× "

coğrafyanın prensipleri

" arama sonuçları

coğrafyanın başlıca prensipleri

1. dağılış prensibi: bu prensip coğrafyanın en önemli prensibidir. coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir. buradaki alan bir yöre olabileceği gibi, havza, bölüm, bölge, ülke, kıta ve hatta dünya olabilir.  dağılışı gösterilecek olan konu ise; bitki örtüsü, yer şekilleri, sıcaklık, yağış, nüfus, tarım alanları, sanayi kuruluşları gibi daha pek çok veri olabilir. bu verilerden bir kısmı yeryüzünün doğal özellikleridir. diğer bir kısmı ise insan etkinlikleri sonucu ortaya çıkmış eserlerdir.  coğrafyada bir konunun veya olayın dağılışı belirtilirken dikkat edilmesi gereken en önemli...

coğrafyanın tanımı

1) coğrafyanın tanımıterim olarak coğrafya ilk kez, m. ö. 3. yüzyılda eratosthenes tarafından kullanılmıştır. eski yunanca'da yer anlamına ge­len "geo" ile yazılarak çizilerek tanımlama (betimleme) anlamına gelen "graphie" sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. coğrafyanın tanımı zaman içinde değişmiştir. bu değişimin ne­deni, bilimlerdeki gelişmeler ve bilimlerin gelişmesini sağlayan bilim adamlarının görüş ve anlayışlarının değişmesidir. yer'in düz bir şekilde olduğunun kabul edildiği dönemlerdeki coğrafya anlayışı ile günümüz­deki coğrafya anlayışının aynı olması beklenemez. onun için tarihin akışı içinde coğrafyanın çeşitli tanımları yapılmıştır. bunlardan bazıları şöyledir: "ye...

coğrafyanın ilke ve prensipleri

coğrafya'nın prensiplericoğrafya'nın kullandığı üç temel prensibi vardır. bunlar; dağılış, ilgi ve bağlılık ile nedensellik'tir.coğrafyacı araştırmalarını bu üç temel prensibe göre yaparak ortaya koyar.1. dağılış prensibi: bu prensip coğrafyanın en önemli prensibidir. coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir. buradaki alan bir yöre olabileceği gibi, havza, bölüm, bölge, ülke, kıta ve hatta dünya olabilir.dağılışı gösterilecek olan konu ise; bitki örtüsü, yer şekilleri, sıcaklık, yağış, nüfus, tarım alanları, sanayi kuruluşları gibi daha pek çok veri olabilir. bu verilerden bir kısmı yeryüzün&uum...

coğrafyanın tanımı konusu ve bölümleri

coğrafya’nın tanımı ve konusu yardımcı bilimleri , bölümleri ve  özellikleri  tanımı : coğrafya, geo(yer) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. örneğin; çevreyi oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmosfer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kapsamına girmektedir. coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan biri de coğrafyayı sadece bir dağın yüksekliğini bilmek yada bi...

coğrafya ve coğrafyanın prensipleri

coğrafya ve coğrafyanın prensipleri coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşi­mini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek sonuçlarını açıklayan bilimdir.              bir bilim olarak coğrafya; “insan ile doğa arasındaki ilişkileri incelediği bu inceleme sırasında nedensellik, dağılış ve karşılıklı ilgi prensiplerini kullanır.  araştırmalarını bu prensiplere göre yapar ve ortaya çıkan sonuçları sentez halinde ifade eder.    a) dağılış prensibi: coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir. buradaki...

coğrafyanın tanımı konusu ve bölümleri

  www.cografyalise.com yeni coğrafya sitemiztüm konular güncellenmiş… coğrafyanın tanımı ve ilkeleri yardımcı bilimleri , bölümleri ve  özellikleri   tanımı : coğrafya, geo(yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. örneğin çevreyi :     oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmosfer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kapsamına girmektedir.  coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkileri...

coğrafya

coğrafyailk defa, m. ö. 3. yüzyılda eratosthenes tarafından kullanılan coğrafya, eski yunanca'da yer anlamına gelen geo ile tarif etmek, betimlemek anlamına gelen graphie sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. bugüne kadar coğrafyanın bir çok tanımı yapılmıştır. prof. dr. cemalettin şahin'e göre; coğrafya, insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri kendi prensipleri çerçevesinde inceleyerek sonuçlarını açıklayan bilimdir.coğrafyanın konusu insan'dır. insan ve onun içinde yaşadığı mekanla olan ilişkileri coğrafyanın temel konusunu oluşturmaktadır. burada mekan kavramı içerisine hem fiziki mekan (biosfer), hem de beşeri mekan (ev, mahalle, şehir,vb.) girmekted...

coğrafyanın prensipleri

coğrafya'nın prensipleri coğrafya'nın kullandığı üç temel prensibi vardır. bunlar; dağılış, ilgi ve bağlılık ile nedensellik'tir.coğrafyacı araştırmalarını bu üç temel prensibe göre yaparak ortaya koyar.1. dağılış prensibi: bu prensip coğrafyanın en önemli prensibidir. coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir. buradaki alan bir yöre olabileceği gibi, havza, bölüm, bölge, ülke, kıta ve hatta dünya olabilir.dağılışı gösterilecek olan konu ise; bitki örtüsü, yer şekilleri, sıcaklık, yağış, nüfus, tarım alanları, sanayi kuruluşları gibi daha pek çok veri olabilir. bu verilerden bir kısmı yeryüzünün doğal özellikleridir. diğer bir kısmı ise insan etkinlikleri sonucu ortaya çıkmış eserlerdir.coğrafy...

lise 1 coğrafya konuları

coğrafya'ya giriş coğrafyanın tanımı, konusu, bölümleri ve prensibleri mehmet zor arkadaşımdan doğa ve insan ders notu mehmet zor arkadaşımdan coğrafyanın konusu ders notu dış kuvvetler mehmet zor hocamdan dış kuvvetlerin tamamı ders notu  akarsular akarsu aşındırma şekilleri akarsu biriktirme şekilleri rüzgar aşındırma ve biriktirme şekilleri buzulların aşındırma ve biriktirme şekilleri dalga ve akıntılarda biriktirme ve aşındırma şekilleri karstik aşındırma ve biriktirme şekilleri kıyı tipleri iç kuvvetler mehmet zor arkadaşımdan iç kuvvetlerin tamamı ders notu mehmet zor arkadaşımın hazırlamış olduğu yerin yapısı ve oluşum süreci yerkabuğunun iç yapısı ( litosfer ) jeolojik devirler (zaman cetveli ) deprem ( seizma ) fay ve fay tipleri volkanizma...

coğrafya biliminin gelişim tarihi

coğrafya biliminin gelişim tarihi 1.eski çağ'da coğrafya: bu çağda coğrafya, basit birtakım harita çizim denemeleri ile başlamıştır. bu denemeler, dünya'nın hayal edilmeye çalışılan biçiminin, kaba çizgilerle çizimi şeklinde ifade edilmesine yönelik girişimlerdir. bu tür basit coğrafî düşüncelerin oluşmaya başladığı ilk kültürel bölgelerin, aynı zamanda da en eski yerleşme bölgelerinden olan, eski mısır ve mezopotamya kültürel bölgeleri olarak kabul edilir. bu bölgeler, nil ve fırat-dicle gibi akarsuların sağladığı yaşama kolaylıkları nedeniyle, dünya'nın yerleşmeye uygun en eski yerleşme bölgeleri dir. bu nedenle de, söz konusu bölgelerdeki kültürel gelişmeler, daha erken başlamıştır. bu eski kültürel bölgelere, bütün eski çağ akdeniz havzası kıyı yerleşme bölgeleri de dahi...

coğrafyaya giriş, coğrafyanın tanımı, coğrafyanın bölümleri, coğ

coğrafyaya giriş 1) coğrafyanın tanımıterim olarak coğrafya ilk kez, m. ö. 3. yüzyılda eratosthenes tarafından kullanılmıştır. eski yunanca'da yer anlamına ge*len "geo" ile yazılarak çizilerek tanımlama (betimleme) anlamına gelen "graphie" sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. coğrafyanın tanımı zaman içinde değişmiştir. bu değişimin ne*deni, bilimlerdeki gelişmeler ve bilimlerin gelişmesini sağlayan bilim adamlarının görüş ve anlayışlarının değişmesidir. yer'in düz bir şekilde olduğunun kabul edildiği dönemlerdeki coğrafya anlayışı ile günümüz*deki coğrafya anlayışının aynı olması beklenemez. onun için tarihin akışı içinde coğrafyanın çeşitli tanımları yapılmıştır. bunlardan bazıları şöyledir: "yeryü*zünün bilgisi", "yeryüzünün fiziki ve beşeri özelliklerini araştıran bilim", ...

coğrafyaya giriş, coğrafyanın tanımı, coğrafyanın konusu, coğraf

coğrafyaya giriş1) coğrafyanın tanımıterim olarak coğrafya ilk kez, m. ö. 3. yüzyılda eratosthenes tarafından kullanılmıştır. eski yunanca'da yer anlamına ge*len "geo" ile yazılarak çizilerek tanımlama (betimleme) anlamına gelen "graphie" sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. coğrafyanın tanımı zaman içinde değişmiştir. bu değişimin ne*deni, bilimlerdeki gelişmeler ve bilimlerin gelişmesini sağlayan bilim adamlarının görüş ve anlayışlarının değişmesidir. yer'in düz bir şekilde olduğunun kabul edildiği dönemlerdeki coğrafya anlayışı ile günümüz*deki coğrafya anlayışının aynı olması beklenemez. onun için tarihin akışı içinde coğrafyanın çeşitli tanımları yapılmıştır. bunlardan bazıları şöyledir: "yeryü*zünün bilgisi", "yeryüzünün fiziki ve beşeri özelliklerini araştıra...

coğrafyanın 3 temel prensibi

coğrafya'nın kullandığı üç temel prensibi vardır. bunlar; dağılış, ilgi ve bağlılık ile nedensellik'tir.coğrafyacı araştırmalarını bu üç temel prensibe göre yaparak ortaya koyar.1. dağılış prensibi: bu prensip coğrafyanın en önemli prensibidir. coğrafya araştırmalarına neden olan konuların belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri, dağılış olarak ifade edilir. buradaki alan bir yöre olabileceği gibi, havza, bölüm, bölge, ülke, kıta ve hatta dünya olabilir.dağılışı gösterilecek olan konu ise; bitki örtüsü, yer şekilleri, sıcaklık, yağış, nüfus, tarım alanları, sanayi kuruluşları gibi daha pek çok veri olabilir. bu verilerden bir kısmı yeryüzünün doğal özellikleridir. diğer bir kısmı ise insan etkinlikleri sonucu ortaya çıkmış eserlerdir.coğrafyada bir konunun veya olayın da...

coğrafyanın tanımı konusu ve bölümleri

  coğrafyanın tanımı ve konusu yardımcı bilimleri , bölümleri ve  özellikleri   tanımı : coğrafya, geo(yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir. örneğin çevreyi                                            resim: http://www.kolaj.org/wp-content/uploads/2007/08/dunyamiz.jpg   oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmosfer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması ka...

coğrafyanın tanımı ve konusu

coğrafyanın tanımı ve konusu   tanımı : coğrafya, geo(yer ) ile graphein ( tasvir etmek ) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. coğrafyanın konusu yeryüzüdür. coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan bir çok şey girmektedir.  örneğin çevreyi oluşturan taşküre(litosfer),suküre(hidrosfer),havaküre(atmosfer) ve canlılar küresi ( biyosfer ) coğrafyanın araştırması kapsamına girmektedir.      coğrafya insanın yaşadığı doğal çevre ile ilişkilerini konu edinen bir bilimdir.coğrafyanın tanımı yapılırken en çok yapılan hatalardan biri de coğrafyayı sadece bir dağın yüksekliğini bilmek yada bir akarsuyun kaç km olduğunu bilmek sanmaktır....

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !