× "

coğrafyanın tarihi

" arama sonuçları

kürtlerin tarihi

sözde kürtlerin 5.000 yıllık tarihi'de sahte çıktı. kürtlerin tarihide sahte çıktı. açısından iddia edildiği gibi bir milletleşme süreci hiç bir zaman olmamıştır. bu gerçek tarihsel süreç içinde kürtlerin gelişimi incelendiğinde rahatlıkla görebilir. batı tarihçiliğinin uydurmalarıyla kürtler hiçbir tarihsel geçmişleri olmadan bir anda tarih sahnesine çıkartılmışlardır. batılı araştırmacıların kürdoloji adı altında yaptıkları bilimselliği son derece tartışmalı çalışmalar sonucunda özellikle 1800'lerin ardından ortadoğu'da ve türkiye özelinde kürt sorunu emperyalistler tarafından giderek artan bir biçimde g&uum...

jeopolitiğin tarihi gelişimi

  jeopolitiğin tarihi gelişimi insanın fiziki çevresi ve davranışları arasındaki çevresel münasebetlerin araştırılması çok eski dönemlere kadar gitmektedir. eski yunanlılar, toplum ile coğrafya arasındaki ilişkilerle ilgilenmişler; herodot (m.ö. 485-425), eflatun (m.ö. 427-347) devlet ile o devletin üzerinde yaşadığı arazinin ilişkilerini incelemişlerdir. aristo (m.ö. 384-322), içinde yaşadığı atina şehrinin özelliklerinden cesaret alarak bir ülkenin büyüyüp gelişmesi için, muhtemel dış saldırılardan tepeler ve dağlarla korunmuş olması ve denizaşırı ticaretten azami istifade için iyi bir limana yakın bulunması gerektiğini ileri sürmekte idi. strabo (m.ö....

son osmanlı ermenileri

çocukluk ve ilk gençlik yıllarım rum, ermeni ve yahudi ekalliyetlerinin çokça bulundukları balat ve fener mahallelerinde geçti. haliç kıyısındaki bu semtler yalnız gayrimüslim ekalliyetlerin değil, son yüz yılda osmanlı'nın çözülmesinden sonra anayurtlarına göçen kırım ve romanya tatarları girit türkleri, arnavutlar gibi artık sınırlarımızın ötesinde kalmış bir coğrafyanın müslümanlarının da yaşadıkları mekânlardı, gayrimüslim ekalliyetlerin zengin sınıfları galata,beyoğlu, harbiye, kurtuluş taraflarıyla ve büyükada gibi nispeten daha mamur ve yeni yerleşme mahallerinde otururlarken orta halli ve yoksul olanları da daha çok boğaz'da arnavutköy , k...

coğrafyanın ortaya çıkışı ve gelişmesi

geçmişte coğrafya farklı kimselere farklı zamanlarda farklı şeyler ifade etmişti şimdi de farklı şeyler ifade etmektedir. bazılarında uzak yerler ile ilgili imajlar uyandırıp, hiç kimsenin gitmediği yerlere giden cesur kaşifleri hatırlatırken; diğer bazıları içinde coğrafyacı, dünyanın en uzun nehirleri, en yüksek dağları, en büyük şehirleri hakkında ansiklopedik bilgidir. coğrafya en eski inceleme alanlarından birisidir. ilk coğrafyacı da, diğer tarafta ne olduğunu görmek için bir ağaca tırmanan veya bir akarsuyu geçen insandı. belki de o kişi hala coğrafyacıların sordukları o soruları kendi kendine sormuştur; orası neresi ve orada ne var? coğrafya da temelde insanın kendi yapısında bulunan, kendilerininkinden başka ülkeler...

coğrafyanın ortaya çıkışı

geçmişte coğrafya farklı kimselere farklı zamanlarda farklı şeyler ifade etmişti şimdi de farklı şeyler ifade etmektedir. bazılarında uzak yerler ile ilgili imajlar uyandırıp, hiç kimsenin gitmediği yerlere giden cesur kaşifleri hatırlatırken; diğer bazıları içinde coğrafyacı, dünyanın en uzun nehirleri, en yüksek dağları, en büyük şehirleri hakkında ansiklopedik bilgidir. coğrafya en eski inceleme alanlarından birisidir. ilk coğrafyacı da, diğer tarafta ne olduğunu görmek için bir ağaca tırmanan veya bir akarsuyu geçen insandı. belki de o kişi hala coğrafyacıların sordukları o soruları kendi kendine sormuştur; orası neresi ve orada ne var? coğrafya da temelde insanın kendi yapısında bulunan, kendilerininkinden başka ülkeler,...

astronomi ve coğrafyanın kültürel tarihi

astronomi ve coğrafyanın kültürel tarihizeki tez· doruk yayınlarıastronomi ve coğrafyanın kültürel tarihi ...

coğrafyanın tarihçesi ve gelişmesi nedir - ilk coğrafyacılar

coğrafyanın tarihçesi ve gelişmesi   ilk coğrafyacılar       coğrafya en eski bilim dallarından biri sayılır. ilk çoğrafyacılar eski yunanistanda ortaya çıkmışlar, o çağda çoğrafyaya ''doğa tarihi" yada "doğa felsefesi" denilmiştir. gerçektende ,miletoslu thales ve heredotus gibi eski yunan coğrafyacılarının çoğu , aslında birer tarihçi ve felsefecidir. coğrafyayla ilgili yapıtlarıda daha çok çevrelerineilişkin bilgileri içerir. coğrafya sözcüğü , yunanca "yerin betimlenmesi" anlamına gelen sözcüklerden türetilmiştir.     eski yunanlılar, o dönemde bilime batı dünyasına , özelliklede akdenizin doğu kesimine egemen olup , tica...

coğrafyanın tarihçesi ve gelişmesi nedir - ilk coğrafyacılar

coğrafyanın tarihçesi ve gelişmesi   ilk coğrafyacılar       coğrafya en eski bilim dallarından biri sayılır. ilk çoğrafyacılar eski yunanistanda ortaya çıkmışlar, o çağda çoğrafyaya ''doğa tarihi" yada "doğa felsefesi" denilmiştir. gerçektende ,miletoslu thales ve heredotus gibi eski yunan coğrafyacılarının çoğu , aslında birer tarihçi ve felsefecidir. coğrafyayla ilgili yapıtlarıda daha çok çevrelerineilişkin bilgileri içerir. coğrafya sözcüğü , yunanca "yerin betimlenmesi" anlamına gelen sözcüklerden türetilmiştir.     eski yunanlılar, o dönemde bilime batı dünyasına , özelliklede akdenizin doğu kesimine egemen olup , tica...

osmanlı devletinin yükselmesi ve gerilemesinde coğrafyanın etkis

osmanlı beyliği’nin coğrafyası bir devletin genişlemesi ve büyümesinde, kuruluş yerinin coğrafyası büyük önem taşır. dünya tarihinde yer almış olan bütün devletlerin kuruluş yerinin coğrafi özellikleri incelendiğinde, bu önem daha iyi bir şekilde anlaşılır. tarihte çok sayıda devlet, kuruluş yerinin müsait olmayışından ötürü, ya kurulduktan az bir zaman sonra yıkılmış ya da pek gelişemeden varlığını sürdürebilmişlerdir. öte yandan bazı devletler de, müsait bir coğrafyada kurulmanın avantajını kullanarak, kısa sürede genişleyerek büyük devlet olmuşlar ve uzun yıllar varlıklarını korumuşlardır. böyle bir avantajı kullanan devletlerin başında, osmanlı devleti gelmekted...

coğrafyanın tarihçesi ve gelişmesi nedir - ilk coğrafyacılar

coğrafyanın tarihçesi ve gelişmesi   ilk coğrafyacılar       coğrafya en eski bilim dallarından biri sayılır. ilk çoğrafyacılar eski yunanistanda ortaya çıkmışlar, o çağda çoğrafyaya ''doğa tarihi" yada "doğa felsefesi" denilmiştir. gerçektende ,miletoslu thales ve heredotus gibi eski yunan coğrafyacılarının çoğu , aslında birer tarihçi ve felsefecidir. coğrafyayla ilgili yapıtlarıda daha çok çevrelerineilişkin bilgileri içerir. coğrafya sözcüğü , yunanca "yerin betimlenmesi" anlamına gelen sözcüklerden türetilmiştir.     eski yunanlılar, o dönemde bilime batı dünyasına , özelliklede akdenizin doğu kesimine egemen olup , tic...

osmanlı devletinin yükselmesi ve gerilemesinde coğrafyanın etkis

osmanlı beyliği’nin coğrafyası bir devletin genişlemesi ve büyümesinde, kuruluş yerinin coğrafyası büyük önem taşır. dünya tarihinde yer almış olan bütün devletlerin kuruluş yerinin coğrafi özellikleri incelendiğinde, bu önem daha iyi bir şekilde anlaşılır. tarihte çok sayıda devlet, kuruluş yerinin müsait olmayışından ötürü, ya kurulduktan az bir zaman sonra yıkılmış ya da pek gelişemeden varlığını sürdürebilmişlerdir. öte yandan bazı devletler de, müsait bir coğrafyada kurulmanın avantajını kullanarak, kısa sürede genişleyerek büyük devlet olmuşlar ve uzun yıllar varlıklarını korumuşlardır. böyle bir avantajı kullanan devletlerin başında, osmanlı devleti gelmekted...

türk coğrafya tarihi

osmanlı devleti’nin doğuşu, yükselmesi ve gerilemesinde coğrafyanın önemiosmanlı beyliği’nin coğrafyasıbir devletin genişlemesi ve büyümesinde, kuruluş yerinin coğrafyası büyük önem taşır. dünya tarihinde yer almış olan bütün devletlerin kuruluş yerinin coğrafi özellikleri incelendiğinde, bu önem daha iyi bir şekilde anlaşılır. tarihte çok sayıda devlet, kuruluş yerinin müsait olmayışından ötürü, ya kurulduktan az bir zaman sonra yıkılmış ya da pek gelişemeden varlığını sürdürebilmişlerdir. öte yandan bazı devletler de, müsait bir coğrafyada kurulmanın avantajını kullanarak, kısa sürede genişleyerek büyük devlet olmuşlar ve uzun yıllar varlıklarını korumuşla...

coğrafya'nın tarihi

coğrafya'nın tarihi 1. ilk çağ: ilk çağda coğrafya büyük medeniyet merkezlerinin kurulduğu yerlerde diğer bilimlerle beraber gelişme sağlamıştır. ilk çağlarda coğrafya basit gözlemlere ve bu gözlemlerlerin haritalara aktarılmasına dayanıyordu. yine bu çağda coğrafya bilgileri diğer bilimlerin bilgileriyle içi içe verilmiştir. değişik yerler ve insanlar hakkındaki merak coğrafi bilgilerin artmasını sağlamıştır.babilliler dünyayı bir okyanus üzerinde yüzen yuvarlak şekilli bir kara parçası olarak düşünüyorlardı. bu çağda herodot'un (yaklaşık m.ö.485-425) "tarihler"adlı yapıtı coğrafya için önemli yer tutar. bu çalışmada topografik çalışmaların yanında ...

coğrafya biliminin gelişim tarihi

coğrafya biliminin gelişim tarihi 1.eski çağ'da coğrafya: bu çağda coğrafya, basit birtakım harita çizim denemeleri ile başlamıştır. bu denemeler, dünya'nın hayal edilmeye çalışılan biçiminin, kaba çizgilerle çizimi şeklinde ifade edilmesine yönelik girişimlerdir. bu tür basit coğrafî düşüncelerin oluşmaya başladığı ilk kültürel bölgelerin, aynı zamanda da en eski yerleşme bölgelerinden olan, eski mısır ve mezopotamya kültürel bölgeleri olarak kabul edilir. bu bölgeler, nil ve fırat-dicle gibi akarsuların sağladığı yaşama kolaylıkları nedeniyle, dünya'nın yerleşmeye uygun en eski yerleşme bölgeleri dir. bu nedenle de, söz konusu bölgelerdeki kültürel gelişmeler, daha erken başlamıştır. bu eski kültürel bölgelere, bütün eski çağ akdeniz havzası kıyı yerleşme bölgeleri de dahi...

osmanlı devleti açısından coğrafyanın önemi

osmanlı devleti'nin doğuşu, yükselmesi ve gerilemesinde coğrafyanın önemiprof. dr. ramazan özeyosmanlı beyliği'nin coğrafyasıbir devletin genişlemesi ve büyümesinde, kuruluş yerinin coğrafyası büyük önem taşır. dünya tarihinde yer almış olan bütün devletlerin kuruluş yerinin coğrafi özellikleri incelendiğinde, bu önem daha iyi bir şekilde anlaşılır. tarihte çok sayıda devlet, kuruluş yerinin müsait olmayışından ötürü, ya kurulduktan az bir zaman sonra yıkılmış ya da pek gelişemeden varlığını sürdürebilmişlerdir. öte yandan bazı devletler de, müsait bir coğrafyada kurulmanın avantajını kullanarak, kısa sürede genişleyerek büyük devlet olmuşlar ve uzun yıllar varlıklarını korumuşlardır. böyle bir avantajı kullanan devletlerin başında, osmanlı devleti gelmektedir.osmanlı devleti'n...

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !