinden sapar. rüzgar yönlerini saptıran etkiye koriyolis (coriolis) gücü denir. koriyolis gücü ile rüzgarlar kuzey yarım küre’de sağa, güney yarım küre’de sola sapar. türkiye’de görülen yerel rüzgarlar, yıldız...

türkiye’nin ekonomisini etkileyen coğrafi etmenler

türkiye’de ekonomi   bir bölgede ekonomi, doğal ortamın etkileri altında doğmuş ve gelişmiştir. türkiye’de ekonominin gelişmesini etkileyen coğrafi etmenler şunlardır.   coğrafi konum   türkiye enlemine bağlı olarak ılıman kuşakta yer alır. 4 mevsim belirgin olarak görülür. bu durum tarımsal ürün çeşitliliğini artırıp, turizm faaliyetlerini çeşitlendirmiştir. kıtalar arasındaki konuma bağlı olarak endüstrileşmiş batı avrupa ülkeleriyle petrol üreten orta doğu ülkeleri arasında en kısa kara, deniz ve  hava ulaşımı türkiye üzerinden yapılır. bu durum ticari faaliyetleri olumlu etkiler.   yer şekilleri türkiye’nin ortalama yüksekliğinin fazla olması, yüzölçümünüm % 60’ını 750 m’nin üstündeki toprakların oluşturması, dağlık bir ülke olm...

güneydoğu anadolu bölgesi yer şekilleri

yeryüzü şekilleri en küçük coğrafi bölge olan güneydoğu anadolu bölgesi iki bölüme ayrılmıştır. bunlar, orta fırat bölümü ve dicle bölümü’dür. bölgeyi bölümlere ayıran sınır karacadağ volkan konisinden geçer. bölgede yükseltisi fazla olmayan ova ve platolar geniş yer kaplarlar. bölgenin kuzey kesiminde toros dağ sırasının güney yamaçları ile birlikte ikinci bir kıvrımlı dağ kuşağı uzanır. bölgenin ortasında 1938 m yükseltiye sahip sönmüş karacadağ volkanı yer alır. bölgenin batısında ise gaziantep platosu üzerinde yükselen ...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !