× "

coğrafyanın önemi

" arama sonuçları
millÎ kimlik oluşturmada dilin önemi

millÎ kimlik oluşturmada dilin önemi

  yirmi birinci yüzyıla girerken mill&ıcirc; kimlik oluşturmada dilin önemi prof. dr. ahmet b. ercilasun            dili çok defa insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıta olarak tarif ederiz. son zamanlarda “anlaşma” yerine “iletişim kurma” diyoruz. bu tanım, dilin sosyal ve kültürel boyutunu ihmal eden çok eksik bir tanımdır. dili âdeta bir cep telefonu gibi düşünen eksik bir tanım. bilgisayarların gelişmesiyle ortaya çıkan makine dilleri düşünülecek olursa bu tanım belki yeterli sayılabilir; ancak insan dilleri için bu tanımı yeterli saymak mümkün değildir.       &...

coğrafyanın önemi

coğrafyanın önemi coğrafya bilmek dünyayı görmek demektir. devlet adamlarına yol göstermesi, kılavuzluk etmesi yanında milli kültürlerin kaynağı durumundadır. adına vatan dediğimiz bir coğrafi bölge olmazsa devlet kurulamaz. milli kültürler ve uygarlık eserleri oluşamaz. vatan diye tanımlanan coğrafi sınırları belli ülkenin yer altı ve yerüstü doğal kaynakları zengin değilse, ya da zengin olduğu halde mevkileri belirlenip işletilmeye açılmamışlarsa; o ülkeyi vatan tutan toplum, müreffeh bir toplum olamaz; ilimde ve fende ileri gidemez…...

türk dünyasınin 21 asirde önemi ve yeri

türk dünyasınin 21 asirde  önemi ve yeri              dünyada 20. yüzyıl bir değişim asrı olmuştur. iki büyük dünya savaşının yaşanması, imparatorlukların çöküşü, sömürge sisteminin çağdaş bir boyut kazanması, teknolojinin akıl almaz bir şekilde gelişmesi buna bağlı olarak uzay çağına girilmesi, bölgesel düzeyde milliyetçilik hareketleri ve milli devletlerin oluşumu, devletlerarası politikalara karşılıksızlığın ve acımasızlığın yansıması, sscb’nin dağılması ile; iki kutuplu dünyanın abd merkezli dönmeye başlaması özellikle...

coğrafyanın tanımı ve konusu yardımcı bilimleri

coğrafyanın tanımı ve konusu yardımcı bilimleri   tanımı : coğrafya, geo(yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. örneğin çevreyi oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmosfer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kapsamına girmektedir.      coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan biri de coğrafyayı sadece bir dağın yüksekliğini bilmek yada bir akarsuyun kaç km olduğunu...

türkiye'nin jeopolitik önemi

türkiye, 185 dünya ülkesi içinde nüfus itibarıyla 16'ncı, toprak büyüklüğü itibarıyla 32'nci ve ekonomik gücü itibarıyla 16'ncı sırada olan bir dünya devletidir. türkiye, jeopolitik ve jeostratejik mevkii itibarıyla; - dünyanın en önemli petrol rezervlerine sahip orta doğu ve hazar havzası, - önemli deniz ulaştırma yollarının kavşağı durumunda bulunan akdeniz havzası, - tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan karadeniz havzası ve türk boğazları, - sscb ve yugoslavya'nın dağılması sonucu yapısal değişikliklere uğrayan balkanlar, - etnik çatışmalar yanında, zengin tabiî kaynaklara sahip kafkasya ve bunun daha ötesinde orta asya'nın oluşturduğu coğrafyanın merkezi...

cografya konu anlatımı coğrafyanın tanımı ve konusu yardımcı bil

tanımı : coğrafya, geo(yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. örneğin çevreyi oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmosfer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kapsamına girmektedir.      coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan biri de coğrafyayı sadece bir dağın yüksekliğini bilmek yada bir akarsuyun kaç km olduğunu bilmek sanmaktır. biraz önce yapılan açıklamada...

coğrafyanın yardımcı alanları - coğrafanın konusu ve ana bölümle

coğrafyanın konusu ve bölümlericoğrafya, geo (yer) ve graphein (tasvir) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir ve yer tasviri anlamındadır.coğrafya; yer yüzünü meydana getiren doğal ortamların oluşumunu, dağılışını, bunlarla insan toplulukları arasındaki karşılıklı ilişkileri ve sonuçları araştıran bir bilimdir. coğrafyanın 3 ana ilkesi vardır:1. nedensellik ilkesi2. dağılış ilkesi3. karşılıklı ilişki ilkesicoğrafyanın yardımcı alanları1. astronomi: uzay bilimi2. jeoloji er bilimi3. hidroloji : su bilimi4. meteoroloji : hava bilimi5. kartoğrafya : harita bilimi6. zooloji : hayvan bilimi7. botanik : bitki bilimicoğrafyanın bölümleri1. genel coğrafya : fiziki, beşeri ve ekonomik olayların her birini yeryüzünün bütünü...

21. yy’a girerken milli kimlik oluşturmada dilin önemi pro

21. yy’a girerken milli kimlik oluşturmada dilin önemi(prof. dr. ahmet. b. ercilasun)dili çok defa insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıta olarak tarif ederiz. son zamanlarda “anlaşma” yerine “iletişim kurma” diyoruz. bu tanım, dilin sosyal ve kültürel boyutunu ihmal eden çok eksik bir tanımdır. dili âdeta bir cep telefonu gibi düşünen eksik bir tanım. bilgisayarların gelişmesiyle ortaya çıkan makine dilleri düşünülecek olursa bu tanım belki yeterli sayılabilir; ancak insan dilleri için bu tanımı yeterli saymak mümkün değildir.insan dili binlerce yılın tecrübe ve birikimini taşıyan çok özel bir vasıtadır. her dil farklı bir toplumun tecrübe, bilgi ...

türkiye cumhuriyetinin yapısı ve dünya üzerindeki önemi

türkiye cumhuriyeti türkiye, resmi adı türkiye cumhuriyeti, topraklarının bir bölümü avrupa’da, daha büyük bir bölümü asya’da yer alan bir akdeniz ve orta doğu ülkesidir.yüzölçümü, izdüşüm alan olarak 779,452 kilometrekaredir. yüzeyindeki tüm eğimli alanlarla birlikte gerçek alanı ise 814,578 kilometrekaredir. türkiye genel görünüm olarak doğu-batı doğrultusunda uzanan ve boyu 1600km eni de 600 km olan bir dikdörtgen biçimindedir.bu dikdörtgenin en kuzey ucu sinop ilindeki inceburun(42° 06’ kuzey enlemi, 34° 58’ doğu boylamı), en güneyi hatay ilinin yayladağ ilçesi(35° 51’ kuzey en...

osmanlı devletinin yükselmesi ve gerilemesinde coğrafyanın etkis

osmanlı beyliği’nin coğrafyası bir devletin genişlemesi ve büyümesinde, kuruluş yerinin coğrafyası büyük önem taşır. dünya tarihinde yer almış olan bütün devletlerin kuruluş yerinin coğrafi özellikleri incelendiğinde, bu önem daha iyi bir şekilde anlaşılır. tarihte çok sayıda devlet, kuruluş yerinin müsait olmayışından ötürü, ya kurulduktan az bir zaman sonra yıkılmış ya da pek gelişemeden varlığını sürdürebilmişlerdir. öte yandan bazı devletler de, müsait bir coğrafyada kurulmanın avantajını kullanarak, kısa sürede genişleyerek büyük devlet olmuşlar ve uzun yıllar varlıklarını korumuşlardır. böyle bir avantajı kullanan devletlerin başında, osmanlı devleti gelmekted...

türkiye cumhuriyetinin yapısı ve dünya üzerindeki önemi

türkiye cumhuriyeti türkiye, resmi adı türkiye cumhuriyeti, topraklarının bir bölümü avrupa’da, daha büyük bir bölümü asya’da yer alan bir akdeniz ve orta doğu ülkesidir.yüzölçümü, izdüşüm alan olarak 779,452 kilometrekaredir. yüzeyindeki tüm eğimli alanlarla birlikte gerçek alanı ise 814,578 kilometrekaredir. türkiye genel görünüm olarak doğu-batı doğrultusunda uzanan ve boyu 1600km eni de 600 km olan bir dikdörtgen biçimindedir.bu dikdörtgenin en kuzey ucu sinop ilindeki inceburun(42° 06’ kuzey enlemi, 34° 58’ doğu boylamı), en güneyi hatay ilinin yayladağ ilçesi(35° 51’ kuze...

osmanlı devletinin yükselmesi ve gerilemesinde coğrafyanın etkis

osmanlı beyliği’nin coğrafyası bir devletin genişlemesi ve büyümesinde, kuruluş yerinin coğrafyası büyük önem taşır. dünya tarihinde yer almış olan bütün devletlerin kuruluş yerinin coğrafi özellikleri incelendiğinde, bu önem daha iyi bir şekilde anlaşılır. tarihte çok sayıda devlet, kuruluş yerinin müsait olmayışından ötürü, ya kurulduktan az bir zaman sonra yıkılmış ya da pek gelişemeden varlığını sürdürebilmişlerdir. öte yandan bazı devletler de, müsait bir coğrafyada kurulmanın avantajını kullanarak, kısa sürede genişleyerek büyük devlet olmuşlar ve uzun yıllar varlıklarını korumuşlardır. böyle bir avantajı kullanan devletlerin başında, osmanlı devleti gelmekted...

osmanlı devletinde coğrafyanın etkisi

osmanlı devleti’nin doğuşu, yükselmesi ve gerilemesinde coğrafyanın önemi prof. dr. ramazan özey[1] osmanlı beyliği’nin coğrafyası bir devletin genişlemesi ve büyümesinde, kuruluş yerinin coğrafyası büyük önem taşır. dünya tarihinde yer almış olan bütün devletlerin kuruluş yerinin coğrafi özellikleri incelendiğinde, bu önem daha iyi bir şekilde anlaşılır. tarihte çok sayıda devlet, kuruluş yerinin müsait olmayışından ötürü, ya kurulduktan az bir zaman sonra yıkılmış ya da pek gelişemeden varlığını sürdürebilmişlerdir. öte yandan bazı devletler de, müsait bir coğrafyada kurulmanın avantajını kullanarak, kısa sürede genişleyerek büyük devlet olmuşlar ve uzun yıllar varlıklarını korumuşlardır. böyle bir avantajı kullanan devletlerin başında, osmanlı devleti gelmekted...

osmanlı devleti açısından coğrafyanın önemi

osmanlı devleti'nin doğuşu, yükselmesi ve gerilemesinde coğrafyanın önemiprof. dr. ramazan özeyosmanlı beyliği'nin coğrafyasıbir devletin genişlemesi ve büyümesinde, kuruluş yerinin coğrafyası büyük önem taşır. dünya tarihinde yer almış olan bütün devletlerin kuruluş yerinin coğrafi özellikleri incelendiğinde, bu önem daha iyi bir şekilde anlaşılır. tarihte çok sayıda devlet, kuruluş yerinin müsait olmayışından ötürü, ya kurulduktan az bir zaman sonra yıkılmış ya da pek gelişemeden varlığını sürdürebilmişlerdir. öte yandan bazı devletler de, müsait bir coğrafyada kurulmanın avantajını kullanarak, kısa sürede genişleyerek büyük devlet olmuşlar ve uzun yıllar varlıklarını korumuşlardır. böyle bir avantajı kullanan devletlerin başında, osmanlı devleti gelmektedir.osmanlı devleti'n...

21. yy’a girerken milli kimlik oluşturmada dilin önemi - (

21. yy’a girerken milli kimlik oluşturmada dilin önemi (prof. dr. ahmet. b. ercilasun)           dili çok defa insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir vasıta olarak tarif ederiz. son zamanlarda “anlaşma” yerine “iletişim kurma” diyoruz. bu tanım, dilin sosyal ve kültürel boyutunu ihmal eden çok eksik bir tanımdır. dili âdeta bir cep telefonu gibi düşünen eksik bir tanım. bilgisayarların gelişmesiyle ortaya çıkan makine dilleri düşünülecek olursa bu tanım belki yeterli sayılabilir; ancak insan dilleri için bu tanımı yeterli saymak mümkün değildir.            insan dili binlerce yılın tecrübe ve birikimini taşıyan çok özel bir vasıtadır. he...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !